8:16 CH
Thứ Tư
8
Tháng Mười Hai
2021

Tìm hiểu Đạo luật y tế mới của ông Trump.

22 Tháng Ba 201711:48 CH(Xem: 4848)
Đạo luật cải tổ y tế của tống thống Trump đã được chính ông phát động để kêu gọi sự ủng hộ toàn quốc. Có thể thấy chương trình này là một dạng Obamacare phiên bản nhẹ (1). Trọng tâm đạo luật là gỡ bỏ gánh nặng cho những doanh nghiệp về khoản bảo hiểm bắt buộc phải trả cho nhân viên. Đạo luật cũng tăng sự lựa chọn và kích thích sự canh tranh giá cả giữa các công ty bảo hiểm y tế. Mục đích xa hơn của Đạo luật là tiết kiệm tiền, tránh lãng phí do chương trình Obamacare gây nên, ví dụ như các bác sĩ lợi dụng kẽ hở của luật để thu phí những dịch vụ chăm sóc y tế không cần thiết.
 
blank
blank
benguyen
Theo trang passthebill.gop hay readthebill.gop, chính phủ ông Trump giới thiệu những điểm trọng tâm của kế hoạch cải tổ như sau:
 
8 điểm trọng tâm của Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Người Mỹ (AHCA) (2)
1. Loại bỏ thuế Obamacare gây tổn hại cho người tạo việc làm, tăng phí bảo hiểm cao cấp, và hạn chế các lựa chọn giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ - bao gồm thuế đối với thuốc theo toa, thuốc mua tự do, phí bảo hiểm y tế và thiết bị y tế.
 
2. Loại bỏ hình phạt bắt buộc đối với cá nhân và người sử dụng lao động buộc hàng triệu công nhân, gia đình và người tạo việc làm trở thành những kế hoạch không chính xác của Obamacare mà họ không muốn và không đủ khả năng chi trả.
 
3. Cấm các công ty bảo hiểm y tế từ chối bảo hiểm hoặc thu thêm tiền của bệnh nhân dựa trên các điều kiện đã có từ trước.
 
4. Giúp thiếu niên tiếp cận với bảo hiểm y tế và ổn định thị trường bằng cách cho phép người phụ thuộc tiếp tục ở lại trong kế hoạch của cha mẹ cho đến khi họ 26 tuổi.
 
5. Thiết lập Tổ chức Bệnh nhân và Quỹ ổn định Quốc Gia (3), cung cấp cho các tiểu bang 100 tỷ đô la để thiết kế các chương trình đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các nhóm bệnh nhân và giúp đỡ người Mỹ có thu nhập thấp có khả năng chăm sóc sức khoẻ.
 
6. Hiện đại hóa và tăng cường Medicaid bằng cách chuyển sang "phân bổ theo đầu người" để các tiểu bang có thể phục vụ tốt hơn cho những bệnh nhân có nhu cầu cần nhất.
 
7. Cấp quyền cho các cá nhân và gia đình chi tiêu tiền chăm sóc sức khoẻ theo cách mà họ muốn, và đáp ứng nhu cầu của họ bằng cách tăng cường và mở rộng Tài khoản Tiết kiệm Y tế (4) - tăng gấp đôi số tiền mà mọi người có thể đóng góp và mở rộng cách mọi người có thể sử dụng nó.
 
8. Giúp người Mỹ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng hơn và giá cả phải chăng bằng cách cung cấp tín dụng thuế hàng tháng giữa $ 2,000 và $ 14,000 một năm cho các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp và trung bình không có bảo hiểm thông qua công việc hoặc chương trình của chính phủ.
 
(1) Obamacare light version
(2) AHCA American Health Care Act
(3) Patient and State Stability Fund
(4) Health Savings Accounts (HSAs)
 
Nguyên văn tài liệu:
8 NEED-TO-KNOW FACTS ABOUT THE AHCA
1. Dismantles the Obamacare taxes that have hurt job creators, increased premium costs, and limited options for patients and health care providers—including taxes on prescription drugs, over-the-counter medications, health-insurance premiums, and medical devices.
 
2. Eliminates the individual and employer mandate penalties, which forced millions of workers, families, and job creators into expensive, inadequate Obamacare plans that they don’t want and cannot afford. 
 
3. Prohibits health insurers from denying coverage or charging more money to patients based on pre-existing conditions. 
 
4. Helps young adults access health insurance and stabilize the marketplace by allowing dependents to continue staying on their parents’ plan until they are 26. 
 
5. Establishes a Patient and State Stability Fund, which provides states with $100 billion to design programs that meet the unique needs of their patient populations and help low-income Americans afford health care.
 
6. Modernizes and strengthens Medicaid by transitioning to a “per capita allotment” so states can better serve the patients most in need.
 
7. Empowers individuals and families to spend their health care dollars the way they want and need by enhancing and expanding Health Savings Accounts (HSAs)—nearly doubling the amount of money people can contribute and broadening how people can use it.
 
8. Helps Americans access affordable, quality health care by providing a monthly tax credit—between $2,000 and $14,000 a year—for low- and middle-income individuals and families who don’t receive insurance through work or a government program. 
 
Những câu hỏi và câu trả lời
 
Mục tiêu Đạo luật là gi?
Kế hoạch của chúng tôi giúp giảm bớt các khoản thuế và các nhiệm vụ làm tổn thương người tạo việc làm, tăng phí bảo hiểm, và các lựa chọn hạn chế cho bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Nó trả lại quyền kiểm soát chăm sóc sức khoẻ từ Hoa Thịnh Đốn trở lại các tiểu bang và phục hồi thị trường tự do để người Mỹ có thể tiếp cận với các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả phù hợp với nhu cầu của họ.
 
Có tốt hơn Đạo luật Obamacare như thế nào?
Chương trình Obamacare dẫn đến chi phí cao hơn, ít lựa chọn hơn, và ít sự tiếp cận với những người cần có nhu cầu chăm sóc. Những gì chúng tôi đề xuất sẽ cung cấp sự kiểm soát và sự lựa chọn các cá nhân và gia đình cần tiếp cận với chăm sóc sức khoẻ phù hợp với họ. Và chúng tôi tăng cường tính tự do và tính linh hoạt thị trường cung cấp y tế. Người tạo việc làm và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cần cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả phải chăng.
 
Làm thế nào để cải thiện việc chăm sóc sức khoẻ của tôi?
Những gì chúng tôi đề xuất sẽ giảm phí bảo hiểm và mở rộng và nâng cao các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ để người Mỹ có thể tìm thấy một kế hoạch phù hợp với họ. Chúng tôi cũng đảm bảo rằng người Mỹ có thể tiết kiệm và chi tiêu tiền cho chăm sóc sức khoẻ của họ theo cách mà họ muốn và cần - không phải là cách Hoa Thịnh Đốn quy định.
 
Liệu có hủy bỏ sự bảo vệ bệnh nhân, bao gồm cả những người có các tình trạng bệnh từ trước?
Không, người Mỹ không bao giờ bị từ chối bảo hiểm hoặc bị buộc trả thêm tiền nhiều hơn do tình trạng bệnh từ trước. Chúng tôi bảo vệ sự bảo vệ bệnh nhân quan trọng, chẳng hạn như cấm các công ty bảo hiểm y tế từ chối bảo hiểm cho bệnh nhân dựa trên các điều kiện đã có sẵn và nâng nắp bảo hiểm y tế. Và chúng tôi cho phép những người phụ thuộc tiếp tục giữ kế hoạch của cha mẹ cho tới khi họ 26 tuổi.
 
Bạn có hủy bỏ tất cả các khoản thuế của Obamacare?
Kế hoạch của chúng tôi giúp giải tỏa khỏi tất cả các loại thuế của Obamacare, bao gồm tháo dỡ thuế thuốc theo toa, thuốc mua tự do, phí bảo hiểm y tế và các thiết bị y tế. Và chúng tôi ngay lập tức loại bỏ các hình phạt bắt buộc của cá nhân và người sử dụng lao động, buộc hàng triệu người vào kế hoạch của họ mà họ không muốn và không thể trả nổi.
 
Có xóa bỏ trợ cấp không?
Trợ cấp của Obamacare phải được bãi bỏ. Những trợ cấp này thiếu sót nặng nề, khiến hàng triệu cá nhân và gia đình tầng lớp trung lưu mà không có sự giúp đỡ chăm sóc sức khoẻ cho họ. Cũng như tổng thống Trump kêu gọi, chúng tôi sẽ thay thế các khoản trợ cấp của Obamacare với tín dụng thuế giúp người Mỹ - bao gồm cả những người bỏ Obamacare có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ phù hợp với nhu cầu của họ.
 
Có hủy bỏ việc mở rộng Medicaid của Obamacare?
Medicaid là một chương trình quan trọng, nhưng nó có những sai sót, như ít sự lựa chọn và ít khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc có chất lượng hơn. Sự mở rộng của Obamacare làm cho những sai sót đó tồi tệ hơn. Đề xuất của chúng tôi tăng cường Medicaid và nhắm tới các nguồn lực hạn chế của chương trình cho những bệnh nhân có nhu cầu cần nhất. Chúng tôi sẽ cung cấp một sự chuyển đổi ổn định và giúp đảm bảo rằng người Mỹ có thu nhập thấp có thể tiếp cận các lựa chọn chất lượng và giá cả phải chăng thông qua một thị trường bảo hiểm tư nhân mới, cạnh tranh trên cơ sở tiểu bang state-based.
 
Hàng triệu người Mỹ mất bảo hiểm y tế vì kế hoạch mới này?
Không. Chúng tôi đang làm việc để cung cấp cho tất cả người dân Mỹ sự an tâm về chăm sóc sức khoẻ của họ. Chúng ta sẽ có một sự chuyển đổi ổn định hướng tới một hệ thống trao quyền cho bệnh nhân với nhiều lựa chọn hơn và giảm chi phí. Trong quá trình chuyển đổi, người Mỹ sẽ tiếp tục có quyền tiếp cận các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ hiện tại của họ. Chúng tôi thậm chí còn thực hiện các bước để cung cấp sự linh hoạt và sự lựa chọn cho người mua bảo hiểm thông qua thị trường cá nhân. Ví dụ, cá nhân và gia đình sẽ có thể sử dụng trợ cấp hiện tại của họ để mua bảo hiểm-bao gồm phạm vi bảo hiểm thảm khốc mà hiện đang bị cấm trao đổi.
 
Điều gì xảy ra với phạm vi bảo hiểm tôi nhận được thông qua công việc?
Chúng tôi bảo vệ bảo hiểm do chủ nhân bảo trợ - một lợi ích quan trọng giúp hơn 150 triệu công nhân và gia đình tiếp cận chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả phải chăng.
 
Làm thế nào để hàng triệu người Mỹ đã đạt được bảo hiểm thông qua việc mở rộng Medicaid của Obamacare?
Đề xuất của chúng tôi cung cấp cho những người Mỹ không nhận bảo hiểm thông qua công việc hoặc chương trình của chính phủ với khoản tín dụng thuế có thể hoàn trả trước, để họ có thể tiếp cận một kế hoạch phù hợp chứ không phải là do Hoa Thịnh Đốn đưa ra.
 
Tín dụng thuế này khác với khoản trợ cấp của Obamacare như thế nào?
Các khoản trợ cấp của Obamacare dựa trên thu nhập, các khoản trợ cấp của Obamacare cũng chỉ áp dụng cho bảo hiểm do Hoa Thịnh Đốn đưa ra, làm hạn chế tính linh hoạt và sự lựa chọn. Đạo luật của chúng tôi bãi bỏ các khoản trợ cấp thiếu hụt của Obamacare vào năm 2020 và thay vào đó cung cấp tín dụng thuế cho những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình không được bảo hiểm thông qua công việc hoặc chương trình của chính phủ. Không giống như trợ cấp của Obamacare, các khoản tín dụng thuế này dựa trên tuổi và quy mô gia đình và dần dần sẽ chấm dứt khi thu nhập của bạn tăng lên - đảm bảo rằng công việc luôn suôn sẻ và người Mỹ chăm chỉ làm việc không bị bỏ rơi.
 
Tín dụng thuế của tôi sẽ có nhiều không? Liệu tôi có thể mua một kế hoạch chăm sóc sức khoẻ thực sự với nó?
Các khoản tín dụng thuế của chúng tôi dựa trên tuổi và quy mô gia đình. Mỗi năm, người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình sẽ đủ điều kiện để nhận bảo hiểm y tế từ $ 2,000 đến $ 14,000, tùy thuộc vào tuổi của bạn và mức độ đông người của gia đình bạn. Những khoản tín dụng thuế này sẽ đáng tin cậy - điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa cho các cá nhân và gia đình khi tiếp cận chăm sóc sức khoẻ thông qua một thị trường bảo hiểm mới có tính cạnh tranh và dựa trên cơ sở tiểu bang state-base. Với tất cả các chính sách khác, chúng tôi đang đề xuất tăng các lựa chọn và giảm chi phí, tín dụng thuế này sẽ giúp mọi người tiếp cận các lựa chọn chăm sóc sức khoẻ mà họ muốn và cần.
 
Phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ?
Đề xuất của chúng tôi đặc biệt cấm bất kỳ phân biệt đối xử về giới. Phụ nữ sẽ được tiếp cận bình đẳng với những lựa chọn chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và giá cả như nam giới làm theo đề xuất của chúng tôi.
 
Phụ nữ có thể mua một kế hoạch bao gồm phá thai không?
Không. Đề xuất của chúng tôi phù hợp với Sửa đổi Hyde Amendment, không cho phép người đóng thuế trả tiền cho việc phá thai tự chọn.
 
Liệu Phí bảo hiểm có tăng do ít người tham gia vào thị trường?
Bằng cách bãi bỏ các khoản thuế, giảm các quy định và khôi phục lại quyền kiểm soát cho các tiểu bang, kế hoạch của chúng tôi sẽ tăng cường sự đổi mới và cạnh tranh trong thị trường chăm sóc sức khoẻ. Cách tiếp cận này sẽ dẫn đến chi phí thấp hơn và nhiều lựa chọn hơn. Trên thực tế, kế hoạch của chúng tôi dự kiến ​​sẽ giảm phí bảo hiểm. Và nó sẽ mang lại sự linh hoạt hơn cho mọi người để tiết kiệm và chi tiêu chăm sóc sức khoẻ theo cách mà họ muốn và cần.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Mười Một 2021(Xem: 177)
Đã đến lúc phải tôn vinh đúng mức các thầy cô giáo, đặc biệt là ở bậc tiểu học, trả lương xứng đáng, và dĩ nhiên phải sàng lọc để chọn đúng những người
15 Tháng Chín 2021(Xem: 247)
Hãy biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tràn ngập niềm vui; hãy lưu lại cho thế hệ sau những điều tốt đẹp.
29 Tháng Tám 2021(Xem: 948)
cụ Biden dĩ nhiên sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng tất cả những người đã bỏ phiếu cho cụ sẽ liên đới chịu trách nhiệm trước lịch sử
29 Tháng Tám 2021(Xem: 911)
Đủ rồi các bạn hỉ? ! Xin tạm biệt. Xin lắng chúc lòng thương nhớ quê hương đã mầt và thương xót cho đất nước và người dân A Phú Hản xa xôi kia.
27 Tháng Bảy 2021(Xem: 1271)
Chúng ta thật sự chỉ còn có thể trông cậy vào nhau để sống còn trong trận cuồng phong Covid này. KHÔNG CÒN AI KHÁC!
26 Tháng Bảy 2021(Xem: 1115)
từng dòng người tháo chạy khỏi Sài Gòn. Bởi Sài gòn không còn đủ sức cưu mang họ.... Sài gòn bệnh nặng rồi.
21 Tháng Bảy 2021(Xem: 949)
Xin đừng vì cảm xúc nhất thời hay vì lấy thành tích cho phong trào của hội nọ hội kia mà tổ chức ra những việc không có giá trị và lãng phí tình cảm thực sự của người dân như vậy nữa.
18 Tháng Bảy 2021(Xem: 707)
phần ăn giấm giúi cho nhau dưới gầm bàn quyền lực. Tuổi trẻ đó, thời đại đó, sẽ không khác gì dành cho loài dã thú.
08 Tháng Sáu 2021(Xem: 1093)
Nếu bạn muốn mối quan hệ của mình thành công, hãy luôn nhớ mang theo sự tử tế và vị tha. Chắc chắn, sẽ có rất nhiều thách thức phải đối mặt và vượt qua
18 Tháng Tư 2021(Xem: 2044)
Toàn thế giới không có một chính quyển dân chủ tiên tiến nào mà phải quản tri đất nước sau hàng rào sắt thép hay đít của những người lính chiến
10 Tháng Ba 2021(Xem: 2155)
Một đứa trẻ sinh trưởng và lớn lên trong gia đình khoan hậu, thiện lương cũng sẽ mang trái tim hiền lành, nhân duyên tốt,
26 Tháng Hai 2021(Xem: 2148)
Nên, đĩa CD với bài hát “Huế Tình Yêu Của Tôi” mà bạn gửi, tôi xin cất lại. Bởi vì như tôi đã nói “Huế Tình Yêu Của Tôi.” Chỉ còn là một nỗi đau.
28 Tháng Giêng 2021(Xem: 1558)
mà lại đi bỏ một người có tâm, có tài thực sự để lựa một cụ già vừa lẫn vừa ễnh bụng với cả trăm triệu Nhân Dân Tệ
25 Tháng Giêng 2021(Xem: 1536)
cũng như chính họ sẽ là nhân tố chính để từng bước biến thế giới này nằm dưới tay kiểm soát của các chính quyền độc tài toàn trị.
21 Tháng Giêng 2021(Xem: 1655)
Giờ này deep state chỉ còn biết vò đầu bứt tóc than trời : Không có cái dại nào giống dại nào, sao lại để con chốt qua sông !!
09 Tháng Giêng 2021(Xem: 1775)
Tôi muốn nói, đã phạm một tội tày trời: đó là sự phản bội. Một cựu T.T Trump nay mai sẽ chết đi, còn lưu danh thiên cổ.
29 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1948)
Trump đã quá dũng cảm khi đối đầu với họ cùng con bạch tuộc khổng lồ TQ chỉ với vũ khí hiến pháp và luật pháp Mỹ. Liệu nhân cách Mỹ có chiến thắng được lực lượng quái thú kia không...?
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1996)
Tóm lại các nhà đầu tư trên thế giới đã nhận ra điều này ngay sau ngày bầu cử. Sẽ không có gì thay đổi mấy
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1794)
đất nước hùng mạnh là lòng dân. Ý dân là ý trời. Hôm qua tui đã thấy ý dân muốn gì.
12 Tháng Mười 2020(Xem: 2085)
Người thắng cử sẽ được người thua cuộc bắt tay nói lời chúc mừng và lui về vui với đời thường theo đúng tinh thần dân chủ và theo hiến pháp.
25 Tháng Chín 2020(Xem: 2477)
Và còn biết bao nhiêu điều tai hại nghiêm trọng khác vi dân chúng thiếu hiểu biết và vì lãnh tụ thiếu đạo đức kể sao cho hết!
24 Tháng Chín 2020(Xem: 2177)
Vậy nên tôi lên tiếng, dù nhiều người nói lên tiếng cũng chẳng đi đến đâu, chừng nào tôi còn thở, khi chết thì thôi, chứ không như con hến chỉ chịu mở miệng khi đã bị luộc chín
15 Tháng Chín 2020(Xem: 2038)
xua đuổi bóng tối khỏi miền đất cơ hội đã thấm mồ hôi và xương máu của các bậc tiền nhân anh hùng như Washington, Abraham Lincoln, Ronald Reagan...
07 Tháng Chín 2020(Xem: 2428)
Nhìn vào những thành phố nổi loạn và bất an hôm nay, chúng ta nhận ra những chính trị gia "bất tài" mà những năm trước số đông dân Mỹ
31 Tháng Tám 2020(Xem: 2317)
Cầu nguyện ơn trên ban phước cứu độ cho toàn dân trên khắp thế giới này, ngay cả những nơi khởi thủy nạn dịch, hãy giúp cho người dân thoát qua cơn dịch cúm
16 Tháng Tám 2020(Xem: 2330)
Úc bỗng dưng bị Tàu cộng dán cho cái nhãn “kỳ thị” sau khi lên tiếng đòi điều tra nguồn gốc phát xuất của con cúm Vũ Hán.
16 Tháng Tám 2020(Xem: 2486)
Số ít nhưng là số có thể thay đổi thời cuộc nếu chúng ta biết cách xử dụng cho có hiệu quả.
17 Tháng Bảy 2020(Xem: 2216)
tôi không bận tâm số thực phẩm này sẽ nuôi sống những người theo phe Dân chủ hay Cộng hòa.Chúng ta đều là người Mỹ và đó mới là điều quan trọng!
12 Tháng Bảy 2020(Xem: 3136)
Đặc biệt là các vụ giết người vì mâu thuẫn nhỏ ngày càng gia tăng.
08 Tháng Bảy 2020(Xem: 2697)
nhà cách mạng Voltaire của Pháp từng nói “tôi có thể không đồng ý với những gì anh nói, nhưng sẽ tranh đấu đến chết để anh có quyền nói”
01 Tháng Bảy 2020(Xem: 2728)
Phe cánh tả cũng không thể chấp nhận việc ông Trump tái đắc cử một lần nữa, bởi điều đó có nghĩa là làn sóng tiến bộ của cách mạng cánh tả có thể sẽ bị bóp nghẹt mãi mãi
28 Tháng Sáu 2020(Xem: 2529)
Một số kẻ thù nội ngoại đang đứng sau lưng giựt dây, yểm trợ mong muốn được thấy một nước Mỹ xáo trộn
29 Tháng Năm 2020(Xem: 2649)
Con người nếu có tâm, có phúc, sống tại nơi có phong thủy xấu rồi cũng sẽ có ngày chuyển thành đẹp
23 Tháng Năm 2020(Xem: 2692)
chúng ta sẽ phải giải thích như thế nào cho con em chúng ta, nhất là cho con cháu của chúng ta rằng chúng ta đã được lớn lên trong một nước Mỹ
27 Tháng Tư 2020(Xem: 23373)
danh dự của TT Nguyễn Văn Thiệu vẫn chưa được phục hồi. Người Mỹ vẫn muốn con cháu VN nhìn TT Nguyễn Văn Thiệu như là một kẻ luôn luôn cản trở và phá hoại hòa bình
11 Tháng Tư 2020(Xem: 33326)
“Chúng ta sẽ đánh bại loại vi-rút này và chúng ta sẽ sớm đánh bại nó. Chúng ta sẽ đưa đất nước của mình trở lại.”
10 Tháng Tư 2020(Xem: 13032)
Mà điều này không phải tôi nhận xét, đó là ý của các cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng đó ạ.
02 Tháng Tư 2020(Xem: 2767)
Trong trận chiến của thế kỷ này, cùng nhau, ta hãy khích lệ, an ủi nhau để thêm niềm tin và hy vọng.
30 Tháng Ba 2020(Xem: 3320)
Một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa toàn nước Mỹ. Chuyện nước Mỹ có vĩ đại hay không, không còn là câu hỏi nữa rồi.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 2946)
Thử thách trước nạn dịch cúm Vũ Hán cũng là cơ hội của nước Mỹ, ít ra cũng là cơ hội hết phụ thuộc vào Chuỗi Cung Ứng của Trung Quốc
24 Tháng Ba 2020(Xem: 2592)
Chưa ai sáng giá hơn ông Trump trong giai đoạn này, chỉ cần một chút yêu thương khi ông vẫn đang là Tổng thống của bạn.
21 Tháng Ba 2020(Xem: 2663)
Chẳng ai muốn mình bị sớm quên đi. Tại sao không sống một cuộc đời ý nghĩa, đáng nhớ, ít ra với chính mình.
17 Tháng Hai 2020(Xem: 2921)
Nếu Việt Nam trở thành ổ dịch thứ hai sau Trung Quốc, thì khi đó chính quyền phải đối mặt với sức ép và sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía người dân
30 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 3079)
Hứa chắc là không có đụng hàng,nhưng sẽ gần gủi bà con với cái anh nào đó đang cùng cảnh ngộ.
16 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 3551)
Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó, nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình
08 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 3290)
Hạnh-phúc không phải là vấn đề số-mệnh. Đó là vấn-đề lựa-chọn.”
27 Tháng Mười Một 2019(Xem: 2814)
những kẻ vô ơn kia lại đang dùng chính chữ Quốc ngữ để vấy bẩn công lao của những người sáng tạo ra con chữ ấy
02 Tháng Mười Một 2019(Xem: 2965)
Người miền Nam giữ gìn văn hóa dân tộc nhưng luôn cởi mở, cầu tiến, học hỏi, gạn lọc điều hay cái đẹp của văn hóa dân tộc khác.
11 Tháng Mười 2019(Xem: 3326)
Ngày vinh quang sẽ đến, nếu mỗi người chúng ta vượt qua sợ hãi. Chúc mọi người chân cứng, đá mềm.