Tôitên Mai Thị Hạnh.

Tôi muốn biết tin các  bạn học cũ khóa 15 trường Trung học Ngô Quyền Biên Hòa 1970-1777

 10A4, 12D3 : Vũ Thị Bích Hợp. Nguyễn thị Hạnh, Ngô thị Hạnh, Võ Thị Kim Anh, Lê Phát Công Đắc,...

 

Ngoài ra tôi muốn biết tin những người bạn cùng học với tôi tại trường Ngô Quyền:

 năm 1974 là lớp 9/6 - Năm 1975 là lớp 10A4- Năm 1976 là lớp 11D4- Năm 1977 là lớp 12D3.

Quý đồng hương có tin vui lòng lien lạc về aihuubienhoa@gmail.com

hoặc  gioxanh67@yahoo.com.

Chân Thành cám ơn