11:38 SA
Thứ Sáu
12
Tháng Bảy
2024

DIỄN VĂN TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM, ĐẠI HỌC CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH

19 Tháng Năm 20238:33 CH(Xem: 2419)
DIỄN VĂN TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM,
ĐẠI HỌC CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH
(Please read the English version below the Vietnamese version.)
Các sinh viên tốt nghiệp thân mến!
Thay mặt hội đồng giáo sư Cal State University Long Beach, tôi hân hoan chúc mừng các bạn: CONGATULATIONS!
Như người làm ruộng thu hoạch thóc lúa vào mùa gặt; như người đánh cá trở về bến với lưới đầy cá, hôm nay các bạn thu hoạch thành quả của nhau nhiêu năm tháng miệt mài học tập. Trong bộ mũ áo tân khoa, hẳn rằng các bạn đang có một niềm vui lớn lao tràn ngập tâm hồn.
Từ hôm nay các bạn có thể dùng thì giờ theo ý muốn một cách thoải mái hơn; các bạn có thể ngủ nhiều hơn, đền bù cho những ngày tháng các bạn phải chạy đua với thời giờ và mỗi đêm được ngủ rất ít.
Tuy nhiên, những ngày nghỉ ngơi sẽ trôi qua, các bạn thực sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời mình, các bạn bước vào xã hội. Mặc dù các bạn có thể đã làm việc bán thời gian hoặc thậm chí toàn thời gian trong khi theo đuổi con đường học vấn của mình, nhưng lần bước vào xã hội này sẽ rất khác.
Các bạn thân mến,
Khẩu hiệu của Cal State chúng ta là Go Beach! Đây là lời mời gọi chúng ta có một tinh thần khai phóng, dám tiến tới những chân trời mới của học thuật. “Go Beach” là niềm hãnh diện của chúng ta khi chúng ta nhớ rằng mình là một thành phần của trường đại học lừng danh CSULB. Tuy nhiên, một khi đã tốt nghiệp, bước chân của các bạn không chỉ để “Go Beach” mà còn đi xa hơn nữa, các bạn sẽ “Go Sea!”
Biển thơ mộng nhưng biển cũng nguy hiểm. Là một thuyền nhân, tôi có kinh nghiệm về điều này. Khi một con sóng kinh khủng cấp 5 đổ ập xuống con thuyền của các bạn, các bạn sẽ thấy biển không thơ mộng chút nào, biển vô cùng nguy hiểm.
Cuộc đời chúng ta cũng là biển, đó là biển đời. Để vượt qua biển đời, các bạn cần có một ngôi sao dẫn lối. Ngôi sao ấy là lý tưởng.
Khi là một học sinh trung học, tôi được học một bài văn rất đẹp. Đó là bức thư của một người chị gửi cho em, giải thích thế nào là lý tưởng.
Người chị ấy viết như thế này:
“Chị không thể đưa cho em một định nghĩa chính xác về lý tưởng, nhưng chị có thể diễn giải cho em về lý tưởng.
Giả sử có một buổi tối, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, em thấy có một ngôi sao ở trên ngọn cây. Vì ham thích ngôi sao đẹp đẽ ấy, em mở cửa ra ngoài, leo lên cây để bắt lấy ngôi sao. Tuy nhiên khi em leo lên đến ngọn cây thì ngôi sao đã bay lên đỉnh đồi. Em leo lên đỉnh đồi để bắt ngôi sao thì ngôi sao đã bay lên đến đỉnh núi. Nếu em có sức leo lên đỉnh núi thì ngôi sao đã lững lờ giữa bầu trời. Em lấy một con thuyền, ra khơi để bắt ngôi sao. Trong đêm tối, ngôi sao sáng rực rỡ, dẫn em vượt biển một cách an toàn để đến một bến bờ bình yên và tươi đẹp. Em ạ, ngôi sao ấy chính là lý tưởng của đời em.”
Cũng như vậy, các sinh viên tốt nghiệp thân mến,
Để vượt qua biển đời, trước hết bạn phải chọn cho mình một lý tưởng cao đẹp và đem tất cả khả năng, tri thức, sự quyết tâm để đi theo lý tưởng ấy. Cuộc sống không có lý tưởng là một cuộc sống vô vị, vô nghĩa và vô ích.
Tôi còn vài điều nữa muốn chia sẻ, có liên quan đến bước đường tương lai của các bạn:
1. Người Á châu có câu tục ngữ: “Châu tầm châu, mã tầm mã,” có nghĩa là “thuyền tìm thuyền, ngựa tìm ngựa.” Câu tục ngữa ấy dạy chúng ta rằng: khi đi đường thuỷ, các con thuyền nên tập hợp để đi đi chung với nhau; khi đi đường bộ, kỵ sĩ cũng nên cùng đi chung với nhau. Đi chung, để hỗ trợ lẫn nhau. Khi vượt biển đời, các bạn nên tìm những con thuyền khác đang đi cùng hướng với thuyền của các bạn để giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn đừng theo đuổi lý tưởng một mình, hãy cùng những người khác hướng về lý tưởng.
2. Người xưa có nói: “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư.” Ba người đồng hành, tất nhiên trong đó có một người là thầy của tôi. Việc học của các bạn không chấm dứt khi bạn tốt nghiệp. Học là một hành động được thực hiện suốt cả cuộc đời. Có nhiều nguồn để học, trong đó có cách học từ kinh nghiệm và sự hiểu biết của người khác. Các bạn hãy khiêm tốn để học hỏi.
3. Dám nghĩ đến những chuyện lớn và dám đi trên con đường hẹp. Điều đó có nghĩa là nếu muốn thành công rực rỡ, các bạn phải nghĩ đến những điều lớn lao hơn là cơm ăn, áo mặc, tiền bạc và những tiện nghi của một cuộc sống bình thường. Và, để biến những suy nghĩ trong đầu thành hiện thực, bạn phải chấp nhận cuộc sống khó khăn và vượt qua muôn vàn nỗi khó. Bạn có dám là một người như vậy không?
Cuối cùng, trong một ngày vui và đáng hãnh diện như hôm nay, hãy nghĩ đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ của các bạn. Đó là những người yêu các bạn bằng tình yêu vô điều kiện và không giới hạn. Họ có thể hy sinh hạnh phúc của họ cho các bạn. Họ đã chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống để đổi lấy thành công của các bạn. Họ yêu các bạn nhiều hơn các bạn nghĩ và họ hy sinh cho các bạn nhiều hơn những gì các bạn mong đợi. Hãy bày tỏ lòng biết ơn của các bạn với những vị này, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động và cách sống của các bạn.
Bạn cũng phải nghĩ đến cộng đồng Việt Nam và tìm cách phục vụ cộng đồng ấy, sao cho cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội Hoa Kỳ.
Cảm ơn các bạn, và một lần nữa, chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp.
Dear graduate students!
On behalf of the faculty at Cal State University in Long Beach, I am happy to say to you: CONGRATULATIONS!
As a farmer reaps in the harvest; Like a fisherman returning to the wharf with a net full of fish, today you guys reap the fruits of each other's years of hard work. In your graduation cap and gown, you must have great joy filling your heart. From today you can use the time you want more freely; You can sleep more, making up for the days when you have to race against time and get very little sleep each night.
However, the rest days will pass, you really enter a new phase of your life, and you enter society. Although you may have worked part-time or even full-time while pursuing your education, entering society this time will be very different.
Dear students,
Our Cal State slogan is Go Beach! This is an invitation to us to have a liberating spirit, to approach new horizons of academia. “Go Beach” is our frenzy when we remember that we are part of the prestigious CSULB University. However, once you graduate, your footsteps will not only go to “Go Beach” but also go further, you will be “Go Sea!”
The sea is poetic but the sea is also dangerous. As a boat people, I have experience with this. When a terrible wave of level 5 crashes on your boat, you will see that the sea is not poetic, the sea is extremely dangerous.
Our life is also the sea, it is the sea of life. To get through life, you need a guiding star. That star is ideal.
When I was a high school student, I learned a beautiful essay. It was a letter from a sister to her younger brother, explaining what the ideal is.
The sister wrote this:
“I cannot give you an exact definition of the ideal, but I can explain it to you.
Suppose one afternoon, sitting by the window looking out, you see a star on the top of a tree. Because of your love of the beautiful star, you opened the door to the outside and climbed the tree to catch the star. However, when you climbed to the top of the tree, the star flew to the top of the hill. You climbed to the top of the hill to catch the star, but the star flew to the top of the mountain. If you had the strength to climb to the top of the mountain, the star was already hanging in the sky. You take a boat, go out to sea to catch the star. In the dark night, the star shines brightly, leading you safely across the sea to a peaceful and beautiful shore. My beloved brother, that star is the ideal of your life.”
Likewise, dear students!
To cross the sea of life, you must first choose for yourself a beautiful ideal and all the ability, knowledge, and determination to follow that ideal. A life without ideals is a life of tasteless, meaningless, and futile.
I have a few more things to share, related to your future steps:
1. Asians have a proverb: "Boat finds boats, the horse finds horses." That proverb teaches us that: when sailing on waterways, boats should gather to go together; When walking by the road, horsemen should also go together to support each other. When crossing the sea of life, you should find other boats going in the same direction as your boat to help each other. Don't follow your ideal alone, join others towards the ideal.
2. The ancients have said: "Three people walk the same way, including me, there is a person who deserved my teacher." Your education does not end when you graduate. Learning is an action taken throughout life. There are many sources for learning, including how to learn from the experience and understanding of others. Please be humble to learn.
3. Dare to think big and go on the small road. That means that if you want to be wildly successful, you have to think about bigger things than food, clothing, money, and the comforts of a normal life. And, to turn the thoughts in your head into reality, you have to accept a difficult life and overcome many difficulties. Would you dare to be such a person?
Finally, on a day of joy and pride like today, think of your family, especially your parents. Those are the people who love you with unconditional and unlimited love. They may sacrifice their happiness for you. They have accepted the difficulties in life to win your success. They love you more than you think and they give you more than you expect. Express your gratitude to these people, not only with your words but also with your actions and way of life.
You have to think about the Vietnamese community and find ways to serve it so that our community grows and has a strong foothold in American society.
Thank you, and once again, congratulations on your graduation.

QUYÊN DI

blank
blank
blank
blank
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 2012(Xem: 9696)
Vì tôn trọng, bảo vệ Luật là tôn trọng bảo vệ nhân dân, lẽ phải, công lý và đạo đức xã hội, là nền tảng vững chắc của một chế độ dân chủ.
11 Tháng Mười Một 2012(Xem: 10159)
Vinh danh một đấng anh hùng Tướng Trần Nguyên Hãn quên mình vì dân Hậu Trần mạt vận thê lương Cha ông mất sớm, mẫu từ tha hương
06 Tháng Mười Một 2012(Xem: 17841)
Thế hệ trẻ còn một con đường dài ở phía trước. Vẫn còn đó con đường mà Cụ Phan Chu Trinh còn đang bỏ ngỏ nhưng rất sáng giá và tỏ ra có ưu thế trong tình hình nước ta hiện nay.
05 Tháng Mười Một 2012(Xem: 11904)
Yêu thương kẻ khác mà phương hại đến mình thì đúng là khó. Thế nhưng chúng tôi còn bế tắc hơn nữa trong việc yêu thương chính mình. Chúng tôi không dám ăn mặc khác mọi người khi ra đường.
05 Tháng Mười Một 2012(Xem: 10034)
Nếu bà nội tôi còn sống lại ở thời nay chắc cũng sợ hãi mà la to: Các con ơi đừng có chống Tàu mà triều đình bắt nhốt tù.
29 Tháng Mười 2012(Xem: 10494)
Có đâu trên thế gian này lòng yêu nước cần phải được kín giấu, nếu không muốn bị xỉ vả, bị đấu tố, bị giam cầm tra tấn và bị tù đày?
26 Tháng Mười 2012(Xem: 10547)
Nhiều người cho rằng chiến tranh đã kết thúc hơn 30 năm rồi, vả lại Việt cộng cũng thay đổi rồi, sao lại chống? Với tôi, những bài học, những kinh nghiệm thương đau mà thế hệ Cha Anh đã có với Việt cộng nhắc tôi phải cảnh giác luôn luôn.
25 Tháng Mười 2012(Xem: 10122)
Đôi dòng viết vội để tỏ lòng mến phục và trân trọng tuổi trẻ Việt Nam cương quyết, can trường. Ước mong bạn nhỏ Phương Uyên lẫm liệt, uy mãnh như các chị Minh Hạnh, Thanh Nghiên, “Uy vũ bất năng khuất.”
21 Tháng Mười 2012(Xem: 25791)
hãy cùng nhau đấu tranh dành một nền Tự Do cho đất nước khỏi ách cộng sản và cùng chung vai xây dựng đất Việt phú cường. Chỉ có thếgiấc mơ Tự Do và Dân Chủ của nước mình mới trở thành sự thật được
13 Tháng Mười 2012(Xem: 11479)
I can tell you how to live, but I cannot give you eternal life I can love you with unconditional love... All of my life... and I will
10 Tháng Mười 2012(Xem: 12783)
Nhưng ngày nay, với sự phổ biến của công nghệ thông tin, chúng tôi đã biết nhiều hơn trước. Về lý do tại sao đã có và do ai gây ra cuộc chiến Việt Nam 1954-1975
04 Tháng Mười 2012(Xem: 12446)
Thơ Nguyễn Chí Thiện - không cần thiết tác giả là ai, Cám Ơn Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã công bố cho nhân loại.VC tung hỏa mù, vô hiệu hóa tài sản vô giá này cho nhân loại.
04 Tháng Mười 2012(Xem: 11936)
Mi ngu si, mi chăng biết gì! Cha mẹ mi là dân tộc Việt Anh chị mi là dân tộc Việt Mi ngủ với ai mà là cha già của họ, hỡi Hồ Ly!
26 Tháng Chín 2012(Xem: 12349)
Một quân đội anh hùng không thể khom lưng đứng nhìn Trung cộng bắt giữ, đánh dập đồng bào ngư dân trên chính quê hương mình như hiện nay. Họ chiến thắng không phải vì họ tài giỏi mà thực chất họ được đặt vào cái thế "Kiểu gì cũng thắng".
25 Tháng Chín 2012(Xem: 12508)
Liệu ai đó có rút ra được gì từ bài học “tha tù cứu nước” để tiến tới dân chủ của Myanmar hay lời chân tình bàn về tự do và chữ tín của đứa con bị bỏ rơi Philipp Roesler khi đến Hà Nội.
24 Tháng Chín 2012(Xem: 12844)
Tới đây người dân bắt đầu bị phân hóa: người cúi đầu ngoan ngoãn sử dụng sự tuân phục không hé lời; kẻ biến sự tuân phục có lợi cho bản thân mình trong con đường hoan lộ danh lợi, tiền tài…
24 Tháng Chín 2012(Xem: 22918)
Trí thức là nguyên khí quốc gia Cho nên ta mới thảo Hịch này Xa gần nghiên cứu Trên dưới đều theo!
19 Tháng Chín 2012(Xem: 14139)
Nếu tôi có làm anh muôn vàn bực tức, xin anh cứ chửi tôi là thằng mất dạy, thằng láu cá, thằng bỉ ổi, thằng đê tiện, thằng vô học, thằng… thằng gì cũng được, hay bảo tôi là thằng không cha không mẹ, hay là thằng do… con gì sanh ra cũng được nốt, nhưng xin đừng bảo tôi là Việt Cộng
14 Tháng Chín 2012(Xem: 13647)
Trước chuyến thăm ngoại giao của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hilary Clinton tới “Vương Quốc ở trung tâm thế giới” một luận điệu phê phán đầy mỉa mai đã lan tỏa như virut trên Sina Weibo, một mạng xã hội của Trung Quốc,
10 Tháng Chín 2012(Xem: 14734)
Gánh sơn hà nặng lắm một mình em hay cả hai chị em mình không thể nào gánh nổi! Chị ơi, làm thế nào để cả thế hệ của mình đủ sức gánh nổi sơn hà hả chị?
04 Tháng Chín 2012(Xem: 13385)
Những bánh xích chiến xa của cộng sản miền Bắc VN đã nghiền nát giấc mơ của gần 30 triệu người miền Nam đang mang khát vọng đưa Sài Gòn và miền Nam VN cất cánh bay lên như Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc ngày nay.
27 Tháng Tám 2012(Xem: 18597)
được sức mạnh đoàn kết của toàn dân mà các con rất cần vào lúc này. Phải công khai nhìn nhận các nỗ lực và hy sinh của người dân và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đối với toàn vùng lảnh thổ của đất nước.
20 Tháng Tám 2012(Xem: 14822)
Như cha ông đã làm như thế Gái nối chí Bà Trưng, Bà Triệu Trai Bình Định vương Lê Lợi, Quang Trung Quyết liều thân vì dân, vì nước
19 Tháng Tám 2012(Xem: 14568)
Theo tôi thì tuổi trẻ luôn đúng và họ đã đúng. Đảng Cộng sản và Bác Hồ của họ đâu phải đại diện cho nền Văn hoá Việt Nam, ngược lại họ giết chết nền văn hoá dân tộc bằng cách đem phục vụ cho lý tưởng cộng sản sai trái và đầy hoang tưởng.
19 Tháng Tám 2012(Xem: 13764)
Lòng quyết tử tiến lên đường gió bụi Hai bàn tay thề phục lại sơn hà Thái bình dương quyết san bằng nguồn nhục tủi Đem máu đào thề rửa sạch máu yêu ma
15 Tháng Tám 2012(Xem: 12396)
Tôi tin rằng người Việt có đủ trí tuệ sáng suốt tìm được cho VN một lộ trình dân chủ phù hợp với thực tế, tránh cho VN rơi vào một hệ thống chuyên chế
13 Tháng Tám 2012(Xem: 14095)
Tuổi trẻ Việt Nam cần lắng nghe để nhìn rõ thực trạng của đất nước. Nhận rõ con đường các bạn phải đi vì đã đến lúc không thể ngồi yên
08 Tháng Tám 2012(Xem: 78800)
Tưởng theo Đảng cho em điều học hỏi Học làm người xây dựng nước nhà Nam Thật tủi thay chúng dạy phải đi làm Phải ngăn cản bọn biểu tình yêu Nước
07 Tháng Tám 2012(Xem: 12101)
Đây không phải là một phóng sự hay một bài nghiên cứu xã hội với những phương pháp khoa học của nó - mà chỉ là những điều vụn vặt mắt thấy tận nơi, tai nghe tận chỗ - ghi lại môt cách trung thực.
05 Tháng Tám 2012(Xem: 12891)
Mấy vần thơ mộc mạc đó mạnh hơn những bài bình luận thời cuộc. Vì đó là những câu thơ nói sự thật, đọc lên tất cả mọi người thấy đau nhức trong lòng.
31 Tháng Bảy 2012(Xem: 89754)
Trong mấy ngày gần đây,truyền thông đưa tin Trung Cộng quyết định thành lập thành phố Tam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa) thể hiện tham vọng Đại Hán bá quyền,người VN chúng ta,dù ở bất cứ nơi nào,...bằng mọi cách bão vệ non sông cẩm tú.
30 Tháng Bảy 2012(Xem: 13723)
Sau 4000 năm mưu sinh trên sân nhà Biển Đông của tiền nhân để lại có một cái “Lưỡi Bò” chín khúc của Trung Quốc chìm ở dưới mà nay Trung Quốc mới vớt lên và cảnh báo cho Việt Nam đừng đi nhầm vào đó nữa “nguy hiểm” lắm!
23 Tháng Bảy 2012(Xem: 14003)
Nghe Thái Bá Tân kể chuyện bạn nghĩ sao? Riêng tôi khi đóng trang blog của ông lại nỗi cay đắng cứ dìm mình vào buồn bã chừng như không thề thoát ra. Thơ Thái Bá Tân rồi đây sẽ được rất nhiểu người thuộc vì nó dễ nhớ đã đành mà hơn thế nó làm cho người ta khóc người ta cười, giận dữ, khinh bỉ lẫn xót thương…
01 Tháng Bảy 2012(Xem: 13315)
Trong hiện tình của đất nước, người Việt Nam không có chọn lựa nào khác hơn là hãy cùng nhau đi chung một con đường. Con đường của khí phách làm người Việt Nam. Con đường của tự do dân chủ. Tự do dân chủ là xu thế chung của lịch sử loài người
26 Tháng Sáu 2012(Xem: 14400)
Bây giờ những Tố Hữu, Chế Lan Viên đã nằm xuống; cả những Văn Cao, Nguyễn Mạnh Tường. Bây giờ là lúc của Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Tư, Tạ Duy Anh. Ước gì những con người ấy sẽ tới lúc không còn phải ngậm ngùi
21 Tháng Sáu 2012(Xem: 15101)
Nhưng tôi không vọng tưởng rằng một ngày nào đó quý vị sẽ thay đổi. Quý vị sẽ mãi mãi là người dân của một đất nước tụt hậu, tham nhũng, ô nhiễm và không được bạn bè quốc tế coi trọng.
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 12420)
Những “anh ba”, “chị năm” đó bây giờ đang sống trong những biệt thự cao sang, có kẻ hầu người hạ và những chàng sinh viên một thời bồng bột nay chỉ là những “kẻ lạ của hoàng hôn” “lặng nghe những dư âm sâu lắng của quá khứ đọng lại, rồi trôi theo những món ăn với một vị đắng đắng”
06 Tháng Sáu 2012(Xem: 13542)
Tôi đã thấy trong tim anh rực lửa Lửa tiên rồng thời Quốc Toản ra quân Lửa hiên ngang bất khuất, đốt hung thần Quân bán Nước: quên cội nguồn Dân tộc…
06 Tháng Sáu 2012(Xem: 14582)
Nhà nước không thành công trong cuộc chiến chống mại dâm, ma túy và tệ nạn xã hội nhưng đã rất thành công trong việc dẹp tan những buổi thể hiện lòng yêu nước của nhân dân.
06 Tháng Sáu 2012(Xem: 13745)
Nền tự do mà người dân miền Nam an hưởng trước 1975 sẽ không bao giờ có được nếu không có những sự hy sinh cao cả của những chiến sĩ QLVNCH cùng sát cánh với những người lính của các quân binh chủng Hoa Kỳ, những người lính Mỹ đó giờ chúng ta gọi là cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam.
06 Tháng Sáu 2012(Xem: 13992)
Cuộc chiến giữa doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến và các thế lực chính quyền đang gièm pha trù dập bà, sẽ là một nỗ lực để xác định các quy tắc của trò chơi, và sẽ mục tiêu tranh đấu của tầng lớp tư bản mới tại Việt Nam…
03 Tháng Sáu 2012(Xem: 14082)
Văn hóa suy đồi, tinh thần khiếp nhược chính là những thứ chúng ta phải chung tay từng giờ để tháo gỡ, hầu mang lại một nội lực mới cho dân tộc. Có nội lực ấy rồi, không những chúng ta có thể dễ dàng xóa bỏ chế độ độc tài, mà còn có thể tiến vào chế độ dân chủ tự do không chút trở ngại.
31 Tháng Năm 2012(Xem: 13854)
Cá nhân tôi, vì tôi là người được hưởng tự do nên tôi không có những suy nghĩ của người phải sống trong gông cùm nô lệ. Tôi muốn tất cả mọi người phải được tự do như tôi.
19 Tháng Năm 2012(Xem: 30774)
khi về đến nhà tôi sẽ phải báo tin cho các con tôi là công an Việt Nam đã giữ bố. Chắc Khoa, Trí sẽ buồn nhưng các cháu sẽ hiểu. Và nếu các cháu chia sẻ được những khó khăn với bố mẹ trong lúc này, các cháu cũng biết được những giá trị về trách nhiệm của bố mẹ đối với quê hương, đối với cội nguồn của mình.
16 Tháng Năm 2012(Xem: 20673)
Và còn biết bao nhiêu điều xin nhường cho các coment bình luận... Quốc ca của một đất nước phần nào cũng thể hiện quan điểm của một dân chế độ đúng không các bạn? Chẳng trách hôm nay chúng ta...
11 Tháng Năm 2012(Xem: 14253)
tôi tin rằng nhân dân và sau này là lịch sử, là người công bằng nhất phán xét cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác. Tôi xác tín như vậy nên tôi chẳng sợ gì cả, kể cả tù tội, cái chết. Tôi phải trả nợ cho những người đã nằm xuống trong đó có những bạn bè thân thiết của chúng tôi.
10 Tháng Năm 2012(Xem: 14913)
Riêng với người Việt Nam, tôi nghĩ câu chuyện của Trần Quang Thành có thể là một nguồn cảm hứng lớn. Từ ông, chúng ta có thể nghĩ ngợi được nhiều điều liên quan đến chúng ta. Và đất nước của chúng ta.
15 Tháng Tư 2012(Xem: 14539)
Đây cũng chính là thời điểm mà người Việt hải ngoại cần đoàn kết, chung sức thúc đẩy cổ động và hậu thuẩn mạnh mẻ cho những tuổi trẻ can đảm trong nước.
15 Tháng Tư 2012(Xem: 12950)
Dân tộc Việt không thể làm được điều ấy, nếu quân đội không đứng lên cùng với họ. Quân đội, những người lính của nhân dân, các anh còn ngủ đến bao giờ?
13 Tháng Tư 2012(Xem: 14184)
Trong trường hợp đó, quý dân trong nước hãy ráng chịu còng lưng, bịt mồm, bịt tai, bịt luôn cả mắt vài thế hệ nữa, vài thập niên nữa, cho tới khi quyết tâm nổi dậy một lần.