12:43 SA
Thứ Năm
17
Tháng Sáu
2021

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG GHI DANH THAM DỰ TẤT NIÊN BIÊN HÒA 2014

10 Tháng Giêng 201412:00 SA(Xem: 5413)

TIỆN VIỆC GHI DANH QUÝ ĐỒNG HƯƠNG VÀ THÂN HỮU XIN LIÊN LẠC:

LỮ CỖNG TÂM 714- 651-9160

NGUYỄN HỮU HẠNH 714-443-1819

 

 

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG BIÊN HÒA VÀ THÂN HỮU GHI DANH THAM DỰ TẤT NIÊN

 

THẦY DƯƠNG NGỌC SUM

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG

CA

1 NGƯỜI

ANH HUỲNH BÁ HOANH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN TRUNG TÂM

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN THỊ MỸ

CA

1 NGƯỜI

GĐ VÕ THỊ NGỌC DUNG

CA

3 NGƯỜI

CHI HÒA (XÓM HOA LƯ)

CA

6 NGƯỜI

ANH KHOA

CA

1 NGƯỜI

ANH MINH( TÂN VẠN)

CA

2NGƯỜI

ANH LONG

CA

2NGƯỜI

CHỊ KIM ( TÂN MAI)

CA

1 NGƯỜ1

ANH LÊ VĂN NGHIÊM ( CẢNH SÁT)

CA

1NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ HỮU PHÚC

NEW JERSEY

2 NGƯỜI

BÀ NGUYỄN XUÂN THỊNH

CA

1 NGƯỜI

BÀ LIÊN

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ HỒNG PHƯƠNG (CÔNG THANH)

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ VĂN LƯƠNG

CA

1 NGƯỜI

CHỊ KIM (LOS ANGELES)

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH CHỊ PHỤNG ( TÂN MAI)

CA

10 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH KIỆT &CAO CHUNG

CA

2 NGƯỜI

ANH VÕ HÀ PHI

CA

1 NGƯỜI

ANH TRƯƠNG THÀNH CÁT

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ HOÀNG PHƯƠNG( XUYÊN MỘC)

CA

1 NGƯỜI

BÀ ĐẠI TÁ THÀNH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN HOAN

CA

1NGƯỜI

CHỊ BÙI THỊ KIM CHÂU

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH XUÂN HÓA

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN NGỌC ẦN J

CA

2 NGƯỜI

NGUYỄN QUANG MINH

CA

1 NGƯỜI

HUỲNH VĨNH MINH

CA

1 NGƯỜI

ANH PHẠM SƠN DANH

CA

1 NGƯỜI

 CHỊ TRƯƠNG THỊ NGUYỆT

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ TRẦN MINH CHIỂU ( TÂN MAI)

CA

2 NGƯỜI

BS NGUYỄN QUÝ ĐOÀN ( TÂN MAI)

CA

2 NGƯỜI

ANH HOÀNG XUÂN LAI (TAM HIỆP)

CA

1 NGƯỜI

ANH HOÀNG DUY LIỆU

CA

1 NGƯỜI

ANH ĐỖ VĂN THUYẾT ( TAM HIỆP)

CA

1 NGƯỜI

CHỊ HOÀNG KIM QUI (SAN DIEGO)

CA

1 NGƯỜI

CHỊ PHƯƠNG ( SAN DIEGO)

CA

1 NGƯỜI

T. H. PHẠM TRỌNG KIẾN 3/72 TĐ

CA

2 NGƯỜI

T. H. NGUYẼN KIM TRỌNG 3/72 TĐ

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH HỮU THỌ

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN VĂN HÒA

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ ĐINH HOÀNG VÂN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ MA THÀNH XUÂN

CA

2 NGƯỜI

GIA ĐINH LƯƠNG MINH LÝ

CA

7 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỆ & HẠNH( TÂN HẠNH)

CA

2 NGƯỜI

ANH HUỲNH ĐỒNG( HUỲNH CỦA)

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ MA HỒNG PHÚC

CA

2 NGƯỜI

 CHỊ HƯƠNG XUÂN (TRẦN T. XUYÊN)

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ VĂN ÚT

CA

2 NGƯỜI

CHỊ HÀ THỊ NHUNG

CA

2 NGƯỜI

CHỊ BỘI NGỌC LONG THÀNH

CA

1 NGƯÒI

ANH TRẦN VĂN VIỆT

CA

1 NGƯỜI

ANHCHỊ MAI TUẤT & HỒNG ĐÀO

CA

2 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN KIM HUÊ

CA

2 NGƯỜI

 THẦY CÔ HUỲNH THANH MAI

CA

2 NGƯỜI

CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ 

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ ÁNH HUỲNH

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN THY ÂN

UTAH

3 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN LƯƠNG

CA

2 NGƯỜI

ANH TRẦN ĐÌNH HẢI

CA

2 NGƯỜI

ANH TRẦN ĐÌNH HIỆP

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ NGỌC AN

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH MỸ ANH

CA

10 NGƯỜI

HỘI ÁI HỮU SAINT PAUL

CA

10 NGƯỜI

CHỊ 4 HƯỜNG & THÂN HỮU

CA

10 NGƯỜI

ĐẠI ĐỘI 53. 5/72 THỦ ĐỨC

CA

10 NGƯỜI

KHÓA 14 NGÔ QUYỀN

 NGÀY XƯA HOÀNG THỊ & ĐH BH

CA

19 NGƯỜI

CHỊ TRẦN THỊ HẠNH

CA

1 NGƯỜI

CHỊ TRẦN THỊ HOA

CA

1 NGƯỜI

CHỊ MA THỊ NGỌC HUỆ

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN THỊ TẤT ỨNG

CA

1 NGƯỜI

CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT

CA

1 NGƯỜI

BÀ PHẠM NAM SÁCH

CA

1 NGƯỜI

CHỊ ĐÀO MINH NGUYỆT

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN CHỚ

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HỒ BỬU CHƠN

CA

2 NGƯỜI

ANH ĐỖ TRUNG QUÂN

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN V LUNG

CA

2 NGƯỜI

ANH ĐỖ BẢY

CA

1 NGƯỜI

ĐHBH BAKERS FIELD

CA

5 NGƯỜI

BS MORITA VÀ CHỊ KIM

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN THIỆN LUYỆN (PHÚC HẢI)

CA

2 NGƯỜI

THẦY PHAN THANH HOÀI

CA

1 NGƯỜI

THẦY HOÀNG PHÙNG VÕ

CA

1 NGƯỜI

THẦY NGUYỄN VĂN PHỐ

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN NGỌC

CA

1 NGƯỜI

THẦY HUỲNH BÁ HẠNH

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ PHỤNG( MINH TÂN)

CA

2 NGƯỜI

TĂNG ĐINH & TĂNG TRUNG

(TÂN VẠN)

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ THỊNH- XUÂN HƯƠNG

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ BÌNH AN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ THIỆN - YẾN

CA

2 NGƯỜI

CHỊ HOÀNG SĨ CƯ

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN SĨ HÙNG

CA

1 NGƯỜI

NAM BẮC HẢNG

CA

1 NGƯÒI

BS NGUYỄN QUANG HIỆN (PHÚC HẢI)

CA

1 NGƯỜI

ANH LÊ VĂN THÀNH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN TÂN

CA

1 NGƯỜI

CHỊ CHU DIỆU THI

CA

2 NGƯỜI

CHỊ ĐỖ KIM HẠNH

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HỒ TRUNG

CA

2 NGƯỜI

GĐ NGUYỄN KIM NGỌC

CA

3 NGƯỜI

CHỊ VŨ THỊ MÙI

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ VĂN NGOAN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN ĐỨC HIỀN

CA

4 NGƯỜI

ANH VÕ HOÀNG CHÂU

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH ĐỖ HỮU PHƯƠNG

CA

4 NGƯỜI

ANH CHỊ TĂNG LONG

CA

2 NGƯỜI

BS TẠ QUANG NHỨT

CA

2 NGƯỜI

 

DANH SÁCH ĐỒNG HƯƠNG BIÊN HÒA VÀ THÂN HỮU GHI DANH THAM DỰ TẤT NIÊN

CHỊ NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG

CA

1 NGƯỜI

ANH HUỲNH BÁ HOANH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN TRUNG TÂM

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN THỊ MỸ

CA

1 NGƯỜI

GĐ VÕ THỊ NGỌC DUNG

CA

3 NGƯỜI

CHI HÒA (XÓM HOA LƯ)

CA

6 NGƯỜI

ANH KHOA

CA

1 NGƯỜI

ANH MINH( TÂN VẠN)

CA

2NGƯỜI

ANH LONG

CA

2NGƯỜI

CHỊ KIM ( TÂN MAI)

CA

1 NGƯỜ1

ANH LÊ VĂN NGHIÊM ( CẢNH SÁT)

CA

1NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ HỮU PHÚC

NEW JERSEY

2 NGƯỜI

BÀ NGUYỄN XUÂN THỊNH

CA

1 NGƯỜI

BÀ LIÊN

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ HỒNG PHƯƠNG (CÔNG THANH)

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ VĂN LƯƠNG

CA

1 NGƯỜI

CHỊ KIM (LOS ANGELES)

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH CHỊ PHỤNG ( TÂN MAI)

CA

10 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH KIỆT &CAO CHUNG

CA

2 NGƯỜI

ANH VÕ HÀ PHI

CA

1 NGƯỜI

ANH TRƯƠNG THÀNH CÁT

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ HOÀNG PHƯƠNG( XUYÊN MỘC)

CA

1 NGƯỜI

BÀ ĐẠI TÁ THÀNH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN HOAN

CA

1NGƯỜI

CHỊ BÙI THỊ KIM CHÂU

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH XUÂN HÓA

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN NGỌC ẦN J

CA

2 NGƯỜI

NGUYỄN QUANG MINH

CA

1 NGƯỜI

HUỲNH VĨNH MINH

CA

1 NGƯỜI

ANH PHẠM SƠN DANH

CA

1 NGƯỜI

 CHỊ TRƯƠNG THỊ NGUYỆT

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ TRẦN MINH CHIỂU ( TÂN MAI)

CA

2 NGƯỜI

BS NGUYỄN QUÝ  ĐOÀN ( TÂN MAI)

CA

2 NGƯỜI

ANH HOÀNG XUÂN LAI (TAM HIỆP)

CA

1 NGƯỜI

ANH HOÀNG DUY LIỆU

CA

1 NGƯỜI

ANH ĐỖ VĂN THUYẾT ( TAM HIỆP)

CA

1 NGƯỜI

CHỊ HOÀNG KIM QUI (SAN DIEGO)

CA

1 NGƯỜI

CHỊ PHƯƠNG ( SAN DIEGO)

CA

1 NGƯỜI

T. H. PHẠM TRỌNG KIẾN 3/72 TĐ

CA

2 NGƯỜI

T. H. NGUYẼN KIM TRỌNG 3/72 TĐ

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỲNH HỮU THỌ

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN VĂN HÒA

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ ĐINH HOÀNG VÂN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ MA THÀNH XUÂN

CA

2 NGƯỜI

GIA ĐINH LƯƠNG MINH LÝ

CA

7 NGƯỜI

ANH CHỊ HUỆ & HẠNH( TÂN HẠNH)

CA

2 NGƯỜI

ANH HUỲNH ĐỒNG( HUỲNH CỦA)

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ MA HỒNG PHÚC

CA

2 NGƯỜI

 CHỊ HƯƠNG XUÂN (TRẦN T. XUYÊN)

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ VĂN ÚT

CA

2 NGƯỜI

CHỊ HÀ THỊ NHUNG

CA

2 NGƯỜI

CHỊ BỘI NGỌC LONG THÀNH

CA

1 NGƯÒI

ANH TRẦN VĂN VIỆT

CA

1 NGƯỜI

ANHCHỊ MAI TUẤT & HỒNG ĐÀO

CA

2 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN KIM HUÊ

CA

2 NGƯỜI

 THẦY CÔ HUỲNH THANH MAI

CA

2 NGƯỜI

CÔ ĐẶNG THỊ TRÍ 

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ ÁNH HUỲNH

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN THY ÂN

UTAH

3 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN LƯƠNG

CA

2 NGƯỜI

ANH TRẦN ĐÌNH HẢI

CA

2 NGƯỜI

ANH TRẦN ĐÌNH HIỆP

CA

1 NGƯỜI

ANH VÕ NGỌC AN

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH MỸ ANH

CA

10 NGƯỜI

HỘI ÁI HỮU SAINT PAUL

CA

10 NGƯỜI

CHỊ 4 HƯỜNG & THÂN HỮU

CA

10 NGƯỜI

ĐẠI ĐỘI 53. 5/72 THỦ ĐỨC

CA

10 NGƯỜI

KHÓA 14 NGÔ QUYỀN

 NGÀY XƯA HOÀNG THỊ & ĐH BH

CA

19 NGƯỜI

CHỊ TRẦN THỊ HẠNH

CA

1 NGƯỜI

CHỊ TRẦN THỊ HOA

CA

1 NGƯỜI

CHỊ MA THỊ NGỌC HUỆ

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN THỊ TẤT ỨNG

CA

1 NGƯỜI

CÔ HOÀNG MINH NGUYỆT

CA

1 NGƯỜI

BÀ PHẠM NAM SÁCH

CA

1 NGƯỜI

CHỊ ĐÀO MINH NGUYỆT

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN CHỚ

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HỒ BỬU CHƠN

CA

2 NGƯỜI

ANH ĐỖ TRUNG QUÂN

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN V LUNG

CA

2 NGƯỜI

ANH ĐỖ BẢY

CA

1 NGƯỜI

ĐHBH BAKERS FIELD

CA

5 NGƯỜI

BS MORITA VÀ CHỊ KIM

CA

2 NGƯỜI

ANH NGUYỄN THIỆN LUYỆN (PHÚC HẢI)

CA

2 NGƯỜI

THẦY PHAN THANH HOÀI

CA

1 NGƯỜI

THẦY HOÀNG PHÙNG VÕ

CA

1 NGƯỜI

THẦY NGUYỄN VĂN PHỐ

CA

1 NGƯỜI

CHỊ NGUYỄN NGỌC

CA

1 NGƯỜI

THẦY HUỲNH BÁ HẠNH

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ PHỤNG( MINH TÂN)

CA

2 NGƯỜI

TĂNG ĐINH & TĂNG TRUNG

(TÂN VẠN)

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ THỊNH- XUÂN HƯƠNG

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ BÌNH AN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ THIỆN - YẾN

CA

2 NGƯỜI

CHỊ HOÀNG SĨ CƯ

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN SĨ HÙNG

CA

1 NGƯỜI

NAM BẮC HẢNG

CA

1 NGƯÒI

BS NGUYỄN QUANG HIỆN (PHÚC HẢI)

CA

1 NGƯỜI

ANH LÊ VĂN THÀNH

CA

1 NGƯỜI

ANH NGUYỄN VĂN TÂN

CA

1 NGƯỜI

CHỊ CHU DIỆU THI

CA

2 NGƯỜI

CHỊ ĐỖ KIM HẠNH

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ HỒ TRUNG

CA

2 NGƯỜI

 NGUYỄN KIM NGỌC

CA

3 NGƯỜI

CHỊ VŨ THỊ MÙI

CA

1 NGƯỜI

ANH CHỊ LÊ VĂN NGOAN

CA

2 NGƯỜI

ANH CHỊ NGUYỄN ĐỨC HIỀN

CA

4 NGƯỜI

ANH VÕ HOÀNG CHÂU

CA

1 NGƯỜI

GIA ĐÌNH ĐỖ HỮU PHƯƠNG

CA

4 NGƯỜI

ANH CHỊ TĂNG LONG

CA

2 NGƯỜI

BS TẠ QUANG NHỨT

CA

2 NGƯỜI

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Ba 20209:21 SA(Xem: 2386)
Ai mang trầu qua đó, ai chịu khó mang về? Thiếp đã vẹn lời thề, không thể cùng ai lỗi hẹn!,” ông Hạnh bùi ngùi nói
16 Tháng Giêng 202011:02 CH(Xem: 1976)
Trân Trọng kính mời Quý vị vui lòng đến tham dự buổi họp mặt Tân Niên Biên Hòa được tổ chức theo thông lể hằng năm.
11 Tháng Mười 201910:54 CH(Xem: 2710)
Đây là dịp những người con dân của đất Biên Hòa gặp lại, hỏi thăm sức khỏe và ôn lại những kỹ niệm thời xưa cũ.
25 Tháng Sáu 20199:04 SA(Xem: 3619)
“Xin tạ lỗi với đồng bào miền Nam và quê hương tổ quốc, cựu SVSQ Khóa 5/72 còn một nửa đoạn đường chiến binh chưa hoàn tất,” Nguyễn Hữu Hạnh ngậm ngùi chia sẻ.
26 Tháng Hai 20196:56 CH(Xem: 2841)
TÂN NIÊN BIÊN HÒA NĂM KỸ HỢI 2019 " BIÊN HÒA ƠI! VIỆT NAM ƠI!"
18 Tháng Hai 201912:13 CH(Xem: 2466)
Ngày họp mặt đầu năm còn kéo dài với những màn dạ vũ, quanh tiếng cười nói râm ran, tình đồng hương mãi gắn bó bên ly rượu mừng năm mới
14 Tháng Hai 20198:49 SA(Xem: 2209)
Nhất là đã chuyên chở được chủ đề “ Biên Hòa ơi! Việt Nam ơ!” cùng cất tiếng kêu trầm thống cho quê hương đất nước.
08 Tháng Giêng 20196:36 CH(Xem: 3091)
Trước thềm năm mới , Hội ái hữu Biên Hòa California kính chúc quý hội đoàn, quý đồng hương và thân hữu mọi sự an khang và thinh vượng.
11 Tháng Mười Hai 201810:45 SA(Xem: 2120)
Riêng bài vở cho đặc san Xuân, kính mời quý văn thi hữu cố gắng gửi bài vở về cho ban biên tâp trước ngày 30 tháng 12 năm 2018.
02 Tháng Mười Hai 20184:29 CH(Xem: 3813)
Kính mời quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu cùng đến tham dự buổi tuyển thệ của đồng hương Tài Đỗ
14 Tháng Mười 20188:54 CH(Xem: 9883)
Là chuyên viên cố vấn các chương trình bào hiểm với kinh nghiệm lâu năm và kìến thức sẵn có chúng tôi tin rằng sẽ chọn cho quý đồng hương và thân hữu các chương trình Medicare
30 Tháng Chín 20189:46 CH(Xem: 9834)
Đồng hương và thân hữu yểm trợ cho người trẻ thực tâm và có khả năng
30 Tháng Chín 20184:19 CH(Xem: 2021)
Kính mời quý đồng hương và thân hữu đến tham dự buổi ra mắt tập thơ ''Nguồn Thật" của tác giả Phong Châu
03 Tháng Chín 201810:46 SA(Xem: 2227)
Trong tấm gương đó có chiến trường, có khói súng, có tình báo Quốc/Cộng quan sát nhau nơi sân trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn
07 Tháng Tám 201811:14 CH(Xem: 3244)
cùng cất lên tiếng kêu trầm thống đánh động mọi người trước hiện tình đất nước... BIÊN HÒA ƠI! VIỆT NAM ƠI!!!
23 Tháng Sáu 201812:44 SA(Xem: 4764)
Những tình bạn này đều quý trong cuộc đời của mình, nhưng tình bạn trong quân trường thì sẽ được gắn bó nhau hơn suốt cả đời
20 Tháng Năm 20189:26 CH(Xem: 2543)
người lính VIỆT NAM CỘNG HÒA cũng như những NGƯỜI CHA đã từng hy sinh gian khổ đề cháu con có được sự thành đạt ngày hôm nay
28 Tháng Ba 201811:42 CH(Xem: 13146)
Bạn bè của chúng tôi có mặt trong các quân binh chủng đã tô màu cờ sắc áo bằng máu của mình.
06 Tháng Ba 20187:49 CH(Xem: 12599)
Biên Hòa Club” cũng hân hoan chào đón: Quý thân hữu cùng chung mục đích ”mang và tạo niềm vui cho tha nhân” Quý đồng hương Biên Hòa từ phương xa có dịp thăm Nam Cali
21 Tháng Hai 20188:47 CH(Xem: 12089)
14 Tháng Hai 20188:16 CH(Xem: 3076)
Nội dung chan chứa tình cảm, tình yêu trong quá khứ và cùng nhau hướng đến tương lai, nhắc nhở thế hệ trẻ biết nhớ ơn lớp cha anh đi trước đã hy sinh, chiến đấu bảo vê quê hương.
17 Tháng Mười Một 20177:36 SA(Xem: 3357)
Tất cả cho ngày “Tất Niên Biên Hòa”. Kính mong quý văn thi hữu đồng hương tiếp tục đóng góp những bài vở những sáng tác về mùa Xuân
15 Tháng Hai 201711:23 CH(Xem: 5402)
lớp trẻ của hội xin tuyên hứa tiếp tục con đường của cha ông, sẽ trở về quê hương Việt Nam trong ngày hội quang vinh.
14 Tháng Hai 201711:02 CH(Xem: 3571)
Sau cùng cám ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân, quý đồng hương và thân hữu luôn gắn bó và hổ trợ cho Hội Biên Hòa
01 Tháng Hai 20178:36 CH(Xem: 6378)
chúng tôi không quên anh nghĩa quân, anh trưởng ấp, XDNT và người lính vô danh
08 Tháng Giêng 20179:30 CH(Xem: 5245)
Kính mời đồng hương thân hữu củng về tham dự Tân Biên Biên Hòa
29 Tháng Mười Hai 201610:48 CH(Xem: 4771)
Kính mong đón nhận sự yểm trợ nồng nhiệt của quý vị dành cho đặc san Đinh Dậu Biên Hòa 2017
18 Tháng Chín 20166:11 CH(Xem: 5939)
là người Biên Hòa cùng góp bàn tay giữ gìn hương bưởi
23 Tháng Tám 20169:25 CH(Xem: 7302)
Cuối mùa thi thằng bạn rớt Tú Tài Quăng sách vở mang ba lô vác súng
26 Tháng Bảy 201610:03 CH(Xem: 8807)
“Chúc mừng chị Hoàng Sĩ Cư trong chức vụ Tân Hội Trưởng Hội Đồng Hương Biên Hòa.
04 Tháng Ba 20168:24 CH(Xem: 9328)
Chân Thành Cám ơn Quý Mạnh Thường Quân đã yễm trợ hội
24 Tháng Hai 20167:43 CH(Xem: 3922)
Đã hơn 40 mùa Xuân, từ khi người Biên Hòa cất bước tha hương, và hàng năm, tại đây, những đồng hương Biên Hòa đã tìm về để gặp gỡ nhau, ôn lại kỷ niệm trong một thời nào đó
21 Tháng Giêng 201611:20 CH(Xem: 5583)
MỪNG TÂN NIÊN BIÊN HÒA LÚC 11 GIỜ SÁNG THỨ BẢY 20 THÁNG 2 NĂM 2016
01 Tháng Mười Một 20156:18 SA(Xem: 14076)
BCH chân thành cám ơn quý đồng hương và thân hữu
27 Tháng Bảy 201511:11 CH(Xem: 8283)
Mỗi một kỷ niệm đời người có thể có những niềm vui với hương vị ngọt ngào, cũng có thể là những đắng cay pha đầy nước mắt.
10 Tháng Bảy 201512:42 SA(Xem: 4467)
Hồn tôi chuông gió là những khoảnh khắc rung động của chiếc chuông gió với những ngọn gió quanh đời
11 Tháng Hai 20158:51 CH(Xem: 4176)
Ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California chân thành cám ơn quý đồng hương và thân hữu
31 Tháng Giêng 20158:52 CH(Xem: 4895)
Để kết thúc năm Giáp Ngọ, chuẩn bị mừng đón năm Ất Mùi 2015 sắp tới, vào trưa Chủ Nhật, 25 tháng Giêng, 2015
31 Tháng Giêng 20158:31 CH(Xem: 4597)
Ông Dương Minh Chấn, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Biên Hòa ngỏ lời chào mừng quý niên trưởng, đồng hương, thân hữu, các cơ quan truyền thông