11:40 SA
Thứ Hai
17
Tháng Năm
2021

Phân ưu Thân mẫu Đồng Hương Lê kim Oanh Bà Quả Phụ Lê Bá Đạt

26 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 24166)

PHÂN ƯU 

Hội Ái Hữu Biên Hòa California nhận được tin buồn

Thân mẫu ĐH Lê Kim Oanh, ĐH Lê Thùy Lan, và là nhạc mẫu ĐH Trịnh Văn Kiều

Cụ Bà Quả Phụ Lê Bá Đạt

Khuê Danh Hà Thị Hiên

Pháp Danh Diệu Viên

Đã mệnh chung vào lúc 11 giờ 45 sáng ngày 25 tháng 10 năm 2010

(nhằm ngày 18 tháng 9 năm Canh Dần) tại tư gia, Fairfax, Virginia. 

Hưởng Thượng Thọ 97 tuổi 

Linh cửu được quàn tại: Fairfax Memorial Funeral Home

9902 Braddock Road

Fairfax, VA 22032

Phone: (703) 425-9702

Thứ Bảy, 30 tháng 10 năm 2010

2:00 PM - 4:00 PM: Lễ Di Quan và Lễ Hỏa Thiêu 

HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA Đồng hương và thân hữu khắp nơi 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

Cùng ĐH Lê Kiều Oanh, Đh Lê Thùy Lan, ĐH Trịnh Văn Kiều và tang quyến

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Quả Phụ Lê Bá Đạt (Khuê Danh Hà Thị Hiên, Pháp Danh Diệu Viên) sớm an nhàn nơi cõi Phật


Liên lạc và chia buồn cùng tang quyến: Oanh Trinh <trinh_oanh@hotmail.com
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 2010(Xem: 24286)
Cựu giáo chức Ty Tiểu Học Biên Hòa Đã mãn phần ngày 01 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 24 tháng 8 năm Canh Dần) Hưởng thọ 75 tuổi.
18 Tháng Mười 2010(Xem: 25413)
Nhạc mẫu Đồng hương Nguyễn Đức Tiến Cụ Bà THERESA ĐẶNG NGỌC CỔN
06 Tháng Mười 2010(Xem: 25501)
Phu Quân của Đồng Hương PHAN MỸ THỂ ( K1 NQ) Ông Đống văn Quân Pháp Danh Tuệ Quang Đã tạ thế tại Fairfax Hospital Virginia Hoa Kỳ Ngày 21 tháng 9 năm 2010
06 Tháng Mười 2010(Xem: 25572)
Thân mẫu của Đồng Hương Lâm Diễm Cụ Bà TRẦN ĐỨC Đã từ trần tại Regional Medical Center, San Jose