3:27 CH
Thứ Hai
2
Tháng Tám
2021

PHÂN ƯU PHU QUÂN ĐH VŨ THỊ AN : QUẢNG CHÁNH - NGUYỄN XUÂN THỌ

17 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 24832)

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Biên Hòa California vừ nhận tin Phu Quân của Đồng Hươg Vũ Thị An 

Ông Nguyễn Xuân Thọ

Pháp Danh Quảng Chánh 

Đã từ trần ngày 15 tháng 11 năm 2010

(Nhằm ngày mồng 10 tháng 10 năm Canh Dần)

 Lúc 8:30pm tại tư gia ở Anaheim, California 

Hưởng thọ 64 tuổi 

 HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA

 Thân hữu và Đồng hương khắp nơi

 ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Cùng Đồng hươngVũ Thị An và Tang quyến 

 Nguyện cầu hương linh Ông Nguyễn Xuân Thọ, Pháp Danh Quảng Chánh sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 2010(Xem: 24563)
Cựu giáo chức Ty Tiểu Học Biên Hòa Đã mãn phần ngày 01 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 24 tháng 8 năm Canh Dần) Hưởng thọ 75 tuổi.
18 Tháng Mười 2010(Xem: 25670)
Nhạc mẫu Đồng hương Nguyễn Đức Tiến Cụ Bà THERESA ĐẶNG NGỌC CỔN
06 Tháng Mười 2010(Xem: 25857)
Phu Quân của Đồng Hương PHAN MỸ THỂ ( K1 NQ) Ông Đống văn Quân Pháp Danh Tuệ Quang Đã tạ thế tại Fairfax Hospital Virginia Hoa Kỳ Ngày 21 tháng 9 năm 2010
06 Tháng Mười 2010(Xem: 25927)
Thân mẫu của Đồng Hương Lâm Diễm Cụ Bà TRẦN ĐỨC Đã từ trần tại Regional Medical Center, San Jose
06 Tháng Mười 2010(Xem: 27408)
Cháu CAROL CHI PHAN Là con của ĐH Phan Kim Lực, cháu của ĐH Phan Kim Phẩm Đột ngột qua đời trong một tai nạn lúc 3:00 am
06 Tháng Mười 2010(Xem: 23983)
“Mẹ còn là còn tất cả. Mẹ đi rồi tất cả cũng đi”