2:45 CH
Thứ Hai
22
Tháng Tư
2024

Phân ưu Thân mẫu Đồng Hương Lê kim Oanh Bà Quả Phụ Lê Bá Đạt

26 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 28365)

PHÂN ƯU 

Hội Ái Hữu Biên Hòa California nhận được tin buồn

Thân mẫu ĐH Lê Kim Oanh, ĐH Lê Thùy Lan, và là nhạc mẫu ĐH Trịnh Văn Kiều

Cụ Bà Quả Phụ Lê Bá Đạt

Khuê Danh Hà Thị Hiên

Pháp Danh Diệu Viên

Đã mệnh chung vào lúc 11 giờ 45 sáng ngày 25 tháng 10 năm 2010

(nhằm ngày 18 tháng 9 năm Canh Dần) tại tư gia, Fairfax, Virginia. 

Hưởng Thượng Thọ 97 tuổi 

Linh cửu được quàn tại: Fairfax Memorial Funeral Home

9902 Braddock Road

Fairfax, VA 22032

Phone: (703) 425-9702

Thứ Bảy, 30 tháng 10 năm 2010

2:00 PM - 4:00 PM: Lễ Di Quan và Lễ Hỏa Thiêu 

HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA Đồng hương và thân hữu khắp nơi 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

Cùng ĐH Lê Kiều Oanh, Đh Lê Thùy Lan, ĐH Trịnh Văn Kiều và tang quyến

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Quả Phụ Lê Bá Đạt (Khuê Danh Hà Thị Hiên, Pháp Danh Diệu Viên) sớm an nhàn nơi cõi Phật


Liên lạc và chia buồn cùng tang quyến: Oanh Trinh <trinh_oanh@hotmail.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn