11:46 CH
Thứ Năm
8
Tháng Sáu
2023

Giá dầu lửa lao dốc và tương lai của Cộng Sản Việt Nam

06 Tháng Mười Hai 20149:58 CH(Xem: 11389)

Giá du la lao dc và  tương lai của Cộng Sản Việt Nam 

“…đi vi Công an và gii lãnh đo trong Quân đi, nếu không có bng lc hu hĩnh đ mua lòng trung thành thì rt nhiu người trong hai lc lượng này s "xem xét" li thái đ đi vi đng cng sn, vì nhng thành phn này không h có lý tưởng gì, h phc v vì quyn li bn thân và gia tc...

 

Người ta nói du m là mt hàng chiến lược, nếu giá du lên xung biên đ ln s nh hưởng đến din mo toàn cu, thay đi cu trúc an ninh khu vc và thế gii. Mt s nhng nhà phân tích chiến lược còn cho rng chính du m đã to nên và gìn gi mt s nn đc tài Trung Đông, Nga và điu này đúng c vi chế đ cng sn Vit Nam.

Thi gian gn đây giá du thô lao dc đã hình thành mt tương quan chiến lược mi giúp mt s quc gia mnh lên và đy mt s quc gia khác vào khng hong. Hãy th đim qua mt vài trường hp :

Vi nước Nga : Xut khu du thô thu v cho Nga mt s tin khng l. Vic giá du thô lao dc khiến nước Nga mt 140t USD mi năm, trước đây s tin này được chế đ đc tài ca Vladimir Putin dùng đ trang tri cho chế đ an sinh xã hi Nga, duy trì và phát trin b máy đàn áp - khng b, đu tư cho công nghip quc phòng giúp Nga có phương tin làm mưa làm gió ti Châu Âu, đe da hòa bình thế gii, tiếp tay cng c các chế đ đc tài khác hình thành mt "liên minh" ca các nhà nước toàn tr bt ho. Giá du thô lao dc, Nga s mt đi mt ngun tài lc khng l mà nn kinh tế Nga không th bù đp, chế đ ca Putin s lâm vào khng hong không li thoát và người dân Nga s rút li s ng h ca mình đã dành cho Putin. S ra đi ca Putin trong nhng năm ti là khó tránh được, vì nước Nga và người dân Nga cn có mt nhà lãnh đo mi đ hòa gii vi M và Phương Tây vi hy vng nhn được đu tư và s hp tác kinh tế ca hai nn dân ch này khôi phc li kinh tế Nga.


Vi Trung Quc : Giá du thô gim giúp Trung Quc tiết kim được mt s tin nhp khu khng l, làm hàng hóa Trung Quc r hơn và tính cnh tranh s mnh hơn na.Qua đó Trung Quc s có thêm ngun lc đ tiếp tc phát trin vi tc đ cao, nn kinh tế ca Trung Quc s có thêm cơ hi đui kp Hoa K, rút ngn khong cách đưa Trung Quc tr thành nn kinh tế s 1 thế gii.

Vi sc mnh kinh tế vũ bão, Trung Quc s có nhiu tin đ đu tư vào quân s, biến quân đi Trung Quc vn đã mnh tr nên đáng s hơn nhiu, gii "diu hâu" và dân tc ch nghĩa Trung Quc s càng hãnh tiến hơn, tham vng thng tr thế gii s "thôi thúc" hơn, to nên nguy cơ phiêu lưu quân s ln hơn.

Tham vng bá ch ca Trung Quc s đy tình hình Bin Đông vào thế đi đu không nhng đi vi các nước trong khu vc mà còn đi vi quyn li ca M-Nht-Úc. Nhưng Vit Nam vn là quc gia b đe da nghiêm trng nht nếu Trung Quc mnh lên, đây là thách thc đi vi nhà cm quyn cng sn Vit Nam vn ch trương "ly đi cc làm trng" gia hai chế đ cng sn !

Chiu hướng giá du lao dc s không th đo ngược trong vòng vài thp niên ti vì s xut hin ca công ngh sn xut du t đá phiến ca Hoa K.


Vi chính quyn cng sn Vit Nam : xut khu mi năm t 15 triu đến 20 triu tn du thô, tương đương vi 120 triu thùng (mi tn du là 7 thùng). Nếu mt đi 50 USD cho mt thùng như hin nay (giá du thô t 115 USD/thùng rơi xung còn 65 USD/thùng) thì Vit Nam s mt 6 t USD mt năm. Nếu giá du tiếp tc rơi xung ngưỡng 40 USD/thùng, như d báo ca các chuyên gia, thì Vit Nam s mt 9 t USD mt năm.

Ngun thuế t kim nghch nhp khu xăng du thành phm cũng mt đi mt na trong s 38%, tc khong 2 t USD na.

Đây là mt s tin khng l dùng đ tr lương cho gung máy cai tr và đàn áp ca chế đ cng sn Vit Nam, mt ngun lc này chế đ cng sn Vit Nam b "mt máu" nghiêm trng. Hãy th phân tích mt s h ly trông thy ca vn đ này.


Mt ngun nhân lc

S tin khng l t xut khu du thô và thuế nhp xăng du đã mang li cho chế đ cng sn Vit Nam ngun lc ln v nhân lc cũng như "uy tín" vì trong s 3 triu đng viên cng sn và gia đình, nếu cng thêm nhng thành phn ăn theo đang phc v chế đ, s người nhn được bng lc t ngun thu du m lên đến vài chc triu người.

Chính quyn cng sn Vit Nam dùng s tin khng l này đ nuôi quân đi, công an, các hi đoàn v tinh ca đng cng sn và lc lương ăn theo đông đo va nói. Trong cái lc lượng ăn theo đó, có đi ngũ thành phn lưu manh bt ho nhn lương t lc lượng công an và an ninh đ đàn áp nhân dân và phong trào đu tranh cho t do dân ch ti Vit Nam.

Nhng cuc biu tình chng Trung Quc xâm lược din ra Sài Gòn, Hà Ni và mt s nơi khác b đàn áp và dp tt t trong trng nước bi lc lượng công an và an ninh ch đo cùng nhng thành phn lưu manh, đu gu được lc lượng này tuyn dng thc hin.

Chính quyn cng sn Vit Nam còn dùng các hi đoàn v tinh, như Đoàn Thanh niên cng sn H chí Minh, đ lp rào chn ngăn chn biu tình, hay như Công viên Lý Thái T - Hà Ni huy đng mt s người đông đo gm nhng thành phnln tui ra nhãy múa trong công viên nhm choáng ch không cho người biu tình yêu nước tp hp.

Chính quyn cng sn Vit Nam còn s dng thành phn bt ho, bnđu gu đ khng b, đánh đp nhng nhà dân ch nhm răn đe, nhiu nhà đu tranh cho dân ch đã b đánh đp tàn nhn, rt nhiu người b trng thương.

Mi đây nht là vic công an thuê côn đ tn công bng gch đá, trng thi vào nhà th Hi Thánh Tin Lành Mennonite tnh Bình Dương hay nhng v tn công vào gia đình các nhà Dân ch như Hunh ngc Tun, Bùi th Minh Hng và trước đây là nhà ông Hoàng Minh Chính, Trn Khi Thanh Thy, v.v.

Nếu không có tin chi tr, chế đ cng sn Vit Nam s không th huy đng nhng lc lượng bt ho này.


Mt "nim tin"

Vi gia đình và thân tc ca 3 triu đng viên cng sn và thành phn ăn theo : Đng Cng sn Vit Nam cũng s b thành phn này xa lánh vì chng còn được li lc bao nhiêu khi gn bó, ng h đng cng sn. Đây là thành phn nòng ct v chính tr, giúp Đng Cng sn Vit Nam phô trương thanh thế vi xã hi và là nn tng ca quyn lc.

Vic phát trin đng viên mi và tr trong thi gian ti s không thc hin được khi đng cng sn mt đi tính "hp dn" vì không có tin đ tr hu hnh cho nhng thành phn này như trước đây.

Nhng Hi đoàn v tinh ca đng cng sn như Hi Ph n, Đoàn Thanh niên, Người cao tui, Cu quân nhân, Hi Nông dân, hi Đng hương các tnh cũng s không còn nhn được tin tài tr cho hot đng nên s dn đến tình trng "ế như ch chiu" trong sinh hot hi và tng bước rt nhanh đi vào tê lit trng rng...

Còn đi vi Công an và gii lãnh đo trong Quân đi, nếu không có bng lc hu hĩnh đ mua lòng trung thành thì rt nhiu người trong hai lc lượng này s "xem xét" li thái đ đi vi đng cng sn, vì nhng thành phn này không h có lý tưởng gì, h phc v vì quyn li bn thân và gia tc. Ít nht là s "nhit tình cng hiến" s gim đi rõ rt !

T trước đến nay chế đ cng sn Vit Nam gi được chiếc ghế quyn lc là nh vào nhng lc lượng này. An nguy ca chế đ trông cy vào h, nhưng chế đ cng sn Vit Nam đang phi chu mt áp lc ln là phi có ngun tin khng l đ nuôi sng cái lc lượng v tinh bo v đng này.

S tin hơn 10 t USD hàng năm t du m được tung vào th trường đ nuôi sng c mt h thng gm đa c, gii trí, hàng tiêu dùng, dch v, an sinh cho nhng phn t thân chế đ v.v.

Mt ngun tin này th trường đa c s khó tránh được sp đ, th trường sn xut và bán l cũng lao đao, qu lương và an sinh dành cho cán b đng viên và bn ăn theo s b khng hong, kéo theo đó là ngun thuế t các doanh nghip cũng gim, dch v đình đn, c nn kinh tế ca chế đ s lâm nguy.

Điu quan trng hơn là nếu không tp hp được lc lượng ăn theo đông đo, không mua được lòng "trung thành" ca đng viên cũng như gia đình h, kh năng bo v đng s tan rã và đng cng sn s phi đơn đc đi mt vi s phn kháng ca người dân.

Theo cm nghim ca tôi t năm 1975 đến năm 1995 đt nước Vit Nam b chìm trong khng hong, đói nghèo. Người dân không có cơm ăn, không có áo mc, không có thuc men, xà phòng tm và kem đánh răng lúc đó là nhng hàng hóa "xa x", c nước như lũ ăn mày trong "Cái Bang" nên lúc đó 90% người dân Vit Nam có ý thc chng chế đ mt cách mãnh lit.


Sau khi Đông Âu và Liên Xô sp đ năm 1989, Đng Cng sn Vit Nam lâm vào khng hong, s đng viên b đng tăng lên bt thường, vic phát trin đng viên mi không thc hin được, nhưng t khi Đng Cng sn Vit Nam thc hin "đi mi" kinh tế và bt li quan h vi Trung Quc sau Hi ngh Thành Đô năm 1990, ri hi nhp thế gii nh Hoa Kỳ b lnh cm vn năm 1993, nên gii quyết được khng hong kinh tế. Bên cnh đó, vi giá du thô tăng vt, chế đ cng sn Vit Nam tr nên giàu có và s người xin vào đng tăng lên, s người ng h chế đ cũng tăng theo vì thành phn ăn theo này đánh hơi thy Đng Cng sn Vit Nam "có tương lai" và có kh năng ban phát li lc cho h.

Nhưng hin nay thi vàng son đó đang chm dt. Mt ngun thu t du m, ngày tàn ca chế đ cng sn Vit Nam có th nhìn thy. Tình hình có th s b đo ngược trong mt hai năm ti.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Bảy 2015(Xem: 11450)
Các chuyện này tuy còn xa vời nhưng điều gì cũng có thể xảy ra được. Và thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng nhất!
24 Tháng Sáu 2015(Xem: 12067)
Bắt đầu 3 tháng trước tháng quý vị tròn 65 tuổi, tính cả tháng quý vị tròn 65, và 3 tháng sau sau tháng quý vị tròn 65.
05 Tháng Sáu 2015(Xem: 10391)
Những kẻ tham nhũng trên toàn thế giới hẳn cũng đang lo.
02 Tháng Sáu 2015(Xem: 11876)
Thay đổi một thể chế chính trị cần vài năm. Cải tổ một nền văn hóa cần vài thế hệ cho đến vài thế kỷ để trở thành một nước vĩ đại.
09 Tháng Năm 2015(Xem: 10275)
Khả năng tuyệt vời của trực thăng 4 cánh KHÔNG NGƯỜI LÁI Sẽ ra sau khi 1 cái máy trở thành Vận Động Viên
01 Tháng Tư 2015(Xem: 12386)
Mất đất mà được lòng người là thắng Chiếm được đất mà mất lòng người là thua
31 Tháng Ba 2015(Xem: 13401)
ngày 30-04-1975 không thể gọi là ngày miền Bắc cộng sản giải phóng miền Nam tự do được, mà phải gọi ngược lại là ngày miền Nam đã giải phóng miền Bắc
31 Tháng Ba 2015(Xem: 14965)
Cho đến nay, những thông tin trên vẫn chưa được xác thực và chỉ lưu truyền như một trong nhiều giai thoại về nhà lãnh đạo lừng danh
30 Tháng Ba 2015(Xem: 10434)
Cựu Thủ Tướng Fraser, vị Đại Ân Nhân của CĐNVTD Úc Châu, là người đã thay đổi chính sách di trú của Úc và đã đón nhận gần 56000 Người Việt tỵ nạn
21 Tháng Ba 2015(Xem: 12292)
Đối với chúng tôi, đặt bút ký vào một hiệp ước tương đương với sự đầu hàng là chấp nhận một bản án tử hình, vì cuộc sống không có tự do là sự chết
13 Tháng Ba 2015(Xem: 11385)
Trận Ban Mê Thuột đã đưa tới sụp đổ Quân đoàn II và những sụp đổ kế tiếp lớn lao hơn thế, đó là một khúc quanh bi thảm trong cuộc chiến tranh dài nhất của thế Kỷ
12 Tháng Ba 2015(Xem: 11019)
Đàn ông cả đời đi tìm không phải là Vợ, cũng không phải là Người Tình mà là Hồng Nhan Tri Kỷ .
03 Tháng Ba 2015(Xem: 12687)
Đây là bài viết của tác giả Nguyễn Lộc từ trang báo Xây Dựng trong nước vào ngày 12 tháng 11 năm 2014, không biết đầy là niềm vui hay nỗi buồn của người Biên Hòa?
02 Tháng Ba 2015(Xem: 9645)
là phương châm đầu tiên của cả dân tộc này để rồi những người di dân sau tiếp tục phát triển, bồi đắp triết lý nhân văn ấy.
01 Tháng Ba 2015(Xem: 10352)
Ước mong nhiều Trung Tâm Sinh Hoạt như thế, sẽ được những mạnh thường quân yểm trợ xây dựng nhiều nơi tại hải ngoại.
25 Tháng Hai 2015(Xem: 12044)
Sen mọc ra từ bùn sình dơ dáy, nhưng lại có cái đức thanh cao của người quân tử
13 Tháng Hai 2015(Xem: 12560)
Gần 40 năm qua, đã có khá nhiều bài viết của người Việt bàn tán và nhận xét về cái chết nầy.
09 Tháng Hai 2015(Xem: 12208)
Tuổi Mùi là con dê chà, Có sừng có gạc, râu ria um tùm
08 Tháng Giêng 2015(Xem: 10956)
Mời các bạn xem qua để mở rộng sự hiểu biết về kỹ thuật mới mà Hoa Kỳ đã làm thay đổi giá dầu trên thế giời, và làm thay đổi cán cân quyền lực thế giới về sức ép của xăng dầu
03 Tháng Giêng 2015(Xem: 10780)
Riêng đối với chúng tôi nó là phần quan trọng nhất trong cuộc đời phóng viên của mình.
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10616)
Tôi đã không hôn một người đàn ông trong một thời gian dài. Tất cả chúng tôi đều có ước mơ chung về tình yêu và gia đình
14 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9743)
Hàng ngàn hình ảnh chọn lọc khó quên và gây nhiều cảm xúc xin đừng bỏ qua
12 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9844)
Mai sau nếu trở về quê cũ Hy vọng ta còn tiếng khóc chung.
11 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10454)
Kennedy Center là nơi xứng đáng nhất để vinh danh và tri ân quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà vào đúng năm thứ 40 người Việt tị nạn và định cư ở Hoa Kỳ.
05 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 21974)
Của người mẹ buồn héo hắt khổ đau Nhận xác con nhờ áo lem mực tím
02 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 10689)
chân thành cầu nguyện cho mọi người đều tốt đẹp, họ thường rải tâm từ bi đến muôn loài, từ con người, con thú đến tận cây cỏ lá hoa.
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 10544)
Mà sự thật khi tìm được sức sống từ nơi chính mình rồi thì ta sẽ không còn coi là quan trọng những giá trị bên ngoài nữa
28 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9731)
Câu chuyện này chỉ được kể bằng ngôn ngữ quê mình. Kể cho nhau nghe để rút kinh nghiệm chứ cũng không cần phải dịch ra các ngôn ngữ khác làm gì cho …mệt và nhục
25 Tháng Mười Một 2014(Xem: 8886)
Nếu mọi người không quá coi trọng cái "tôi" vay mượn của mình thì sự xung đột ý thức hệ giữa cá nhân sẽ vơi bớt đi
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9468)
Khi thời điểm chín mùi, các bạn sẽ là những kẻ đánh bại bọn bán nước, vì sự thực và lẽ phải thuộc về chúng ta, tất cả những người dân VN yêu nước.
22 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9203)
Vì hiểu sai về hạn dùng, 90% người Mỹ ngay cả người VN cũng vậy! Họ đã phạm sai lầm là vứt bỏ thực phẩm và thuốc quá sớm.
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 11518)
The cost of freedom is always high but Americans have always paid it
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9606)
Chỉ với một phương cách đào dầu tân tiến, Hoa Kỳ đã làm thay đổi hẳn những thế tính toán chiến lược địa dư trên toàn cầu.
14 Tháng Mười Một 2014(Xem: 9833)
một người đúng dưới đất không thể nhìn thấy nó được nên mặc dù tìm kiếm mãi mà vẫn không ai thấy... trừ khi họ đứng trên trần nhà nhìn xuống.
28 Tháng Mười 2014(Xem: 9782)
Chúng ta đang sống trong một thời đại XẠO HẾT CHỖ NÓI. Nga cũng xạo, Mỹ cũng xạo, Trung Cộng cũng xạo và Việt Nam cũng… rứa.
25 Tháng Mười 2014(Xem: 12334)
Ngày Quốc hội Lập hiến chính thức ban hành Hiến pháp (26/10/1956) được xem là ngày quốc khánh của nền cộng hòa
24 Tháng Mười 2014(Xem: 10268)
Đã đến lúc người dân Việt, trước hết là giới trẻ và trí thức nêu gương hy sinh, dẫn dắt đồng bào các giới vùng lên tranh đấu
22 Tháng Mười 2014(Xem: 9318)
người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu cụ thể cho đất nước của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp đỡ.”
21 Tháng Mười 2014(Xem: 9394)
Càng ngày càng tiến bộ, khoa học kỷ thuật tân tiến sẽ phục vụ con người t
18 Tháng Mười 2014(Xem: 11033)
Vann tử trận nhưng vì không có trong danh sách quân nhân Hoa Kỳ cho nên chỉ được ghi nhận như là một nhân viên của CIA
18 Tháng Mười 2014(Xem: 10356)
Du lịch Tàu biển - Cruise - đang có xu hướng phát triển nhanh trên thế giới.
17 Tháng Mười 2014(Xem: 9414)
Sao họ không trở về xứ của họ mà cứ ở đất nước tự do và giàu có để chống lại xứ sở đùm bọc họ và gia đình họ?
14 Tháng Mười 2014(Xem: 9380)
HR 4254 cũng vậy, nếu T.P nào thông qua thì chuyện chế tài chỉ nằm trong khu vực T.P đó, cho tới khi nào Bang California thông qua thì sẽ tính toàn California.
14 Tháng Mười 2014(Xem: 8045)
việt cộng rồi đây sẽ nắm chặt tay nhau chìm vào Đông hải, trả lại tự do, no ấm cho hai dân tộc Hoa – Việt, chấm dứt đêm dài cộng sản tăm tối cho đất nước
11 Tháng Mười 2014(Xem: 8261)
nhà hoạt động vì quyền của phụ nữ và trẻ em, vừa đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình 2014.
06 Tháng Mười 2014(Xem: 8971)
chúng ta đang nghe những ưu tư trăn trở của những người Việt đang sống ở ngoài nước dù họ đã một thời lớn lên bên này hay bên kia sông Bến Hải.