6:07 SA
Thứ Bảy
2
Tháng Mười Hai
2023

Tìm hiểu Đạo luật y tế mới của ông Trump.

22 Tháng Ba 201711:48 CH(Xem: 6996)
Đạo luật cải tổ y tế của tống thống Trump đã được chính ông phát động để kêu gọi sự ủng hộ toàn quốc. Có thể thấy chương trình này là một dạng Obamacare phiên bản nhẹ (1). Trọng tâm đạo luật là gỡ bỏ gánh nặng cho những doanh nghiệp về khoản bảo hiểm bắt buộc phải trả cho nhân viên. Đạo luật cũng tăng sự lựa chọn và kích thích sự canh tranh giá cả giữa các công ty bảo hiểm y tế. Mục đích xa hơn của Đạo luật là tiết kiệm tiền, tránh lãng phí do chương trình Obamacare gây nên, ví dụ như các bác sĩ lợi dụng kẽ hở của luật để thu phí những dịch vụ chăm sóc y tế không cần thiết.
 
blank
blank
benguyen
Theo trang passthebill.gop hay readthebill.gop, chính phủ ông Trump giới thiệu những điểm trọng tâm của kế hoạch cải tổ như sau:
 
8 điểm trọng tâm của Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Người Mỹ (AHCA) (2)
1. Loại bỏ thuế Obamacare gây tổn hại cho người tạo việc làm, tăng phí bảo hiểm cao cấp, và hạn chế các lựa chọn giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ - bao gồm thuế đối với thuốc theo toa, thuốc mua tự do, phí bảo hiểm y tế và thiết bị y tế.
 
2. Loại bỏ hình phạt bắt buộc đối với cá nhân và người sử dụng lao động buộc hàng triệu công nhân, gia đình và người tạo việc làm trở thành những kế hoạch không chính xác của Obamacare mà họ không muốn và không đủ khả năng chi trả.
 
3. Cấm các công ty bảo hiểm y tế từ chối bảo hiểm hoặc thu thêm tiền của bệnh nhân dựa trên các điều kiện đã có từ trước.
 
4. Giúp thiếu niên tiếp cận với bảo hiểm y tế và ổn định thị trường bằng cách cho phép người phụ thuộc tiếp tục ở lại trong kế hoạch của cha mẹ cho đến khi họ 26 tuổi.
 
5. Thiết lập Tổ chức Bệnh nhân và Quỹ ổn định Quốc Gia (3), cung cấp cho các tiểu bang 100 tỷ đô la để thiết kế các chương trình đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nhóm bệnh nhân và giúp đỡ người Mỹ có thu nhập thấp có khả năng chăm sóc sức khoẻ.
 
6. Hiện đại hóa và tăng cường Medicaid bằng cách chuyển sang "phân bổ theo đầu người" để các tiểu bang có thể phục vụ tốt hơn cho những bệnh nhân có nhu cầu cần nhất.
 
7. Cấp quyền cho các cá nhân và gia đình chi tiêu tiền chăm sóc sức khoẻ theo cách mà họ muốn, và đáp ứng nhu cầu của họ bằng cách tăng cường và mở rộng Tài khoản Tiết kiệm Y tế (4) - tăng gấp đôi số tiền mà mọi người có thể đóng góp và mở rộng cách mọi người có thể sử dụng nó.
 
8. Giúp người Mỹ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng hơn và giá cả phải chăng bằng cách cung cấp tín dụng thuế hàng tháng giữa $ 2,000 và $ 14,000 một năm cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp và trung bình không có bảo hiểm thông qua công việc hoặc chương trình của chính phủ.
 
(1) Obamacare light version
(2) AHCA American Health Care Act
(3) Patient and State Stability Fund
(4) Health Savings Accounts (HSAs)
 
Nguyên văn tài liệu:
8 NEED-TO-KNOW FACTS ABOUT THE AHCA
1. Dismantles the Obamacare taxes that have hurt job creators, increased premium costs, and limited options for patients and health care providers—including taxes on prescription drugs, over-the-counter medications, health-insurance premiums, and medical devices.
 
2. Eliminates the individual and employer mandate penalties, which forced millions of workers, families, and job creators into expensive, inadequate Obamacare plans that they don’t want and cannot afford. 
 
3. Prohibits health insurers from denying coverage or charging more money to patients based on pre-existing conditions. 
 
4. Helps young adults access health insurance and stabilize the marketplace by allowing dependents to continue staying on their parents’ plan until they are 26. 
 
5. Establishes a Patient and State Stability Fund, which provides states with $100 billion to design programs that meet the unique needs of their patient populations and help low-income Americans afford health care.
 
6. Modernizes and strengthens Medicaid by transitioning to a “per capita allotment” so states can better serve the patients most in need.
 
7. Empowers individuals and families to spend their health care dollars the way they want and need by enhancing and expanding Health Savings Accounts (HSAs)—nearly doubling the amount of money people can contribute and broadening how people can use it.
 
8. Helps Americans access affordable, quality health care by providing a monthly tax credit—between $2,000 and $14,000 a year—for low- and middle-income individuals and families who don’t receive insurance through work or a government program. 
 
Những câu hỏi và câu trả lời
 
Mục tiêu Đạo luật là gi?
Kế hoạch của chúng tôi giúp giảm bớt các khoản thuế và các nhiệm vụ làm tổn thương người tạo việc làm, tăng phí bảo hiểm, và các lựa chọn hạn chế cho bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Nó trả lại quyền kiểm soát chăm sóc sức khoẻ từ Hoa Thịnh Đốn trở lại các tiểu bang và phục hồi thị trường tự do để người Mỹ có thể tiếp cận với các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả phù hợp với nhu cầu của họ.
 
Có tốt hơn Đạo luật Obamacare như thế nào?
Chương trình Obamacare dẫn đến chi phí cao hơn, ít lựa chọn hơn, và ít sự tiếp cận với những người cần có nhu cầu chăm sóc. Những gì chúng tôi đề xuất sẽ cung cấp sự kiểm soát và sự lựa chọn các cá nhân và gia đình cần tiếp cận với chăm sóc sức khoẻ phù hợp với họ. Và chúng tôi tăng cường tính tự do và tính linh hoạt thị trường cung cấp y tế. Người tạo việc làm và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cần cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả phải chăng.
 
Làm thế nào để cải thiện việc chăm sóc sức khoẻ của tôi?
Những gì chúng tôi đề xuất sẽ giảm phí bảo hiểm và mở rộng và nâng cao các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ để người Mỹ có thể tìm thấy một kế hoạch phù hợp với họ. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng người Mỹ có thể tiết kiệm và chi tiêu tiền cho chăm sóc sức khoẻ của họ theo cách mà họ muốn và cần - không phải là cách Hoa Thịnh Đốn quy định.
 
Liệu có hủy bỏ sự bảo vệ bệnh nhân, bao gồm cả những người có các tình trạng bệnh từ trước?
Không, người Mỹ không bao giờ bị từ chối bảo hiểm hoặc bị buộc trả thêm tiền nhiều hơn do tình trạng bệnh từ trước. Chúng tôi bảo vệ sự bảo vệ bệnh nhân quan trọng, chẳng hạn như cấm các công ty bảo hiểm y tế từ chối bảo hiểm cho bệnh nhân dựa trên các điều kiện đã có sẵn và nâng nắp bảo hiểm y tế. Và chúng tôi cho phép những người phụ thuộc tiếp tục giữ kế hoạch của cha mẹ cho tới khi họ 26 tuổi.
 
Bạn có hủy bỏ tất cả các khoản thuế của Obamacare?
Kế hoạch của chúng tôi giúp giải tỏa khỏi tất cả các loại thuế của Obamacare, bao gồm tháo dỡ thuế thuốc theo toa, thuốc mua tự do, phí bảo hiểm y tế và các thiết bị y tế. Và chúng tôi ngay lập tức loại bỏ các hình phạt bắt buộc của cá nhân và người sử dụng lao động, buộc hàng triệu người vào kế hoạch của họ mà họ không muốn và không thể trả nổi.
 
Có xóa bỏ trợ cấp không?
Trợ cấp của Obamacare phải được bãi bỏ. Những trợ cấp này thiếu sót nặng nề, khiến hàng triệu cá nhân và gia đình tầng lớp trung lưu mà không có sự giúp đỡ chăm sóc sức khoẻ cho họ. Cũng như tổng thống Trump kêu gọi, chúng tôi sẽ thay thế các khoản trợ cấp của Obamacare với tín dụng thuế giúp người Mỹ - bao gồm cả những người bỏ Obamacare có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ phù hợp với nhu cầu của họ.
 
Có hủy bỏ việc mở rộng Medicaid của Obamacare?
Medicaid là một chương trình quan trọng, nhưng nó có những sai sót, như ít sự lựa chọn và ít khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc có chất lượng hơn. Sự mở rộng của Obamacare làm cho những sai sót đó tồi tệ hơn. Đề xuất của chúng tôi tăng cường Medicaid và nhắm tới các nguồn lực hạn chế của chương trình cho những bệnh nhân có nhu cầu cần nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp một sự chuyển đổi ổn định và giúp đảm bảo rằng người Mỹ có thu nhập thấp có thể tiếp cận các lựa chọn chất lượng và giá cả phải chăng thông qua một thị trường bảo hiểm tư nhân mới, cạnh tranh trên cơ sở tiểu bang state-based.
 
Hàng triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế vì kế hoạch mới này?
Không. Chúng tôi đang làm việc để cung cấp cho tất cả người dân Mỹ sự an tâm về chăm sóc sức khoẻ của họ. Chúng ta sẽ có một sự chuyển đổi ổn định hướng tới một hệ thống trao quyền cho bệnh nhân với nhiều lựa chọn hơn và giảm chi phí. Trong quá trình chuyển đổi, người Mỹ sẽ tiếp tục có quyền tiếp cận các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ hiện tại của họ. Chúng tôi thậm chí còn thực hiện các bước để cung cấp sự linh hoạt và sự lựa chọn cho người mua bảo hiểm thông qua thị trường cá nhân. Ví dụ, cá nhân và gia đình sẽ có thể sử dụng trợ cấp hiện tại của họ để mua bảo hiểm-bao gồm phạm vi bảo hiểm thảm khốc mà hiện đang bị cấm trao đổi.
 
Điều gì xảy ra với phạm vi bảo hiểm tôi nhận được thông qua công việc?
Chúng tôi bảo vệ bảo hiểm do chủ nhân bảo trợ - một lợi ích quan trọng giúp hơn 150 triệu công nhân và gia đình tiếp cận chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả phải chăng.
 
Làm thế nào để hàng triệu người Mỹ đã đạt được bảo hiểm thông qua việc mở rộng Medicaid của Obamacare?
Đề xuất của chúng tôi cung cấp cho những người Mỹ không nhận bảo hiểm thông qua công việc hoặc chương trình của chính phủ với khoản tín dụng thuế có thể hoàn trả trước, để họ có thể tiếp cận một kế hoạch phù hợp chứ không phải là do Hoa Thịnh Đốn đưa ra.
 
Tín dụng thuế này khác với khoản trợ cấp của Obamacare như thế nào?
Các khoản trợ cấp của Obamacare dựa trên thu nhập, các khoản trợ cấp của Obamacare cũng chỉ áp dụng cho bảo hiểm do Hoa Thịnh Đốn đưa ra, làm hạn chế tính linh hoạt và sự lựa chọn. Đạo luật của chúng tôi bãi bỏ các khoản trợ cấp thiếu hụt của Obamacare vào năm 2020 và thay vào đó cung cấp tín dụng thuế cho những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình không được bảo hiểm thông qua công việc hoặc chương trình của chính phủ. Không giống như trợ cấp của Obamacare, các khoản tín dụng thuế này dựa trên tuổi và quy mô gia đình và dần dần sẽ chấm dứt khi thu nhập của bạn tăng lên - đảm bảo rằng công việc luôn suôn sẻ và người Mỹ chăm chỉ làm việc không bị bỏ rơi.
 
Tín dụng thuế của tôi sẽ có nhiều không? Liệu tôi có thể mua một kế hoạch chăm sóc sức khoẻ thực sự với nó?
Các khoản tín dụng thuế của chúng tôi dựa trên tuổi và quy mô gia đình. Mỗi năm, người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình sẽ đủ điều kiện để nhận bảo hiểm y tế từ $ 2,000 đến $ 14,000, tùy thuộc vào tuổi của bạn và mức độ đông người của gia đình bạn. Những khoản tín dụng thuế này sẽ đáng tin cậy - điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa cho các cá nhân và gia đình khi tiếp cận chăm sóc sức khoẻ thông qua một thị trường bảo hiểm mới có tính cạnh tranh và dựa trên cơ sở tiểu bang state-base. Với tất cả các chính sách khác, chúng tôi đang đề xuất tăng các lựa chọn và giảm chi phí, tín dụng thuế này sẽ giúp mọi người tiếp cận các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ mà họ muốn và cần.
 
Phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ?
Đề xuất của chúng tôi đặc biệt cấm bất kỳ phân biệt đối xử về giới. Phụ nữ sẽ được tiếp cận bình đẳng với những lựa chọn chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả như nam giới làm theo đề xuất của chúng tôi.
 
Phụ nữ có thể mua một kế hoạch bao gồm phá thai không?
Không. Đề xuất của chúng tôi phù hợp với Sửa đổi Hyde Amendment, không cho phép người đóng thuế trả tiền cho việc phá thai tự chọn.
 
Liệu Phí bảo hiểm có tăng do ít người tham gia vào thị trường?
Bằng cách bãi bỏ các khoản thuế, giảm các quy định và khôi phục lại quyền kiểm soát cho các tiểu bang, kế hoạch của chúng tôi sẽ tăng cường sự đổi mới và cạnh tranh trong thị trường chăm sóc sức khoẻ. Cách tiếp cận này sẽ dẫn đến chi phí thấp hơn và nhiều lựa chọn hơn. Trên thực tế, kế hoạch của chúng tôi dự kiến ​​sẽ giảm phí bảo hiểm. Và nó sẽ mang lại sự linh hoạt hơn cho mọi người để tiết kiệm và chi tiêu chăm sóc sức khoẻ theo cách mà họ muốn và cần.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Năm 2017(Xem: 6761)
Không nên cho rằng Hoa Kỳ không có kẻ thù. Thói thường, kẻ càng giàu mạnh càng bị nhiều người thù ghét
24 Tháng Tư 2017(Xem: 7065)
Tuy không phải là người Tàu nhưng tui đã có học qua mấy câu trong Tam Tự Kinh từ các thầy cô giáo Bắc Kỳ Năm Tư ngày xưa
16 Tháng Ba 2017(Xem: 8012)
HUỲNH QUỐC HUY DIỄN GIẢ TRUYỀN CẢM HỨNG PHÂN TÍCH NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẾN TỰ DO CHO VIỆT NAM
09 Tháng Ba 2017(Xem: 6687)
"Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau"
03 Tháng Ba 2017(Xem: 10465)
Bời vì như những người vô gia cư kia, bạn luôn có thể nói câu nói đầy cảm hứng đó ngay cả khi bạn không có gì cả, ngoài… một trái tim.
28 Tháng Hai 2017(Xem: 7309)
Không có bầu cử hay không tôn trọng kết quả bầu cử thì biến ngay thành loại độc tài cộng hòa chuối chiên [dịch nôm na từ Banana Republic
12 Tháng Hai 2017(Xem: 7585)
bạn không cần phải yêu nước Mỹ nhưng xin bạn đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương nước Mỹ, một đất nước đã cưu mang bạn
31 Tháng Giêng 2017(Xem: 7598)
Chúng ta đang được bình an no ấm giửa một thế giới hổn loạn trong ngày hôm nay là nhờ vào những sự thay đổi
30 Tháng Giêng 2017(Xem: 6584)
Nước Mỹ cưu mang cho ta được tới đây thở sinh khí tự do. Ít ra theo luân lý Á Đông ta phải biết điều.
26 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 6490)
ánh bật nền kỹ nghệ địa phương, nâng cao tỉ lệ thất nghiệp và đẩy những nước thuộc địa mới này vào sâu trong nghèo đói.
23 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 6685)
Mấy chục năm đọc những cáo phó từ khi những người ra đi hơn tuổi, rồi bằng tuổi và nay là những người ít tuổi hơn
19 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 7013)
Nó luôn tin rằng nó còn trẻ, còn khỏe và nó đúng. Và nó đã chết trong niềm tin đó!
12 Tháng Mười Một 2016(Xem: 6501)
Việt Nam không sụp đổ bằng những cái búa hy vọng sẽ mượn được của nước ngoài mà bằng những bàn tay nhỏ tiếp tục và kiên nhẫn xoi mòn chế độ
07 Tháng Mười Một 2016(Xem: 6393)
Duy trì nền dân chủ là yếu tố sống còn của nước Mỹ. Không có sự lựa chọn nào khác tốt hơn trong hoàn cảnh này.
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 6883)
Đàn áp những người Việt Nam tôn vinh cờ vàng ba sọc đỏ là con đường đưa đảng cộng sản Việt Nam đến chỗ diệt vong.
06 Tháng Mười Một 2016(Xem: 6959)
Tại Việt Nam hiện nay, không còn chủ nghĩa Cộng Sản, mà đó chỉ là một xứ độc tài đảng trị nhưng theo đuổi chủ nghĩa tư bản ‘cuồng nhiệt.’
30 Tháng Mười 2016(Xem: 6132)
nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình, và cùng nhau leo ra khỏi nắp nồi đóng kín đó, trước khi quá muộn.
18 Tháng Chín 2016(Xem: 7942)
thay vì khiến họ gục ngã, chúng ta có thể khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự đồng cảm và chia sẻ của chính mình.
11 Tháng Chín 2016(Xem: 9041)
Do đó cần phải chọn một BS gia đình để chịu trách nhiệm chính theo dõi sức khỏe của mình
07 Tháng Chín 2016(Xem: 7962)
Người thương nữ không biết nỗi hận mất nước nên mãi hát bài Hậu Đinh Hoa
04 Tháng Chín 2016(Xem: 7450)
việc thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai sẽ có tác dụng chủ yếu làm tan rã nền móng kinh tế của đảng cộng sản làm cho đảng không vận hành được cơ chế tham nhũng nữa
20 Tháng Tám 2016(Xem: 8592)
Vậy là sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng dù đau đớn, ta cũng phải chấp nhận một sự thật là biển đã bị đầu độc.
14 Tháng Tám 2016(Xem: 7185)
Chỉ cần một chút quan tâm, và vì tình yêu mà chúng ta cố gắng chấp nhận những điều không hợp ý mình một cách vô điều kiện
08 Tháng Tám 2016(Xem: 12185)
Được như vậy, chúng tôi cũng sẽ mãn-nguyện lắm rồi. Xin cảm-ơn Trời Phật, xin cảm-ơn phúc-đức ông bà.
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 7959)
Khi muà tranh cử bắt đầu, mức ủng hộ đối với ông Trump thua xa đối với bà Clinton. Khoảng cách có khi lên đến 20 điểm
27 Tháng Bảy 2016(Xem: 7033)
Chúng ta cần có một nhà lãnh đạo biết tạo sự đoàn kết, dung hoà chứ không như Obama là người tỏ ra thiên vị, vô tình gây thêm chia rẽ.
11 Tháng Sáu 2016(Xem: 9093)
Ông Obama đã xong nhưng chúng ta đã bắt đầu chưa hay lại đã quên?
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 9461)
Và bài diễn văn của ông, được nhiều người ngợi ca, với tôi, tiếc thay đó là một bài ca hay nhưng lỗi nhịp!
30 Tháng Năm 2016(Xem: 9407)
Rằng trăm năm cũng từ đây Của tin gọi một chút này làm ghi.
25 Tháng Năm 2016(Xem: 7622)
đang Google coi hai câu thơ Nguyễn Du trích từ đoạn nào trong Truyện Kiều: “Rằng trăm năm cũng từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi
22 Tháng Năm 2016(Xem: 10669)
nói ra cái gì sai, họ cũng đổ vấy hết cho cộng sản. Nhưng cộng sản tệ đến thế mà cai trị được chúng ta đến ngày giờ này, thì chúng ta cũng tệ không kém!
04 Tháng Năm 2016(Xem: 7806)
“Sống chết mặc bay, Dân tộc Việt Nam là dân tộc vô phúc nhất, từ ngày nhân dân nhận chịu thảm họa Cộng Sản cho tới giờ.
02 Tháng Năm 2016(Xem: 7635)
Tôi tìm lại được "tính Người" mà bấy lâu nay tôi đánh mất. Một lần nữa, tôi cám ơn Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa và các Thầy - Cô của ngày xưa.
17 Tháng Tư 2016(Xem: 10476)
trường hợp mấy dòng xâm trên cánh tay của Dũng: Liều mạng và không sợ bất cứ một thứ gì trên đời này. Đúng là ... xâm mình!
02 Tháng Tư 2016(Xem: 7726)
Nhiều kẻ hãnh tiến vẫn cho rằng nước Mỹ nợ chúng ta mà quên rằng, món nợ của chúng ta, và cả con cháu đời sau đối với nước Mỹ thật khó lòng trả nổi.
24 Tháng Ba 2016(Xem: 8092)
Mà không chỉ là cầu, mà kỷ niệm và dấu vết văn minh của người Việt cũng đang chìm dần trong làn nước.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 13809)
Giờ đây đã 40 năm trôi qua, nếu người Mỹ không lên tiếng giải oan cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, thì cũng nên trả lại sự thật cho lịch sử.
12 Tháng Ba 2016(Xem: 8418)
Thế nhưng đối với chúng tôi lúc ấy, giữa chốn địa ngục đầy đe dọa, hai tiếng thiêng liêng đó “nổ to” như sấm động giữa mùa đông.
09 Tháng Ba 2016(Xem: 7110)
Máu xương của hàng triệu người đó, không phải hy sinh để chúng ta có một đất nước như ngày hôm nay!
05 Tháng Ba 2016(Xem: 9323)
cái gì của mình thì nó sẽ thuộc về mình, còn cái gì không phải thì nó mãi mãi sẽ không thuộc về mình
05 Tháng Ba 2016(Xem: 8494)
Bệnh từ cái miệng mà ra, họa cũng từ cái miệng mà ra”, bởi vậy một người có trí tuệ chính là phải biết kiểm soát được cái miệng của mình
07 Tháng Hai 2016(Xem: 9650)
Câu hỏi mà mỗi người dân Việt-Nam nếu không muốn làm nô lệ giặc Tàu, thì dù ở bất kỳ nơi đâu, trong hay ngoài nước, cũng phải tự tìm cho mình câu trả lời.
31 Tháng Giêng 2016(Xem: 6801)
Thông điệp của anh là Hãy Tạo Cho Mình Một Niềm Tin & Một Cái Tâm Bình An. Tôi nghĩ thông điệp này đâu chỉ dành cho người bệnh
14 Tháng Giêng 2016(Xem: 8619)
người ta phải nói đến nền dân chủ, tính văn minh cũng như tầm mức văn hóa của công dân Mỹ. Đó mới là giá trị đích thực của một đất nước.
09 Tháng Giêng 2016(Xem: 8168)
Chỉ cần một chấn động gây thức tỉnh là con giao long Việt liền vùng dậy, ra tay trừ khử bọn phản tặc mãi quốc cầu vinh.
06 Tháng Giêng 2016(Xem: 8144)
Toàn dân vùng lên diệt sói lang việt cộng. Bầu cử Tự do để toàn dân tự quyết
27 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7263)
Freedom is not free Tự do không cho không, biếu không!
19 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7571)
Họ đẩy ra khỏi nước những con nguời cùng quẫn và sôi sục bất mãn, rồi “thu về” những “Việt kiều” yêu nuớc và giàu sang
12 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7883)
Đó là tội nghiệt thâm trọng của sói lang cộng sản gây ra cho Đất nước và Dân tộc Hởi những ai bị áp bức đọa đày!
28 Tháng Mười Một 2015(Xem: 723420)
Và nhiều người Việt đã rất mất rất nhiều thời gian để làm được điều đó rồi giật mình nhìn thấy thế giới này không chỉ no đủ là tất cả