9:00 SA
Thứ Ba
16
Tháng Bảy
2024

DIỄN VĂN TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM, ĐẠI HỌC CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH

19 Tháng Năm 20238:33 CH(Xem: 2438)
DIỄN VĂN TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM,
ĐẠI HỌC CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH
(Please read the English version below the Vietnamese version.)
Các sinh viên tốt nghiệp thân mến!
Thay mặt hội đồng giáo sư Cal State University Long Beach, tôi hân hoan chúc mừng các bạn: CONGATULATIONS!
Như người làm ruộng thu hoạch thóc lúa vào mùa gặt; như người đánh cá trở về bến với lưới đầy cá, hôm nay các bạn thu hoạch thành quả của nhau nhiêu năm tháng miệt mài học tập. Trong bộ mũ áo tân khoa, hẳn rằng các bạn đang có một niềm vui lớn lao tràn ngập tâm hồn.
Từ hôm nay các bạn có thể dùng thì giờ theo ý muốn một cách thoải mái hơn; các bạn có thể ngủ nhiều hơn, đền bù cho những ngày tháng các bạn phải chạy đua với thời giờ và mỗi đêm được ngủ rất ít.
Tuy nhiên, những ngày nghỉ ngơi sẽ trôi qua, các bạn thực sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời mình, các bạn bước vào xã hội. Mặc dù các bạn có thể đã làm việc bán thời gian hoặc thậm chí toàn thời gian trong khi theo đuổi con đường học vấn của mình, nhưng lần bước vào xã hội này sẽ rất khác.
Các bạn thân mến,
Khẩu hiệu của Cal State chúng ta là Go Beach! Đây là lời mời gọi chúng ta có một tinh thần khai phóng, dám tiến tới những chân trời mới của học thuật. “Go Beach” là niềm hãnh diện của chúng ta khi chúng ta nhớ rằng mình là một thành phần của trường đại học lừng danh CSULB. Tuy nhiên, một khi đã tốt nghiệp, bước chân của các bạn không chỉ để “Go Beach” mà còn đi xa hơn nữa, các bạn sẽ “Go Sea!”
Biển thơ mộng nhưng biển cũng nguy hiểm. Là một thuyền nhân, tôi có kinh nghiệm về điều này. Khi một con sóng kinh khủng cấp 5 đổ ập xuống con thuyền của các bạn, các bạn sẽ thấy biển không thơ mộng chút nào, biển vô cùng nguy hiểm.
Cuộc đời chúng ta cũng là biển, đó là biển đời. Để vượt qua biển đời, các bạn cần có một ngôi sao dẫn lối. Ngôi sao ấy là lý tưởng.
Khi là một học sinh trung học, tôi được học một bài văn rất đẹp. Đó là bức thư của một người chị gửi cho em, giải thích thế nào là lý tưởng.
Người chị ấy viết như thế này:
“Chị không thể đưa cho em một định nghĩa chính xác về lý tưởng, nhưng chị có thể diễn giải cho em về lý tưởng.
Giả sử có một buổi tối, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, em thấy có một ngôi sao ở trên ngọn cây. Vì ham thích ngôi sao đẹp đẽ ấy, em mở cửa ra ngoài, leo lên cây để bắt lấy ngôi sao. Tuy nhiên khi em leo lên đến ngọn cây thì ngôi sao đã bay lên đỉnh đồi. Em leo lên đỉnh đồi để bắt ngôi sao thì ngôi sao đã bay lên đến đỉnh núi. Nếu em có sức leo lên đỉnh núi thì ngôi sao đã lững lờ giữa bầu trời. Em lấy một con thuyền, ra khơi để bắt ngôi sao. Trong đêm tối, ngôi sao sáng rực rỡ, dẫn em vượt biển một cách an toàn để đến một bến bờ bình yên và tươi đẹp. Em ạ, ngôi sao ấy chính là lý tưởng của đời em.”
Cũng như vậy, các sinh viên tốt nghiệp thân mến,
Để vượt qua biển đời, trước hết bạn phải chọn cho mình một lý tưởng cao đẹp và đem tất cả khả năng, tri thức, sự quyết tâm để đi theo lý tưởng ấy. Cuộc sống không có lý tưởng là một cuộc sống vô vị, vô nghĩa và vô ích.
Tôi còn vài điều nữa muốn chia sẻ, có liên quan đến bước đường tương lai của các bạn:
1. Người Á châu có câu tục ngữ: “Châu tầm châu, mã tầm mã,” có nghĩa là “thuyền tìm thuyền, ngựa tìm ngựa.” Câu tục ngữa ấy dạy chúng ta rằng: khi đi đường thuỷ, các con thuyền nên tập hợp để đi đi chung với nhau; khi đi đường bộ, kỵ sĩ cũng nên cùng đi chung với nhau. Đi chung, để hỗ trợ lẫn nhau. Khi vượt biển đời, các bạn nên tìm những con thuyền khác đang đi cùng hướng với thuyền của các bạn để giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn đừng theo đuổi lý tưởng một mình, hãy cùng những người khác hướng về lý tưởng.
2. Người xưa có nói: “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư.” Ba người đồng hành, tất nhiên trong đó có một người là thầy của tôi. Việc học của các bạn không chấm dứt khi bạn tốt nghiệp. Học là một hành động được thực hiện suốt cả cuộc đời. Có nhiều nguồn để học, trong đó có cách học từ kinh nghiệm và sự hiểu biết của người khác. Các bạn hãy khiêm tốn để học hỏi.
3. Dám nghĩ đến những chuyện lớn và dám đi trên con đường hẹp. Điều đó có nghĩa là nếu muốn thành công rực rỡ, các bạn phải nghĩ đến những điều lớn lao hơn là cơm ăn, áo mặc, tiền bạc và những tiện nghi của một cuộc sống bình thường. Và, để biến những suy nghĩ trong đầu thành hiện thực, bạn phải chấp nhận cuộc sống khó khăn và vượt qua muôn vàn nỗi khó. Bạn có dám là một người như vậy không?
Cuối cùng, trong một ngày vui và đáng hãnh diện như hôm nay, hãy nghĩ đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ của các bạn. Đó là những người yêu các bạn bằng tình yêu vô điều kiện và không giới hạn. Họ có thể hy sinh hạnh phúc của họ cho các bạn. Họ đã chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống để đổi lấy thành công của các bạn. Họ yêu các bạn nhiều hơn các bạn nghĩ và họ hy sinh cho các bạn nhiều hơn những gì các bạn mong đợi. Hãy bày tỏ lòng biết ơn của các bạn với những vị này, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động và cách sống của các bạn.
Bạn cũng phải nghĩ đến cộng đồng Việt Nam và tìm cách phục vụ cộng đồng ấy, sao cho cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội Hoa Kỳ.
Cảm ơn các bạn, và một lần nữa, chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp.
Dear graduate students!
On behalf of the faculty at Cal State University in Long Beach, I am happy to say to you: CONGRATULATIONS!
As a farmer reaps in the harvest; Like a fisherman returning to the wharf with a net full of fish, today you guys reap the fruits of each other's years of hard work. In your graduation cap and gown, you must have great joy filling your heart. From today you can use the time you want more freely; You can sleep more, making up for the days when you have to race against time and get very little sleep each night.
However, the rest days will pass, you really enter a new phase of your life, and you enter society. Although you may have worked part-time or even full-time while pursuing your education, entering society this time will be very different.
Dear students,
Our Cal State slogan is Go Beach! This is an invitation to us to have a liberating spirit, to approach new horizons of academia. “Go Beach” is our frenzy when we remember that we are part of the prestigious CSULB University. However, once you graduate, your footsteps will not only go to “Go Beach” but also go further, you will be “Go Sea!”
The sea is poetic but the sea is also dangerous. As a boat people, I have experience with this. When a terrible wave of level 5 crashes on your boat, you will see that the sea is not poetic, the sea is extremely dangerous.
Our life is also the sea, it is the sea of life. To get through life, you need a guiding star. That star is ideal.
When I was a high school student, I learned a beautiful essay. It was a letter from a sister to her younger brother, explaining what the ideal is.
The sister wrote this:
“I cannot give you an exact definition of the ideal, but I can explain it to you.
Suppose one afternoon, sitting by the window looking out, you see a star on the top of a tree. Because of your love of the beautiful star, you opened the door to the outside and climbed the tree to catch the star. However, when you climbed to the top of the tree, the star flew to the top of the hill. You climbed to the top of the hill to catch the star, but the star flew to the top of the mountain. If you had the strength to climb to the top of the mountain, the star was already hanging in the sky. You take a boat, go out to sea to catch the star. In the dark night, the star shines brightly, leading you safely across the sea to a peaceful and beautiful shore. My beloved brother, that star is the ideal of your life.”
Likewise, dear students!
To cross the sea of life, you must first choose for yourself a beautiful ideal and all the ability, knowledge, and determination to follow that ideal. A life without ideals is a life of tasteless, meaningless, and futile.
I have a few more things to share, related to your future steps:
1. Asians have a proverb: "Boat finds boats, the horse finds horses." That proverb teaches us that: when sailing on waterways, boats should gather to go together; When walking by the road, horsemen should also go together to support each other. When crossing the sea of life, you should find other boats going in the same direction as your boat to help each other. Don't follow your ideal alone, join others towards the ideal.
2. The ancients have said: "Three people walk the same way, including me, there is a person who deserved my teacher." Your education does not end when you graduate. Learning is an action taken throughout life. There are many sources for learning, including how to learn from the experience and understanding of others. Please be humble to learn.
3. Dare to think big and go on the small road. That means that if you want to be wildly successful, you have to think about bigger things than food, clothing, money, and the comforts of a normal life. And, to turn the thoughts in your head into reality, you have to accept a difficult life and overcome many difficulties. Would you dare to be such a person?
Finally, on a day of joy and pride like today, think of your family, especially your parents. Those are the people who love you with unconditional and unlimited love. They may sacrifice their happiness for you. They have accepted the difficulties in life to win your success. They love you more than you think and they give you more than you expect. Express your gratitude to these people, not only with your words but also with your actions and way of life.
You have to think about the Vietnamese community and find ways to serve it so that our community grows and has a strong foothold in American society.
Thank you, and once again, congratulations on your graduation.

QUYÊN DI

blank
blank
blank
blank
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
07 Tháng Sáu 2011(Xem: 13402)
ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên
06 Tháng Sáu 2011(Xem: 13401)
Tôi thật nể phục một anh trung niên người miền Trung khi anh ta đặt câu hỏi cho những anh công an: “Nếu chiến tranh xảy ra, ai sẽ là người cầm súng đánh kẻ thù? Chúng tôi hay các anh? Để bảo vệ ai? Bảo vệ con tôi, và con của các anh nữa!”
06 Tháng Sáu 2011(Xem: 12198)
Việt Nam phải trả một cái giá quá đắt cho sự thống nhất. Cả nước rơi vào vùng ảnh hưởng của cộng sản, phát triễn đất nước theo một con đường mà khởi tổ ra nó là ông trùm số một Liên Xô đã rơi vào khủng hoảng và tự sụp đổ.
04 Tháng Sáu 2011(Xem: 13184)
HỠI THANH NIÊN ƠI! HÃY ANH HÙNG XỨNG DANH CON CHÁU VUA QUANG TRUNG ĐỨNG THẲNG NGƯỚC CAO TA CÙNG BƯỚC CON CHÁU QUANG TRUNG SỐNG UY HÙNG!
28 Tháng Năm 2011(Xem: 26891)
"Vấn đề giáo dục con cái không phải là một sớm, một chiều và sự hy sinh vô điều kiện của bố mẹ là điều cần thiết. Tôi giải thích cho các cháu tại sao bố mẹ phải bỏ xứ ra đi. Đất nước Hoa kỳ này đã cưu mang chúng ta, chúng ta cũng nên sống với tinh thần phục vụ cho tha nhân"
19 Tháng Năm 2011(Xem: 14228)
Kính mong các bác, các chú, là những người đã và đang phục vụ cho đảng và nhà nước Việt Nam và những người vẫn khư khư cho rằng chiến tranh Việt Nam là cần thiết để “giải phóng miền Nam” thoát khỏi sự “kìm kẹp của Mỹ, Ngụy” v.v giải thích giùm:
11 Tháng Năm 2011(Xem: 14586)
Tưởng theo cách mạng làm được nên vương nên tướng gì chứ về nuôi heo nái vẫn không đủ sống thì theo cách mạng làm con chó gì. Khốn khổ khốn nạn cho cậu phi công Trần văn On là vậy
08 Tháng Năm 2011(Xem: 13551)
Các vị lão thành cách mạng, những người trực tiếp trong guồng máy ĐCSVN vì lương tâm biết thốt lên lời nói tạ tội với đồng bào quốc dân,can đảm thừa nhận những lỗi lầm, anh em VNCH với lòng vị tha nhân ái sẵn sàng vì tình thương cùng bắt tay nhau để có một mẫu số chung trong việc thành lập một thể chế chính trị trong sáng
08 Tháng Năm 2011(Xem: 12578)
Đừng tự hào vì nước Việt Nam nghèo nhưng có lắm người giỏi. Hãy tự hỏi vì sao lắm người giỏi mà Việt Nam vẫn nghèo ?
05 Tháng Năm 2011(Xem: 13291)
Bùi Chát tên thật là Bùi Quang Viễn sinh năm 1979 tại Hố Nai, Biên Hòa trong một gia đình công giáo gốc di cư. Anh tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn – Báo chí, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM năm 2001. Từ đó sống ở Sài Gòn.
30 Tháng Tư 2011(Xem: 12527)
Thử hỏi nếu không có lá cờ vàng, thì ta nói gì với con, cháu và thế hệ tiếp nối khi ta qua đây. Ta nói với con ta, là người Việt Nam phải biết yêu quê hương và bảo vệ truyền thống dân tộc. Cháu sẽ hỏi cái gì tượng trưng cho quê hương
23 Tháng Tư 2011(Xem: 12590)
Tôi có thể nói một cách thành thật rằng nếu Chính phủ Mỹ không phản bội chúng tôi và không đâm sau lưng chúng tôi, người dân Việt Nam sẽ cảm thấy rất biết ơn.
21 Tháng Tư 2011(Xem: 12862)
Viết với tất cả tâm thành để cho lớp trẻ sau này còn biết đến những hành vi tàn ác, bất nhân của những kẻ đã từng gieo rắc tang thương, máu lệ cho đồng bào vô tội; hầu cho họ biết đường mà tránh xa phuờng lục lâm, tặc phỉ, để khỏi rơi xuống hố sâu của tội ác. Bởi đó, chính là lương tâm và trách nhiệm của người cầm bút.
19 Tháng Tư 2011(Xem: 13770)
giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài thơ Bài Thơ Của Đêm dài trên 100 câu của con gái một vị Đại tá quân đội VNCH. Khi Saigon xụp đổ tuổi cô bé mới 13. Bài thơ được viết ra sau 5 năm miền Nam “giải phóng”, cô bé đã là người thiếu nữ 18, lòng trĩu nặng ưu tư .
17 Tháng Tư 2011(Xem: 14225)
Để tướng nhớ các Anh Hùng thà tử tiết chứ không đầu hàng giặc ! một lịch sử quân đội có 1 không 2 trên thế giới .Chúng ta dành một phút mặc niệm .!!! nhân ngày tháng tư đen .
13 Tháng Tư 2011(Xem: 13865)
Bạo lực là sự đe dọa dùng sức mạnh để tước đi sinh mạng, hành hạ, đọa đày thể xác nhằm làm tê liệt ý chí phản kháng của đối thủ. Các thể chế độc tài luôn dùng bạo lực làm công cụ để tự vệ trước sự phản kháng của cộng đồng bị trị. Và đây là loại công cụ mà loài thú hoang dã cũng đã, đang và sẽ sử dụng để tồn tại.
13 Tháng Tư 2011(Xem: 18594)
Hỡi ai thương nhớ quê hương Xin nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư Tháng Tư, trời đất mây mù Lệnh hàng, buông súng, thiên thu còn buồn!
10 Tháng Tư 2011(Xem: 13736)
Sống là sống với bạn bè. Không có bạn bè, đời sống chỉ là cành cây khô. Tôi có rất nhiều bạn: bạn học cùng lớp, bạn văn thơ, bạn đồng nghiệp, bạn trong quân ngũ…
09 Tháng Tư 2011(Xem: 13787)
Tao với mầy cũng cùng chung chạn tuổi Cùng sinh ra trên mãnh đất miền Nam Không họ hàng cũng chung làng chung xóm Vì loạn ly mà trở mặt lầm than
16 Tháng Ba 2011(Xem: 13133)
Từng làm cả thế giới phải trầm trồ thán phục về cuộc “Minh Trị duy tân” hay những bước tiến thần kỳ kể từ sau Thế chiến thứ 2, giờ đây Nhật Bản lại khiến người ta ngạc nhiên về tính kỷ luật phi thường, bất chấp cảnh tượng kinh hoàng do động đất và sóng thần.
03 Tháng Ba 2011(Xem: 12388)
Hãy cùng tôi tích cực dọn đường cho sự thay đổi của Việt Nam. Vì chính chúng ta, vì Việt Nam, để không còn nỗi nhục nhược tiểu,
25 Tháng Hai 2011(Xem: 13428)
“Kinh hoàng trước hành động bạo lực của chính quyền Gadhafi, đã đem trực thăng võ trang và máy bay quân sự oanh kích thường dân”. Hội Đồng Bảo An có thẩm quyền đưa ra các biện pháp cụ thể để bảo vệ dân lành.
22 Tháng Hai 2011(Xem: 13494)
Trong bài diễn văn về Tự do internet tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ ngày 15/2, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đề cập đến trường hợp các bloggers tại Việt Nam bị đàn áp chỉ vì họ dám cất tiếng nói cho lẽ phải
21 Tháng Hai 2011(Xem: 16617)
Trung cộng nhà cầm quyền Bắc Kinh thình lình điều quân đến vây kín khu vực trước một tiệm ăn "Mc Donald" cũng tại thủ đô Bắc Kinh, ngay sau khi một sinh viên 25 tuổi có tên là Liu Xiaobai đặt một cánh hoa lài màu trắng trong một chậu hoa trước cổng tiệm ăn này.
19 Tháng Hai 2011(Xem: 13349)
Chế độ này tồn tại là dựa trên sự sợ hãi của người dân. Họ muốn mọi người sợ hãi. Nếu anh có thể phá vỡ rào cản tâm lý đó, chắc chắn anh có thể làm một cuộc cách mạng
18 Tháng Hai 2011(Xem: 13390)
Hỡi ai cùng khát vọng tự do, Vá đi thôi dãy sơn hà rách nát! Khiêng lên vai mảnh tổ quốc điêu linh, Đứng lên đi cho đất mẹ phục sinh!
13 Tháng Hai 2011(Xem: 13625)
Cách mạng dân chủ tại Việt Nam nay mai chẳng những sẽ không có tiếng súng, không có giết chóc, không có cốt nhục tương tàn mà còn diễn ra rất nhanh chóng, bởi vì đại đa số người Việt đang bùng cháy trong lòng một ao ước giống nhau là mong được thấy quê hương hồi sinh và thăng tiến.
11 Tháng Hai 2011(Xem: 12049)
Trong trường hợp Việt Nam một cuộc cách mạng cũng sẽ chỉ xảy ra khi đồng bào chúng ta, đồng lòng, đồng tâm đóng góp công của, tài lực, trí dũng để cùng đứng dậy cùng hưởng Tự Do.
07 Tháng Hai 2011(Xem: 13111)
Đồng ý rằng trong cuộc sống mới tại quê hương mới, mọi người đều cần có thời gian thư giản sau những ngày làm lụng mệt nhọc, nhưng bên cạnh những cuộc vui chơi thư giản, xin đừng quên mình là cựu quân nhân, đừng quên mình đã từng mang trên người 6 chữ vàng TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM.
05 Tháng Hai 2011(Xem: 14286)
Không, anh Phan Văn Tuấn ơi, anh phải can đảm để sống và nhớ lại những gì anh đã trải qua, không phải riêng để cho những bà con xứ Huế, cho đồng bào mình, mà cả nhân loại cần có những nhân chứng như anh, để nói lên sự độc ác của con người, trong đó có sự độc ác từ bản chất, không thể tha thứ được của những con người Cộng Sản, mà ngày nay chế độ này đang còn ngự trị, làm tình làm tội cả dân tộc của chúng ta
02 Tháng Hai 2011(Xem: 13093)
Cuộc cách mạng ở Ai Cập bùng nổ vì người dân không chịu sống mãi trong nhục nhã. Với dân số 84 triệu người tương đương với Việt Nam, lợi tức theo đầu người là 5,650 đô la, cao gấp hai lần người Việt Nam,
13 Tháng Giêng 2011(Xem: 13471)
Quyền tự do phát biểu là cơ sở của nhân quyền, là nguyên uỷ của nhân tính và là mẹ của sự thật. Cấm đoán tự do ngôn luận là giày xéo lên quyền con người, bóp nghẹt nhân tính, và trấn áp sự thật.Tôi không thấy mình có tội gì khi sử dụng quyền tự do phát biểu hiến định, để làm tròn trách vị công dân của mình. Dẫu có bị kết tội vì đã làm thế, tôi cũng chẳng than phiền điều gì cả. Lưu Hiểu Ba
08 Tháng Giêng 2011(Xem: 12793)
Đau đớn thay những linh hồn cháy lửa Suốt đêm ngày tắm rửa với mồ hôi Với cao tay quờ quạng chút hơi người Miệng gào thét những âm thanh khiếp đảm
05 Tháng Giêng 2011(Xem: 32956)
Muộn còn hơn không! Quốc hội Liên bang Nga (Duma) đã thông qua một nghị quyết về vụ thảm sát Katyn. “Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ sự dối trá về Katyn” –
05 Tháng Giêng 2011(Xem: 19139)
Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưới cuộc đời
02 Tháng Giêng 2011(Xem: 13818)
Thương quê hương, bao lần tôi bật khóc Thấy lương dân trong kiếp sống khốn cùng Thương dân hiền cam chịu kiếp lao lung Khổ đến nổi đem con mình đi bán!
09 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 14122)
Được sinh ra ở bến xe, trên máy bay, trong công viên, là những hoàn cảnh bất ngờ thuộc loại chuyện lạ bốn phương. Nhưng có một cô gái Việt Nam ra đời trên một chiến hạm.
27 Tháng Mười Một 2010(Xem: 14904)
Khi người ta gọi bác tôi, ba tôi và anh tôi là “giặc” thì tôi vẫn cứ tự hào về họ, những người đàn ông Việt Nam đúng nghĩa! Khi người ta gọi họ là “ngụy” thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương họ!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 15150)
Tôi tự nghĩ những tâm tư của tôi sau đây có thể là đại diện tiếng nói chung của sinh viên và những người trẻ đang sống trong xã hội Việt Nam hôm nay
12 Tháng Mười Một 2010(Xem: 15716)
cho đến ngày hôm nay nước Mỹ cũng không có ngày nào gọi là ngày kỷ niện ăn mừng chiến thắng miền nam cả. Lá cờ của phe miền nam vẫn được treo ở các toà đô chính ở tiểu bang miền nam
10 Tháng Mười 2010(Xem: 16658)
Con ngựa già một đời Chưa thấy được ngày vui Mắt mỏi mòn trông đợi Những mầm cỏ xanh tươi.
06 Tháng Mười 2010(Xem: 16185)
Người bạn trẻ hãy cùng chúng tôi giữ thơm cho quê mẹ