Tháng Năm Lễ Mẹ
Lễ Cha Tháng Sáu
 
 cha1-large-content
 
 

Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
(ca dao)
 
 
***
*
 
Theo chồng xa xứ đã lâu
Con không về được lòng sầu lệ tuôn
Chờ mong con biết mẹ buồn
Hướng về quê cũ lòng thương cha nhiều
 
Quê người lưu lạc những chiều 
 Nhớ thương cha mẹ hắt hiu mai vàng 
Hè qua thu đến đông sang
Tuổi già đơn chiếc chiều tàn cô đơn
 
Tóc giờ điểm trắng tuyết sương
Tiễn con ngày ấy lòng vương vấn sầu
Nhớ con thức trắng đêm thâu
Xa quê bỏ bến từ lâu chưa về
 
 
Bao năm cách biệt song thân
Bao giờ về lại thêm lần mừng vui
Tháng Năm Lễ Mẹ qua rồi
Lễ Cha Tháng Sáu những lời kính dâng...
 
 
VTT
5//2010  
 
 
 cha2-large-content