5:37 SA
Thứ Hai
4
Tháng Mười Hai
2023

PHÂN ƯU ĐỒNG HƯƠNG LÝ THỊ HAI TỪ TRẦN

24 Tháng Hai 20153:21 CH(Xem: 9114)

PHÂN ƯU

 

Hội ái hữu Biên Hòa California  nhận tin buồn:

 Thân Mẫu của các đồng hương Lý Thanh Phương, Lý Thanh Phong, Lý Thanh Phi

 

Cụ Bà Lý Thị Hai

Pháp danh Diệu Hiền

 

Đã từ trần ngày 30-01-2015

Nhằm ngày 11 tháng 12 Âm lịch

Tại Arlington, Virginia.

 

Hưỡng Thượng Thọ 93 tuổi.

 

Hội ái hữu Biên Hòa California

Đồng Hương và Thân Hữu

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Đến gia đình các đồng hương Lý Thanh Phương, Lý Thanh Phong, Lý Thanh Phi và toàn thể Tang Quyến

Nguyện cầu hương linh cụ bà Diệu Hiền Lý Thị Hai sớm  về cõi Niết Bàn

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 2010(Xem: 27728)
Cựu giáo chức Ty Tiểu Học Biên Hòa Đã mãn phần ngày 01 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 24 tháng 8 năm Canh Dần) Hưởng thọ 75 tuổi.
18 Tháng Mười 2010(Xem: 28810)
Nhạc mẫu Đồng hương Nguyễn Đức Tiến Cụ Bà THERESA ĐẶNG NGỌC CỔN
06 Tháng Mười 2010(Xem: 29747)
Phu Quân của Đồng Hương PHAN MỸ THỂ ( K1 NQ) Ông Đống văn Quân Pháp Danh Tuệ Quang Đã tạ thế tại Fairfax Hospital Virginia Hoa Kỳ Ngày 21 tháng 9 năm 2010
06 Tháng Mười 2010(Xem: 29691)
Thân mẫu của Đồng Hương Lâm Diễm Cụ Bà TRẦN ĐỨC Đã từ trần tại Regional Medical Center, San Jose
06 Tháng Mười 2010(Xem: 30736)
Cháu CAROL CHI PHAN Là con của ĐH Phan Kim Lực, cháu của ĐH Phan Kim Phẩm Đột ngột qua đời trong một tai nạn lúc 3:00 am
06 Tháng Mười 2010(Xem: 27047)
“Mẹ còn là còn tất cả. Mẹ đi rồi tất cả cũng đi”