. Kính chuyển video clip những người lính VNCH và hậu duệ tưởng niệm người anh hùng VNCH bất tử tại Sài Gòn.