5:47 SA
Thứ Hai
4
Tháng Mười Hai
2023

PHÂN ƯU ĐỒNG HƯƠNG LÝ THỊ HAI TỪ TRẦN

24 Tháng Hai 20153:21 CH(Xem: 9115)

PHÂN ƯU

 

Hội ái hữu Biên Hòa California  nhận tin buồn:

 Thân Mẫu của các đồng hương Lý Thanh Phương, Lý Thanh Phong, Lý Thanh Phi

 

Cụ Bà Lý Thị Hai

Pháp danh Diệu Hiền

 

Đã từ trần ngày 30-01-2015

Nhằm ngày 11 tháng 12 Âm lịch

Tại Arlington, Virginia.

 

Hưỡng Thượng Thọ 93 tuổi.

 

Hội ái hữu Biên Hòa California

Đồng Hương và Thân Hữu

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Đến gia đình các đồng hương Lý Thanh Phương, Lý Thanh Phong, Lý Thanh Phi và toàn thể Tang Quyến

Nguyện cầu hương linh cụ bà Diệu Hiền Lý Thị Hai sớm  về cõi Niết Bàn

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn