11:32 SA
Chủ Nhật
28
Tháng Hai
2021

ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU GHI DANH THAM DỰ TẤT NIÊN 2015

07 Tháng Giêng 20156:54 CH(Xem: 4822)

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU GHI DANH THAM DỰ TẤT NIÊN BIÊN HÒA

HỌ TÊN

TIỂU BANG

SỐ NGƯỜI

GHI CHÚ

ĐỖ HIẾU& NGA NGUYỄN

CA

8

ĐỊNH QUÁN(PAID)

TRÍ BÌNH

CA

1

SAN DIEGO( PAID)

ĐỖ TRUNG QUÂN

CA

1

 

NGUYỄN THANH TRÚC

CA

1

 

PHẠM TRỌNG KIẾN

CA

2

K3.72

ĐỒNG HƯƠNG HOA LƯ BH

CA

10

 

THẦY HÀ TƯỜNG CÁT

CA

2

 

THẦY NGUYỄN VĂN MINH&HOA

CA

2

SAN DIEGO

NGUYỄN THÔNG

CA

1

 

PHẠM QUYẾN & P. LUYẾN

CA

2

 

PHẠM THỊ KIM ANH

CA

2

 

PHẠM ĐỨC THẠNH

CA

2

 

HUỲNH VINH QUANG

CA

1

 

CHU THÚY LOAN

VN

1

 

PHI PHỤNG

CA

1

SAN DIEGO(PAID)

NGỌC HUỆ

CA

1

SAN DIEGO(PAID)

HÙNG MINH

CA

1

SAN DIEGO(PAID)

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

CA

10

 

NGUYỄN TẤN DANH

OR

1

CHAY

QUAN  HIỀN

CA

1

SAN DIEGO-PAID

THANH BÌNH

CA

1

SAN DIEGO-PAID

QUANG MINH

CA

1

SAN DIEGO-PAID

VÂN TÙNG

CA

1

SAN DIEGO-PAID

TRANG TẤN THÀNH

CA

3

SAN JOSE

HUỲNH  ÁNH

CA

2

HUỲNH HIỆP

CHỊ BÔNG

CA

1

 

ÔNG BẢO

CA

1

NHÀ MÁY NƯỚC

CHIÊM KIM NGUYÊN & PHAN YẾN NGUYỆT

CA

2

PAID

KIM YẾN

CA

1

 

VÕ HẢI  TRIỀU

OHIO

 

$30.00 YỂM TRỢ

KIM PHÚ & KIỀU LÊ

OR

5

2 PAID

CHỊ TRẦN THU

CA

2

LÒ HEO

TRỊNH AN NINH & CAO TUYẾT PHƯỢNG

CA

2

MINH TÂN

DƯƠNG THỊ  RI

CA

2

 

NGUYỄN Q. MINH & NGUYỄN HOA

CA

2

FULLERTON(PAID)

TÂN VẠN

CÔ HẢI

CA

1

 

NGUYỄN NGỌC HẠNH &HUỆ

CA

2

TÂN HẠNH

VÕ HÀ KHANH

CA

1

PAID

ANH QUÝ

CA

2

 

NGÔ GIA HẬU

CA

2

 

ĐỖ VĂN THINH

CA

1

TÂN MAI

NGUYỄN VIẾT KHẨN

CA

1

TAM HIỆP

THẦY CÔ HUỲNH THANH MAI

CA

2

 

NGUYỄN THANH TÂM

CA

2

THÂN HỮU

NGUYỄN VĂN ĐIỀN

CA

1

 

TRƯƠNG LÊ MỸ PHƯƠNG & THI

CA

2

 

HUỲNH VĂN TÙNG

CA

1

 

QUỲNH NGUYỄN

CA

1

HỐ NAI

CAO VĂN NGÀ

CA

1

HỐ NAI

ANH BÁ

CA

1

TÂN MAI

MAI NINH TUẤT& HỒNG ĐÀO

CA

2

 

PHÙNG VĂN YẾN & NHUNG

CA

2

SAN JOSE

THẦY DƯƠNG NGỌC SUM

CA

1

 

ĐỖ KIM HẠNH

CA

2

 

VÕ VĂN LUÔNG

CA

2

 

TRẦN ĐÌNH HIỆP

CA

1

 

DƯƠNG THỊ  CA

CA

1

 

NGUYỄN VĂN NGHIÊM

CA

1

Hóa an

NGUYỄN VĂNTRUNG

CA

1

Hưng Lộc

PHAN VĂN TRÒN

CA

2

Hóa An

TRẦN ĐÌNH HẢI

CA

1

 

HOÀNG MINH SƠN

NV

3

 

NGUYỄN ĐẠT

CA

2

 

GĐ TRẦN THỊ OANH

CA

10

 

LAM MAI & BẠN HỮU

CA

10

 

TRƯƠNG THỊ NGUYỆT & AN

CA

3

 PAID

DƯƠNG VĂN Y

CA

1

 

NGUYỄN KIM TRỌNG 3/72 TĐ

CA

2

 

TRẦN MINH CHIỂU

CA

2

 

NGUYỄN ĐỨC TRÍ

CA

1

 

BÀ ĐẠI TÁ THÀNH

CA

1

 

CAO NGỌC ẦN

CA

3

 

ANH THIỆN & YẾN

CA

2

 

LÊ BÌNH AN & THIÊN

CA

2

 

BÙI THỊ DUYÊN

CA

1

 

VỢ CHỒNG  GẤM OANH

VN

2

 

NGUYỄN VĂN TÂN

CA

1

 

THẦY MAI KIẾN PHÚC

CA

1

 

ÔNG VÕ VĂN BIÊN

CA

1

PAID

VÕ T NGỌC DUNG & SINH

CA

2

PAID 

TRƯỜNG SAINT PAUL

CA

10

 

NGUYỄN THỊ THÊM

CA

1

 

MAI KIẾN TRUNG & NGHĨA

CA

2

 

MAI KIẾN QUỐC

CA

1

 

TỐNG VĂN HỎ

CA

2

 

ANH CHÂU

CA

1

SAN DIEGO 

ANH LỢI

CA

1

SAN DIEGO 

ANH LỢI ( CÂY ĐÀO)

CA

1

SAN DIEGO 

ÔNG NGUYỆN

CA

1

SAN DIEGO 

BÀ THANH DIỆU

CA

1

SAN DIEGO 

ÔNG TÙNG

CA

1

SAN DIEGO 

ÔNG PHÚ

CA

1

SAN DIEGO 

THẦY PHAN THANH HOÀI

CA

1

 

THẦY NGUYỄN VĂN PHỐ

CA

1

PAID 

THẦY HOÀNG PHÙNGVÕ

CA

1

 PAID

CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ

CA

1

 

THẦY HUỲNH BÁ HẠNH

CA

1

 

CHỊ TƯ HƯỜNG & THÂN HỮU

CA

10

 

HỘI ÁI HỮU KHÔNG QUÂN

CA

20

 

QUÂN CẢNH

CA

10

 

PHÙNG VĂN CHIÊU

CA

1

 

PHÙNG DẠ THẢO

CA

1

 

PHAN MINH NHỰT

CA

1

SAN JOSE 

HUỲNH HỮU THỌ & MAI

CA

2

 

NGUYỄN VĂN BỬU & PHƯỢNG LIÊN

CA

2

 

TRẦN THỊ THO & TÙNG

CA

2

 

HUỲNH KIỆT & CHUNG

CA

2

PAID (1CHAY) 

LÊ VĂN ÚT & HỮU LỘC

CA

2

 

TÔ ANH TUẤN & HIỀN

CA

2

CHAY 

HUỲNH XUÂN HÓA

CA

2

 

NGUYỄN THIỆN LUYỆN

CA

2

 

ĐỖ HỮU PHƯƠNG

CA

2

 

NGUYỄN QUANG HIỆN

CA

1

 

MA THANH TÂM

CA

1

 

MA HỒNGPHÚC

CA

2

 

MA THANH XUÂN

CA

2

 

TRẦN VĂN VIỆT

CA

1

 

TRƯƠNG THÀNH CÁT

CA

1

 

VÕ HÀ PHI

CA

1

 

CÔ HÀ THỊ NHUNG

CA

1

 

BỘI NGỌC

CA

1

 

HƯƠNG XUÂN

CA

1

 

MIA MỸ

CA

1

 

CHU MAI & Q. HƯƠNG

CA

2

 

NGUYỄN THỊ TẤT ỨNG

CA

1

 

LÊ THỊ LỘC

CA

1

 

LƯU QUANG GY

CA

1

 

MAI TRỌNG NGÃI

CA

1

 

TRẦM HỮU TÌNH

CA

1

 

TRẦN VĂN CHÂU

CA

1

 

HUỲNH BÁ HOANH

CA

1

 

TRẦN THỊ HẠNH  & HOAN

CA

2

 PAID

MA THỊ NGỌC HUỆ

CA

1

 PAID

TRẦN THỊ HOA

CA

1

 PAID

NGUYỄN KIM HUÊ & TRẦN BÌNH

CA

2

 

ĐINH HOÀNG VÂN & THƯỞNG

CA

2

 1CHAY

VIỆT THẮNG

CA

1

 

CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT

CA

1

 

HOÀNG SĨ CƯ

CA

1

 PAID

NGUYỄN XUÂN HƯƠNG & THỊNH

CA

2

 

NGUYỄN XUÂN HÒA & DUYÊN

NC

2

 

LÊ BÀNG  DỰC

CA

1

 

LÊ VĂN ĐÔNG

CA

1

 

LÊ VĂN THÀNH

CA

1

 

LÊ HỮU PHƯỚC

MO

1

PAID

ĐINH DUY THANH

CA

1

 TÂN MAI2

NGUYỄN ĐỨC TIẾN

CA

1

 

PHẠM VĂN CHỮ

CA

1

 

NGUYỄN QUÝ ĐOÀN

CA

2

 

DƯƠNG MINH ĐỨC

CA

1

 BÌNHTRỊ

NGUYỄN VĂN HÒA

CA

2

 

ĐĐ 53 KHÓA 5/72 THỦ ĐỨC

CA

14

 

HỒ BỬU CHƠN

CA

2

 

NGUYỄN VĂN CHỚ

CA

1

 

VÕ THỊ TUYẾT

CA

1

 

HUỲNH ĐỒNG& CHỊ LAN KIM

CA

2

 

GĐ HỒ TRUNG

CA

3

(1 CHAY)

TỔNG SỐ ĐH&TH GHI DANH

327

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Giêng 201512:04 SA(Xem: 15136)
Đồng hương và thân hữu cùng góp bàn tay để hội Biên Hòa vững mạnh và phát triển
02 Tháng Giêng 201510:46 CH(Xem: 4709)
Điều hành một hội đồng hương của một miền đất nước phong phú như vậy, anh chị em trong ban chấp hành đã phải dồn biết bao công sức để duy trì và phát triển.
09 Tháng Tám 201412:35 SA(Xem: 6353)
góp phần xây dựng hội và cùng hướng lòng về những mãnh đời bất hạnh
26 Tháng Bảy 20145:26 CH(Xem: 4239)
thơ văn về chủ đề Xuân “ Biên Hòa Quê Hương Tôi”. Hạn chót nhận bài là 20 tháng12 năm 2014.
14 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 5020)
Mỗi bàn tay của đồng hương của thân hữu là viên gạch xây dựng hội Biên Hòa
11 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 5422)
Cùng góp bàn tay cho Hội ái hữu Biên Hòa California phát triển là trách nhiệm của mỗi một người Biên Hòa. BIÊN HÒA CỦA CHÚNG TA
08 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6032)
Cây bút quen thuộc của trang Web và Đặc San Biên Hoà và Trường Ngô Quyền chúng ta, anh Trần Kiêu Bạc, vừa tự xuất bản Tập Thơ QUA DẤU BỤI THỜI GIAN vào Đầu Xuân Giáp Ngọ 2014.
25 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 5430)
Để tiện việc tiếp đón được chu đáo, xin quý vị phúc đáp trước ngày 01/31/2014
10 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 5245)
Cùng nhau ghi danh và tham dự họp mặt tất niên và mừng xuân giáp ngọ 2014
09 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 4461)
11 giờ trưa đến 3 giờ chiều chúa nhựt ngày 19 tháng giêng năm 2014 Nhằm ngày 19 tháng 12 năm Quý Tỵ Tại nhà hàng Seafood Palace 2 góc Goldenwest và Westminster
15 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 7382)
Đặc san xuân Giáp Ngọ sẽ phát hành đúng vào tiệc Tất Niên và mừng Xuân trưa chúa nhựt 1/19/2014
21 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 7254)
Ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California chân thành cám ơn quý đồng hương và thân hữu. Mỗi bàn tay đóng góp đã thể hiện sự thương mến và tạo sự phát triển cho Hội ái hữu Biên Hòa Caḷifornia.
03 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 9676)
Mọi người tiếp tục vỗ tay đánh nhịp cùng hòa lòng mình với tiếng hát của bé Hugo, như dòng nước dâng tràn của người Việt khắp nơi trong nhạc phẩm “ Triệu Con Tim”.
23 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 5137)
Kĩnh mời quý ̣đồng hương và thân hữu ghi danh tham dự: Dù ai đi Bắc về Nam, nhớ ngày27 thá́ng giêng cùng về
17 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 5399)
họp măt tất niên Nhâm Thìn và mừng xuân Quý Tỵ vào lúc 11 giờ30 sáng chúa nhựt 27 tháng 1 năm 2013.Tại nhà hàng Seafood Palace 2
10 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 4655)
đã thăm được những nơi từng ao ước, thăm các thân hữu đồng môn sau 37 năm xa cách cũng như gặp những học trò cũ tràn đầy tình nghĩa và thực hiện được mong muốn của các con tôi
20 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 5245)
Ban chấp hành Hội ái hữu Biên Hòa California chân thành tri ân sự đóng góp của quý đồng hương, thân hữu
21 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 4712)
Nếu không có sự mến mộ của quý đồng hương và thân hữu, hội ái hữu Biên Hòa California sẽ không đạt được thành quả như ngày hôm nay.
07 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 5967)
“ BIÊN HÒA THỜI THƠ DẠI” và tưởng nhớ cố thi sĩ NGUYỄN TẤT NHIÊN. Kính mời quý đồng hương, văn thi hữu đóng góp bài vở cho Đặc san Xuân Biên Hòa. Hạn cuối nhận bài là 11/30/2012.
29 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 7566)
Yểm trợ tài chánh cho đặc san Xuân Biên Hòa California. Và cùng hướng lòng không quên những mảnh đời bất hạnh.
20 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 8831)
Người Biên Hòa của tôi biết tìm đến với nhau như chung một gia đình. Ánh mắt của anh Lữ Công Tâm sáng hơn bao giờ hết, như chuyên chở lời ca của bài hát: Nầy bao hùng binh tiến lên...
29 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 7191)
Hội ái hữu Không Quân miền Trung California sẽ tổ chức lễ gắn huy chương cho Lữ Công Tâm vào ngày: 17 tháng 6, năm 2012. Từ 11AM đến 3 PM và sau đó một lần nữa sẽ tuyên dương công trạng Lữ Công Tâm vào Đêm Không Lực - tối thứ Sáu, ngày 6 tháng 7, năm 2012
21 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 7245)
BBT: Ông Trần Minh Nhựt nguyên luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn cựu Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa đơn vị Tỉnh Biên Hòa. Ông không ngại đường xa đã về tham dự tất niên và mừng Xuân Tân Mão 2012 Biên Hòa California ngày 15 tháng 1 năm 2012.
29 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 8248)
Mỗi bài viết đều ghi tên tác giả, do đó những bài chọn đăng không nhứt thiết phản ảnh lập trường và quan điểm của BCH hội ái hữu Biên Hòa California, hội chỉ làm nhiệm vụ thông tin đến quý đồng hương và thân hữu
13 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 7733)
Đây là chương trình phát hình live sinh hoạt hội đoàn được thực hiện lần đầu tiên tại California, kính mời quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu khắp nơi cùng đón xem
06 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 9010)
Biên Hòa, quê cũ gặp nhau đây Tháng 1, mười lăm, họp nhớ ngày Thân hữu khắp nơi về hội tụ Đồng hương muôn nẻo đến sum vầy
02 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 7058)
Nếu “ Một nụ cười hơn liều thuốc bổ”, tin rằng trong năm mới 2012, nhà nhà có đặc san Biên Hòa California, tìm đọc “ Một Thời Lý Lắc” sẽ có muôn liều thuốc bổ trong nhà…
23 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 6820)
Đây cũng là tấm lòng của các văn thi hữu đồng hương dành cho các anh em Thương Phế Binh tại quê nhà. Những sự đóng góp của đồng hương và thân hữu sẽ tiếp tay trọn ân trọn nghĩa với các anh Thương phế binh của tỉnh Biên Hòa, cũng như góp sức cho hội ái hữu Biên Hòa California phát triển.
20 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 7777)
Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy thành thực cám ơn quý Hội đã trân quý phổ biến cuộn phim đặc biệt Đại Họa Mất Nước của chúng tôi . Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là một nhân tài của xứ Biên Hòa và rất xứng đáng để chúng ta ngưỡng mộ và phổ biến tư tưởng ái quốc của Gs Huy
22 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 7968)
kính chuyển đến đồng hương Biên Hòa Thiệp mời lễ vía ông đình Tân Lân Biên Hòa do hội đồng hương Tân Lân San Jose tổ chức
28 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 58069)
Luân thường gìn giữ cho nhau Xem như mình lại lỡ tàu nửa đêm Vẫn là anh...vẫn là em... Hãy đem dĩ vãng êm đềm chôn sâu
25 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 8424)
“ BIÊN HÒA QUÊ TÔI TRONG NỔI NHỚ “ là chủ để của Đặc San Nhâm Thìn 2012 được hội ái hữu Biên Hòa California thực hiện và phát hành nhân ngày mừng tất niên Tân Mão và đón tết Nhâm Thìn vào ngày 15 tháng 1 năm 2012.
11 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 14294)
Các cựu học sinh trong đồng phục học trò áo trắng như ngày nào đi học dâng những bó hoa tươi thắm vinh danh các cựu giáo sư Ngô Quyền. Hội ngộ cựu giáo sư học sinh Ngô Quyền tầng tầng lớp lớp đông đảo khí thế dâng tràn như những lớp sóng Bạch Đằng Giang.
23 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 11128)
Đây là một niềm khích lệ quý báu cho hội ái hữu Biên Hòa California trên con đường phục vụ đồng hương và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi xin chia xẻ niếm vui đến quý đồng hương.
01 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 10346)
Hơn 300 đồng hương và thân hữu đã đến trong ngày họp mặt tất niên và mừng xuân mới đậm đà tình đồng hưong
27 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 9194)
Hơn 300 đồng hương Biên Hòa và thân hữu vui mừng họp mặt tất niên
27 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 9059)
Kính chuyển đến quý đồng hương và thân hữu Thư mời của Văn Phòng bão hiểm Western Insurance( đơn vị tài trợ cho Hội ái hữu Biên Hòa California). Kính mời quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu cùng đến chung vui và ăn Tết với đồng hương Biên Hòa.
29 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 7480)
GHI DANH THAM DỤ TẤT NIÊN BIÊN HÒA NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2011
16 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 9373)
họp mặt Tất niên 2010 và mừng Xuân Tân Mão 2011 sẽ được tổ chức vào lúc 10 gìờ sáng ngày 23 tháng 01 năm 2011 tại nhà hàng Emerald Bay Nam California.
04 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 9967)
“Nhìn về quê hương bên kia bờ đại dương khi mùa Xuân đến, ai mà không chạnh lòng nhớ về cố quốc, nhất là Biên Hòa, vùng được mệnh danh địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra nhiều nhân tài, luôn làm rạng danh người dân xứ Bưởi.
04 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 7242)
Từ cái nôi là vùng đất Biên Hòa, cùng chung số phận của dân tộc Việt, những đồng hương Biên Hòa đã trải qua một chặng đường dài đầy gian khổ, dần dần ổn định và gặt hái nhiều thành công trên xứ người. Với họ, thời gian không tồn tại song hành với ký ức về vùng quê một thời gắn bó