8:09 SA
Thứ Ba
16
Tháng Bảy
2024

DIỄN VĂN TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM, ĐẠI HỌC CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH

19 Tháng Năm 20238:33 CH(Xem: 2437)
DIỄN VĂN TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM,
ĐẠI HỌC CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH
(Please read the English version below the Vietnamese version.)
Các sinh viên tốt nghiệp thân mến!
Thay mặt hội đồng giáo sư Cal State University Long Beach, tôi hân hoan chúc mừng các bạn: CONGATULATIONS!
Như người làm ruộng thu hoạch thóc lúa vào mùa gặt; như người đánh cá trở về bến với lưới đầy cá, hôm nay các bạn thu hoạch thành quả của nhau nhiêu năm tháng miệt mài học tập. Trong bộ mũ áo tân khoa, hẳn rằng các bạn đang có một niềm vui lớn lao tràn ngập tâm hồn.
Từ hôm nay các bạn có thể dùng thì giờ theo ý muốn một cách thoải mái hơn; các bạn có thể ngủ nhiều hơn, đền bù cho những ngày tháng các bạn phải chạy đua với thời giờ và mỗi đêm được ngủ rất ít.
Tuy nhiên, những ngày nghỉ ngơi sẽ trôi qua, các bạn thực sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời mình, các bạn bước vào xã hội. Mặc dù các bạn có thể đã làm việc bán thời gian hoặc thậm chí toàn thời gian trong khi theo đuổi con đường học vấn của mình, nhưng lần bước vào xã hội này sẽ rất khác.
Các bạn thân mến,
Khẩu hiệu của Cal State chúng ta là Go Beach! Đây là lời mời gọi chúng ta có một tinh thần khai phóng, dám tiến tới những chân trời mới của học thuật. “Go Beach” là niềm hãnh diện của chúng ta khi chúng ta nhớ rằng mình là một thành phần của trường đại học lừng danh CSULB. Tuy nhiên, một khi đã tốt nghiệp, bước chân của các bạn không chỉ để “Go Beach” mà còn đi xa hơn nữa, các bạn sẽ “Go Sea!”
Biển thơ mộng nhưng biển cũng nguy hiểm. Là một thuyền nhân, tôi có kinh nghiệm về điều này. Khi một con sóng kinh khủng cấp 5 đổ ập xuống con thuyền của các bạn, các bạn sẽ thấy biển không thơ mộng chút nào, biển vô cùng nguy hiểm.
Cuộc đời chúng ta cũng là biển, đó là biển đời. Để vượt qua biển đời, các bạn cần có một ngôi sao dẫn lối. Ngôi sao ấy là lý tưởng.
Khi là một học sinh trung học, tôi được học một bài văn rất đẹp. Đó là bức thư của một người chị gửi cho em, giải thích thế nào là lý tưởng.
Người chị ấy viết như thế này:
“Chị không thể đưa cho em một định nghĩa chính xác về lý tưởng, nhưng chị có thể diễn giải cho em về lý tưởng.
Giả sử có một buổi tối, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, em thấy có một ngôi sao ở trên ngọn cây. Vì ham thích ngôi sao đẹp đẽ ấy, em mở cửa ra ngoài, leo lên cây để bắt lấy ngôi sao. Tuy nhiên khi em leo lên đến ngọn cây thì ngôi sao đã bay lên đỉnh đồi. Em leo lên đỉnh đồi để bắt ngôi sao thì ngôi sao đã bay lên đến đỉnh núi. Nếu em có sức leo lên đỉnh núi thì ngôi sao đã lững lờ giữa bầu trời. Em lấy một con thuyền, ra khơi để bắt ngôi sao. Trong đêm tối, ngôi sao sáng rực rỡ, dẫn em vượt biển một cách an toàn để đến một bến bờ bình yên và tươi đẹp. Em ạ, ngôi sao ấy chính là lý tưởng của đời em.”
Cũng như vậy, các sinh viên tốt nghiệp thân mến,
Để vượt qua biển đời, trước hết bạn phải chọn cho mình một lý tưởng cao đẹp và đem tất cả khả năng, tri thức, sự quyết tâm để đi theo lý tưởng ấy. Cuộc sống không có lý tưởng là một cuộc sống vô vị, vô nghĩa và vô ích.
Tôi còn vài điều nữa muốn chia sẻ, có liên quan đến bước đường tương lai của các bạn:
1. Người Á châu có câu tục ngữ: “Châu tầm châu, mã tầm mã,” có nghĩa là “thuyền tìm thuyền, ngựa tìm ngựa.” Câu tục ngữa ấy dạy chúng ta rằng: khi đi đường thuỷ, các con thuyền nên tập hợp để đi đi chung với nhau; khi đi đường bộ, kỵ sĩ cũng nên cùng đi chung với nhau. Đi chung, để hỗ trợ lẫn nhau. Khi vượt biển đời, các bạn nên tìm những con thuyền khác đang đi cùng hướng với thuyền của các bạn để giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn đừng theo đuổi lý tưởng một mình, hãy cùng những người khác hướng về lý tưởng.
2. Người xưa có nói: “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư.” Ba người đồng hành, tất nhiên trong đó có một người là thầy của tôi. Việc học của các bạn không chấm dứt khi bạn tốt nghiệp. Học là một hành động được thực hiện suốt cả cuộc đời. Có nhiều nguồn để học, trong đó có cách học từ kinh nghiệm và sự hiểu biết của người khác. Các bạn hãy khiêm tốn để học hỏi.
3. Dám nghĩ đến những chuyện lớn và dám đi trên con đường hẹp. Điều đó có nghĩa là nếu muốn thành công rực rỡ, các bạn phải nghĩ đến những điều lớn lao hơn là cơm ăn, áo mặc, tiền bạc và những tiện nghi của một cuộc sống bình thường. Và, để biến những suy nghĩ trong đầu thành hiện thực, bạn phải chấp nhận cuộc sống khó khăn và vượt qua muôn vàn nỗi khó. Bạn có dám là một người như vậy không?
Cuối cùng, trong một ngày vui và đáng hãnh diện như hôm nay, hãy nghĩ đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ của các bạn. Đó là những người yêu các bạn bằng tình yêu vô điều kiện và không giới hạn. Họ có thể hy sinh hạnh phúc của họ cho các bạn. Họ đã chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống để đổi lấy thành công của các bạn. Họ yêu các bạn nhiều hơn các bạn nghĩ và họ hy sinh cho các bạn nhiều hơn những gì các bạn mong đợi. Hãy bày tỏ lòng biết ơn của các bạn với những vị này, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động và cách sống của các bạn.
Bạn cũng phải nghĩ đến cộng đồng Việt Nam và tìm cách phục vụ cộng đồng ấy, sao cho cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội Hoa Kỳ.
Cảm ơn các bạn, và một lần nữa, chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp.
Dear graduate students!
On behalf of the faculty at Cal State University in Long Beach, I am happy to say to you: CONGRATULATIONS!
As a farmer reaps in the harvest; Like a fisherman returning to the wharf with a net full of fish, today you guys reap the fruits of each other's years of hard work. In your graduation cap and gown, you must have great joy filling your heart. From today you can use the time you want more freely; You can sleep more, making up for the days when you have to race against time and get very little sleep each night.
However, the rest days will pass, you really enter a new phase of your life, and you enter society. Although you may have worked part-time or even full-time while pursuing your education, entering society this time will be very different.
Dear students,
Our Cal State slogan is Go Beach! This is an invitation to us to have a liberating spirit, to approach new horizons of academia. “Go Beach” is our frenzy when we remember that we are part of the prestigious CSULB University. However, once you graduate, your footsteps will not only go to “Go Beach” but also go further, you will be “Go Sea!”
The sea is poetic but the sea is also dangerous. As a boat people, I have experience with this. When a terrible wave of level 5 crashes on your boat, you will see that the sea is not poetic, the sea is extremely dangerous.
Our life is also the sea, it is the sea of life. To get through life, you need a guiding star. That star is ideal.
When I was a high school student, I learned a beautiful essay. It was a letter from a sister to her younger brother, explaining what the ideal is.
The sister wrote this:
“I cannot give you an exact definition of the ideal, but I can explain it to you.
Suppose one afternoon, sitting by the window looking out, you see a star on the top of a tree. Because of your love of the beautiful star, you opened the door to the outside and climbed the tree to catch the star. However, when you climbed to the top of the tree, the star flew to the top of the hill. You climbed to the top of the hill to catch the star, but the star flew to the top of the mountain. If you had the strength to climb to the top of the mountain, the star was already hanging in the sky. You take a boat, go out to sea to catch the star. In the dark night, the star shines brightly, leading you safely across the sea to a peaceful and beautiful shore. My beloved brother, that star is the ideal of your life.”
Likewise, dear students!
To cross the sea of life, you must first choose for yourself a beautiful ideal and all the ability, knowledge, and determination to follow that ideal. A life without ideals is a life of tasteless, meaningless, and futile.
I have a few more things to share, related to your future steps:
1. Asians have a proverb: "Boat finds boats, the horse finds horses." That proverb teaches us that: when sailing on waterways, boats should gather to go together; When walking by the road, horsemen should also go together to support each other. When crossing the sea of life, you should find other boats going in the same direction as your boat to help each other. Don't follow your ideal alone, join others towards the ideal.
2. The ancients have said: "Three people walk the same way, including me, there is a person who deserved my teacher." Your education does not end when you graduate. Learning is an action taken throughout life. There are many sources for learning, including how to learn from the experience and understanding of others. Please be humble to learn.
3. Dare to think big and go on the small road. That means that if you want to be wildly successful, you have to think about bigger things than food, clothing, money, and the comforts of a normal life. And, to turn the thoughts in your head into reality, you have to accept a difficult life and overcome many difficulties. Would you dare to be such a person?
Finally, on a day of joy and pride like today, think of your family, especially your parents. Those are the people who love you with unconditional and unlimited love. They may sacrifice their happiness for you. They have accepted the difficulties in life to win your success. They love you more than you think and they give you more than you expect. Express your gratitude to these people, not only with your words but also with your actions and way of life.
You have to think about the Vietnamese community and find ways to serve it so that our community grows and has a strong foothold in American society.
Thank you, and once again, congratulations on your graduation.

QUYÊN DI

blank
blank
blank
blank
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 10685)
tôi cũng là một người Biên Hòa, cảm ơn người giấu mặt này đã nói thay suy nghĩ của mình. Lạ là công an Phường sở tại đã "xóa dấu tích" việc làm này. Họ không thấy xấu hổ chăng?
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 10417)
Xấu hổ với hành vi ăn cướp bia của chiếc xe tải bị lật, một người dân Biên Hòa đã treo băng rôn phê phán hành động này và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng.
08 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 22462)
Ba nguyên tắc “nhân bản” (humanistic), “dân tộc” (nationalistic), và “khai phóng”:làm nền tảng cho triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa
05 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8699)
Đã đến lúc những người như tôi cần nhận chân rằng vai trò của Đảng Cộng sản không phải là vĩnh viễn. Cũng không thể gìn giữ lòng trung thành tuyệt đối với một lý tưởng chỉ còn là câu chữ cửa miệng.
04 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 8759)
Nếu không vì sứ mệnh ngoại giao bắt buộc, hẳn những người như viên bí thư Jean Philippe Gavois đã lập tức xách vali rời khỏi đất nước quá giả dối chính trị cộng thêm sự ghẻ lạnh tình người này.
25 Tháng Mười Một 2013(Xem: 15539)
Người nào đứng về phía nhân dân thì tương lai sẽ mở cửa ra với họ, còn ai chống lại nhân dân là tự sát
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10726)
Nhưng đảng cộng sản VN của chúng ta từ khi sinh ra đến giờ toàn nói dối mà không biết tại sao đảng không biết ngượng, không biết xấu hổ, không biết sám hối?
07 Tháng Mười Một 2013(Xem: 21268)
lời-lẽ cảm-xúc và hùng-tráng, cử-chỉ đầy nhân-ái, hào-hiệp nên ảnh-hưởng dễ khiến cho những bạn đọc qua sách này, phong-độ thêm thanh quí và tâm-hồn thêm cao-thượng hơn.
03 Tháng Mười Một 2013(Xem: 10302)
Giá như còn ông Diệm, chắc hắn đã không phải sống cuộc đời ly hương hiện tại mà hắn luôn luôn thấy cô độc, như lời Cervantès, “L’exité par tout est seul”.
21 Tháng Mười 2013(Xem: 10913)
Riêng tôi, Cộng Sản phải được xóa bỏ toàn bộ. Sửa nó? đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
20 Tháng Mười 2013(Xem: 8794)
Con ơi, hãy học tiếng Anh giỏi để du học rồi ở lại đó luôn, như chị con vậy đó. Bằng không, hãy học tiếng Tàu! Nước mình sắp thay quốc ngữ rồi!”
18 Tháng Mười 2013(Xem: 17715)
Anh có thể nói dối một số người trong một lúc và lừa dối mọi người trong vài lúc. nhưng anh không thể lừ dối tất cả mọi người mãi mãi..
16 Tháng Mười 2013(Xem: 14739)
đừng vì tiền tài danh vọng mà dối trá với lòng mình, dối trá với dân tộc mình... Hãy lên tiếng nói lên sự thật và đừng IM LẶNG nữa.
15 Tháng Mười 2013(Xem: 9352)
Bao nhiêu thế hệ trai làng quê tôi ra đi không trở lại. Có gia đình chết đến tám người con trai. Tuổi thơ của tôi ngập ngụa trong sợ hãi đớn đau, oán giận, khóc than. Nỗi kinh hoàng cứ ập đến mỗi gia đình
25 Tháng Tám 2013(Xem: 7890)
Và bây giờ nó đã là rổ tép khô của tôi rồi Mọi người! Hãy trả lại rổ tép khô cho tôi!
08 Tháng Tám 2013(Xem: 9114)
chẳng cần một lời luận bàn lý giải tôi đứng lặng nhìn, lòng khoan khoái lá cờ vẫn còn đây thì quê hương ơi! Sẽ có một ngày.
24 Tháng Bảy 2013(Xem: 10177)
Một xã hội mà cái xấu, cái ác nghênh ngang, công khai dương dương tự đắc trong khi cái tốt, cái thiện phải lẩn tránh, phải rút vào bóng tối thì dân tộc đó không thể có tương lai!
09 Tháng Bảy 2013(Xem: 19151)
Điều quan trọng nhất là con cái của bạn học biết ơn , biết trân trọng những nỗ lực và có thể trải nghiệm những khó khăn và học được kỹ năng hợp tác với người khác để hoàn thành công việc.
27 Tháng Sáu 2013(Xem: 9287)
Tiếng hô của người chiến sĩ đã ngã xuống: “Thà hy sinh không để mất biển đảo của Tổ Quốc” như còn vang vọng. Quá khứ đã mở cho mỗi chúng ta một góc nhìn vào hiện tại và tương lai.
19 Tháng Sáu 2013(Xem: 17424)
Rồi sẽ có một ngày đánh tan loài sói lang cộng sản, xóa tan mây mờ bao phủ non sông, nước Viêt Nam lại rạng rở dưới trời Đông.
05 Tháng Sáu 2013(Xem: 14609)
Dĩ nhiên tôi rất ý thức là gia đình tôi đến Hoa Kỳ vì sự lựa chọn chính trị, với tư cách là Người Tỵ Nạn, nạn nhân của chế độ Cộng Sản Việt Nam, chứ không phải vì lý do kinh tế vật chất.
03 Tháng Sáu 2013(Xem: 14798)
ĐÁNH ĐỔ CỘNG SẢN BÁN NƯỚC TRƯỚC ĐÁNH ĐUỔI TÀU KHỰA CÚT KHỎI BIỂN ĐÔNG SAU Như lời nguyền của tuổi trẻ Phương Uyên
20 Tháng Năm 2013(Xem: 8489)
hiên ngang của hai bạn trẻ trước tòa án cũng đã “giúp cho xã hội tốt đẹp, tươi sáng hơn.” Thanh niên Việt Nam từ nay có thể nhìn thấy tấm gương của họ để tự hỏi chính mình phải làm gì giúp cho xã hội tốt đẹp hơn.
19 Tháng Năm 2013(Xem: 9074)
Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu
19 Tháng Năm 2013(Xem: 8261)
Tự do tuyên án bạo quyền Cám ơn mẹ sinh Phương Uyên tuyệt vời Bỏ tù hoa, bỏ tù người Bỏ tù đất nước giống nòi quê hương
18 Tháng Năm 2013(Xem: 8161)
Dõng dạc tuyên ngôn Khởi phát cuộc Cách mạng Dân tộc Diệt nội xâm cộng sản Giải trừ ách nô lệ Tàu
10 Tháng Tư 2013(Xem: 8549)
Ngày 30 tháng 04 năm 1975 cũng là ngày lịch sử nhưng không chỉ riêng hoàn toàn về mặt chính trị, mà nó còn mang nhiều tính cách, bao trùm nhiều phương diện không riêng của VN
10 Tháng Tư 2013(Xem: 8785)
Với nền cong lý này "đảng cướp ta" đã thực hiện một kỳ tích có một không hai: cho tới kẻ đui mù nhất (trừ những thành viên của đảng) phải sáng mắt sáng lòng.
27 Tháng Ba 2013(Xem: 8647)
Trang sử sau này nhớ viết ra Từ khi lũ giặc cướp Quê nhà Chứng từ Tàu Cộng còn ghi nhận Chữ ký Phạm Đồng nét bút sa
15 Tháng Ba 2013(Xem: 12907)
Không ai có thể xúi dục được tôi, không ai mua chuộc được tôi mà CHÍNH LƯƠNG TÂM TÔI ĐÃ MÁCH BẢO, CHÍNH TRÁI TIM TÔI ĐÃ THÚC DỤC TÔI LÀM THẾ
04 Tháng Ba 2013(Xem: 8965)
Chúng ta đều là con dân nước Việt Nam và không có gì có thể thay đổi được điều đó cả. Không có ý thức hệ nào, không có giới tuyến nào nên chia rẻ chúng tôi… đấy là điều tôi băn khoăn nhiều và điều tôi quan tâm nhiều nhất.
01 Tháng Ba 2013(Xem: 8771)
Chỉ có những kẻ còn ngủ mê của đảng CSVN mới không nhìn ra, hoặc đã thấy nhưng vẫn tham quyền cố vị nên cứ ngoi ngóp lội ngược dòng ?
28 Tháng Hai 2013(Xem: 9150)
Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam
27 Tháng Hai 2013(Xem: 8819)
mai này cháu khôn lớn cháu sẽ thấy thấm thiết nhiều hơn, bây giờ thì cứ hát và hiểu theo tuổi đời của cháu bao nhiêu cũng được, miễn là mình phải hãnh diện mình là người Việt Nam
24 Tháng Hai 2013(Xem: 10511)
“Nhà nước, đảng ta” không có lấy một nén hương, một cành hoa hay một lời nhắc nhở nào với vong linh và thân nhân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày “Giỗ lớn, Đại Tang này”.
20 Tháng Hai 2013(Xem: 9083)
Dân ta phải học sử ta, nếu mà không học thì tra google," là câu được truyền miệng từ vài năm nay khi Việt Nam ngày càng kết nối chặt chẽ vào mạng toàn cầu
16 Tháng Hai 2013(Xem: 9837)
thay vì đem đến cho họ món quà Tết thì bà lại cố tình lấy dao cắt vào thớ thịt của mỗi người bằng bộ phim “Mậu Thân 1968” để nhắc cho dân Cố Đô biết rằng máu vẫn chưa khô trên thành phố Huế.
07 Tháng Giêng 2013(Xem: 18770)
Lá Cờ vàng ba sọc đỏ hoàn toàn đối nghịch với lá Cờ đỏ sao vàng chẳng những về màu sắc, nhưng quan trọng nhất đối nghịch cả về ý nghĩa chính trị.
06 Tháng Giêng 2013(Xem: 10075)
Hôm nay em trở lại trường học, không biết cô giáo dậy em vẽ gì, em sẽ nhờ cô vẽ cho em hai cái răng cửa, em buộc trái bóng bay vào gửi lên bầu trời xanh.
04 Tháng Giêng 2013(Xem: 17802)
Nhưng khi đa số của Quốc hội Hoa Kỳ phản bội nạn nhân của Cộng sản xâm lược họ cũng phản bội 58 ngàn 200 lính Bộ binh, Hải quân và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đã dâng hiến mạng sống trong sự hy sinh cao quý nhất cho chính nghĩa này.
03 Tháng Giêng 2013(Xem: 13230)
Cuối cùng tôi muốn đi để xem vì sao, hấp lực gì mà hàng triệu người miền Nam đổ xô ra biển không định hướng những năm sau 1975 đến những năm 1990 và tiếp tục đến bây giờ bằng nhiều cách.
25 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 9563)
Mùa Giáng Sinh, mùa của lòng nhân ái, xin tất cả chúng ta hãy dành cho những người cùng khổ, tù đày trên đất nước này một chỗ khiêm tốn trong tim
25 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 11280)
Nỗi đau thua cuộc đã được gột rửa bằng niềm tự hào rằng chính mình mới là người có chính nghĩa.
14 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 10705)
cái chúng tôi êm ẩm. Chính là các anh thay mặt kẻ cướp nước. Bọn cướp biển bẻ tay đánh đập, đàn áp, bắt bớ CHÍNH ĐỒNG BÀO MÌNH
13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 9753)
Không ai có thể đi đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ, nhất là một quá khứ mà chúng ta can dự và có phần cộng đồng trách nhiệm.
11 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 8740)
Đánh cho nó chích luân bất phản Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ .”
10 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 9146)
Tôi muốn nói với mọi người sau sự kiện hôm qua, đặc biệt với những vị đã gắn bó hơn nửa đời người với Đảng và Nhà nước là đừng ảo tưởng nữa. Hãy dũng cảm làm những việc đúng mình muốn và nói những lời đúng lòng mình.
30 Tháng Mười Một 2012(Xem: 10580)
Danh tướng hai lần phá giặc Nguyên, Giúp Trần giữ nước, dạ trung kiên, Diên Hồng hội nghị, dân đoàn kết, Hạch tướng sĩ văn, đấng tuấn hiền,
23 Tháng Mười Một 2012(Xem: 10232)
cháu yêu hòa bình và muốn công bằng, xã hội sẽ có những người mang trái tim lương thiện cùng 1 ý nghĩ “ Sống cho người khác, bỏ quên thân mình” nhưng ở đời chán ngán thay con người lại là loài ích kỷ nhất trên đời
22 Tháng Mười Một 2012(Xem: 10292)
ọc “diễn văn đưa tiễn” trong ngày trọng đại của ông vì hôm đó tất cả vợ con và cháu chắt của ông đều có mặt, và ông muốn họ được nghe một “ông xếp” nói bằng trái tim chứ không phải chỉ bằng miệng lưỡi.