6:08 SA
Thứ Ba
25
Tháng Sáu
2024

PHÂN ƯU THÂN MẪU ĐỒNG HƯƠNG CHÂU KM MỸ BÀ CHÂU TRẦN KHÁNH ( HỨA NGỌC MẠNH )

06 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 27734)

PHÂN ƯU 

Hội Ái Hữu Biên Hòa California nhận được tin buồn

Châu Trần Khánh

Nhủ Danh Hứa Ngọc Mạnh

Là Thân Mẫu của ĐH Châu Ngọc Kim, Châu Kim Mỹ (K 7 NQ), Châu Kim Huê, Châu Kim Vui (NQ), Châu Chí Hùng (NQ)

 và là Nhạc Mẫu của ĐH Lôi Phát.

Sau 26 năm sống với con cháu tại Italy đã về và tạ thế tại Hóa An Biên Hòa

Ngày 4 tháng 9 năm 2010

Nhằm ngày 26 tháng 7, năm Canh Dần. 

Hưởng thọ 85 tuổi 

Lễ an táng đã được cử hành 7 tháng 9 năm 2010

Tại Nghĩa Trang Phước Kiến Biên Hòa

HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA CALIFORNIA

Đồng Hương và Thân Hữu khắp nơi 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

CùngĐH Châu Trần Khánh, Châu Ngọc Kim, Châu Kim Mỹ Lôi Phát, Châu Kim Huê, Châu Kim Vui, Châu Chí Hùng và Tang Quyến

“Mẹ còn là còn tất cả. Mẹ đi rồi tất cả cũng đi”

Nguyện cầu hương hồn Bà Châu Trần Khánh ( Hứa Ngọc Mạnh) Sớm siêu thăng an nhàn nơi cỏi Phật

 

CẢM-TẠ.

Xin Chân-Thành Cảm-Tạ đến Quý Đồng Hương Biên Hòa và Thân Hữu; Qúy Thầy-Cô, Qúy Hội, cùng Qúy Anh Chi Em Cựu-học-sinh Ngô-QuyềnBíên-Hòa Víệt-Nam và Hải-Ngoai.

 Đã gởi lời Chia-Buồn, Vòng-Hoa Phúng-Đíếu, và đưa-tíển Mẹ của chúng tôi là 

Bà Hứa-Ngọc-Mạnh.

Sinh ngày 7/2/1925.

Mất ngày 4/9/2010 .Hưởng-Thọ 85 tuổi.

Đã An-Táng tại Nghĩa-Trang Phước-Kíến Bíên-hòa, ngày 7/9/2010.

Mẹ đã sống với chúng tôi tại Milan Italy 26 năm. Sau một cơn Bạo-Bệnh, Cụ mong-ước được về và đã vĩnh-víển nằm lại quê-hương Bíên-Hòa, mặt hướng nhìn về dòng Đồng-Nai, đầu quay về Non Châu-Thới, trong Mùa Lể Vu-Lan.

Xin thay mặt Cha của chúng tôi là Ông Châu-Trần-Khánh, đồng Cảm-Tạ.

Trưởng-Nử Châu-ngọc-Kim, chồng Khưu-văn-Xây các con,các cháu Nội-Ngoại.( V.N)

Thứ-Nử Châu-kim-Mỹ , chồng Lôi-Phát,con-trai Alessandro Lôi-Víển-Học-Thông.(Milan-Italy). Con-trai Antonio Lôi-Víển-Hoc-Tíến (Milan-Italy.)

. Thứ-Nử Châu-kim-Huê, chồng Hồng-kim-Đông,các con, các cháu Nội.(V.N.)

Thứ-Nử Châu-kim-Vui, chồng Phạm-văn-Thanh.( Milan-Italy.)

Út-Nam Châu-trần-Hải, vợ Trương-thị-Tuýết, con trai Kevin Châu-Trần(.Milan-Italy)

Đồng Cảm-Tạ.

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 2010(Xem: 28798)
Cựu giáo chức Ty Tiểu Học Biên Hòa Đã mãn phần ngày 01 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 24 tháng 8 năm Canh Dần) Hưởng thọ 75 tuổi.
18 Tháng Mười 2010(Xem: 29588)
Nhạc mẫu Đồng hương Nguyễn Đức Tiến Cụ Bà THERESA ĐẶNG NGỌC CỔN
06 Tháng Mười 2010(Xem: 30906)
Phu Quân của Đồng Hương PHAN MỸ THỂ ( K1 NQ) Ông Đống văn Quân Pháp Danh Tuệ Quang Đã tạ thế tại Fairfax Hospital Virginia Hoa Kỳ Ngày 21 tháng 9 năm 2010
06 Tháng Mười 2010(Xem: 30652)
Thân mẫu của Đồng Hương Lâm Diễm Cụ Bà TRẦN ĐỨC Đã từ trần tại Regional Medical Center, San Jose
06 Tháng Mười 2010(Xem: 31605)
Cháu CAROL CHI PHAN Là con của ĐH Phan Kim Lực, cháu của ĐH Phan Kim Phẩm Đột ngột qua đời trong một tai nạn lúc 3:00 am