2:08 CH
Thứ Hai
27
Tháng Năm
2024

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH , CHÚNG LÀ AI ?

26 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 14747)

CÁC TH
 LC THÙ ĐCH , CHÚNG LÀ AI ?blank
  Bà con "Yêu Việt Nam" bị thế lực thù địch kích động từ Thái Lan ?

Lâu nay trên h thng truyn thông nhà nưc: tivi , đài , báo... luôn tuyên truyn chuyn các thế lc thù đch len li trong đi sng xã hi, kích động mọi người làm loạn, từ chuyện khiếu kin đt đai đến biu tình chng Trung quc... Thc ra cũng chưa ai biết được cái thế lc thù đch đó nó tròn méo ra sao. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau đây trên mạng Facebook để bà con nhìn rõ và chỉ mt đim tên cái thằng thế lc thù đch đó nhé. 

CÁC TH LC THÙ ĐCH , CHÚNG LÀ AI ?

1. Đó là đám quan li cu kết vi nhau, t “cp cao” đến cp xã đ cưp đt ngưi ngưi dân. Loi thế lc thù đch này thi gian gn đây ni lên như ong, t thành th ti nông thôn, t min xuôi ti min ngưc, t đng bng, min bin ti min núi, t Nam ra Bc, t đa đu Móng Cái ti Mũi Cà Mau. Bn này làm mt hết nim tin ca ngưi dân vào đng, vào chính quyn nhanh nht, gây bc xúc và bn xã hi kéo dài nht, gây cho ngưi dân ni ut hn căm phn nht bi chúng không t mt th đon nào đ cưp bng đưc nhng tc đt chúng mun và chúng vô cm trưc nhng phng, khiếu ni chính đáng ca ngưi dân.
2. Đó là đám công chc làm  các cơ quan công quyn, quen thói “hành dân” hơn là phc v dân. Nhóm thế lc thù đch này ly tiêu chí “hành dân” là nim hnh phúc. Chúng nhan nh các cơquan công quyn: cp phưng, xã, qun huyn, s, b ngành, v.v… Chúng gây cho ngưi dân bc xúc, kh s, mun đưc vic phi mt tin (mà đáng ra không phi mt) nên làm suy gim nim tin ca ngưi dân vào đng, vào chính quyn…!!

3. Đó là “mt b phn không nh” đám quan li “chui” sâu vào h thng đng, chính quyn, các cơ quan đoàn th các cp. Nhóm này đa phn xut thân t “bn c nông”, nhưng sau khi lên làm quan, chúng giàu lên mt cách nhanh chóng và khng khiếp. Tài sn ít thì hàng vài chc t đng, nhiu thì trăm triu thm chí ti t đô la. Làm “quan ph mu” là phi chăm lo cuc sng cho dân, giúp ngưi dân có cuc sng n đnh, sung túc, nhưng chúng không bao gi dám chia skinh nghim hay dy dân làm giàu theo cái cách mà chúng giàu lên nhưthế!!! Nhóm này cũng thuc loi có hc, nhưng đa phn là hc rm, có bng tht, mt s có bng “đu”! Chúng dùng nhng đng tin kiếm đưc mt cách bt chính đ làm băng hoi các giá tr và đo đc xã hi. Phá hoi mt cách nhanh nht, làm xói mòn nim tin ca ngưi dân vi đng và chính quyn “sâu” và “bn vng nht”!!.

4. Đó là nhóm nhng k cm đu các tp đoàn kinh tế. Bn này ch chú trng vào vic làm suy yếu kinh tế đt nưc. Chúng làm cho đt nưc nhanh chóng đi vào suy kit, cuc sng ca ngưi dân ngày càng b bn cùng hóa. Lý thuyết ca bn này là không quan tâm nhiu ti chính tr, nhưng khi chúng làm cho kinh tế suy kit thì l thuc chính tr là ltt yếu!!. Lúc đó còn đâu là th din và sc mnh ca đng và chính quyn na!!

5. Đó là nhóm nhng k biên son ra các b Lut ca đt nưc. Bn này hc hành cao, thông hiu lut pháp quc tế và trong nưc. Chúng làm hi đng, chính ph bng cách son ra các b lut, các thông tư, ngh đnh, quyết đnh có nhng điu khon rt mơ h, có hi cho dân. Nhng b lut, thông tư, ngh đnh, quyết đnh này là nguyên nhân sâu xa gây ra nhng đau kh cho nhiu gia đình, nhiu ngưi dân lương thin, và gây ra nhng bn trong xã hi mà khó có th khc phc đưc trong mt thi gian ngn.

6. Đó là “mt b phn không nh đám quan li trong hthng t cp tnh đến cp phưng, bao gm c chính quyn, quân đi, b đi biên phòng, hi quân, công an phưng/xã, an ninh - không biết vô tình hay c ý - đã gây ra nhng nguy cơ tin v an ninh cho đt nưc. Nhóm“thế lc thù đch này” đã đ cho k thù tin len li, sng hàng chc năm vô tư không cn phép t nhng nơi him yếu như Cam Ranh, Vũng Rô, Tây Nguyên, v.v… coi bin ca ta như ao nhà, coi đt ca ta như rung vưn ca chúng. Chúng (vô tình hay c ý?) to điu kin thun li cho k thù truyn kiếp có cơ hi thun li tìm hiu, nghiên cu tâm tư, suy nghĩ, văn hóa, thói quen, đa hình đa lý ca ngưi Vit Nam ta, đến mc ti nhng nơi him yếu đó k thù thông tho như làng, như thôn, như t dân ph nhà nó. Đó là chưa k thế h F1 ra đi ngày càng nhi nhiu tnh/thành ph trong c nưc. Th hi khi có chiến tranh như năm 1979, quân đi ca k thù truyn kiếp tràn sang, nhng “chuyên gia” nông nghip, ngư nghip, khai khoáng này có thành ngưi ch đim, dn đưng cho quân đi ca chúng đ đi giết dân ta không???.

7. Đó là nhng k bi bút nhan nhn khp nơi. Nhng thế lc thù đch này tuy có hc cao, hiu rng, có k là TS, GS, PGS, đi khp mi nơi, s kin nào cũng có mt nhưng lương tâm ca chúng thì vng mt đnh kỳ. Chúng chuyên đưa tin ba đt hoc sai s tht, không phn ánh đúng thc trng cuc sng ca mi tng lp nhân dân. Chúng ru ng, làm cho đng, chính ph, nhà nưc luôn nghĩ rng cuc sng ca ngưi dân dưi s lãnh đo sáng sut ca đng, s “tn tâm vì dân” ca nhà nưc mà cuc sng ca ngưi dân đưc sung sưng, thuc nhóm ngưi “hnh phúc” cao trên thế gii. H qu là cuc sng ca ngưi dân kh cc, lam lũ nhưng nào ai biết đến!!

8. Đó là nhóm nhng k đi din cho nhà nưc, cho chính ph nưc ngoài. Đáng lý chúng phi tn tâm lo vic nưc vic dân nhưng thay vào đó chúng đi buôn lu sng tê giác, kim cương, vàng, đô la, v.v… Nhóm thế lc thù đch này có thành tích bôi tro trát tru vào mt đng, nhà nưc, chính ph nhanh nht và rng rãi nht, khp năm châu bn bin.

9. Đó là “mt b phn không nh” các “CAC” (công an chìm) và ni, nhng k sn sàng vùi dp lòng yêu nưc chính đáng ca ngưi dân. Chúng thn nhiên đp vào mt ngưi dân gia ban ngày, gia hàng chc, hàng trăm ng kính camera ca các phóng viên trong và ngoài nưc khi h biu t lòng yêu nưc. Chúng không cn biết đến Hiến pháp là gì. Mt công dân nào đó ch cn “ho he” đòi quyn Hiến đnh là chúng xut hin, không t mt th đon b i, bn thu nào (k c ném phân vào nhà h) đ đe da buc mi ngưi phi t b quyn chính đáng mình. Bng vic đưa ra lý thuyết: “mi vic ln bé đã có đng và Nhà nưc lo, không vic gì đến chúng bây”, nhóm thế lc thù đch này trc tiếp trit tiêu ý chí ca ngưi dân, làm gia tăng ni s hãi thưng trc trong mi con ngưi (b tù đày hoc b đánh đp, hoc mt hết phương kế kiếm ăn nuôi v/chng con…), t đó chúng làm cho ngưi ngưi, nhà nhà tr nên “vô cm”. Bi vy, khi ra đưng, nhìn thy đánh nhau thì “đã có đng, nhà nưc lo không phi vic ca mình”; nhìn thy tai nn giao thông cũng đã “có đng, nhà nưc lo”… Ri mai kia khi bn bành trưng TQ sang như năm 1979, lúc đó ai cũng “đã có đng và nhà nưc lo” thì còn gì là rung vưn, xã tc na!

10. Đó là đám quan li ngi trên các pháp đình x án. Bn thếlc thù đch này có “chiêu” đi trng thay đen, ăn tin hi l trng trn ca nn nhân hoc nhng ngưi thưa kin. Chúng hi đng và chính quyn bng cách làm suy gim nim tin ca ngưi dân vào công lý, vào pháp lut. Tng ngày, tng gi chúng to cho ngưi dân thy rng đt nưc “Chính quyn ca dân, do dân, vì dân” dưi s lãnh đo sáng sut ca đng không có s hin din ca pháp lut, ca công lý, mi ngưi dân không đưc bình đng như nhau trưc pháp lut. Bn này cũng gián tiếp làm gia tăng nhiu lon và bo lc xã hi, gây ra tình trng ngày càng nhiu k giết ngưi, côn đ đánh ngưi vô c, trm cưp, hãm hiếp… bi tng ngày tng gi chúng to cho mt b phn ngưi dân, đc bit là thanh niên, thiếu niên có suy nghĩ đơn gin rng: c đánh ngưi, c giết ngưi, c trm cưp, nếu b bt thì chy tin là án pht s đưc gim nh, s đưc “ân xá” ra tù sm.

11. Đó là nhng “chú công an nhân dân” x lý công vic bng cơ bp nhiu hơn là bng trí tu! Nhóm thế lc thù đch này có nhng “tuyt chiêu” mà ngưi dân ai cũng s, đến ni khi làm vic vi chúng bây gi ai cũng phi cnh giác, không đi mt mình!. Bn này có th “biến mt ngưi sng thành mt xác chết” ch sau vài phút “lp biên bn”, hoc t va đu vào gy, t đp đu vào tưng chn thương s não mà chết!!” hoc nh hơn thì đi bnh vin cp cu. Chúng là nhng k côn đ núp dưi bóng “công an nhân dân”, “dân phòng”. Đám này hc hành thp kém, nhưng đưc cái vai u, cơ bp n nang! Chúng h uy tín ca đng bng cách núp dưi bóng đng (đ làm nhiu vic ác vi nhân dân) bi khi nhìn k trên trán chúng thì hu hết (khong 90-95%???) đu thy hin lên hai ch “đng viên”! Chúng coi dân như k thù không đi tri chung. Chúng đánh ngưi dân (k c nhân viên/nhà báo ca chính phđi thi hành công v) gia thanh thiên bch nht, không s các ng kính ghi hình. Chúng làm nhng vic mà ngay c đến my con chó nghip vdo chúng hun luyn cn thn còn không dám làm, quay lưng b đi. Chúng th hin mt th văn hóa ca “by sói”. Khi thy ngưi dân chúng nhy vào xâu xé th hin cơn cung khát máu, cơn thèm khát đưc đánh ngưi như nhng chiếc lò xo b nén, nay gp dân nó bt lên. Chúng đánh c ph n, đá thng vào bng ngưi ph n ngay c khi chđã b đng bn ca chúng khóa tay. Loi thế lc thù đch này gây căm phn cao đ trong dư lun qun chúng nhân dân. Chúng hi đng, hi chính quyn bng cách chng minh cho nhân dân, cho thế gii thy rõ bn cht ca chế đ do đng lãnh đo đã thay đi hoàn toàn, nhà nưc không còn là ca dân, do dân, vì dân na!!.

12. Đó là bn “mãi l” trên khp các no đưng ca T Quc. Chúng ngang nhiên chn xe ô tô đang lưu thông trên đưng đ vòi tin mãi l, đến mc mà báo chí ca chính ph phi gi chúng là bn “cưp cn”. Loi thế lc thù đch cũng thuc nhóm ít hc. Bn này ngoài vic gây bc xúc cho xã hi, góp phn làm suy gim nim tin  ngưi dân nhanh nht thì chúng còn góp phn làm gia tăng nghèo đói cho ngưi dân do chúng gián tiếp gây tăng giá vn chuyn hàng hóa, giá cưc vn chuyn hành khách…. Bên cnh đó, Chúng cũng “đánh” vào “hu bao” ca Nhà nưc thông qua vic gián tiếp làm cho HTCS giao thông nhanh b xung cp bi tình trng xe ô tô quá ti lưu thông dày đc trên đưng hàng ngày mà chúng b qua do đã ăn mãi l. Đôi khi chúng cũng là nhân t gây bc xúc cho ngưi dân, là ngòi n cho nhng cuc “t tp đông ngưi!” đ phn đi v th văn hóa cư x ca chúng dành cho ngưi dân.

13. Đó là nhng k lưu manh, côn đ. Nhóm này có mt b phn là nn nhân ca nhiu nhóm thế lc thù đch khác. Chúng hc vn thp, không công ăn vic làm, sng chuyên ngh trm, cưp, đòi n thuê. Đc đim d nhn biết nht là chúng thưng ct trc đu, xăm tr đy tay, đy mình nhìn rt gm ghiếc. Chúng ly vic đánh ngưi làm thích thú, giết ngưi không ghê tay. Nhóm thế lc thù đch này gây nhiu lon xã hi, gây hoang mang cho ngưi dân, đem li cho mi ngưi dân đang sng trong “Thiên đưng xã hi ch nghĩa” mà c nơm np lo s, không biết hôm nay ra đưng có b chúng đánh không nếu nh có b va qut xe??? ….

14. Đó là mt b phn nh  “thưng tng kiến trúc” vn kiên đnh theo mt th ch nghĩa đã chết và “thi ra” hơn 20 năm nay ngay ti nơi nó đưc sinh ra làm nn tng phát trin đt nưc, đt sphát trin ca đt nưc như xây mt căn nhà cao tng trên mt đm ly. Đt nưc càng ngày càng lún sâu vào các loi nhiu lon xã hi và các loi khng hong: khng hong v đưng li phát trin đt nưc, khng hong lãnh đo, lãnh t, khng hong nim tin, khng hong vic làm, khng hong kinh tế, khng hong tha các loi phí, thuế đánh vào túi tin ca ngưi dân đa s là nghèo.... H qu là sc mnh tng hp ca cmt dân tc b suy gim nghiêm trng, đến mc mà có th dn đến (hoc đã hin hu) nguy cơ mt đt nưc có gn 90 triu dân nhưng không th“hiên ngang” trưc k thù truyn kiếp (Trung Quc) như mt đo quc hơn 3 triu dân sng sát cnh nó, vn dĩ đưc coi là đt ca nó (Đài Loan).

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Tám 2013(Xem: 8313)
Nhiều người tìm những thú vui, tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để giết chúng
23 Tháng Tám 2013(Xem: 11109)
Chiếc chìa khóa niềm vui của bạn ở đâu rồi? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lên mà lấy lại bạn nhé!
18 Tháng Tám 2013(Xem: 9356)
Xin cảm ơn đất nước, Tổ quốc Việt Nam và hồn thiêng sông núi Việt Nam đã thùy từ giáng lâm và ban cho dân tộc Việt Nam một người con trung kiên, bất khuất
06 Tháng Tám 2013(Xem: 9176)
tiếp tục lấy đức trị dân và hãy bình đẳng kính trọng các Đạo giáo xem Đạo nào cũng như Đạo của chính mình vậy.
30 Tháng Bảy 2013(Xem: 9437)
Vấn đề là chúng ta phải thực sự có quyết tâm bền chí để cùng kết hợp với thế hệ trẻ là lớp con cháu nơi mỗi gia đình - trong việc hội nhập êm thắm với dòng chính của xã hội
28 Tháng Sáu 2013(Xem: 8773)
“học thấu hiểu”. Không thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
27 Tháng Sáu 2013(Xem: 8834)
nên trân trọng và hãy quý khoảng thời gian chúng ta được chung sống với nhau, kiếp sau (nếu có), dù ta có thương hay không thương, cũng không có dịp gặp lại nhau đâu
20 Tháng Sáu 2013(Xem: 9285)
NGHIỆP của chúng ta thì chúng ta cũng phải ra đi một mình.Nếu chúng ta hiểu rõ NGHIỆP luật. thì chúng ta sẽ cảm nghiệm thấy sống một cuộc đời LƯƠNG THIỆN
16 Tháng Sáu 2013(Xem: 9477)
Thế đó! Nhưng chúng ta đã ai từng đặt cho mình một câu hỏi rằng “Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã có bao giờ ô nhục như dưới thời cai trị của đảng công sản Việt Nam hiện nay chưa?”
30 Tháng Năm 2013(Xem: 9167)
Ta là người chịu ơn chánh phủ và nhân dân Mỹ quá nhân đạo cưu mang chúng ta qua đây, giúp đỡ ta bước đầu, tìm nơi ăn chốn ở, làm ăn gây dựng sự nghiệp. Khi có đủ lông cánh ta đem tiền bạc về bơm cho những kẻ mà do chính chúng đã gây ra cho chúng ta phải bỏ nước ra đi.
17 Tháng Năm 2013(Xem: 11312)
“Quý vị đã mất quê hương, quý vị đến đây để xây dựng lại cuộc đời của quý vị tốt hơn trong hòa bình. Tại sao quý vị đối xử với nhau như thế này? Tôi hy vọng sau ngày hôm nay quý vị sẽ suy nghĩ lại và sống tốt hơn.”
06 Tháng Năm 2013(Xem: 7516)
Người không sợ chết thì chết không phải là khổ. Sở dĩ khổ là vì người ta chấp chặt phải sống, sống chừng nào cũng được, sống hoài.
28 Tháng Tư 2013(Xem: 9383)
"Viết để bào chữa cho mình thì tôi không làm, viết để kể xấu người khác thì tôi càng không muốn."” Ông đã nhận chức tổng thống VNCH trong hai ngày cuối cùng, cô đơn giữa một nội các khập khiễng
20 Tháng Ba 2013(Xem: 14777)
Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.
16 Tháng Ba 2013(Xem: 9089)
Nhưng trước năm 1975 cũng như bây giờ, quyền quyết định về chính sách đối với Việt Nam nằm trong tay người Mỹ chứ không nằm trong tay những người Việt chống cộng
02 Tháng Ba 2013(Xem: 8440)
Nhưng cũng phải đau đớn mà thừa nhận rằng bạo lực và dối trá của cộng sản đã được người Việt nam tiếp nhận một cách không thể nói là không hào hứng vì nó đánh trúng và làm đầy những bóng tối trống rỗng trong tâm hồn người Việt.
01 Tháng Ba 2013(Xem: 9429)
Có nhiều vị tướng lãnh chết lẫm liệt giữa trận tiền nhưng cũng có nhiều người chết trong sự quên lãng của mọi người, mòn mỏi, phai nhạt trong một căn nhà già nào đó ở trên đất khách
22 Tháng Hai 2013(Xem: 9185)
Tuy nhiên, vấn đề then chốt ở trong việc sống lâu không phải là kéo dài tuổi thọ mà chính là sống khoẻ. Hơn nữa, cái nghịch lý của sống lâu lại là sống khổ.
20 Tháng Hai 2013(Xem: 10948)
Lần này, nếu nhân dân ta không vùng lên đáng tan BỌN GIẶC CÓ TÊN LÀ DỐI TRÁ, chắc chắn đất nước ta sẽ bị kẻ thù phương Bắc nuốt chửng
10 Tháng Hai 2013(Xem: 9247)
38 năm sau ngày “THẮNG CUỘC”. Và ai mà biết được rằng sau 38 năm nữa, liệu người Việt trên quê mình có còn được phép nói tiếng Việt nữa hay không?
06 Tháng Giêng 2013(Xem: 9344)
Điều đáng ngạc nhiên là không chỉ Đảng cầm quyền thù ghét những thứ như “Bên thắng cuộc” mà ngay cả một số người chống Đảng này ở bên ngoài Việt Nam cũng tỏ ra thù ghét nó
03 Tháng Giêng 2013(Xem: 9560)
"Thử hỏi : mất nước mà không đau, mất nước mà không nhục, thì chúng ta có còn xứng đáng là người Việt Nam nữa hay không ?"
16 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 15603)
Đức thế Tôn rời bỏ Cung vàng điện ngoc...tầm đạo; nhưng ở thế kỷ 21 nầy, các SƯ với lòng DỤC & THAM muốn xây chùa thiệt lớn !!!!
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 11430)
Bạn chỉ cần sống trong vui vẻ, đó là Thiền. Sống trong bản tính bên trong riêng nhất, và hãy là bản thân mình, bản tính đích thực. Và người sống trong vui vẻ thì sống một cách tự nhiên trong tình yêu.
18 Tháng Mười Một 2012(Xem: 11654)
Con người sinh ra với hai bàn tay trắng nên thành công hay thất bại rồi cũng ra đi với hai bàn tay trắng, vậy thì sá gì với được mất, có không?
30 Tháng Mười 2012(Xem: 26701)
Người không có Nhân thì sẽ thành kẻ độc ác. Người không có Nghĩa thì sẽ thành kẻ bội bạc.
29 Tháng Mười 2012(Xem: 14509)
Và đó cũng là lý do, mà tôi đã bỏ ý định trở lại quê hương Việt Nam sau khi học hành xong ở Mỹ, như kế hoạch của tôi ngày ra đi!
12 Tháng Mười 2012(Xem: 12052)
Hy vọng đến đây, bạn có thể nở một nụ cười. Thêm một điều chứng minh rằng bạn đang hạnh phúc. Rồi ra bạn sẽ thấy được niềm hạnh phúc của mình
01 Tháng Mười 2012(Xem: 12618)
Cán bộ đảng viên lớn và các đại gia ăn theo của TC và VC làm đủ cách, đủ kiểu để tẩu tán hai của quí trong đời theo truyền thống Trung Hoa ”nhứt con, nhì của” ra các siêu cường để cất dấu hầu có nơi hạ cánh an toàn
30 Tháng Chín 2012(Xem: 13680)
Có thể khúc nhạc quân hành ấy được bắt đầu nhưng khi đến nốt cuối của bản nhạc, chắc chắn sẽ là nốt nhạc mới của một điệp khúc mới, để thế hệ đi sau cùng sánh vai tiếp bước.
30 Tháng Chín 2012(Xem: 12643)
Cuối cùng thì thật sự chúng ta chưa rời khỏi quê hương Việt Nam. Lòng chúng ta lúc nào cũng hướng về quê hương. Và chúng ta cũng chưa bao giờ bị quê hương ruồng bỏ.
25 Tháng Chín 2012(Xem: 13216)
Lâu nay rất nhiều hội đoàn né tránh lên án bọn Việt gian ác Cs , có lẽ núp dưới bình phong " không hoạt động chính trị" , nhưng thực chất là những người hèn, cầu an...
24 Tháng Chín 2012(Xem: 12854)
Một người Việt về thăm lại quê hương, nơi họ đã từ bỏ tất cả để ra đi, lúc đặt chân trở lại nước Mỹ, cho rằng tâm hồn lại cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng hơn như lúc về nhà.
20 Tháng Chín 2012(Xem: 12933)
Khi già, thời gian mới là thực sự của mình, vì không còn phải chạy ngược chạy xuôi kiếm sống nữa. Không còn bị bó buộc bởi trách nhiệm bổn phận. Có thể ngồi mơ mộng hàng giờ trên ghế đá công viên
09 Tháng Chín 2012(Xem: 24026)
Điểm duy nhất chúng ta hoàn toàn khác biệt với họ là chúng ta không có khái niệm về “người Tàu Quốc gia” và “người Tàu Cộng sản” dù rằng nước ta có hoàn cảnh chẳng khác họ bao nhiêu. Chúng ta chỉ có một tổ quốc Trung Hoa vĩ đại và đó chính là niềm tự hào của dân tộc chúng ta .
06 Tháng Chín 2012(Xem: 13570)
Vì những tên cướp của bình thường còn bị pháp luật xét xử trừng trị, nhưng trong khi đó những tên cướp của là những hạng người mặc áo Cà sa và đầu trọc vẫn được ung dung tự tại, đi đến đâu vẫn được bá tánh đạo hữu Phật tử quỳ lạy cúng dường tiền bạc vật chất, xe thì đi xe BMW, Mercede, y áo bảnh bao, chỗ ở tốt đẹp, còn xưng hô cực kỳ cung kính. . .
04 Tháng Chín 2012(Xem: 12217)
Những điện thư của tôi gởi cho con phân tách tình hình chính trị không bị con phản đối, chỉ trích hay độc đoán nữa. Có lẽ nó đã tự tìm hiểu ra sự thực.
20 Tháng Tám 2012(Xem: 12524)
Mặt phải, chúng ta ra rả trên báo mỗi ngày là “Mỹ đã đến biển Đông”, “bà Hillary dọa TQ không nên gây hấn”,.. để mong lòng dân yên ổn. Mặt trái, chúng ta tổ chức ngày hội gặp gỡ những lớp cán bộ đã từng được Tàu đào tạo để cám ơn họ đã “dạy dỗ” cả đám chóp bu việt nam. “Đĩ” chưa từng thấy! Chưa có cái chính quyền nào mà “đĩ” như chính quyền việt nam hiện tại
17 Tháng Tám 2012(Xem: 13084)
Người dân cảm thấy bị bơ vơ đơn độc giữa cuộc đời. Một nhà nước yếu kém, bất lực và vô trách nhiệm như vậy mà sao vẫn tồn tại lâu vậy nhỉ? Đây có lẽ là nỗi bất an lớn nhất mà người dân phải mang nặng trong lòng.
12 Tháng Tám 2012(Xem: 12941)
Đây không phải là chuyện “bầu phải thương bí vì chung một giàn,” đây là chuyện bầu phải thương bầu, tuy khác giàn với nhau, nhưng mà, chúng lại cùng một giống!
08 Tháng Tám 2012(Xem: 15973)
Nhiều việc có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nhưng nếu biết nhìn mặt tốt, có lẽ chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn, tội gì phải làm ngược lại? Những buồn khổ, lo âu, bất hạnh nhiều khi đến bất chợt như cơn mưa và ai cũng gặp phải. Dù sao trời cũng đã mưa và chúng ta cũng phải lái «chuyến xe cuộc đời»....
01 Tháng Tám 2012(Xem: 14744)
Người Việt rộng rãi, tốt bụng nên ngay cả quý ông vô gia cư vẫn thường chọn các khu phố Việt để trương bảng “need help!” lên. Một bà người Mỹ da trắng lại đánh đúng vào tâm lý “đồng hương”
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 55464)
Nói xấu người vắng mặt là một thói quen của rất nhiều người, đàn bà cũng như đàn ông.. Ai chưa từng nói xấu, nói lén người khác thì hãy ném hòn đá đầu tiên đi.
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 14030)
Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà cũng không được.
20 Tháng Sáu 2012(Xem: 14687)
Chúng tôi chỉ là một giai-đoạn chuyển-tiếp, một thế-hệ bị mất mát, bị hy-sinh để dân-tộc di-dân chúng tôi có thể lật qua một trang sử mới. Để đời sau, con cháu chúng tôi có hy-vọng thành-công trên đất người, đi tiếp con đường mà chúng tôi đã không đi hết
12 Tháng Sáu 2012(Xem: 14584)
Đứng nhìn để đã phá là điều không nên; đứng ngoài để phê bình là điều cần thiết, nhưng chưa đủ. Đứng ngoài để ủng hộ là điều đáng mừng
04 Tháng Sáu 2012(Xem: 18118)
Tha thứ cho những dối gian mà người khác dành cho tôi...những gì xấu xa nhất mà người khác đã nghĩ về tôi...những ai làm tôi khóc, đau lòng và rạn vỡ.
03 Tháng Sáu 2012(Xem: 13989)
Đừng nhìn vào những hiện tượng tiêu cực của một thiểu số mà kết luận sai về bản chất của dân tộc. Hãy nhìn vào đa số tích cực để hãnh diện về lòng yêu nước của người Việt và giữ vững niềm tin vào thế tất thắng của toàn dân.
30 Tháng Năm 2012(Xem: 18213)
Quân cán chính VNCH đã cùng nhau vì dân chiến đấu vì nước hy sinh ở nước nhà. Quân dân cán chính VNCH đã cùng tù đày CS. Quân cán chính VNCH không giải ngũ đã cùng nhau tranh đấu liên tục cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN khi ra hải ngoại. Tại sao quân dân cán chính VNCH không được cùng an nghĩ ngàn thu với nhau?
29 Tháng Năm 2012(Xem: 13479)
Đó là những bước đầu tiến tới tự do dân chủ. Đó là hướng đi các dân tộc phải chọn, để chấm dứt chế độ chuyên chế. Có như vậy các thế hệ người Việt Nam cũng như người Trung Hoa mai sau mới tập được thói quen sống trong danh dự và tinh thần trách nhiệm.