6:06 SA
Chủ Nhật
2
Tháng Mười
2022

Tìm hiểu Đạo luật y tế mới của ông Trump.

22 Tháng Ba 201711:48 CH(Xem: 5880)
Đạo luật cải tổ y tế của tống thống Trump đã được chính ông phát động để kêu gọi sự ủng hộ toàn quốc. Có thể thấy chương trình này là một dạng Obamacare phiên bản nhẹ (1). Trọng tâm đạo luật là gỡ bỏ gánh nặng cho những doanh nghiệp về khoản bảo hiểm bắt buộc phải trả cho nhân viên. Đạo luật cũng tăng sự lựa chọn và kích thích sự canh tranh giá cả giữa các công ty bảo hiểm y tế. Mục đích xa hơn của Đạo luật là tiết kiệm tiền, tránh lãng phí do chương trình Obamacare gây nên, ví dụ như các bác sĩ lợi dụng kẽ hở của luật để thu phí những dịch vụ chăm sóc y tế không cần thiết.
 
blank
blank
benguyen
Theo trang passthebill.gop hay readthebill.gop, chính phủ ông Trump giới thiệu những điểm trọng tâm của kế hoạch cải tổ như sau:
 
8 điểm trọng tâm của Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Người Mỹ (AHCA) (2)
1. Loại bỏ thuế Obamacare gây tổn hại cho người tạo việc làm, tăng phí bảo hiểm cao cấp, và hạn chế các lựa chọn giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ - bao gồm thuế đối với thuốc theo toa, thuốc mua tự do, phí bảo hiểm y tế và thiết bị y tế.
 
2. Loại bỏ hình phạt bắt buộc đối với cá nhân và người sử dụng lao động buộc hàng triệu công nhân, gia đình và người tạo việc làm trở thành những kế hoạch không chính xác của Obamacare mà họ không muốn và không đủ khả năng chi trả.
 
3. Cấm các công ty bảo hiểm y tế từ chối bảo hiểm hoặc thu thêm tiền của bệnh nhân dựa trên các điều kiện đã có từ trước.
 
4. Giúp thiếu niên tiếp cận với bảo hiểm y tế và ổn định thị trường bằng cách cho phép người phụ thuộc tiếp tục ở lại trong kế hoạch của cha mẹ cho đến khi họ 26 tuổi.
 
5. Thiết lập Tổ chức Bệnh nhân và Quỹ ổn định Quốc Gia (3), cung cấp cho các tiểu bang 100 tỷ đô la để thiết kế các chương trình đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nhóm bệnh nhân và giúp đỡ người Mỹ có thu nhập thấp có khả năng chăm sóc sức khoẻ.
 
6. Hiện đại hóa và tăng cường Medicaid bằng cách chuyển sang "phân bổ theo đầu người" để các tiểu bang có thể phục vụ tốt hơn cho những bệnh nhân có nhu cầu cần nhất.
 
7. Cấp quyền cho các cá nhân và gia đình chi tiêu tiền chăm sóc sức khoẻ theo cách mà họ muốn, và đáp ứng nhu cầu của họ bằng cách tăng cường và mở rộng Tài khoản Tiết kiệm Y tế (4) - tăng gấp đôi số tiền mà mọi người có thể đóng góp và mở rộng cách mọi người có thể sử dụng nó.
 
8. Giúp người Mỹ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng hơn và giá cả phải chăng bằng cách cung cấp tín dụng thuế hàng tháng giữa $ 2,000 và $ 14,000 một năm cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp và trung bình không có bảo hiểm thông qua công việc hoặc chương trình của chính phủ.
 
(1) Obamacare light version
(2) AHCA American Health Care Act
(3) Patient and State Stability Fund
(4) Health Savings Accounts (HSAs)
 
Nguyên văn tài liệu:
8 NEED-TO-KNOW FACTS ABOUT THE AHCA
1. Dismantles the Obamacare taxes that have hurt job creators, increased premium costs, and limited options for patients and health care providers—including taxes on prescription drugs, over-the-counter medications, health-insurance premiums, and medical devices.
 
2. Eliminates the individual and employer mandate penalties, which forced millions of workers, families, and job creators into expensive, inadequate Obamacare plans that they don’t want and cannot afford. 
 
3. Prohibits health insurers from denying coverage or charging more money to patients based on pre-existing conditions. 
 
4. Helps young adults access health insurance and stabilize the marketplace by allowing dependents to continue staying on their parents’ plan until they are 26. 
 
5. Establishes a Patient and State Stability Fund, which provides states with $100 billion to design programs that meet the unique needs of their patient populations and help low-income Americans afford health care.
 
6. Modernizes and strengthens Medicaid by transitioning to a “per capita allotment” so states can better serve the patients most in need.
 
7. Empowers individuals and families to spend their health care dollars the way they want and need by enhancing and expanding Health Savings Accounts (HSAs)—nearly doubling the amount of money people can contribute and broadening how people can use it.
 
8. Helps Americans access affordable, quality health care by providing a monthly tax credit—between $2,000 and $14,000 a year—for low- and middle-income individuals and families who don’t receive insurance through work or a government program. 
 
Những câu hỏi và câu trả lời
 
Mục tiêu Đạo luật là gi?
Kế hoạch của chúng tôi giúp giảm bớt các khoản thuế và các nhiệm vụ làm tổn thương người tạo việc làm, tăng phí bảo hiểm, và các lựa chọn hạn chế cho bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Nó trả lại quyền kiểm soát chăm sóc sức khoẻ từ Hoa Thịnh Đốn trở lại các tiểu bang và phục hồi thị trường tự do để người Mỹ có thể tiếp cận với các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả phù hợp với nhu cầu của họ.
 
Có tốt hơn Đạo luật Obamacare như thế nào?
Chương trình Obamacare dẫn đến chi phí cao hơn, ít lựa chọn hơn, và ít sự tiếp cận với những người cần có nhu cầu chăm sóc. Những gì chúng tôi đề xuất sẽ cung cấp sự kiểm soát và sự lựa chọn các cá nhân và gia đình cần tiếp cận với chăm sóc sức khoẻ phù hợp với họ. Và chúng tôi tăng cường tính tự do và tính linh hoạt thị trường cung cấp y tế. Người tạo việc làm và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cần cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả phải chăng.
 
Làm thế nào để cải thiện việc chăm sóc sức khoẻ của tôi?
Những gì chúng tôi đề xuất sẽ giảm phí bảo hiểm và mở rộng và nâng cao các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ để người Mỹ có thể tìm thấy một kế hoạch phù hợp với họ. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng người Mỹ có thể tiết kiệm và chi tiêu tiền cho chăm sóc sức khoẻ của họ theo cách mà họ muốn và cần - không phải là cách Hoa Thịnh Đốn quy định.
 
Liệu có hủy bỏ sự bảo vệ bệnh nhân, bao gồm cả những người có các tình trạng bệnh từ trước?
Không, người Mỹ không bao giờ bị từ chối bảo hiểm hoặc bị buộc trả thêm tiền nhiều hơn do tình trạng bệnh từ trước. Chúng tôi bảo vệ sự bảo vệ bệnh nhân quan trọng, chẳng hạn như cấm các công ty bảo hiểm y tế từ chối bảo hiểm cho bệnh nhân dựa trên các điều kiện đã có sẵn và nâng nắp bảo hiểm y tế. Và chúng tôi cho phép những người phụ thuộc tiếp tục giữ kế hoạch của cha mẹ cho tới khi họ 26 tuổi.
 
Bạn có hủy bỏ tất cả các khoản thuế của Obamacare?
Kế hoạch của chúng tôi giúp giải tỏa khỏi tất cả các loại thuế của Obamacare, bao gồm tháo dỡ thuế thuốc theo toa, thuốc mua tự do, phí bảo hiểm y tế và các thiết bị y tế. Và chúng tôi ngay lập tức loại bỏ các hình phạt bắt buộc của cá nhân và người sử dụng lao động, buộc hàng triệu người vào kế hoạch của họ mà họ không muốn và không thể trả nổi.
 
Có xóa bỏ trợ cấp không?
Trợ cấp của Obamacare phải được bãi bỏ. Những trợ cấp này thiếu sót nặng nề, khiến hàng triệu cá nhân và gia đình tầng lớp trung lưu mà không có sự giúp đỡ chăm sóc sức khoẻ cho họ. Cũng như tổng thống Trump kêu gọi, chúng tôi sẽ thay thế các khoản trợ cấp của Obamacare với tín dụng thuế giúp người Mỹ - bao gồm cả những người bỏ Obamacare có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ phù hợp với nhu cầu của họ.
 
Có hủy bỏ việc mở rộng Medicaid của Obamacare?
Medicaid là một chương trình quan trọng, nhưng nó có những sai sót, như ít sự lựa chọn và ít khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc có chất lượng hơn. Sự mở rộng của Obamacare làm cho những sai sót đó tồi tệ hơn. Đề xuất của chúng tôi tăng cường Medicaid và nhắm tới các nguồn lực hạn chế của chương trình cho những bệnh nhân có nhu cầu cần nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp một sự chuyển đổi ổn định và giúp đảm bảo rằng người Mỹ có thu nhập thấp có thể tiếp cận các lựa chọn chất lượng và giá cả phải chăng thông qua một thị trường bảo hiểm tư nhân mới, cạnh tranh trên cơ sở tiểu bang state-based.
 
Hàng triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế vì kế hoạch mới này?
Không. Chúng tôi đang làm việc để cung cấp cho tất cả người dân Mỹ sự an tâm về chăm sóc sức khoẻ của họ. Chúng ta sẽ có một sự chuyển đổi ổn định hướng tới một hệ thống trao quyền cho bệnh nhân với nhiều lựa chọn hơn và giảm chi phí. Trong quá trình chuyển đổi, người Mỹ sẽ tiếp tục có quyền tiếp cận các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ hiện tại của họ. Chúng tôi thậm chí còn thực hiện các bước để cung cấp sự linh hoạt và sự lựa chọn cho người mua bảo hiểm thông qua thị trường cá nhân. Ví dụ, cá nhân và gia đình sẽ có thể sử dụng trợ cấp hiện tại của họ để mua bảo hiểm-bao gồm phạm vi bảo hiểm thảm khốc mà hiện đang bị cấm trao đổi.
 
Điều gì xảy ra với phạm vi bảo hiểm tôi nhận được thông qua công việc?
Chúng tôi bảo vệ bảo hiểm do chủ nhân bảo trợ - một lợi ích quan trọng giúp hơn 150 triệu công nhân và gia đình tiếp cận chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả phải chăng.
 
Làm thế nào để hàng triệu người Mỹ đã đạt được bảo hiểm thông qua việc mở rộng Medicaid của Obamacare?
Đề xuất của chúng tôi cung cấp cho những người Mỹ không nhận bảo hiểm thông qua công việc hoặc chương trình của chính phủ với khoản tín dụng thuế có thể hoàn trả trước, để họ có thể tiếp cận một kế hoạch phù hợp chứ không phải là do Hoa Thịnh Đốn đưa ra.
 
Tín dụng thuế này khác với khoản trợ cấp của Obamacare như thế nào?
Các khoản trợ cấp của Obamacare dựa trên thu nhập, các khoản trợ cấp của Obamacare cũng chỉ áp dụng cho bảo hiểm do Hoa Thịnh Đốn đưa ra, làm hạn chế tính linh hoạt và sự lựa chọn. Đạo luật của chúng tôi bãi bỏ các khoản trợ cấp thiếu hụt của Obamacare vào năm 2020 và thay vào đó cung cấp tín dụng thuế cho những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình không được bảo hiểm thông qua công việc hoặc chương trình của chính phủ. Không giống như trợ cấp của Obamacare, các khoản tín dụng thuế này dựa trên tuổi và quy mô gia đình và dần dần sẽ chấm dứt khi thu nhập của bạn tăng lên - đảm bảo rằng công việc luôn suôn sẻ và người Mỹ chăm chỉ làm việc không bị bỏ rơi.
 
Tín dụng thuế của tôi sẽ có nhiều không? Liệu tôi có thể mua một kế hoạch chăm sóc sức khoẻ thực sự với nó?
Các khoản tín dụng thuế của chúng tôi dựa trên tuổi và quy mô gia đình. Mỗi năm, người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình sẽ đủ điều kiện để nhận bảo hiểm y tế từ $ 2,000 đến $ 14,000, tùy thuộc vào tuổi của bạn và mức độ đông người của gia đình bạn. Những khoản tín dụng thuế này sẽ đáng tin cậy - điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa cho các cá nhân và gia đình khi tiếp cận chăm sóc sức khoẻ thông qua một thị trường bảo hiểm mới có tính cạnh tranh và dựa trên cơ sở tiểu bang state-base. Với tất cả các chính sách khác, chúng tôi đang đề xuất tăng các lựa chọn và giảm chi phí, tín dụng thuế này sẽ giúp mọi người tiếp cận các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ mà họ muốn và cần.
 
Phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ?
Đề xuất của chúng tôi đặc biệt cấm bất kỳ phân biệt đối xử về giới. Phụ nữ sẽ được tiếp cận bình đẳng với những lựa chọn chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả như nam giới làm theo đề xuất của chúng tôi.
 
Phụ nữ có thể mua một kế hoạch bao gồm phá thai không?
Không. Đề xuất của chúng tôi phù hợp với Sửa đổi Hyde Amendment, không cho phép người đóng thuế trả tiền cho việc phá thai tự chọn.
 
Liệu Phí bảo hiểm có tăng do ít người tham gia vào thị trường?
Bằng cách bãi bỏ các khoản thuế, giảm các quy định và khôi phục lại quyền kiểm soát cho các tiểu bang, kế hoạch của chúng tôi sẽ tăng cường sự đổi mới và cạnh tranh trong thị trường chăm sóc sức khoẻ. Cách tiếp cận này sẽ dẫn đến chi phí thấp hơn và nhiều lựa chọn hơn. Trên thực tế, kế hoạch của chúng tôi dự kiến ​​sẽ giảm phí bảo hiểm. Và nó sẽ mang lại sự linh hoạt hơn cho mọi người để tiết kiệm và chi tiêu chăm sóc sức khoẻ theo cách mà họ muốn và cần.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 2018(Xem: 7282)
Hôm nay, Thống Đốc Brown đã ký ban hành Đạo Luật SB 895, Uỷ Ban Soạn Thảo Giảng Dạy -IQC sẽ có đến ngày 31, Tháng Mười Hai, 2022
09 Tháng Chín 2018(Xem: 4678)
Đúng 20 năm sau, năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn
07 Tháng Chín 2018(Xem: 6255)
nhất là cư dân Westminster xin hãy dồn phiếu cho anh trong kỳ bầu cử sắp tơi, để anh có cơ hội phục vụ mọi người
07 Tháng Tám 2018(Xem: 4969)
“Tôi là người Việt Nam!” và cảm thấy thương cho tôi và thù ghét những con người đã làm cho hình ảnh Việt Nam xấu xa đi như hôm nay.
06 Tháng Tám 2018(Xem: 5390)
Nghệ sĩ John McNaughton nói thêm rằng ông hy vọng mọi người sẽ “nghiên cứu bức tranh và cố gắng hiểu được ý nghĩa sâu sắc hơn“.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 5701)
Đó là điều mà Henry Kissinger mới nói ngày 26/07 vừa rồi, rằng: "Donald Trump là nhân vật lịch sử, xuất hiện để kết thúc những điều cũ kỹ và giả dối"
29 Tháng Bảy 2018(Xem: 4799)
bằng mọi giá vì đã lỡ ghét rồi? Chuyện VN là chuyện của VC và TC, kệ tụi nó đấm đá nhau, mắc gì mình phải lo?
19 Tháng Bảy 2018(Xem: 4691)
trong thế tam quốc Mỹ-Nga-Tàu, không có cái ngu nào bằng cái ngu đánh cả hai đối thủ một lúc.
10 Tháng Sáu 2018(Xem: 5700)
Họ đã khiến chúng ta, những người cho rằng mình học cao hiểu rộng, hiểu biết chính trị xã hội, tiền bạc dư thừa phải cúi đầu hổ thẹn!
22 Tháng Tư 2018(Xem: 5372)
Cộng sản Trung Quốc tiêu tùng dưới tay Mỹ, gấu Nga bị NATO ép vô chuồng thì con chồn hôi cộng sản Việt Nam cũng không còn chốn dung thân
22 Tháng Tư 2018(Xem: 25367)
Không được thỏa mãn, chúng ta phá nhau hơn phá kẻ thù.. Cái TÔI nó lớn quá. Lớn hơn cả vận mệnh dân tộc
09 Tháng Tư 2018(Xem: 24448)
2nd Fundraiser & 51 Birthday Celebration " TÀI ĐỖ"
06 Tháng Tư 2018(Xem: 5543)
dù là chế độ Cộng sản hay Cộng hoà, nhưng phải thấy rõ là bây giờ “Bọn ác” ngày càng ác hơn, ngày càng đông hơn
06 Tháng Tư 2018(Xem: 5698)
giúp ông ngày càng nổi tiếng là người làm việc có kế hoạch, bất chấp khó khăn và nhất là nổi rõ chính nghĩa vì dân, vì nước.
06 Tháng Ba 2018(Xem: 4615)
tháo gỡ bộ máy cai trị của đảng CS trở thành nhu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Và mãi cho tới khi lực lượng dân chủ đó ra đời, Việt Nam vẫn còn là một con thuyền không bến.
25 Tháng Hai 2018(Xem: 5078)
Cánh cửa bỗng chốc khép lại dần khi hằng loạt đạn bắn vào người em - lúc em gục xuống, em vẫn cố níu cánh cửa lại để giúp các học sinh chậm chân vượt thoát
29 Tháng Giêng 2018(Xem: 5229)
Đây là cơ sở thương mại tiêu biểu của người Việt tỵ nạn, chúng ta không thể nào không ủng hộ, từ ngày mai…hoặc trong thời gian tới...
20 Tháng Giêng 2018(Xem: 6117)
Thành phố Westminster có thể sử dụng một người như tôi, có một hồ sơ hoàn hảo, làm việc phục vụ công chúng lâu năm, với lòng tự trọng, nguyên tắc
16 Tháng Giêng 2018(Xem: 4856)
Nhưng sức người có hạn, em nói rồi - tầm hiểu biết của em hạn hẹp bao nhiêu đấy thôi.
10 Tháng Giêng 2018(Xem: 5539)
Đời sống của một dân tộc không chỉ gồm những thời đẹp đẽ, vinh quang mà còn cả những giai đoạn đau buồn, tủi nhục. Tại sao ông không viết?
26 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 5171)
Súng là giải pháp bảo vệ an toàn cho mình và gia đình. Dù mình không mong có dịp xài tới nó, nhưng không có thì không được
14 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4740)
Để đạt được mục tiêu đó, những người dấn thân hoạt động cần phải thay đổi chính mình, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách hành động, dẹp bỏ tị hiềm, tự ái cá nhân
11 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4882)
Họ gặp nhau mà nước mắt lưng tròng. Nhưng những lần tập họp thưa thớt dần, xa dần, mệt mỏi dần trong ngày tháng phai tàn.
04 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4476)
Người Việt đang trở thành những “Đông Á Bệnh Phu” mới về đủ mọi mặt cả về sức khỏe cũng như đời sống kinh tế.
01 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 5399)
Cái bằng Tiến Sĩ của chế độ mà chính báo chí của đảng cũng thấy mắc cở
22 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5576)
xã hội Hoa Kỳ vốn luôn có sự công băng tương đối, nếu bạn nhận của ai một điều gì, thì cũng nên cho ra một điều khác
19 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5953)
Ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California trân trọng giới thiệu chương trình “Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử”
19 Tháng Mười Một 2017(Xem: 6562)
Hiện giờ anh đang trên đường vận động tranh cử vào chức vụ nghị viên hội đồng thành phố Westminster, Westminster City Council 2018.
10 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5092)
"Chúng ta hãy chọn sự giàu có, tự do, chối bỏ phận nghèo nàn, tôi tớ", ông Trump nói.
08 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5017)
Dường như tất cả đều Who Cares, vậy tại sao người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại lại Care? Bạn nghĩ sao?
08 Tháng Mười Một 2017(Xem: 4536)
Thôi chắc phải lo học tiếng Tàu để có gì kiếm cái chân làm ... "thông dịch ... vật" cho đám Thái Thú đời nay quá.
17 Tháng Chín 2017(Xem: 5442)
Hơn 1 tỷ người Tàu sẽ bị bao vây bằng một vòng tròn phóng xạ bom nguyên tử từ Nam đến Bắc từ Đông sang Tây
04 Tháng Chín 2017(Xem: 5892)
Nhạc Bolero ngày càng xoáy sâu vào trí não và tâm hồn họ, cộng với một thực trạng xã hội rệu rã, xuống cấp ở tất cả mọi lãnh vực, tất yếu sẽ tạo thành một hệ quả khôn lường.
24 Tháng Tám 2017(Xem: 7190)
Hoa Kỳ là một quốc gia hào hiệp. Nhờ đó nhiều người tị nạn đã biến đổi chế độ an sinh xã hội thành… ăn xin xã hội. Rồi hãnh diện khoe khoang…
21 Tháng Tám 2017(Xem: 5482)
cuốn phim của Ken Burns sẽ là một đòn phản công nếu như trong cuốn phim 10 tập của ông ta còn những hiểu lầm sai trái về cuộc chiến tranh.
16 Tháng Bảy 2017(Xem: 5369)
Thật đáng kinh ngạc khi có nhiều người đặt nghề nghiệp của họ vào ngành kinh doanh tội phạm nhiều triệu USD này. Họ đã quên mất hậu quả thảm khốc chỉ vì lòng tham
04 Tháng Bảy 2017(Xem: 5328)
Nhưng nếu nhìn tổng thể, con người của ông Cụ chính là một con người thật sự cả đời vì nước vì non.
30 Tháng Năm 2017(Xem: 11826)
Đời này tới đời kia, người dân chỉ biết biết cắm cúi sống và cắm cúi làm việc. Nghĩa là đi từ kiếp con người sang kiếp của loài vật.
23 Tháng Năm 2017(Xem: 5799)
Không nên cho rằng Hoa Kỳ không có kẻ thù. Thói thường, kẻ càng giàu mạnh càng bị nhiều người thù ghét
24 Tháng Tư 2017(Xem: 5877)
Tuy không phải là người Tàu nhưng tui đã có học qua mấy câu trong Tam Tự Kinh từ các thầy cô giáo Bắc Kỳ Năm Tư ngày xưa
16 Tháng Ba 2017(Xem: 6785)
HUỲNH QUỐC HUY DIỄN GIẢ TRUYỀN CẢM HỨNG PHÂN TÍCH NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẾN TỰ DO CHO VIỆT NAM
09 Tháng Ba 2017(Xem: 5635)
"Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau"
03 Tháng Ba 2017(Xem: 9379)
Bời vì như những người vô gia cư kia, bạn luôn có thể nói câu nói đầy cảm hứng đó ngay cả khi bạn không có gì cả, ngoài… một trái tim.
28 Tháng Hai 2017(Xem: 6442)
Không có bầu cử hay không tôn trọng kết quả bầu cử thì biến ngay thành loại độc tài cộng hòa chuối chiên [dịch nôm na từ Banana Republic
12 Tháng Hai 2017(Xem: 6611)
bạn không cần phải yêu nước Mỹ nhưng xin bạn đừng vô tình hay cố ý làm tổn thương nước Mỹ, một đất nước đã cưu mang bạn
31 Tháng Giêng 2017(Xem: 6459)
Chúng ta đang được bình an no ấm giửa một thế giới hổn loạn trong ngày hôm nay là nhờ vào những sự thay đổi
30 Tháng Giêng 2017(Xem: 5626)
Nước Mỹ cưu mang cho ta được tới đây thở sinh khí tự do. Ít ra theo luân lý Á Đông ta phải biết điều.
26 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 5550)
ánh bật nền kỹ nghệ địa phương, nâng cao tỉ lệ thất nghiệp và đẩy những nước thuộc địa mới này vào sâu trong nghèo đói.