9:53 SA
Thứ Sáu
12
Tháng Bảy
2024

DIỄN VĂN TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM, ĐẠI HỌC CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH

19 Tháng Năm 20238:33 CH(Xem: 2417)
DIỄN VĂN TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM,
ĐẠI HỌC CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH
(Please read the English version below the Vietnamese version.)
Các sinh viên tốt nghiệp thân mến!
Thay mặt hội đồng giáo sư Cal State University Long Beach, tôi hân hoan chúc mừng các bạn: CONGATULATIONS!
Như người làm ruộng thu hoạch thóc lúa vào mùa gặt; như người đánh cá trở về bến với lưới đầy cá, hôm nay các bạn thu hoạch thành quả của nhau nhiêu năm tháng miệt mài học tập. Trong bộ mũ áo tân khoa, hẳn rằng các bạn đang có một niềm vui lớn lao tràn ngập tâm hồn.
Từ hôm nay các bạn có thể dùng thì giờ theo ý muốn một cách thoải mái hơn; các bạn có thể ngủ nhiều hơn, đền bù cho những ngày tháng các bạn phải chạy đua với thời giờ và mỗi đêm được ngủ rất ít.
Tuy nhiên, những ngày nghỉ ngơi sẽ trôi qua, các bạn thực sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời mình, các bạn bước vào xã hội. Mặc dù các bạn có thể đã làm việc bán thời gian hoặc thậm chí toàn thời gian trong khi theo đuổi con đường học vấn của mình, nhưng lần bước vào xã hội này sẽ rất khác.
Các bạn thân mến,
Khẩu hiệu của Cal State chúng ta là Go Beach! Đây là lời mời gọi chúng ta có một tinh thần khai phóng, dám tiến tới những chân trời mới của học thuật. “Go Beach” là niềm hãnh diện của chúng ta khi chúng ta nhớ rằng mình là một thành phần của trường đại học lừng danh CSULB. Tuy nhiên, một khi đã tốt nghiệp, bước chân của các bạn không chỉ để “Go Beach” mà còn đi xa hơn nữa, các bạn sẽ “Go Sea!”
Biển thơ mộng nhưng biển cũng nguy hiểm. Là một thuyền nhân, tôi có kinh nghiệm về điều này. Khi một con sóng kinh khủng cấp 5 đổ ập xuống con thuyền của các bạn, các bạn sẽ thấy biển không thơ mộng chút nào, biển vô cùng nguy hiểm.
Cuộc đời chúng ta cũng là biển, đó là biển đời. Để vượt qua biển đời, các bạn cần có một ngôi sao dẫn lối. Ngôi sao ấy là lý tưởng.
Khi là một học sinh trung học, tôi được học một bài văn rất đẹp. Đó là bức thư của một người chị gửi cho em, giải thích thế nào là lý tưởng.
Người chị ấy viết như thế này:
“Chị không thể đưa cho em một định nghĩa chính xác về lý tưởng, nhưng chị có thể diễn giải cho em về lý tưởng.
Giả sử có một buổi tối, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, em thấy có một ngôi sao ở trên ngọn cây. Vì ham thích ngôi sao đẹp đẽ ấy, em mở cửa ra ngoài, leo lên cây để bắt lấy ngôi sao. Tuy nhiên khi em leo lên đến ngọn cây thì ngôi sao đã bay lên đỉnh đồi. Em leo lên đỉnh đồi để bắt ngôi sao thì ngôi sao đã bay lên đến đỉnh núi. Nếu em có sức leo lên đỉnh núi thì ngôi sao đã lững lờ giữa bầu trời. Em lấy một con thuyền, ra khơi để bắt ngôi sao. Trong đêm tối, ngôi sao sáng rực rỡ, dẫn em vượt biển một cách an toàn để đến một bến bờ bình yên và tươi đẹp. Em ạ, ngôi sao ấy chính là lý tưởng của đời em.”
Cũng như vậy, các sinh viên tốt nghiệp thân mến,
Để vượt qua biển đời, trước hết bạn phải chọn cho mình một lý tưởng cao đẹp và đem tất cả khả năng, tri thức, sự quyết tâm để đi theo lý tưởng ấy. Cuộc sống không có lý tưởng là một cuộc sống vô vị, vô nghĩa và vô ích.
Tôi còn vài điều nữa muốn chia sẻ, có liên quan đến bước đường tương lai của các bạn:
1. Người Á châu có câu tục ngữ: “Châu tầm châu, mã tầm mã,” có nghĩa là “thuyền tìm thuyền, ngựa tìm ngựa.” Câu tục ngữa ấy dạy chúng ta rằng: khi đi đường thuỷ, các con thuyền nên tập hợp để đi đi chung với nhau; khi đi đường bộ, kỵ sĩ cũng nên cùng đi chung với nhau. Đi chung, để hỗ trợ lẫn nhau. Khi vượt biển đời, các bạn nên tìm những con thuyền khác đang đi cùng hướng với thuyền của các bạn để giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn đừng theo đuổi lý tưởng một mình, hãy cùng những người khác hướng về lý tưởng.
2. Người xưa có nói: “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư.” Ba người đồng hành, tất nhiên trong đó có một người là thầy của tôi. Việc học của các bạn không chấm dứt khi bạn tốt nghiệp. Học là một hành động được thực hiện suốt cả cuộc đời. Có nhiều nguồn để học, trong đó có cách học từ kinh nghiệm và sự hiểu biết của người khác. Các bạn hãy khiêm tốn để học hỏi.
3. Dám nghĩ đến những chuyện lớn và dám đi trên con đường hẹp. Điều đó có nghĩa là nếu muốn thành công rực rỡ, các bạn phải nghĩ đến những điều lớn lao hơn là cơm ăn, áo mặc, tiền bạc và những tiện nghi của một cuộc sống bình thường. Và, để biến những suy nghĩ trong đầu thành hiện thực, bạn phải chấp nhận cuộc sống khó khăn và vượt qua muôn vàn nỗi khó. Bạn có dám là một người như vậy không?
Cuối cùng, trong một ngày vui và đáng hãnh diện như hôm nay, hãy nghĩ đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ của các bạn. Đó là những người yêu các bạn bằng tình yêu vô điều kiện và không giới hạn. Họ có thể hy sinh hạnh phúc của họ cho các bạn. Họ đã chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống để đổi lấy thành công của các bạn. Họ yêu các bạn nhiều hơn các bạn nghĩ và họ hy sinh cho các bạn nhiều hơn những gì các bạn mong đợi. Hãy bày tỏ lòng biết ơn của các bạn với những vị này, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động và cách sống của các bạn.
Bạn cũng phải nghĩ đến cộng đồng Việt Nam và tìm cách phục vụ cộng đồng ấy, sao cho cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội Hoa Kỳ.
Cảm ơn các bạn, và một lần nữa, chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp.
Dear graduate students!
On behalf of the faculty at Cal State University in Long Beach, I am happy to say to you: CONGRATULATIONS!
As a farmer reaps in the harvest; Like a fisherman returning to the wharf with a net full of fish, today you guys reap the fruits of each other's years of hard work. In your graduation cap and gown, you must have great joy filling your heart. From today you can use the time you want more freely; You can sleep more, making up for the days when you have to race against time and get very little sleep each night.
However, the rest days will pass, you really enter a new phase of your life, and you enter society. Although you may have worked part-time or even full-time while pursuing your education, entering society this time will be very different.
Dear students,
Our Cal State slogan is Go Beach! This is an invitation to us to have a liberating spirit, to approach new horizons of academia. “Go Beach” is our frenzy when we remember that we are part of the prestigious CSULB University. However, once you graduate, your footsteps will not only go to “Go Beach” but also go further, you will be “Go Sea!”
The sea is poetic but the sea is also dangerous. As a boat people, I have experience with this. When a terrible wave of level 5 crashes on your boat, you will see that the sea is not poetic, the sea is extremely dangerous.
Our life is also the sea, it is the sea of life. To get through life, you need a guiding star. That star is ideal.
When I was a high school student, I learned a beautiful essay. It was a letter from a sister to her younger brother, explaining what the ideal is.
The sister wrote this:
“I cannot give you an exact definition of the ideal, but I can explain it to you.
Suppose one afternoon, sitting by the window looking out, you see a star on the top of a tree. Because of your love of the beautiful star, you opened the door to the outside and climbed the tree to catch the star. However, when you climbed to the top of the tree, the star flew to the top of the hill. You climbed to the top of the hill to catch the star, but the star flew to the top of the mountain. If you had the strength to climb to the top of the mountain, the star was already hanging in the sky. You take a boat, go out to sea to catch the star. In the dark night, the star shines brightly, leading you safely across the sea to a peaceful and beautiful shore. My beloved brother, that star is the ideal of your life.”
Likewise, dear students!
To cross the sea of life, you must first choose for yourself a beautiful ideal and all the ability, knowledge, and determination to follow that ideal. A life without ideals is a life of tasteless, meaningless, and futile.
I have a few more things to share, related to your future steps:
1. Asians have a proverb: "Boat finds boats, the horse finds horses." That proverb teaches us that: when sailing on waterways, boats should gather to go together; When walking by the road, horsemen should also go together to support each other. When crossing the sea of life, you should find other boats going in the same direction as your boat to help each other. Don't follow your ideal alone, join others towards the ideal.
2. The ancients have said: "Three people walk the same way, including me, there is a person who deserved my teacher." Your education does not end when you graduate. Learning is an action taken throughout life. There are many sources for learning, including how to learn from the experience and understanding of others. Please be humble to learn.
3. Dare to think big and go on the small road. That means that if you want to be wildly successful, you have to think about bigger things than food, clothing, money, and the comforts of a normal life. And, to turn the thoughts in your head into reality, you have to accept a difficult life and overcome many difficulties. Would you dare to be such a person?
Finally, on a day of joy and pride like today, think of your family, especially your parents. Those are the people who love you with unconditional and unlimited love. They may sacrifice their happiness for you. They have accepted the difficulties in life to win your success. They love you more than you think and they give you more than you expect. Express your gratitude to these people, not only with your words but also with your actions and way of life.
You have to think about the Vietnamese community and find ways to serve it so that our community grows and has a strong foothold in American society.
Thank you, and once again, congratulations on your graduation.

QUYÊN DI

blank
blank
blank
blank
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Hai 2012(Xem: 15146)
Ai có ngờ một nhà khoa học đang làm việc cho một phòng thí nghiệm nguyên tử nổi tiếng ở Mỹ xuất thân là một người đạp xích lô ở bến xe Tuy Hòa. Điều kỳ diệu ấy đã xảy ra đối với Tiến sĩ Võ Tá Đức thì cũng có thể xảy ra với các bạn, nhất là các bạn trẻ nghèo khó tại Việt Nam,
24 Tháng Hai 2012(Xem: 15138)
Hai trăm ba mươi sáu năm trước, ông Thomas Jefferson đã viết bản tuyên ngôn độc lập và góp phần vào việc soạn bản hiến pháp Hoa Kỳ. Nhà chính trị gia lỗi lạc với tư tưởng cấp tiến và văn tài xuất sắc đã từng viết nên những hàng chữ lịch sử : “Con người sinh ra bình đẳng.” “Con người có quyền mưu cầu hạnh phúc” và đặc biệt với 3 chữ mở đầu của hiến pháp : “We the People …
15 Tháng Hai 2012(Xem: 14344)
Những uất hận hôm nay có làm chúng ta đau xót ngậm ngùi? Nếu chúng ta thờ ơ, vô cảm thì một ngày không xa VN sẽ không còn tên gọi trên thế giới như những nốt nhạc Việt Khang đã viết: Khi thế giới này đã không còn Việt nam
13 Tháng Hai 2012(Xem: 15380)
Cho dù núp dưới cái hào quang chiến thắng “đánh Tây, đuổi Mỹ” – cho dù che giấu, lấp liếm, giải thích thế nào chăng nữa – thì dân miền Nam (gồm cả Nam lẫn Bắc theo chế độ Tự Do) vẫn thấy một sự thật. Sự thật đó là người Bắc XHCN tràn ngập, chiếm hữu toàn bộ phố xá thương mại trọng yếu của Sàigòn.
08 Tháng Hai 2012(Xem: 15708)
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, vậy các ông có ghét Tàu và Tây lắm không? Tôi thấy mấy ông lãnh đạo vẫn đứng chào cờ Trung quốc, chào cờ Pháp, Mỹ đó thôi. Vậy tại sao lá cờ vàng của anh em người Việt mình mà các ông căm ghét đến thế?”
07 Tháng Hai 2012(Xem: 16923)
“Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi.” Câu nói khí khái đó của Trần Bình Trọng chúng ta ai mà không biết khi còn ngồi ở ghế học đường.
06 Tháng Hai 2012(Xem: 14817)
Câu hỏi nơi đây là, bao giờ các lãnh tụ CSVN thực tâm chuyển giao quyền lực cho dân, dù là theo một lộ trình dè dặt như Miến Điện, để có thể hòa giải dân tộc và để bản thân họ sẽ hạ cánh an toàn?
02 Tháng Hai 2012(Xem: 13710)
Chúng con xin cám ơn cha mẹ đã cho con khối óc chắp cánh bay lên những vì sao cao nhất, và nhận thức được sự giẫy chết của cnxh thay vì chủ nghĩa tư bản như người ta nói. Cha mẹ đã dậy chúng con biết thế nào là dân chủ thực sự khi cho phép chúng con nói lên những điều khiến cha mẹ lo nhiều, sợ hãi nhiều,
28 Tháng Giêng 2012(Xem: 15368)
Vì sao một dân tộc từng là cường quốc Đông Nam Á thời Trịnh Nguyễn, đã đánh tan đạo quân xâm lược của nhà Đại Thanh vào thời cực thịnh của họ, mà lại lụn bại dần và bị Trung Quốc uy hiếp ngoài biển lẫn bên trong như ngày nay? Người ta nói chuyện dân trí thấp kém, còn dân khí thấp hèn thì tại ai?
26 Tháng Giêng 2012(Xem: 13982)
Một nhà quan sát ngoại quốc thường xuyên gặp lãnh đạo đối lập Miến Điện nhận xét, từ vị trí là một biểu tượng, bà Aung San Suu Kyi đã chuyển đổi thành một chính trị gia và ở cương vị này, giống như các cựu tướng lãnh hiện trong chính quyền, bà cũng đang trong quá trình «vừa học vừa làm».
05 Tháng Giêng 2012(Xem: 14797)
Việt Cộng! Chỉ hai tiếng thôi, nhưng sao thiên hạ hoảng hốt, kinh hoàng khi nghe đến nó. Năm 1954, gần một triệu đồng bào miền Bắc, cũng vì hai tiếng này mà phải bỏ hết của cải, quê hương, làng xóm, mồ mả ông bà để chạy vô miền Nam xa lắc xa lơ
03 Tháng Giêng 2012(Xem: 13847)
tôi vẫn có thể cảm nhận những điều anh đã chia sẻ trong quyển sách về những năm tháng đó, vì dẫu là năm 1975 hay mười năm, hai mươi năm sau hay cho đến ngày hôm nay, bản chất của con người cộng sản vẫn không thay đổi, có chăng là sự tráo trở ngày càng tinh vi hơn.
29 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 14708)
Hay như con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, tiến sĩ công chánh, du học xong chắc chắn phải về nước, đã sẵn có thế lực để “củng cố đời con,” bây giờ đã có chức thứ trưởng. Những trường hợp như vậy thì đâu cần ở lại ngoại quốc.
21 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 15151)
trong khi tôi đứng trong khối tự do nhưng tôi lại cũng là người Việt như em. Tai tôi nghe văng vẳng tiếng nhạc của trường đại học Đức giúp cho tôi vững tâm bền chí, trong khi phút tâm tình ngắn ngủi với cậu du sinh từ Việt nam sang làm cho tôi hoang mang không có lối thoát
19 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 16082)
Khi người ta gọi họ là “ngụy” thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương họ! Bản chất không nằm ở tên gọi và lịch sử cũng không thuộc về kẻ chiến thắng! Tôi sẽ ngẩng cao đầu vì là cháu, con và em của họ!”
19 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 13223)
Cộng Sản là một chủ nghĩa khát máu với chủ trương bao lực cách mạng. Người CS cuồng tín quen thanh toán, giết người, chúng không chỉ tàn ác với người mà chúng cho là kẻ thù, chúng tàn ác ngay với cả chính đồng chí của chúng.
05 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 14927)
Nhưng có một tấm gương từ nước Nhật mà hôm nay những người CSVN phải cần soi rọi, tự vấn lương tri để phải biết chủ nghĩa CS đã tàn bạo nhẫn tâm với đồng bào, vô trách nhiệm với quê hương mình trước đây là lớn lao như thế nào
02 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 15841)
Tôi quan niệm học trò cũng như con mình và vẫn bảo lưu ý nghĩ này vì với tụi nhỏ, sự quấn quýt của chúng trong những dịp lễ lạc hay trước khi nghỉ hè hay vào lúc tựu trường không thể cho tôi cảm giác nào khác hơn.
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 15880)
tôi chỉ xin nhắc lại là mỗi con, mỗi cháu phải cố gắng hết sức mình để mà đền đáp cái ân sâu nghĩa nặng mà đất nước dân tộc đã chăm lo săn sóc cho mình từ thuở sơ sinh cho đến ngày trưởng thành hiện nay
04 Tháng Mười Một 2011(Xem: 16428)
Thời gian sau, chính quyền địa phương đi kiểm tra bắt tháo ra, ném xuống đất rồi họ lấy chân đạp lên !” Người chết vẫn bị khinh miệt ! Điều này đau, nhưng không đau bằng 48 năm rồi, mà vẫn có những người chấp nhận mình “mù”, không tự tìm sự thật để rồi hành xử không hơn gì loài vật.
02 Tháng Mười Một 2011(Xem: 15032)
Câu hỏi đặt ra là nếu một ngày nào đó TQ, VN thay đổi, trở thành những quốc gia dân chủ, tự do, xã hội công bằng văn minh, con người và cả chính quyền mới thời hậu cộng sản sẽ phải mất bao nhiêu năm để cải tạo não trạng chung của xã hội?
26 Tháng Mười 2011(Xem: 16376)
Nhưng chẳng thà để lại một chút tiếc nuối cho nhau còn hơn là cứ kéo dài về sau bằng những bài viết không thật với lòng mình thì cũng phụ lòng các bạn phải không ạ?
24 Tháng Mười 2011(Xem: 14134)
Những người lính không còn ai nhớ đến, không đài liệt sĩ cũng không bức tường đen, và cũng không chắc còn được một tấm bia trên phần mộ
17 Tháng Mười 2011(Xem: 15889)
Bốn trời khói lửa, cơn đồng thiếp Chị chết, phong thư chị vẫn cầm Máu chị đỏ dần trăm nét chữ Hỡi người giết chị! Có vui không???
16 Tháng Chín 2011(Xem: 15901)
Câu nói "Đã có Đảng và Nhà nước lo" có lẽ là câu nói quen thuộc nhất với những người biểu tình, như là lý do để các cơ quan công vụ giải tán họ. Họ được nghe câu này ở khắp nơi, từ đủ những người ở những vị trí khác nhau
17 Tháng Tám 2011(Xem: 17765)
Tên của bà đọc theo lối Anh Ngữ là Ánh Dương, hy vọng đây là niềm hãnh diện rạng rỡ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt về những gì bà đã cống hiến cho quê hương thứ hai của chúng ta, và tấm lòng của bà đối với đất nước Việt Nam.
17 Tháng Tám 2011(Xem: 16083)
Hiếm thấy một thời đại nào mà y giới bị khinh như ngày hôm nay. Những gì xảy ra ở bệnh viện Năm Căn có lẽ là một sự tức nước vỡ bờ. Có đồng nghiệp nói đó là một nền “y khoa đổ vỡ”, nhưng tôi cho rằng đó một nền y học bị chính trị hóa. Vâng, chính vì y học bị chính trị hóa nên mới thảm hại như hiện nay.
15 Tháng Tám 2011(Xem: 16668)
Phải nhận chân được kẻ thù mới của thời đại, chúng đang xâm thực đất liền và quậy đục Biển Đông, chúng “dã thú” biết chừng nào với đồng bào của chúng, nói chi đến chư quốc lân bang thế giới đại đồng!
11 Tháng Tám 2011(Xem: 16177)
Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội...
09 Tháng Tám 2011(Xem: 16023)
Hãy đứng lên ! lấy công bình chân thật Đòi những gì ta đánh mất --- từ nay Nắm tay nhau --- Tay xiết chặt bàn tay Xây dựng lại tòa lâu đài hạnh phúc.
05 Tháng Tám 2011(Xem: 16489)
Ai ngồi vào ghế thủ tướng điều hành nội các Đức sẽ có một cảm giác hãnh diện để phục vụ tổ quốc và đất nước, điều ấy có thể nhân đôi cho một người ngoại quốc đầu tiên tại Đức và lại là gốc Việt.
29 Tháng Bảy 2011(Xem: 17205)
Em TKT đã tham gia biểu tình với băng chéo ngang người "Hoàng Sa - Trường Sa của VN" . Với dáng điệu hiên ngang, dũng cảm không sợ bọn sói lang áo vàng, dù trước đây cha em đã bị CA đánh gảy cổ chết trong tù.
27 Tháng Bảy 2011(Xem: 15960)
Chỉ lo thế hệ trẻ nước Mỹ, nếu không chịu khó đọc lịch sử, sẽ có thái độ ngờ ngợ và thờ ơ trước sự có mặt của chúng tôi hôm nay. Người Mỹ, thế hệ trước, phải có trách nhiệm nói cho thế hệ trẻ biết về điều nầy. Nói cho thế hệ trẻ biết về tâm lòng cao đẹp của Dodge, của bà Ginetta Sagan, của Cựu Chiến Binh Mỹ… trước hành động lưu vong tìm kiếm tự do của người Việt, ở hoàn cảnh thảm thương nhầt, trong lịch sử loài người.
26 Tháng Bảy 2011(Xem: 15749)
Bố viết lá thư này cho con có lẽ là lần cuối cùng bởi ngày mai trong cuộc biểu tình chống bọn Tầu bố vẫn mang cái biểu ngữ đánh vào tử huyệt của lũ bành trướng Đại Hán Bắc Kinh khi bố kêu gọi thế giới xé Trung Quốc ra thành nhiều quốc gia độc lập
26 Tháng Bảy 2011(Xem: 16000)
Em ra đời Mười năm sau cuộc chiến Bom đạn đã thôi rơi, sao tiếng khóc chưa ngừng Câu hát hòa bình, sao nước mắt rưng rưng Từng đoàn người vẫn lần lượt ra đi Xuống biển, lên non, băng rừng, vượt suối Tự do ! tự do ! Dù đổi bằng mạng s
21 Tháng Bảy 2011(Xem: 14300)
Người Trung Quốc đã xóa được những hậu quả của cuộc cách mạng văn hóa, của bức tranh mà Mao Trạch Đông đã muốn vẽ áp đặt lên lịch sử 5.000 năm của Trung Hoa, phục hồi lại DNA của dân tộc. Còn Việt Nam, chẳng biết DNA bốn nghìn năm văn hiến có còn nguyên vẹn hay không trước sự băng hoại nghiêm trọng và kéo dài hiện nay của xã hội?
18 Tháng Bảy 2011(Xem: 14565)
Tội nghiệp những chiến trường văn chương, thi ca, sách báo Những vị giáo sư trên bục giảng đường Ưu tư nhìn học trò mình nhiễm độc
17 Tháng Bảy 2011(Xem: 14760)
Tiếng nói có thể đơn lẻ, tiếng nói có thể lạc lõng giữa đám người đã đạt tới “đỉnh cao trí tuệ” nhưng tiếng nói đó thật cần thiết vì nó đúng với lương tâm và trách nhiệm.
13 Tháng Bảy 2011(Xem: 15144)
Bây giờ cả thầy giáo và thầy thuốc đều lấy học trò và bệnh nhân làm đối tượng để làm tiền thì cái thiêng liêng không cánh mà bay khỏi cái xã hội xã hội chủ nghĩa ở ViệtNam mất rồi! Chỉ còn lại sự dối trá vô lương đến lộng lẫy “thiêng liêng” mà thôi
13 Tháng Bảy 2011(Xem: 14327)
Trong chừng mực nào đó, có thể nói, người Việt Nam hiện nay nên được chia thành hai loại: Loại biết xấu hổ và loại không biết xấu hổ. Giận thay, chính những kẻ không biết xấu hổ ấy lại đang không ngừng rao giảng chân lý, công lý và đạo lý.
28 Tháng Sáu 2011(Xem: 14237)
bài viết “Không Bán Dối Lừa” của Người Buôn Gió để thấy xã hội Việt Nam ngày nay cũng còn không thiếu những người dù nghèo khổ thế nào đi chăng nữa vẫn lấy chữ Tín làm căn bản cho cuộc sống dù rằng điêu ngoa, xảo trá, lừa dối nhau nay đang được xem là chỉ số thông minh IQ, là hạnh phúc, là tự hào, là thước đo cho nấc thang danh vọng!
18 Tháng Sáu 2011(Xem: 15613)
Quyết không nô lệ Tàu Một ngàn năm đã vô vàn khổ đau Quyết không nô lệ Tàu Dù ngàn đời trước hay ngàn đời sau.
16 Tháng Sáu 2011(Xem: 13738)
“Hỡi quân Đại Hán cuồng rồ Đằng giang máu vẫn đỏ bờ sông xưa Bọn bây chớ có nằm mơ Đằng giang cọc nhọn đang chờ bọn bây!”
15 Tháng Sáu 2011(Xem: 13776)
Đại loạn là điều tất yếu! Khi guồng máy cầm quyền tỏ ra yếu kém, bất lực, tham nhũng, hách dịch cửa quyền, “hèn với giặc, ác với dân”. Khi hố sâu giai cấp giữa quan chức và người dân lao động ngày càng lớn. Khi pháp luật bất công và bất minh. Khi mâu thuẫn giàu nghèo gia tăng
15 Tháng Sáu 2011(Xem: 14034)
Người Mỹ tốn hơn 58 ngàn sinh mạng và nhiều tỷ bạc cho chiến tranh VN. Cuối cùng họ đã học được bài học của họ để xây dựng một quân đội hùng mạnh gần như hoàn hảo vào bậc nhất trên thế giới mà không một quân đội nào trên thế giới muốn đối đầu.
14 Tháng Sáu 2011(Xem: 14692)
Như ý thức mình tàn tật là gánh nặng của gia đình, ngoài giờ học, mẹ Trí cho biết, Trí giúp mẹ đủ việc, từ nấu ăn, lau nhà, rửa chén, trồng được cả cây kiểng đến nuôi cá lia thia. Hằng ngày, sau giờ học Trí còn đi bắt ốc bươu vàng làm thức ăn cho hơn 1.000 con ếch Thái là nguồn sống cho cả nhà
11 Tháng Sáu 2011(Xem: 14770)
Mẹ yêu và tôn trọng con, ngay cả khi con không nghe lời mẹ. Và nếu điều con thực sự muốn không nguy hại đến tính mạng của con và xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của người khác, thì ngay cả khi mẹ không muốn, con vẫn cứ làm, con yêu nhé !
09 Tháng Sáu 2011(Xem: 13519)
Những dòng tản mạn trên đây tôi muốn nhắn gữi tới các bạn rằng, dù ở một nơi xa xôi nào trên quả địa cầu nầy. dù bạn bị tách rời khỏi quê cha đất tổ, sống tha phương nhưng “không cầu thực”, nhưng hồn quê của bạn vẫn dai dẳng trong lòng bạn, trong tâm trí bạn. Hồn quê đã ẩn tàng trong tận sâu thẳm của tâm hồn bạn.
09 Tháng Sáu 2011(Xem: 13124)
Đến bây giờ thì chúng ta biết rằng đất nước chúng ta đã bị mất một phần đất. Mấy năm qua, báo chí “lề trái”, các chuyên gia “phản động” ở nước ngoài — thật có, dỏm có — khẳng định rằng chúng ta đã mất đất trong những cuộc đàm phán với Trung Quốc. Lúc đó tôi không tin.
07 Tháng Sáu 2011(Xem: 14371)
Hôm nay biểu tình thấy mầy xuống phố Thật hay đùa…tao cũng có chút vui Tao không bắn mầy vì không có lịnh Mầy đi biểu tình…mầy nhận lịnh ai