2:35 SA
Thứ Sáu
3
Tháng Bảy
2020

CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH CỤ ÔNG MA PHIẾU

18 Tháng Ba 201910:32 CH(Xem: 2105)


camta-thumbnail-large

GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI XIN CHÂN THÀNH CẢM TẠ

-Thượng Tọa Thích Chơn Thành và quý Chư Tăng Ni chùa Liên Hoa

-Hội Ái Hữu Thuận Bài-Quãng Bình Hải Ngoại.

-Quý Thầy Cô và quý anh chị em CHS trường Trung Học Ngô Quyển Biên Hòa

-Quý Thầy Cô Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam

-Quý đồng hương Hội Ái  Hữu Biên Hòa

-Quý Thân Hữu Hải Quân

-Quý anh chị Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long

-Quý anh chị Hội Sĩ Quan Lưu Đày

-Quý Đồng Môn Trường Việt Nam Hàng Hải Thương Thuyền.

-Các bạn khóa 16 CK Hàng Hải Thương Thuyền. 

-Quý anh chị trong ban nhạc Biên Hòa Club

-Quý anh chị trong ban nhạc TMC

-Quý Thông Gia bên Nội, bên Ngoại.

-Quý bà con, bạn hữu thân thuộc trong và ngoài nước.

-Quý bạn hữu đã hổ trợ tụng niệm, phim ảnh và ẩm thực.

-Quý anh chị thuộc nhà quàn Peek Family

Đã tân tình giúp đở thăm viếng, điện thoại, gửi điện thư và tràng hoa, phúng điếu và đưa tiển linh cửu của Cha, Ông chúng tôi là:

Cụ Ông MA PHIẾU

Pháp danh PHỔ THÀNH

HƯỞNG ĐẠI THỌ 97 TUỔI

Đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc Tang Gia bối rối, không tránh khỏi sơ xuất

Kính mong quý vị niệm tình tha thứ

TANG GIA ĐỒNG CẢM TẠ

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Mười 2010(Xem: 24389)
Nhạc mẫu Đồng hương Nguyễn Đức Tiến Cụ Bà THERESA ĐẶNG NGỌC CỔN
06 Tháng Mười 2010(Xem: 24413)
Phu Quân của Đồng Hương PHAN MỸ THỂ ( K1 NQ) Ông Đống văn Quân Pháp Danh Tuệ Quang Đã tạ thế tại Fairfax Hospital Virginia Hoa Kỳ Ngày 21 tháng 9 năm 2010
06 Tháng Mười 2010(Xem: 24514)
Thân mẫu của Đồng Hương Lâm Diễm Cụ Bà TRẦN ĐỨC Đã từ trần tại Regional Medical Center, San Jose
06 Tháng Mười 2010(Xem: 25960)
Cháu CAROL CHI PHAN Là con của ĐH Phan Kim Lực, cháu của ĐH Phan Kim Phẩm Đột ngột qua đời trong một tai nạn lúc 3:00 am
06 Tháng Mười 2010(Xem: 22605)
“Mẹ còn là còn tất cả. Mẹ đi rồi tất cả cũng đi”