6:08 SA
Thứ Hai
20
Tháng Năm
2024

DIỄN VĂN TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM, ĐẠI HỌC CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH

19 Tháng Năm 20238:33 CH(Xem: 2088)
DIỄN VĂN TRONG BUỔI LỄ TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM,
ĐẠI HỌC CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH
(Please read the English version below the Vietnamese version.)
Các sinh viên tốt nghiệp thân mến!
Thay mặt hội đồng giáo sư Cal State University Long Beach, tôi hân hoan chúc mừng các bạn: CONGATULATIONS!
Như người làm ruộng thu hoạch thóc lúa vào mùa gặt; như người đánh cá trở về bến với lưới đầy cá, hôm nay các bạn thu hoạch thành quả của nhau nhiêu năm tháng miệt mài học tập. Trong bộ mũ áo tân khoa, hẳn rằng các bạn đang có một niềm vui lớn lao tràn ngập tâm hồn.
Từ hôm nay các bạn có thể dùng thì giờ theo ý muốn một cách thoải mái hơn; các bạn có thể ngủ nhiều hơn, đền bù cho những ngày tháng các bạn phải chạy đua với thời giờ và mỗi đêm được ngủ rất ít.
Tuy nhiên, những ngày nghỉ ngơi sẽ trôi qua, các bạn thực sự bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời mình, các bạn bước vào xã hội. Mặc dù các bạn có thể đã làm việc bán thời gian hoặc thậm chí toàn thời gian trong khi theo đuổi con đường học vấn của mình, nhưng lần bước vào xã hội này sẽ rất khác.
Các bạn thân mến,
Khẩu hiệu của Cal State chúng ta là Go Beach! Đây là lời mời gọi chúng ta có một tinh thần khai phóng, dám tiến tới những chân trời mới của học thuật. “Go Beach” là niềm hãnh diện của chúng ta khi chúng ta nhớ rằng mình là một thành phần của trường đại học lừng danh CSULB. Tuy nhiên, một khi đã tốt nghiệp, bước chân của các bạn không chỉ để “Go Beach” mà còn đi xa hơn nữa, các bạn sẽ “Go Sea!”
Biển thơ mộng nhưng biển cũng nguy hiểm. Là một thuyền nhân, tôi có kinh nghiệm về điều này. Khi một con sóng kinh khủng cấp 5 đổ ập xuống con thuyền của các bạn, các bạn sẽ thấy biển không thơ mộng chút nào, biển vô cùng nguy hiểm.
Cuộc đời chúng ta cũng là biển, đó là biển đời. Để vượt qua biển đời, các bạn cần có một ngôi sao dẫn lối. Ngôi sao ấy là lý tưởng.
Khi là một học sinh trung học, tôi được học một bài văn rất đẹp. Đó là bức thư của một người chị gửi cho em, giải thích thế nào là lý tưởng.
Người chị ấy viết như thế này:
“Chị không thể đưa cho em một định nghĩa chính xác về lý tưởng, nhưng chị có thể diễn giải cho em về lý tưởng.
Giả sử có một buổi tối, ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, em thấy có một ngôi sao ở trên ngọn cây. Vì ham thích ngôi sao đẹp đẽ ấy, em mở cửa ra ngoài, leo lên cây để bắt lấy ngôi sao. Tuy nhiên khi em leo lên đến ngọn cây thì ngôi sao đã bay lên đỉnh đồi. Em leo lên đỉnh đồi để bắt ngôi sao thì ngôi sao đã bay lên đến đỉnh núi. Nếu em có sức leo lên đỉnh núi thì ngôi sao đã lững lờ giữa bầu trời. Em lấy một con thuyền, ra khơi để bắt ngôi sao. Trong đêm tối, ngôi sao sáng rực rỡ, dẫn em vượt biển một cách an toàn để đến một bến bờ bình yên và tươi đẹp. Em ạ, ngôi sao ấy chính là lý tưởng của đời em.”
Cũng như vậy, các sinh viên tốt nghiệp thân mến,
Để vượt qua biển đời, trước hết bạn phải chọn cho mình một lý tưởng cao đẹp và đem tất cả khả năng, tri thức, sự quyết tâm để đi theo lý tưởng ấy. Cuộc sống không có lý tưởng là một cuộc sống vô vị, vô nghĩa và vô ích.
Tôi còn vài điều nữa muốn chia sẻ, có liên quan đến bước đường tương lai của các bạn:
1. Người Á châu có câu tục ngữ: “Châu tầm châu, mã tầm mã,” có nghĩa là “thuyền tìm thuyền, ngựa tìm ngựa.” Câu tục ngữa ấy dạy chúng ta rằng: khi đi đường thuỷ, các con thuyền nên tập hợp để đi đi chung với nhau; khi đi đường bộ, kỵ sĩ cũng nên cùng đi chung với nhau. Đi chung, để hỗ trợ lẫn nhau. Khi vượt biển đời, các bạn nên tìm những con thuyền khác đang đi cùng hướng với thuyền của các bạn để giúp đỡ lẫn nhau. Các bạn đừng theo đuổi lý tưởng một mình, hãy cùng những người khác hướng về lý tưởng.
2. Người xưa có nói: “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư.” Ba người đồng hành, tất nhiên trong đó có một người là thầy của tôi. Việc học của các bạn không chấm dứt khi bạn tốt nghiệp. Học là một hành động được thực hiện suốt cả cuộc đời. Có nhiều nguồn để học, trong đó có cách học từ kinh nghiệm và sự hiểu biết của người khác. Các bạn hãy khiêm tốn để học hỏi.
3. Dám nghĩ đến những chuyện lớn và dám đi trên con đường hẹp. Điều đó có nghĩa là nếu muốn thành công rực rỡ, các bạn phải nghĩ đến những điều lớn lao hơn là cơm ăn, áo mặc, tiền bạc và những tiện nghi của một cuộc sống bình thường. Và, để biến những suy nghĩ trong đầu thành hiện thực, bạn phải chấp nhận cuộc sống khó khăn và vượt qua muôn vàn nỗi khó. Bạn có dám là một người như vậy không?
Cuối cùng, trong một ngày vui và đáng hãnh diện như hôm nay, hãy nghĩ đến gia đình, đặc biệt là cha mẹ của các bạn. Đó là những người yêu các bạn bằng tình yêu vô điều kiện và không giới hạn. Họ có thể hy sinh hạnh phúc của họ cho các bạn. Họ đã chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống để đổi lấy thành công của các bạn. Họ yêu các bạn nhiều hơn các bạn nghĩ và họ hy sinh cho các bạn nhiều hơn những gì các bạn mong đợi. Hãy bày tỏ lòng biết ơn của các bạn với những vị này, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động và cách sống của các bạn.
Bạn cũng phải nghĩ đến cộng đồng Việt Nam và tìm cách phục vụ cộng đồng ấy, sao cho cộng đồng của chúng ta ngày càng phát triển và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội Hoa Kỳ.
Cảm ơn các bạn, và một lần nữa, chúc mừng các bạn đã tốt nghiệp.
Dear graduate students!
On behalf of the faculty at Cal State University in Long Beach, I am happy to say to you: CONGRATULATIONS!
As a farmer reaps in the harvest; Like a fisherman returning to the wharf with a net full of fish, today you guys reap the fruits of each other's years of hard work. In your graduation cap and gown, you must have great joy filling your heart. From today you can use the time you want more freely; You can sleep more, making up for the days when you have to race against time and get very little sleep each night.
However, the rest days will pass, you really enter a new phase of your life, and you enter society. Although you may have worked part-time or even full-time while pursuing your education, entering society this time will be very different.
Dear students,
Our Cal State slogan is Go Beach! This is an invitation to us to have a liberating spirit, to approach new horizons of academia. “Go Beach” is our frenzy when we remember that we are part of the prestigious CSULB University. However, once you graduate, your footsteps will not only go to “Go Beach” but also go further, you will be “Go Sea!”
The sea is poetic but the sea is also dangerous. As a boat people, I have experience with this. When a terrible wave of level 5 crashes on your boat, you will see that the sea is not poetic, the sea is extremely dangerous.
Our life is also the sea, it is the sea of life. To get through life, you need a guiding star. That star is ideal.
When I was a high school student, I learned a beautiful essay. It was a letter from a sister to her younger brother, explaining what the ideal is.
The sister wrote this:
“I cannot give you an exact definition of the ideal, but I can explain it to you.
Suppose one afternoon, sitting by the window looking out, you see a star on the top of a tree. Because of your love of the beautiful star, you opened the door to the outside and climbed the tree to catch the star. However, when you climbed to the top of the tree, the star flew to the top of the hill. You climbed to the top of the hill to catch the star, but the star flew to the top of the mountain. If you had the strength to climb to the top of the mountain, the star was already hanging in the sky. You take a boat, go out to sea to catch the star. In the dark night, the star shines brightly, leading you safely across the sea to a peaceful and beautiful shore. My beloved brother, that star is the ideal of your life.”
Likewise, dear students!
To cross the sea of life, you must first choose for yourself a beautiful ideal and all the ability, knowledge, and determination to follow that ideal. A life without ideals is a life of tasteless, meaningless, and futile.
I have a few more things to share, related to your future steps:
1. Asians have a proverb: "Boat finds boats, the horse finds horses." That proverb teaches us that: when sailing on waterways, boats should gather to go together; When walking by the road, horsemen should also go together to support each other. When crossing the sea of life, you should find other boats going in the same direction as your boat to help each other. Don't follow your ideal alone, join others towards the ideal.
2. The ancients have said: "Three people walk the same way, including me, there is a person who deserved my teacher." Your education does not end when you graduate. Learning is an action taken throughout life. There are many sources for learning, including how to learn from the experience and understanding of others. Please be humble to learn.
3. Dare to think big and go on the small road. That means that if you want to be wildly successful, you have to think about bigger things than food, clothing, money, and the comforts of a normal life. And, to turn the thoughts in your head into reality, you have to accept a difficult life and overcome many difficulties. Would you dare to be such a person?
Finally, on a day of joy and pride like today, think of your family, especially your parents. Those are the people who love you with unconditional and unlimited love. They may sacrifice their happiness for you. They have accepted the difficulties in life to win your success. They love you more than you think and they give you more than you expect. Express your gratitude to these people, not only with your words but also with your actions and way of life.
You have to think about the Vietnamese community and find ways to serve it so that our community grows and has a strong foothold in American society.
Thank you, and once again, congratulations on your graduation.

QUYÊN DI

blank
blank
blank
blank
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Năm 2023(Xem: 2023)
Chân thành cám ơn nhân dân và đất nước Hoa kỳ, một đất nước cơ hội và nhân bản, chúc mừng gia đình anh cựu học sinh khóa 6
24 Tháng Tư 2021(Xem: 7978)
Pháo binh thuộc quân đoàn và sư đoàn sẽ khai mào bằng một loạt đại bác vào sáng sớm mai để yểm trợ cho bộ binh tấn công.
20 Tháng Tư 2021(Xem: 7380)
Hơn nữa, do kho dự trữ nhiên liệu và đạn dược, đặc biệt là đạn đại bác, đã gần cạn, bắt đầu từ tháng Hai, ông thực hiện hai chương trình
20 Tháng Tư 2021(Xem: 6712)
Họ dự trù sẽ có cuộc hoảng loạn đối với hằng ngàn người Mỹ và các đồng minh của Nam Việt, các thợ thuyền công chức và bạn bè họ trong thành phố thiếu phòng ngự.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 22989)
Chúng ta không nên sợ hãi hay xấu hổ khi tỏ lòng tôn kính với quốc kỳ Việt Nam thực sự. Chúng ta nên cố gắng hết sức để dạy thế hệ trẻ tiếng Việt
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 27957)
Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.
30 Tháng Mười Một 2019(Xem: 27428)
sự công khai mới sẽ tiếp tục trỗi cao lên và ngân vang xa hơn trên suốt con đường đưa ta đến thế giới hòa giải, tình thân, và hòa bình mới.
11 Tháng Chín 2019(Xem: 27681)
song dù thành công hay thất bại, thì Hoàng Chí Phong vẫn là một "siêu phẩm" đi vào lịch sử đấu tranh đòi dân chủ của nhân loại.
29 Tháng Sáu 2019(Xem: 7728)
không biết các bạn trẻ cùng trang lứa ở đất quê cha đang nghĩ gì? Hay vẫn chưa tỉnh cơn mê. Hay chỉ biết rơi nước mắt vì trái banh trên sân cỏ
19 Tháng Tư 2019(Xem: 8099)
Tháng Tư lại về, ký ức đau thương của người dân miền Nam lại gợi nhớ những chết chóc tang thương do cuộc chiến phi nghĩa của cộng sản Bắc Việt tạo ra
30 Tháng Năm 2017(Xem: 14639)
Đời này tới đời kia, người dân chỉ biết biết cắm cúi sống và cắm cúi làm việc. Nghĩa là đi từ kiếp con người sang kiếp của loài vật.
17 Tháng Ba 2017(Xem: 42189)
GIỚI TRẺ DẤN THÂN YÊU NƯỚC CÀNG NGÀY CÀNG NHIỀU ,THÌ TỔ QUỐC QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM SẼ SỚM CÓ TỰ DO ,DÂN CHỦ, PHÚ CƯỜNG
15 Tháng Ba 2017(Xem: 26214)
Hãy cùng theo dõi Video Clip này đến hết, để nếu mình còn thương còn nhớ VN, thì chúng ta sẽ chờ dịp góp phần công sức với những trí thức đấu tranh
13 Tháng Hai 2016(Xem: 16679)
Hình ành tiêu biểu cùa Western Insuranc văn phòng hội ái hữư Biên Hòa California
15 Tháng Sáu 2015(Xem: 12203)
Những đồng bào của tôi ơi, nhất là những người trẻ trong nay mai sẽ phải kê vai nâng cả một gánh sơ hà, xin đừng để cho kẻ xấu ác tiếp tục khủng bố bằng cụm chữ răn đe “hãy tránh xa chính trị.”
07 Tháng Tư 2015(Xem: 9802)
chúng tôi miễn dịch với mọi sự dối trá và độc ác của cộng sản, nhiều người vẫn đang đi tìm tự do, và sẽ có ngày chân lý sẽ chiến thắng.
30 Tháng Ba 2015(Xem: 9397)
Chỉ còn mỗi cách là toàn dân Tổng Nổi Dậy lôi cổ chúng xuống và đuổi chúng ra khỏi bờ cõi trao chúng cho giặc Tầu là xong
15 Tháng Ba 2015(Xem: 10077)
Các thế hệ tương lai tại Việt Nam xứng đáng được nghe, được nghĩ, được nói điều chân thật, được hưởng một đất nước lành lặn, sạch sẽ. Ngày ấy sẽ tới.
02 Tháng Ba 2015(Xem: 9157)
Cho đến bao giờ ngày này không phải để cho người cười kẻ khóc, mà chỉ còn là một vết sẹo thời gian trong lòng mọi người Việt Nam?
07 Tháng Hai 2015(Xem: 10490)
“Đừng về để dẫm vào đường cụt. Trên mảnh đất này, người tài không có cơ hội. Vì tương lai của con, hãy đi đi!”
12 Tháng Giêng 2015(Xem: 10458)
Bọn chúng, khi đuối lí, chỉ có mỗi một cách, đó là giơ nắm đấm lên. Đừng học lũ mất dạy đó, ông ạ.
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 9352)
Lời của bài hát nầy tôi thấy rất hay rất" tâm tư", nó diễn tả rất đúng cuộc sống nơi " thiên đường " mà tôi đang sống.
22 Tháng Mười 2014(Xem: 10841)
một người Việt Nam bình thường, đơn giản như hạt gạo, củ sắn, củ khoai, con mắm, ngọn rau nhưng cũng vô cùng cao quý
02 Tháng Mười 2014(Xem: 24447)
Tương lai đất nước nằm trong tay bạn, đừng thờ ơ, đừng làm ngơ.
24 Tháng Chín 2014(Xem: 10389)
chín mươi hay một trăm cũng chỉ có một thời tuổi trẻ và khi qua đi, tuổi trẻ sẽ không bao giờ trở lại.
02 Tháng Sáu 2014(Xem: 13856)
mong chờ có ai đó đứng ra trả lời những câu hỏi trên, như đã nêu ra sự thật về Hoàng Sa.
13 Tháng Năm 2014(Xem: 10267)
Chủ nhật ngày 18 tháng Năm năm 2014, Toàn quốc xuống đường! Hãy xuống đường để nhà cầm quyền Việt Nam thấm thía rằng số phận họ gắn liền với dân tộc Việt Nam
01 Tháng Năm 2014(Xem: 9642)
Thật lạ khi ai cũng biết cha mẹ quan trọng hơn, nhưng một vài người lại dành nhiều yêu thương, giấy bút, tâm trí hơn cho những thần tượng ở đâu đó.
01 Tháng Năm 2014(Xem: 14038)
Lần thứ nhất khi đội quân chiến thắng vào Sài Gòn năm 1975, trong khi tất cà mọi người trong đội quân chúng tôi đều hớn hở cười thì tôi lại khóc
30 Tháng Tư 2014(Xem: 10088)
Ba mươi tháng tư đến như tên khách lạ, không mời, không mong, không đợi, không chờ, đến nhà gõ cửa không hỏi, không chào. Ba mươi tháng tư, một nửa miền Nam cúi đầu dưới họng súng đi theo một nửa miền Bắc đau thương xã hội chủ nghĩa
15 Tháng Tư 2014(Xem: 9040)
Vừa biểu tình thầm lặng trong mưa Vừa nhắc nhở cô bác chống Tàu xâm lăng
10 Tháng Tư 2014(Xem: 10177)
Chẳng biết viết gì hơn bao nhiêu người khắp trong nước và thế giới đã viết về anh, tôi chỉ xin phép hương hồn anh và gia đình anh thứ lỗi cho tôi về những gì “có ý khác
07 Tháng Tư 2014(Xem: 9548)
chó là con vật được đánh giá cao vì sự thông minh, lanh lợi, lòng trung thành, tình cảm chan chứa, và nhất là mối thân hữu tự nhiên đối với loài người.
03 Tháng Tư 2014(Xem: 12898)
Hãy hy vọng và cầu nguyện, ngay cả khi chúng ta bị phản bội, đang thất bại, hoặc gặp hoạn nạn… Tất cả rồi cũng trôi qua với cuộc đời tạm thời này
25 Tháng Ba 2014(Xem: 11315)
Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường
21 Tháng Ba 2014(Xem: 23457)
Cuộc Chiến Quốc Cộng đang đi vào giai đoạn kết thúc. Số phận của Đảng Cộng Sản Việt Nam và chế độ Việt Cộng đã được quyết định, vấn đề còn lại chỉ là khi nào và bằng cách nào.
28 Tháng Hai 2014(Xem: 10414)
tuổi trẻ Việt Nam và người dân yêu chuộng tự do dân chủ sẽ là người tiên phong quyết định vận mạng của đất nước cho VIỆT NAM NGÀY MAI
27 Tháng Hai 2014(Xem: 12029)
Vũ điệu trên những xác chết... Sự ngu dốt của một thiếu tá... Sự chết lịm của một chính thể.
24 Tháng Hai 2014(Xem: 14673)
Ukraine cũng là bài học để mà họ có thể nhìn, nếu học tích cực hơn, thì họ nhìn theo một quan điểm tích cực, tức là quan hệ nhân - quả, "Tôi muốn nói tới quan hệ ai bắn vào nhân dân...
24 Tháng Hai 2014(Xem: 9435)
Hiện tại nước Nga đã vĩnh biệt CNCS, nhưng như con chim một lần bị tên bắn, Nhân dân Ukraina giờ đây nhìn thấy cành cây cong vẫn cứ run rẩy dù cành cây có điểm những nụ hồng.
18 Tháng Hai 2014(Xem: 9479)
Là một người quan sát về lịch sử, tôi biết là lịch sử, mặc dù được khép kín trong quá khứ, vẫn luôn luôn mở rộng ra tương lai.
18 Tháng Giêng 2014(Xem: 11328)
Nên chăng phải in câu “Người tiêu thụ vé số kiến thiết từ trẻ em, người già, người tàn tật là tiếp tay với vi phạm pháp luật” trên từng tờ vé số kiến thiết
22 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 9676)
Việt Dzũng đã ra đi, nhưng tinh thần và lý tưởng phục vụ cho tha nhân, cho quê hương đất nước cùng dòng nhạc của anh vẫn còn tồn tại và sẽ sống mãi trong lòng những người thương mến anh.
22 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 9527)
Mỗi con người sinh ra đều có điều kiện và giới hạn của họ. Vấn đề là mỗi người phải cố gắng sống và làm việc để phát triển hết mức khả năng của mình.
22 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 9754)
Xin Anh, nhờ Ơn Trên, phù hộ cách riêng cho những ai còn sống đang tiếp tục con đường Anh từng đồng hành và gây nguồn cảm hứng.
20 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 10299)
Sau hai mươi năm hoạt động không ngừng nghỉ trên mọi lãnh vực và được nổi danh khắp nơi, được hàng triệu người ái mộ (nhứt là giới trẻ ở hải ngoại), nhưng cũng có lúc Việt Dzũng cảm thấy rất cô đơn.
19 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 13746)
“Phim tài liệu” của miền Nam trong các trận hải chiến Hoàng/Trường Sa từ 19/1/1974 – mà hồi trước (Việt cộng) mình cố thắng nó nên phải nhìn nhận việc cắt đất tổ tiên (VN) của đồng chí Phạm văn Đồng đúng “không chệch vào đâu được”