11:19 CH
Thứ Năm
25
Tháng Hai
2021

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG GHI DANH THAM DỰ TẤT NIÊN BIÊN HÒA 2014

10 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 5243)

TIỆN VIỆC GHI DANH QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU XIN LIÊN LẠC:

LỮ CỖNG TÂM 714- 651-9160

NGUYỄN HỮU HẠNH 714-443-1819

 

 

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG BIÊN HÒA VÀ THÂN HỮU GHI DANH THAM DỰ TẤT NIÊN

 

THẦY DƯƠNG NGỌC SUM

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG

CA

1 NGƯỜI

ANH HUỲNH BÁ HOANH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN TRUNG TÂM

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN THỊ MỸ

CA

1 NGƯỜI

GĐ VÕ THỊ NGỌC DUNG

CA

3 NGƯỜI

CHI HÒA (XÓM HOA LƯ)

CA

6 NGƯỜI

ANH KHOA

CA

1 NGƯỜI

ANH MINH( TÂN VẠN)

CA

2NGƯỜI

ANH LONG

CA

2NGƯỜI

CHỊ KIM ( TÂN MAI)

CA

1 NGƯỜ1

ANH LÊ VĂN NGHIÊM ( CẢNH SÁT)

CA

1NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ HỮU PHÚC

NEW JERSEY

2 NGƯỜI

BÀ NGUYỄN XUÂN THỊNH

CA

1 NGƯỜI

BÀ LIÊN

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ HỒNG PHƯƠNG (CÔNG THANH)

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ VĂN LƯƠNG

CA

1 NGƯỜI

CHỊ KIM (LOS ANGELES)

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH CHỊ PHỤNG ( TÂN MAI)

CA

10 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH KIỆT &CAO CHUNG

CA

2 NGƯỜI

ANH VÕ HÀ PHI

CA

1 NGƯỜI

ANH TRƯƠNG THÀNH CÁT

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ HOÀNG PHƯƠNG( XUYÊN MỘC)

CA

1 NGƯỜI

BÀ ĐẠI TÁ THÀNH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN HOAN

CA

1NGƯỜI

CHỊ BÙI THỊ KIM CHÂU

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH XUÂN HÓA

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN NGỌC ẦN J

CA

2 NGƯỜI

NGUYỄN QUANG MINH

CA

1 NGƯỜI

HUỲNH VĨNH MINH

CA

1 NGƯỜI

ANH PHẠM SƠN DANH

CA

1 NGƯỜI

 CHỊ TRƯƠNG THỊ NGUYỆT

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ TRẦN MINH CHIỂU ( TÂN MAI)

CA

2 NGƯỜI

BS NGUYỄN QUÝ ĐOÀN ( TÂN MAI)

CA

2 NGƯỜI

ANH HOÀNG XUÂN LAI (TAM HIỆP)

CA

1 NGƯỜI

ANH HOÀNG DUY LIỆU

CA

1 NGƯỜI

ANH ĐỖ VĂN THUYẾT ( TAM HIỆP)

CA

1 NGƯỜI

CHỊ HOÀNG KIM QUI (SAN DIEGO)

CA

1 NGƯỜI

CHỊ PHƯƠNG ( SAN DIEGO)

CA

1 NGƯỜI

T. H. PHẠM TRỌNG KIẾN 3/72 TĐ

CA

2 NGƯỜI

T. H. NGUYẼN KIM TRỌNG 3/72 TĐ

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH HỮU THỌ

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN VĂN HÒA

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ ĐINH HOÀNG VÂN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ MA THÀNH XUÂN

CA

2 NGƯỜI

GIA ĐINH LƯƠNG MINH LÝ

CA

7 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỆ & HẠNH( TÂN HẠNH)

CA

2 NGƯỜI

ANH HUỲNH ĐỒNG( HUỲNH CỦA)

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ MA HỒNG PHÚC

CA

2 NGƯỜI

 CHỊ HƯƠNG XUÂN (TRẦN T. XUYÊN)

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ VĂN ÚT

CA

2 NGƯỜI

CHỊ HÀ THỊ NHUNG

CA

2 NGƯỜI

CHỊ BỘI NGỌC LONG THÀNH

CA

1 NGƯÒI

ANH TRẦN VĂN VIỆT

CA

1 NGƯỜI

ANHCHỊ MAI TUẤT & HỒNG ĐÀO

CA

2 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN KIM HUÊ

CA

2 NGƯỜI

 THẦY CÔ HUỲNH THANH MAI

CA

2 NGƯỜI

CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ 

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ ÁNH HUỲNH

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN THY ÂN

UTAH

3 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN LƯƠNG

CA

2 NGƯỜI

ANH TRẦN ĐÌNH HẢI

CA

2 NGƯỜI

ANH TRẦN ĐÌNH HIỆP

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ NGỌC AN

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH MỸ ANH

CA

10 NGƯỜI

HỘI ÁI HỮU SAINT PAUL

CA

10 NGƯỜI

CHỊ 4 HƯỜNG & THÂN HỮU

CA

10 NGƯỜI

ĐẠI ĐỘI 53. 5/72 THỦ ĐỨC

CA

10 NGƯỜI

KHÓA 14 NGÔ QUYỀN

 NGÀY XƯA HOÀNG THỊ & ĐH BH

CA

19 NGƯỜI

CHỊ TRẦN THỊ HẠNH

CA

1 NGƯỜI

CHỊ TRẦN THỊ HOA

CA

1 NGƯỜI

CHỊ MA THỊ NGỌC HUỆ

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN THỊ TẤT ỨNG

CA

1 NGƯỜI

CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT

CA

1 NGƯỜI

BÀ PHẠM NAM SÁCH

CA

1 NGƯỜI

CHỊ ĐÀO MINH NGUYỆT

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN CHỚ

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HỒ BỬU CHƠN

CA

2 NGƯỜI

ANH ĐỖ TRUNG QUÂN

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN V LUNG

CA

2 NGƯỜI

ANH ĐỖ BẢY

CA

1 NGƯỜI

ĐHBH BAKERS FIELD

CA

5 NGƯỜI

BS MORITA VÀ CHỊ KIM

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN THIỆN LUYỆN (PHÚC HẢI)

CA

2 NGƯỜI

THẦY PHAN THANH HOÀI

CA

1 NGƯỜI

THẦY HOÀNG PHÙNG VÕ

CA

1 NGƯỜI

THẦY NGUYỄN VĂN PHỐ

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN NGỌC

CA

1 NGƯỜI

THẦY HUỲNH BÁ HẠNH

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ PHỤNG( MINH TÂN)

CA

2 NGƯỜI

TĂNG ĐINH & TĂNG TRUNG

(TÂN VẠN)

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ THỊNH- XUÂN HƯƠNG

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ BÌNH AN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ THIỆN - YẾN

CA

2 NGƯỜI

CHỊ HOÀNG SĨ CƯ

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN SĨ HÙNG

CA

1 NGƯỜI

NAM BẮC HẢNG

CA

1 NGƯÒI

BS NGUYỄN QUANG HIỆN (PHÚC HẢI)

CA

1 NGƯỜI

ANH LÊ VĂN THÀNH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN TÂN

CA

1 NGƯỜI

CHỊ CHU DIỆU THI

CA

2 NGƯỜI

CHỊ ĐỖ KIM HẠNH

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HỒ TRUNG

CA

2 NGƯỜI

GĐ NGUYỄN KIM NGỌC

CA

3 NGƯỜI

CHỊ VŨ THỊ MÙI

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ VĂN NGOAN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN ĐỨC HIỀN

CA

4 NGƯỜI

ANH VÕ HOÀNG CHÂU

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH ĐỖ HỮU PHƯƠNG

CA

4 NGƯỜI

ANH CHỊ TĂNG LONG

CA

2 NGƯỜI

BS TẠ QUANG NHỨT

CA

2 NGƯỜI

 

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG BIÊN HÒA VÀ THÂN HỮU GHI DANH THAM DỰ TẤT NIÊN

CHỊ NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG

CA

1 NGƯỜI

ANH HUỲNH BÁ HOANH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN TRUNG TÂM

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN THỊ MỸ

CA

1 NGƯỜI

GĐ VÕ THỊ NGỌC DUNG

CA

3 NGƯỜI

CHI HÒA (XÓM HOA LƯ)

CA

6 NGƯỜI

ANH KHOA

CA

1 NGƯỜI

ANH MINH( TÂN VẠN)

CA

2NGƯỜI

ANH LONG

CA

2NGƯỜI

CHỊ KIM ( TÂN MAI)

CA

1 NGƯỜ1

ANH LÊ VĂN NGHIÊM ( CẢNH SÁT)

CA

1NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ HỮU PHÚC

NEW JERSEY

2 NGƯỜI

BÀ NGUYỄN XUÂN THỊNH

CA

1 NGƯỜI

BÀ LIÊN

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ HỒNG PHƯƠNG (CÔNG THANH)

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ VĂN LƯƠNG

CA

1 NGƯỜI

CHỊ KIM (LOS ANGELES)

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH CHỊ PHỤNG ( TÂN MAI)

CA

10 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH KIỆT &CAO CHUNG

CA

2 NGƯỜI

ANH VÕ HÀ PHI

CA

1 NGƯỜI

ANH TRƯƠNG THÀNH CÁT

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ HOÀNG PHƯƠNG( XUYÊN MỘC)

CA

1 NGƯỜI

BÀ ĐẠI TÁ THÀNH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN HOAN

CA

1NGƯỜI

CHỊ BÙI THỊ KIM CHÂU

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH XUÂN HÓA

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN NGỌC ẦN J

CA

2 NGƯỜI

NGUYỄN QUANG MINH

CA

1 NGƯỜI

HUỲNH VĨNH MINH

CA

1 NGƯỜI

ANH PHẠM SƠN DANH

CA

1 NGƯỜI

 CHỊ TRƯƠNG THỊ NGUYỆT

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ TRẦN MINH CHIỂU ( TÂN MAI)

CA

2 NGƯỜI

BS NGUYỄN QUÝ  ĐOÀN ( TÂN MAI)

CA

2 NGƯỜI

ANH HOÀNG XUÂN LAI (TAM HIỆP)

CA

1 NGƯỜI

ANH HOÀNG DUY LIỆU

CA

1 NGƯỜI

ANH ĐỖ VĂN THUYẾT ( TAM HIỆP)

CA

1 NGƯỜI

CHỊ HOÀNG KIM QUI (SAN DIEGO)

CA

1 NGƯỜI

CHỊ PHƯƠNG ( SAN DIEGO)

CA

1 NGƯỜI

T. H. PHẠM TRỌNG KIẾN 3/72 TĐ

CA

2 NGƯỜI

T. H. NGUYẼN KIM TRỌNG 3/72 TĐ

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH HỮU THỌ

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN VĂN HÒA

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ ĐINH HOÀNG VÂN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ MA THÀNH XUÂN

CA

2 NGƯỜI

GIA ĐINH LƯƠNG MINH LÝ

CA

7 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỆ & HẠNH( TÂN HẠNH)

CA

2 NGƯỜI

ANH HUỲNH ĐỒNG( HUỲNH CỦA)

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ MA HỒNG PHÚC

CA

2 NGƯỜI

 CHỊ HƯƠNG XUÂN (TRẦN T. XUYÊN)

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ VĂN ÚT

CA

2 NGƯỜI

CHỊ HÀ THỊ NHUNG

CA

2 NGƯỜI

CHỊ BỘI NGỌC LONG THÀNH

CA

1 NGƯÒI

ANH TRẦN VĂN VIỆT

CA

1 NGƯỜI

ANHCHỊ MAI TUẤT & HỒNG ĐÀO

CA

2 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN KIM HUÊ

CA

2 NGƯỜI

 THẦY CÔ HUỲNH THANH MAI

CA

2 NGƯỜI

CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ 

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ ÁNH HUỲNH

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN THY ÂN

UTAH

3 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN LƯƠNG

CA

2 NGƯỜI

ANH TRẦN ĐÌNH HẢI

CA

2 NGƯỜI

ANH TRẦN ĐÌNH HIỆP

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ NGỌC AN

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH MỸ ANH

CA

10 NGƯỜI

HỘI ÁI HỮU SAINT PAUL

CA

10 NGƯỜI

CHỊ 4 HƯỜNG & THÂN HỮU

CA

10 NGƯỜI

ĐẠI ĐỘI 53. 5/72 THỦ ĐỨC

CA

10 NGƯỜI

KHÓA 14 NGÔ QUYỀN

 NGÀY XƯA HOÀNG THỊ & ĐH BH

CA

19 NGƯỜI

CHỊ TRẦN THỊ HẠNH

CA

1 NGƯỜI

CHỊ TRẦN THỊ HOA

CA

1 NGƯỜI

CHỊ MA THỊ NGỌC HUỆ

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN THỊ TẤT ỨNG

CA

1 NGƯỜI

CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT

CA

1 NGƯỜI

BÀ PHẠM NAM SÁCH

CA

1 NGƯỜI

CHỊ ĐÀO MINH NGUYỆT

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN CHỚ

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HỒ BỬU CHƠN

CA

2 NGƯỜI

ANH ĐỖ TRUNG QUÂN

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN V LUNG

CA

2 NGƯỜI

ANH ĐỖ BẢY

CA

1 NGƯỜI

ĐHBH BAKERS FIELD

CA

5 NGƯỜI

BS MORITA VÀ CHỊ KIM

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN THIỆN LUYỆN (PHÚC HẢI)

CA

2 NGƯỜI

THẦY PHAN THANH HOÀI

CA

1 NGƯỜI

THẦY HOÀNG PHÙNG VÕ

CA

1 NGƯỜI

THẦY NGUYỄN VĂN PHỐ

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN NGỌC

CA

1 NGƯỜI

THẦY HUỲNH BÁ HẠNH

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ PHỤNG( MINH TÂN)

CA

2 NGƯỜI

TĂNG ĐINH & TĂNG TRUNG

(TÂN VẠN)

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ THỊNH- XUÂN HƯƠNG

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ BÌNH AN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ THIỆN - YẾN

CA

2 NGƯỜI

CHỊ HOÀNG SĨ CƯ

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN SĨ HÙNG

CA

1 NGƯỜI

NAM BẮC HẢNG

CA

1 NGƯÒI

BS NGUYỄN QUANG HIỆN (PHÚC HẢI)

CA

1 NGƯỜI

ANH LÊ VĂN THÀNH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN TÂN

CA

1 NGƯỜI

CHỊ CHU DIỆU THI

CA

2 NGƯỜI

CHỊ ĐỖ KIM HẠNH

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HỒ TRUNG

CA

2 NGƯỜI

 NGUYỄN KIM NGỌC

CA

3 NGƯỜI

CHỊ VŨ THỊ MÙI

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ VĂN NGOAN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN ĐỨC HIỀN

CA

4 NGƯỜI

ANH VÕ HOÀNG CHÂU

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH ĐỖ HỮU PHƯƠNG

CA

4 NGƯỜI

ANH CHỊ TĂNG LONG

CA

2 NGƯỜI

BS TẠ QUANG NHỨT

CA

2 NGƯỜI

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Giêng 201512:04 SA(Xem: 15133)
Đồng hương và thân hữu cùng góp bàn tay để hội Biên Hòa vững mạnh và phát triển
07 Tháng Giêng 20156:54 CH(Xem: 4818)
Tất niên Biên Hòa 11 H trưa ngày 25 tháng1 năm 2015 tại Paracel Seafood
02 Tháng Giêng 201510:46 CH(Xem: 4701)
Điều hành một hội đồng hương của một miền đất nước phong phú như vậy, anh chị em trong ban chấp hành đã phải dồn biết bao công sức để duy trì và phát triển.
09 Tháng Tám 201412:35 SA(Xem: 6352)
góp phần xây dựng hội và cùng hướng lòng về những mãnh đời bất hạnh
26 Tháng Bảy 20145:26 CH(Xem: 4237)
thơ văn về chủ đề Xuân “ Biên Hòa Quê Hương Tôi”. Hạn chót nhận bài là 20 tháng12 năm 2014.
14 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 5012)
Mỗi bàn tay của đồng hương của thân hữu là viên gạch xây dựng hội Biên Hòa
11 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 5417)
Cùng góp bàn tay cho Hội ái hữu Biên Hòa California phát triển là trách nhiệm của mỗi một người Biên Hòa. BIÊN HÒA CỦA CHÚNG TA
08 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 6029)
Cây bút quen thuộc của trang Web và Đặc San Biên Hoà và Trường Ngô Quyền chúng ta, anh Trần Kiêu Bạc, vừa tự xuất bản Tập Thơ QUA DẤU BỤI THỜI GIAN vào Đầu Xuân Giáp Ngọ 2014.
25 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 5427)
Để tiện việc tiếp đón được chu đáo, xin quý vị phúc đáp trước ngày 01/31/2014
09 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 4460)
11 giờ trưa đến 3 giờ chiều chúa nhựt ngày 19 tháng giêng năm 2014 Nhằm ngày 19 tháng 12 năm Quý Tỵ Tại nhà hàng Seafood Palace 2 góc Goldenwest và Westminster
15 Tháng Bảy 201312:00 SA(Xem: 7378)
Đặc san xuân Giáp Ngọ sẽ phát hành đúng vào tiệc Tất Niên và mừng Xuân trưa chúa nhựt 1/19/2014
21 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 7250)
Ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California chân thành cám ơn quý đồng hương và thân hữu. Mỗi bàn tay đóng góp đã thể hiện sự thương mến và tạo sự phát triển cho Hội ái hữu Biên Hòa Caḷifornia.
03 Tháng Hai 201312:00 SA(Xem: 9670)
Mọi người tiếp tục vỗ tay đánh nhịp cùng hòa lòng mình với tiếng hát của bé Hugo, như dòng nước dâng tràn của người Việt khắp nơi trong nhạc phẩm “ Triệu Con Tim”.
23 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 5134)
Kĩnh mời quý ̣đồng hương và thân hữu ghi danh tham dự: Dù ai đi Bắc về Nam, nhớ ngày27 thá́ng giêng cùng về
17 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 5390)
họp măt tất niên Nhâm Thìn và mừng xuân Quý Tỵ vào lúc 11 giờ30 sáng chúa nhựt 27 tháng 1 năm 2013.Tại nhà hàng Seafood Palace 2
10 Tháng Giêng 201312:00 SA(Xem: 4655)
đã thăm được những nơi từng ao ước, thăm các thân hữu đồng môn sau 37 năm xa cách cũng như gặp những học trò cũ tràn đầy tình nghĩa và thực hiện được mong muốn của các con tôi
20 Tháng Mười Hai 201212:00 SA(Xem: 5241)
Ban chấp hành Hội ái hữu Biên Hòa California chân thành tri ân sự đóng góp của quý đồng hương, thân hữu
21 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 4708)
Nếu không có sự mến mộ của quý đồng hương và thân hữu, hội ái hữu Biên Hòa California sẽ không đạt được thành quả như ngày hôm nay.
07 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 5966)
“ BIÊN HÒA THỜI THƠ DẠI” và tưởng nhớ cố thi sĩ NGUYỄN TẤT NHIÊN. Kính mời quý đồng hương, văn thi hữu đóng góp bài vở cho Đặc san Xuân Biên Hòa. Hạn cuối nhận bài là 11/30/2012.
29 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 7556)
Yểm trợ tài chánh cho đặc san Xuân Biên Hòa California. Và cùng hướng lòng không quên những mảnh đời bất hạnh.
20 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 8828)
Người Biên Hòa của tôi biết tìm đến với nhau như chung một gia đình. Ánh mắt của anh Lữ Công Tâm sáng hơn bao giờ hết, như chuyên chở lời ca của bài hát: Nầy bao hùng binh tiến lên...
29 Tháng Năm 201212:00 SA(Xem: 7186)
Hội ái hữu Không Quân miền Trung California sẽ tổ chức lễ gắn huy chương cho Lữ Công Tâm vào ngày: 17 tháng 6, năm 2012. Từ 11AM đến 3 PM và sau đó một lần nữa sẽ tuyên dương công trạng Lữ Công Tâm vào Đêm Không Lực - tối thứ Sáu, ngày 6 tháng 7, năm 2012
21 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 7242)
BBT: Ông Trần Minh Nhựt nguyên luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn cựu Dân Biểu Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa đơn vị Tỉnh Biên Hòa. Ông không ngại đường xa đã về tham dự tất niên và mừng Xuân Tân Mão 2012 Biên Hòa California ngày 15 tháng 1 năm 2012.
29 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 8247)
Mỗi bài viết đều ghi tên tác giả, do đó những bài chọn đăng không nhứt thiết phản ảnh lập trường và quan điểm của BCH hội ái hữu Biên Hòa California, hội chỉ làm nhiệm vụ thông tin đến quý đồng hương và thân hữu
13 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 7731)
Đây là chương trình phát hình live sinh hoạt hội đoàn được thực hiện lần đầu tiên tại California, kính mời quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu khắp nơi cùng đón xem
06 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 9005)
Biên Hòa, quê cũ gặp nhau đây Tháng 1, mười lăm, họp nhớ ngày Thân hữu khắp nơi về hội tụ Đồng hương muôn nẻo đến sum vầy
02 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 7056)
Nếu “ Một nụ cười hơn liều thuốc bổ”, tin rằng trong năm mới 2012, nhà nhà có đặc san Biên Hòa California, tìm đọc “ Một Thời Lý Lắc” sẽ có muôn liều thuốc bổ trong nhà…
23 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 6818)
Đây cũng là tấm lòng của các văn thi hữu đồng hương dành cho các anh em Thương Phế Binh tại quê nhà. Những sự đóng góp của đồng hương và thân hữu sẽ tiếp tay trọn ân trọn nghĩa với các anh Thương phế binh của tỉnh Biên Hòa, cũng như góp sức cho hội ái hữu Biên Hòa California phát triển.
20 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 7775)
Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy thành thực cám ơn quý Hội đã trân quý phổ biến cuộn phim đặc biệt Đại Họa Mất Nước của chúng tôi . Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là một nhân tài của xứ Biên Hòa và rất xứng đáng để chúng ta ngưỡng mộ và phổ biến tư tưởng ái quốc của Gs Huy
22 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 7964)
kính chuyển đến đồng hương Biên Hòa Thiệp mời lễ vía ông đình Tân Lân Biên Hòa do hội đồng hương Tân Lân San Jose tổ chức
28 Tháng Chín 201112:00 SA(Xem: 58064)
Luân thường gìn giữ cho nhau Xem như mình lại lỡ tàu nửa đêm Vẫn là anh...vẫn là em... Hãy đem dĩ vãng êm đềm chôn sâu
25 Tháng Tám 201112:00 SA(Xem: 8421)
“ BIÊN HÒA QUÊ TÔI TRONG NỔI NHỚ “ là chủ để của Đặc San Nhâm Thìn 2012 được hội ái hữu Biên Hòa California thực hiện và phát hành nhân ngày mừng tất niên Tân Mão và đón tết Nhâm Thìn vào ngày 15 tháng 1 năm 2012.
11 Tháng Bảy 201112:00 SA(Xem: 14290)
Các cựu học sinh trong đồng phục học trò áo trắng như ngày nào đi học dâng những bó hoa tươi thắm vinh danh các cựu giáo sư Ngô Quyền. Hội ngộ cựu giáo sư học sinh Ngô Quyền tầng tầng lớp lớp đông đảo khí thế dâng tràn như những lớp sóng Bạch Đằng Giang.
23 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 11127)
Đây là một niềm khích lệ quý báu cho hội ái hữu Biên Hòa California trên con đường phục vụ đồng hương và thân hữu khắp nơi. Chúng tôi xin chia xẻ niếm vui đến quý đồng hương.
01 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 10340)
Hơn 300 đồng hương và thân hữu đã đến trong ngày họp mặt tất niên và mừng xuân mới đậm đà tình đồng hưong
27 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 9188)
Hơn 300 đồng hương Biên Hòa và thân hữu vui mừng họp mặt tất niên
27 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 9058)
Kính chuyển đến quý đồng hương và thân hữu Thư mời của Văn Phòng bão hiểm Western Insurance( đơn vị tài trợ cho Hội ái hữu Biên Hòa California). Kính mời quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu cùng đến chung vui và ăn Tết với đồng hương Biên Hòa.
29 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 7474)
GHI DANH THAM DỤ TẤT NIÊN BIÊN HÒA NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2011
16 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 9372)
họp mặt Tất niên 2010 và mừng Xuân Tân Mão 2011 sẽ được tổ chức vào lúc 10 gìờ sáng ngày 23 tháng 01 năm 2011 tại nhà hàng Emerald Bay Nam California.
04 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 9965)
“Nhìn về quê hương bên kia bờ đại dương khi mùa Xuân đến, ai mà không chạnh lòng nhớ về cố quốc, nhất là Biên Hòa, vùng được mệnh danh địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra nhiều nhân tài, luôn làm rạng danh người dân xứ Bưởi.
04 Tháng Mười 201012:00 SA(Xem: 7234)
Từ cái nôi là vùng đất Biên Hòa, cùng chung số phận của dân tộc Việt, những đồng hương Biên Hòa đã trải qua một chặng đường dài đầy gian khổ, dần dần ổn định và gặt hái nhiều thành công trên xứ người. Với họ, thời gian không tồn tại song hành với ký ức về vùng quê một thời gắn bó