12:52 SA
Thứ Ba
16
Tháng Tám
2022

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU CỤ BÀ PHAN VĂN TÌNH QUA ĐỜI TẠI CALIFORNIA

23 Tháng Mười Một 20163:40 SA(Xem: 6138)

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc kính báo cùng thân bằng

 quyến thuộc và bạn hữu gần xa:

Vợ, Mẹ, Chị, Bà Nội, Bà Ngoại, Bác, Cô, Dì của chúng tôi là

PHAN VĂN TÌNH

BakimChau

Nhũ danh Sarah Phan

“Kim Châu Biên Hòa”

Nguyên quán tại Biên Hòa, Việt Nam

Đã an nghỉ trong nước Chúa ngày 14 tháng 11 năm 2016 tại Los Angeles County, California

HƯỞNG THỌ 85 TUỔI

Linh cữu được quàn tại

Rose Hills Memorial Park, 3888 Workman Mill Road, Whittier, CA 90601

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Lễ Phát Tang:   Thứ Sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016, 4:00 - 5:00 chiều

Thăm Viếng:    Thứ Sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016, 5:00 – 8:30 tối

                              tại Rose Hills Visitation Center. Vào cổng số 1.

 

Lễ Tang:            Thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016 lúc 1:00 trưa

                             tại SkyRose Chapel, Rose Hills. Vào cổng số 1.

Lễ Hạ Huyệt:   Thứ Bảy ngày 26 tháng 11 năm 2016 lúc 3:00 chiều

                             tại Garden of Serenity, Rose Hills. Vào cổng số 1.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Chồng: Ông Phan Văn Tình cùng gia đình các con, các cháu, và các em

CÁO PHÓ NÀY XIN THAY THẾ THIỆP TANG

Thay vào phúng điếu, xin đóng góp vào quỹ từ thiện y tế cho đồng bào Việt Nam

“GSMDM – Good Samaritan Medical and Dental Ministry for Vietnam” http://www.gsmdm.org

 

****************************************************************************** 

 

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Biên Hòa California nhận được tin

PHAN VĂN TÌNH

Nhũ danh Sarah Phan

“Kim Châu Biên Hòa”

Nguyên quán tại Biên Hòa, Việt Nam

Đã an nghỉ trong nước Chúa ngày 14 tháng 11 năm 2016 tại Los Angeles County, California

HƯỞNG THỌ 85 TUỔI

BAN CHẤP HÀNH HỘI ÁI HỮU BIÊN HÒA

Đồng Hương và Thân Hữu

Thành kính phân ưu đến gia đình Tang Quyến. Nguyện Cầu Hương linh cụ bà Phan Văn Tình sớm an nghỉ trong nước Chúa.
Email gia đình: pizzi7cato@yahoo.com

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn