8:40 SA
Thứ Tư
24
Tháng Bảy
2024

Những điều cần biết về Obamacare tại Hoa kỳ

02 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 11982)
Theo luật mới về bảo hiểm sức khỏe, ai cũng phải mua. Có thể apply trên website này:
 

 Những điều cần biết về Obamacare tại Hoa kỳ
 
Ngày 1 tháng mười tại Hoa kỳ, Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe được thành lập do luật cải tổ y tế Obamcare sẽ bắt đầu hoạt động.
Bài viết dưới đây tóm lược những điều cần biết vễ việc mua bảo hiểm sức khoẻ qua thị trường này.
 
Obamacare tại Hoa kỳ: 5 điều cần biết về Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe
Theo luật cải tổ y tế có hiệu lực từ 1 tháng giêng năm 2014, Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe cũng gọi là Trung tâm Giao dịch Bảo hiểm Sức khoẻ (Health Insurance Marketplace or Health Insurance Exchange) sẽ cung cấp cho dân chúng Mỹ một phương cách mới để tìm kiếm và mua bảo hiểm sức khoẻ. Mỗi thị trường (Marketplace) là một mạng web (website) riêng cho từng tiểu bang trên đó dân chúng có thể mua bảo hiểm sức khoẻ từ nhiều công ty tư nhân (bao gồm cả các hãng bảo hiểm lớn như Blue Cross, Cigna, Humana và Kaiser). Các công ty bảo hiểm và các chương trình bảo hiểm của mỗi tiểu bang mỗi khác, tuy nhiên mọi chương trình đều phải có những mục bảo hiểm và dịch vụ cốt lõi giống như nhau và đáp ứng những tiêu chuẩn cũa Chính phủ theo như ấn định bởi Luật Cải tổ Y tế Obamacare.
Bạn không bắt buộc phải sử dụng thị trường trên để mua bảo hiểm; tuy nhiên nếu mua qua thị trường thì bạn có thể được giảm bớt tiền bảo phí hàng tháng (premium) và chi phí bạn phải gánh chịu sẽ ít hơn (out-of-pocket expenses)
Dưới đây là năm điều bạn cẩn biết vể Thị trường Bảo hiểm Sức khoẻ (Marketplace)mới này, dự trừ sẽ bắt đầu hoạt động vào 1 tháng 10 tới đây
1.Có bốn loại chuơng trỉnh bảo him sức khỏe: đồng, bạc,vàng và bạch kim
Bốn mức bảo him đồng, bạc, vàng và bạch kim nhằm đáp ứng những nhu cầu về sức khoẻ và tài chánh khác nhau và đặt cơ sở trên tỷ lệ phần trăm chi phí dịch vụ mỗi chương trình chi trả. Các mức này cũng cho biết tỷ lệ phẩn trăm chi phí chăm sóc sức khoẻ mà bệnh nhân sẽ phải gánh chịu. Phần chi phí sau này bao gồm:
· Khoản tiền khấu trừ (deductibles) tức là khoản tiền nợ về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được bảo hiểm mà bệnh nhân phải trả trước khi hãng bảo hiểm chi trả phí tổn dịch vụ
· Khoản tiền đồng thanh toán (copayments) tức là khoản tiền cố định (fixed amount) mà bệnh nhân phải gánh chịu cho dich vụ chăm sóc sức khoẻ được bảo hiểm
· Khoản tiền đồng bảo hiểm (coinsurance) tức là phần đóng góp cùa bệnh nhân vào chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm
Giả sử như bạn có $1,000 deductible, $25 copayment và 20% coinsurance. Đối với một số dich vụ chăm sóc sức khoẻ như khám bác sĩ gia đình bạn sẽ phải gánh chịu $25 copayment. Đối với các dịch vụ khác, như giải phẫu chẳng hạn, trước tiên bạn phải thanh toán tiền deductible $1,000, sau đó bạn sẽ phải gánh chịu 20% chi phí giải phẫu còn lại. Như vậy nếu chi phí giải phẫu là $5,000, thì bạn phải trả trước tiên $1,000 deductible rổi sau đó 20% chi phí còn lại tức là ($5,000-$1,000)x 20%=$800
Sơ đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm chi phí mà các chương trình bảo hiểm chi trả tùy thuộc vào mức bảo hiểm của chương trình
 
Plan Level 
Mức bảo hiểm
What the Plan Spends
Tỷ lệ % chi phí chương trình bảo hiễm chi trả
What you Spend
T l% chi phí bn phài gánh chu
Bronze
Đồng
60%
40%
Silver
Bc
70%
30%
Gold
Vàng
80%
20%
Platinum
Bạch kim
90%
10%
Các chương trình thuộc loại đồng( bronze) có bảo phí thấp nhất ( tức tiền mua mà bạn phải trả hàng tháng/ premium) nhưng cũng có mức bảo hiểm thấp nhấp (insurance level)--tức là bạn sẽ phải gánh chịu nhiều phần chi phí hơn cho các dịch vụ .Nếu mức bảo hiễm tăng dần (từ đồng lên bạc lên vàng rồi lên bạch kim) thì bảo phí cũng tăng theo nhưng phần chi phí dịch vụ bạn phải gánh chịu lại giảm. Chẳng hạn như nếu bạn mua chương trình bảo hiểm loại bạch kim (platinium) thì bạn sẽ phải trả tiền bảo phí cao nhưng ngược lại bạn sẽ bớt phải gánh chịu chi phí cho mỗi lần khám bác sĩ, mua thuốc kê toa hay sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác.
Ghi chú: Nếu bạn cần phải đi khám bác sĩ luôn và mua thuốc kê toa thường xuyên thỉ bạn nên mua loại bảo hiễm vàng hay bạch kim. Nếu bạn không có nhiều hoá đơn về chăm sóc sức khoẻ thì mua loại bảo hiểm đồng hay bạc là đuợc. Bạn có thể vào trang web Marketplace đễ so sánh các chương trình bảo hiễm và lựa chọn chương trình nào thích hp với nhu cầu sức khỏe và tài chánh của bạn nhất. Tùy theo tiễu bang và cá nhân từng người , các chương trình và giá cả thay đổi

2- Tất cả các chương trình bán trên Thị trường Bảo him Sức khỏe đều phài có nhng phúc lợi sức khoẻ thiết yếu
Dù là bạn chọn mua loại bảo hiểm đồng, bạc , vàng hay bạch kim, một số phúc lợi sức khoẻ thiết yếu đều phải đuợc bảo hiểm, điều này có nghĩa là các chi phí liên quan tới các phúc lợi này được công nhận là cần thiết về mặt y lý và được chương trình bảo hiểm thừa nhận. Kết quả là các khoản tiền đồng thanh toán và đồng bảo hiểm áp dụng (tùy thuôc vào loại dịch vụ) và những gì bạn trả đểu tính vào khoản tiền khấu trừ. Trái lại bạn sẽ không có phúc lợi sức khoẻ vể các dịch vụ không được bảo hiểm (non-covered benefits)--chẳng hạn như giải phẫu tự chọn (elective surgery)—điều này có nghĩa là bạn phải gánh chịu hết mọi chi phí cho các dịch vụ này
Các phúc lợi sức khoẻ thiết yếu (essential health benefits) gồm có:
 • Điều trị cai nghiện (Addiction treatment)
 • Dịch vụ cấp cứu bệnh nhân (Ambulatory patient services)
 • Chăm sóc trẻ sơ sanh và trẻ em (Care for newborns and children)
 • Điều trị các bệnh mãn tính như tiểu đường và hen xuyễn (Chronic disease treatment such as diabetes and asthma)
 • Dịch vụ cấp cứu (Emergency services)
 • Nằm bệnh viện (Hospitalization)
 • Dịch vụ thử nghiệm ( Laboratory services)
 • Chăm sóc thai sản (Maternity care)
 • Dịch vụ sức khoẻ tâm thần(Mental health services)
 • Lao động và Vật lý trị liệu (Occupational and physical therapy)
 • Thuốc kê toa (Prescription drugs)
 • Dịch vụ phòng ngừa và bảo vệ sức khoẻ như vắc-xin và dò tìm ung thư ( Preventive and wellness services such as vaccines and cancer screenings)
 • Ngôn ngữ trị liệu (Speech-language therapy)
Ghi chú . Trên đây là những phúc lợi tối thiểu. Nhiều chượng trình có nhng phúc lợi phụ thêm, vì vậy bạn cần phải coi bản tóm lược các phúc lợi cũa bất c chượng trình nào bạn muốn mua để bảo đảm nó phù hợp với ngân sách gia đình và nhu cầu của bạn.

3. Bạn có th hội đủ điều kiện hưởng bảo phí hàng tháng (monthly premiums) và khoản chi phí phải gánh chịu (out of pocket expenses) thấp
Hầu hết mọi người sẽ đủ điều kiện hưởng khoản trơ cấp (subsidies) mới của Liên bang giúp giảm bớt phí tổn bảo hiểm sức khỏe. Khi bạn mua bảo hiểm qua thị trường (Marketplace) bạn có thể:.
· được giảm bớt khoản tiền đóng góp vào chi phí (Cost-Sharing Reductions). Điều này sẽ đỡ cho bạn phải gánh chịu những chi phí như khoản tiền khấu trừ, khoản tiền đổng thanh toán và khoản tiền đồng bảo hiểm; và
· được ứng trước tìn dụng thuế để trả tiền bảo phí (Advanced premium Tax Credits). Điều này giảm bớt khoản tiền bạn phải chi ra hàng tháng để trả tiền mua bảo hiểm
Cả hai trợ cấp trên được cấp cho những cá nhân đủ điều kiện:
· Không được hưởng bảo hiểm sức khỏe công cộng (Medicaid hay Children’s Health Insurance Plan)
· Không có thể có được bảo hiểm sức khoẻ qua chủ nhân
Bất cứ khoản tiết kiệm nào cũng tùy thuộc vào kích cỡ và lợi tức của gia đình (family size and income). Bạn có thể vào mạng lưới The Kaiser Family Foundation Calculator rồi điền các thông tin về mức lợi tức của bạn, kích cỡ gia đình, và tuổi tác của các thành viên gia đình; máy tính sẽ cho bạn biết đại cương bạn sẽ được hưởng bao nhiêu trợ cấp và bảo phí mà bạn phải trả là bao nhiêu
Muốn tận dụng mục giảm khoản tiền đóng góp vào chi phí (Cost-Sharing Reductions) bạn phải mua chương trình bảo hiểm loại bạc (silver) trên thị trường “Marketplace” và tiền thu nhập điều chỉnh đã sửa đổi (modified adjusted gross income)cũa gia đình bạn phải dưới mức tối đa sau đây:
Family Size
Kích cỡ gia đình
Income
Lơi tức
1 người
tối đa $28,725
2
tối đa $38,775
3
tối đa $48,825
4
tối đa $58,875
5
tối đa $68,925
6
t ối đa $78,975
7
tối đa $89,025
8
tối đa $99,075

Ghi chú. Tổng thu nhập điều chỉnh đã sửa đổi (modified adjusted gross income) của một gia đình là tổng thu nhập điểu chỉnh cộng thêm khoản tin an sinh xã hội được miễn thuế, tin lời và thu nhập ở ngoại quốc)
Tín dụng thuế ứng trước để trả bảo phí ( Advanced Premium Tax Credits) được chính phủ gởi trực tiếp cho công ty bảo hiểm và áp dụng cho bảo phí mỗi tháng. Muốn hưởng trợ cấp này bạn phải điền đơn trên mạng lưới của thị trường Marketplace. Khác với trợ cấp “Cost-Sharing Reductions” bạn không cần phải mua bảo hiểm loại bạc, tuy nhiên bạn vẫn phải hội đủ điểu kiện về lợi tức dựa vào kích cỡ gia đình của bạn
Family Size
Kích cỡ gia đình
Income Range
Gii lợi tức
1 người
từ $11,490 tới $45,960
2
 từ $15,510 tới $62,040
3
từ $19,530 tới $78,120
4
từ $23,550 tới $94,200
5
từ $27,570 tới $110,280
6
t ừ $31,590 tới $126,360
7
từ $35,610 tới $142,440
8
từ $39,630 tới $158,520

Ghi chú Khoản tín dụng thuế bạn nhận được tùy thuộc vào lợi tức của bạn. Bạn sẽ càng phải chi ra nhiều cho bảo phí nếu lơi tức càng cao. Nếu lơi tức của gia đình bạn thấp hơn giải lợi tức tương ứng ghi ở bảng trên thì gia đình bạn có thễ đủ điểu kiện hưởng chương trình Medicaid cũa tiểu bang

4. Nếu bạn có đủ khả năng thỉ bạn cần có bảo hiểm thiết yếu tối thiểu nếu không sẽ bị phạt tiền
Nếu bạn có đủ khả năng mà không mua bảo hiểm trong năm 2014 thì bạn có thễ bị phạt một số tiền bằng 1% thu nhập cũa bạn trong năm hoặc $95 cho mỗi người lớn ($ 47.50 cho mỗi trẻ em), tùy theo khoản tiền nào cao nhất. Tới năm 2016, tiền phạt này sẽ tăng lên 2,5% thu nhập hoặc $695 cho một người. Tuy rằng tiền phạt có vẻ tương đối ít, nhưng điều quan trọng bạn nên nhớ là nếu không có bảo hiễm bạn sẽ phải gánh chiu toàn bộ chi phí về chăm nom sức khỏe
Muốn tránh không bị phạt tiền thì bạn cẩn phải có một bảo hiểm được coi như là đủ tiêu chuẩn của một bảo hiễm thiết yếu tối thiểu (minimum essential coverage). Vào năm 2014 bạn được coi như có bảo hiểm này nếu ở một trong những chượng trình sau đây:
 • Bất cứ chương trình bảo hiểm nào cũa chủ nhân kể cả COBRA (Any employer plan including COBRA)
 • Bất cứ chương trình bảo hiểm cá nhân nào bạn đang có (Any individual insurance plan that you already have)
 • Bất cứ chương trình bảo hiểm nào mua trên thị trường Marketplace (Any Marketplace plan)
 • Medicaid
 • Medicare
 • Các chương trình bảo hiểm Peace Corps Volunteer plans
 • Chương trình Children’s Health Insurance Program (CHIP)
 • Bảo hiểm TRICARE (active and retired military, families and survivors)
 • Các chương trình bảo hiểm Veterans health care programs
Nếu không có bảo hiểm như trên trong năm 2014 bạn có thể không bị phạt tiền nếu ở vào các trường hợp sau đây:
 • Thành viên cũa bộ lạc da đỏ được Liên bang công nhận (Member of a federally recognized Indian tribe)
 • Có bảo hiễm sức khỏe ít nhất chín tháng trong năm (Are insured for at least nine months of the year)
 • Không phải khai thuế vì lợi tức thấp (Don’t have to file a tax return because of low income)
 • Có lợi tức rất thấp và không có khả năng mua bảo hiểm (Have a very low income and you cannot afford coverage). Trong trường hợp này bạn phải nộp đơn trên Marketplace để xin xét xem có đủ điểu kiện vể lợi tức để được miễn phạt hay không (you must complete an application on the Marketplace to determine whether your income qualifies you for an exemption)
 • Đủ điều kiện được hưởng Medicaid ( theo mức lợi tức mới) nhưng sinh sống tại tiểu bang không chấp nhận nới rộng chương trình này (Would qualify for Medicaid under the new income limits but your state has chosen not to expand eligibility)
 • Thành viên của một giáo phái phản đối bảo hiểm sức khoẻ được chính quyền thừa nhận ( Member of a recognized religious sect --such as the Amish and some Mennonite sects-- that objects to health insurance)
Ghi chú: Khả năng mua bảo hiểm cũa bạn được xác định ra sao? Theo Sở Thuế IRS bạn được coi như không có khả năng mua bảo hiểm nếu chi phí bảo hiểm cao hơn 9.5% lợi tức trước khi tính thuế của gia đình (pre-tax income) hoặc nếu lợi tức của bạn dưới thềm lợi tức phải khai thuế (income-tax threshold)

5. Các ngày tháng quan trọng cần biết
Có ba ngày tháng quan trọng cần biết về Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe (Health Insurance Marketplace)
 • 1 tháng mười, 2013 – Thị trường bắt đầu hoạt động (tức ngày bắt đầu ghi danh mua bảo hiẻm)
 • 1 tháng giêng, 2014 – Bảo hiểm sức khoẻ bắt đầu có hiệu lực
 • 31 tháng ba, 2014 – Ngày chót ghi danh mua bảo hiểm
Sau ngày 31 tháng ba năm 2014 bạn phải chờ tới kỳ đăng ký năm sau mới có thể mua bảo hiễm qua thị trường Marketplace. Tuy nhiên bạn có thễ được đặc biệt ghi danh mua bảo hiểm trong trường hợp có những sư cố đặc biệt xẫy ra cho bạn như ly dị, cưới hỏi hay sinh con
Nếu bạn đủ điều kiện hưởng Medicaid hay CHIP ( Children’s Health Insurance Program) thì bạn có thễ xin ngay từ bây giờ và bảo hiểm có thể có hiệu lực ngay. Bạn có thể vào Marketplace trên trang mạng http://www.healthcare.gov/?partner=YahooEA và tìm kiếm “Medicaid” hoặc “CHDP’ đễ biết mình có đủ điều kiện hay không
Tóm lại
Hầu hết mọi người đều có thể mua bảo hiễm sức khoẻ qua Thị trường Bảo hiễm Sức Khỏe (Healh Insurance Marketplace) miễn là hội đủ các điều kiện sau đây:
 • Sinh sống tại Hoa kỳ
 • Công dân Hoa kỳ
 • Hiện không bị giam cầm
Nếu là công dân Hoa kỳ đang sống tại ngoại quốc thì bạn không bắt buộc phải có bảo hiểm theo như qui định bởi Luật Cải tổ Y tế và sẽ không bị phạt tiền vì không có bảo hiểm
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin về Thị trưởng Bảo hiểm Sức khỏe hoặc những chỉ dẫn đặc biệt của tiểu bang của bạn về việc mua bảo hiểm bằng cách
· viếng thăm trang mạng http://www.healthcare.gov/?partner=YahooEA
· liên lạc với số điện thoại 1-800-318-2596
 • tiếp xúc với công ty bảo hiểm sức khoẻ của bạn

5 Things You Should Know About The New Health Insurance Marketplace-Jean Folger- 9/15/2013

Tiến trình duyệt xét hổ sơ mua bảo hiểm qua Trung tâm Bảo hiểm Sức khoẻ Marketplace

http://saludify.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/HEALTH-INSURANCE_Silv.jpg
Bài đọc thêm
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 17325)
Tại miền nam thuở bấy giờ có khoảng 20 làng Chiêu Hồi. Mỗi gia đình được cấp 3 mẫu đất canh tác, nông cụ và hạt giống, và lương ăn trong 6 tháng. Hầu hết các làng Chiêu Hồi được cấp máy phát điện.
04 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 10430)
trong thời đại truyền thông điện tử, nông dân, công nhân không đơn thuần là cơ bắp. Huống chi các giới nầy đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm bị cọng sản lọc lừa nên tự thân đã biết tổ chức đấu tranh.
03 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 11469)
Vấn đề chính là khi còn sống, chúng ta hãy sống lương thiện, giúp đỡ mọi người, tránh làm việc ác thì như Đức Dalai Lama nói,
03 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 9759)
Vậy mà phút chốc đã 37 năm rồi. Mọi chuyện hình như vẫn những tuồng cũ được diễn lại với đào kép mới.
02 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 10031)
Có thể nói rằng toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước vô cùng thất vọng, bất bình và phẫn nộ với Bản Hiến Pháp "Bình Mới Rượu Cũ" này
26 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12859)
hình ảnh cũ của một thời miền Nam xây dựng và phát triển
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 13126)
Phần bà Nhu đã chết kể từ ngày ấy. Nhưng bà chết đến hai lần: chết cho ông Nhu và nền đệ nhất cộng hoà và chết cho chính bà, cho cuộc sống hiện nay.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 15565)
Người nào đứng về phía nhân dân thì tương lai sẽ mở cửa ra với họ, còn ai chống lại nhân dân là tự sát
23 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11034)
Trí thức ươn hèn không xương sống Mở miệng hô hào Chấn dân khí Chỉ biết sống phần mình Nõ mồm hậu dân sinh
18 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10476)
Một chính phủ độc đảng độc tài toàn trị thì chẳng khác nào một môi trường yếm khí chỉ thuận lợi cho các loài vi khuẩn độc hại sinh sôi nãy nở và bội phát
17 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11935)
Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm, chúng tôi muốn đất nước mình mạnh lên
16 Tháng Mười Một 2013(Xem: 14955)
Là một nghệ sĩ có niềm đam mê to lớn dành cho văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, Nancy Dương đã dùng kỹ thuật số hiện đại để thổi sức sống mới vào các giá trị truyền thống của người Việt.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 12839)
Đầu năm 1955 đánh dấu ngày tàn của Grande Monde, khi chính quyền Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh dẹp sòng bạc lớn nhất Đông Nam Á.
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11078)
Có hai mặt trong Phạm Xuân Ẩn mà chúng ta không thể hiểu được. Nhìn lui dĩ vãng, tôi thấy y là một con người bị xé làm đôi ở phiá giữa
15 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10723)
Xã hội công bằng không phải tự nó có được hay do ban bố của giới chức cầm quyền, mà có được từ quá trình đấu tranh nghị viện thông qua các chính sách an sinh xã hội.
11 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10558)
Tiêu biểu: Cuộc nổi dậy Mỹ Yên, Nghệ An: Hàng ngàn giáo dân bao vây, uy hiếp cả chủ tịch xã phải ký giấy cam kết thả người bị chúng bắt
03 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10603)
Việc hàng năm và đặc biệt năm nay có nhiều người, nhiều nơi tổ chức tưởng niệm, cầu nguyện cho ông chứng minh điều đó.
03 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10934)
Cho nên muốn thoát khỏi tai ách Tàu đỏ để Đông hòa Tôn Quyền, Bắc cự Tào Tháo thì trước tiên phải đánh đuổi bọn thái thú, thổ quan, tay sai Tàu phù ra khỏi khỏi đất nước.
03 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10023)
Muốn được như vậy thì điều kiện tiên quyết là phải giải trừ chế độ cọng sản An Nam, xóa bỏ Liên minh 16 chữ vàng. Đó cũng là cách “ Thoát Trung “ duy nhất để cứu dân, cứu nước.
03 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10510)
xin kính dâng lên Người một đóa hoa lòng, nguyện xin Đấng Tối Cao cho linh hồn Người Anh Hùng Dân Tộc được yên nghỉ ngàn thu.
02 Tháng Mười Một 2013(Xem: 16353)
Suốt trong đời binh nghiệp, Chuẩn Tướng Trương Quang Ân lúc nào cũng nêu gương sáng về kỷ luật, chỉ biết sống cho Quân Đội, chết cho Quân Đội
02 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11792)
“Tây Du Ký” là truyện xuất thế gian, do đó không có dấu ấn cũa Nho giáo. Vì Nho giáo là căn bản cũa đạo nhập thế, thuộc phạm vi hình nhi hạ học mà ngày nay thường gọi là :”Ngoại giáo công truyền” .
02 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11421)
Khi nào trí thức, nhân sĩ, lão thành kách mạng thôi lý luận quanh co, tránh né bổn phận phải làm là: Chấm dứt chế độ toàn trị cọng sản phản nước hại dân mà quí vị góp phần xây dựng lên
01 Tháng Mười Một 2013(Xem: 11027)
ĐẠO TRỜI THÌ KHÔNG CHIẾN TRANH NHƯNG CHIẾN THẮNG VẺ VANG, KHÔNG PHÁT NGÔN NHƯNG ỨNG ĐỐI MỘT CÁCH TRÔI CHẢY, KHÔNG BỊ CHIÊU DỤ NHƯNG LẠI TỰ ĐẾN,
29 Tháng Mười 2013(Xem: 9897)
nó cũng đã quá muộn để dập tắt được những sự chỉ trích chua cay về đảng và chính quyền đang được nung nấu tại Việt Nam, cũng như tại Trung Quốc.
29 Tháng Mười 2013(Xem: 10729)
Khách quan và chủ quan, vận nước Việt còn dài, Việt chưa thể mất nước, và rất có thể Trung Hoa sẽ vỡ đổ phân hóa trước khi thực hiện được âm mưu quỷ kế xâm lấn Việt.
23 Tháng Mười 2013(Xem: 11557)
Hai nhà văn có công đầu xây dựng nền văn học quốc ngữ, đặc biệt là báo chí, và có nhiệt tâm cải thiện văn hóa, xã hội của chúng ta trong giai đoạn giao thời giữa Đông và Tây hồi đầu thế kỷ XX
23 Tháng Mười 2013(Xem: 10996)
Nhân ngày kỷ niệm Đệ nhất VNCH 26 tháng Mười, viết đôi dòng tưởng nhớ công đức tiền nhân, về một thời Miền Nam tự do, no ấm
20 Tháng Mười 2013(Xem: 10372)
Không có một ai thay đổi tư tưởng về lập trường quốc gia, trừ một số ít đã là lưu manh thiếu lương thiện từ khi còn trong hàng ngủ VNCH
20 Tháng Mười 2013(Xem: 12170)
chúng tôi yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam, Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam và nhà nước Việt Nam chấm dứt ngay việc làm ngu xuẩn là đề nghị UNESCO vinh danh tướng Giáp
18 Tháng Mười 2013(Xem: 10744)
Chúng ta biết rằng, ngoài danh và lợi, trên thế gian này, con người thường hay, tranh chấp với nhau, chỉ vì lời nói. Hai người nói chuyện, với nhau một lúc, không nhường nhịn nhau
18 Tháng Mười 2013(Xem: 10026)
Chiều nay lộng gió thu về Lá vàng tơi tả tràn trề khắp nơi. Đời người như hạt sương rơi . Lung linh một thoáng mặt trời chiếu tan .
18 Tháng Mười 2013(Xem: 17735)
Anh có thể nói dối một số người trong một lúc và lừa dối mọi người trong vài lúc. nhưng anh không thể lừ dối tất cả mọi người mãi mãi..
17 Tháng Mười 2013(Xem: 9895)
Ai cũng hiểu rằng vạn vật luôn biến chuyển. Trên đời này, không có gì có thể gọi là vĩnh viễn. Một cách rõ nét hơn thì cơ chế hiện hành cũng phải bắt buộc rơi vào qui luật lô-gic ấy.
17 Tháng Mười 2013(Xem: 10361)
Bài viết dưới đây tóm lược nhửng điều cần biết về việc mua bảo hiểm sức khoẻ qua thị trường này.
16 Tháng Mười 2013(Xem: 14751)
đừng vì tiền tài danh vọng mà dối trá với lòng mình, dối trá với dân tộc mình... Hãy lên tiếng nói lên sự thật và đừng IM LẶNG nữa.
12 Tháng Mười 2013(Xem: 10731)
Giữa lúc Washington tê liệt vì đóng cửa, mạng howstuffwork liệt kê 10 “chủ nợ” lớn nhất trong tổng số 11.560 tỷ USD nợ công của nước Mỹ.
12 Tháng Mười 2013(Xem: 16362)
Vì ác nghiệp ấy cho nên dù có tu hành thanh tịnh, y vẫn thọ quả báo thiếu thốn, xui xẻo trong nhiều đời kiếp, cho đến khi chứng quả.
09 Tháng Mười 2013(Xem: 12175)
Một số sách xuất bản ở miền Nam trước 1975 nay đã được in lại, và càng ngày càng có một nhu cầu muốn tìm hiểu và phục hồi lại nền văn học đã mai một này
09 Tháng Mười 2013(Xem: 11462)
Từ ngày được thành lập cho đến khi bị đổi tên, trong suốt gần năm mươi năm hoạt động, trường Petrus Ký đã làm tròn sứ mạng giáo dục được giao phó, đã đóng tròn vai trò một định chế xã hội đối với quốc gia
08 Tháng Mười 2013(Xem: 13391)
Quý vị có thể chỉ ăn trái cây trong 3 ngày để thanh lọc cơ thể. Chỉ ăn trái cây và uống nước trái cây trong suốt 3 ngày, và quý vị sẽ ngạc nhiên khi bạn bè cho biết quý vị nhìn thật tươi sáng!
22 Tháng Chín 2013(Xem: 9976)
Nước là nước Việt, bốn ngàn năm văn hiến. Nhà là nhà Việt Nam, dân Nam, con Rồng cháu Tiên ở.
18 Tháng Chín 2013(Xem: 10073)
Để nối tiếp “Bạch Đằng Giang Sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng Giống anh hùng Nam, Bắc, Trung “ Tôi chỉ biết một điều theo tâm niệm
11 Tháng Chín 2013(Xem: 9814)
sức mạnh kỳ diệu của quần chúng và của xã hội dân sự thì mới áp lực được lên tập đoàn cầm quyền buộc họ phải chuyển hoá hay đổi thay chế độ toàn trị.
28 Tháng Tám 2013(Xem: 10528)
tôi chỉ biết thức khuya, dậy sớm làm việc, một lòng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc.
27 Tháng Tám 2013(Xem: 12625)
Chữ “giàu” hay “nghèo” chỉ diễn tả tình trạng định tính chung chung, ta không biết được giàu hay nghèo ở mức độ nào, vì vậy cần phải định lượng bằng con số để có thể so sánh dễ dàng.
25 Tháng Tám 2013(Xem: 10735)
“Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi” đó là lý do mà người viết không hề có tham vọng hạch tội ác của cộng sản chỉ trong một bài viết như thế này
19 Tháng Tám 2013(Xem: 12132)
Một điều khác làm nên tầm vóc của thành quốc này đó là các công trình kiến trúc tuyệt đẹp thời k ​ỳ ​ Phục hưng. Đây là nơi hội tụ các bậc thầy về hội họa kiến trúc
19 Tháng Tám 2013(Xem: 10206)
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Shear tái khẳng định tình hình nhân quyền Việt Nam vẫn không có sự cải thiện nào đáng kể như sự mong đợi của Hoa Kỳ.
12 Tháng Tám 2013(Xem: 14143)
Liên bang đã mở đường dây điện thoại trợ giúp ( helpline) và đã cải biến trang mạng HealthCare.gov đễ giải đáp các câu hỏi cơ bản về các trung tâm giao dịch bảo hiểm sức khỏe