Tiếng Việt
Ái Hữu Biên Hòa
Gửi người tình cũ / Thơ Võ Thị Tuyết / Minh Sơn phổ nhạc /