2:10 SA
Chủ Nhật
3
Tháng Ba
2024

Nón cối lại bị thảm bại! Lữ Giang

17 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 10955)

Nón cối lại bị thảm bại!
Lữ Giang
Bản tin của hãng thông tấn AP ngày 9.5.2013 liên quan đến một “vụ án nón cối” trong cộng đồng ngưới Việt ở tiểu bang Washington đã được các báo Mỹ đăng lại dưới những đầu đề khác nhau, chẳng hạn như “Các Thẩm Phán TCPV phục hồi lại số tiền thưởng cho người bị cho là cộng sản” (Justices reinstate award for alleged communist) hay “Tòa án cao cấp Washington đã phục hồi số tiền $310.000 do bồi thẩm đoàn ban cho người đã kiện 5 người gọi ông ta là cộng sản” (Washington high court reinstates $310,000 jury award to man who sued five for calling him communist), v.v.
TÓM LƯỢC VỤ ÁN
Từ năm 2004, ông Tân Thục Đức, Hiệu trưởng Trường Việt Ngữ ở Thurston County và ông Hứa Minh Đức, Chủ tịch Hội Cộng Đồng Người Việt Thurston County đã kiện nhóm Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng vì nhóm này đã xử dụng một khối lượng email lớn và một Bản Công Bố tố cáo ông Tân Thục Đức đã hoạt động trên danh nghĩa của Việt Cộng (he was operating on behalf of the Viet Cong).
Nhóm này nói rằng ông Đức đã treo cờ Việt Cộng tại trường Việt ngữ của ông ta, và rằng ông và tổ chức Cộng Đồng Người Việt Thurston County đã lên kế hoạch kỷ niệm các biến cố trong cộng đồng vào các ngày trùng hợp với những ngày Việt Cộng cử hành kỷ niệm ở Bắc Việt Nam. Một trong các bị đơn còn nói ông Đức là một nhân viên bí mật của Việt Cộng (undercover Viet Cong agent).
Ủy Ban cũng đã mở cuộc họp báo vào ngày 17.8.2003 tại Rainier Community Center, Seattle, và hai cuộc họp báo khác tại Olympia và Tumwater để tố cáo như đã nói trên.
Tại phiên xử của Tòa Superior Court ở Thurston County vào tháng 4 năm 2009, bồi thẩm đoàn xác định các bị đơn gồm có ba ông Norman Lê, Phiệt Nguyễn, Đạt Hồ, và hai bà Nhàn Trần và Nga Phạm đã vi phạm lỗi lầm khi lên án ông Tân Thục Đức, một cựu Trung Úy VNCH và Hội Cộng Đồng Người Việt Thurston County là thân cộng và buộc các bị đơn phải bồi thường một số tiền là $310.000, trong đó ông Tân Thục Đức, Hiệu trưởng Trường Việt Ngữ, được hưởng $225.000, và ông Hứa Minh Đức, Chủ tịch Hội Cộng Đồng Người Việt Thurston County $85.000.
Sau khi tòa tuyên án, các bị đơn đã xin tòa nguyên thẩm cho tái thẩm (retrial). Nhưng trong phiên toà ngày 29.5.2009, tòa đã bác đơn. Các bị đơn liền kháng cáo lên Tòa Phúc Thẩm (Court of Appeals) tiểu bang.
Ngày 19.4.2011, Tòa Phúc Thẩm tiểu bang Washington (Địa hạt II) đã đảo ngược phán quyết của tòa Superior Court và truyền cho tòa này hủy bỏ vụ kiện.
Vì không nắm vững luật pháp, Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng ở Lacey đã vội ra thông cáo tuyên bố toàn thắng và xác định bên thua cuộc không được phép kiện tiếp lên TCPV.
Nhưng ông Tân Thục Đức và Hội Cộng Đồng Người Việt Thurston County đã thượng tố phán quyết của tòa phúc thẩm lên Tối Cao Pháp Viện bang Washington. Sau nhiều cuộc tranh luận tốn khá nhiều giấy mực, công sức và tiến bạc, ngày 9.5.2013 TCPV tuyên bố đảo ngược phán quyết của tòa phúc thẩm và phục hồi lại bản án của bồi thẩm đoàn (We reverse the Court of Appeals and reinstate the jury's verdict) với tỷ số 6-1. TCPV cho rằng không có sự bảo vệ của Tu Chính Án Thứ Nhất đối với loại nói sai, những lời phát biểu gây thiệt hại; quả thật, mục tiêu của luật về mạ lỵ phỉ báng là trừng phạt những lời phát biểu như thế (There is no First Amendment protection for the type of false, damaging statements; indeed, the purpose of the law of defamation is to punish such statements).
Tại sao Tòa Phúc Thẩm đã hủy bỏ bản án của Tòa Superior Court còn TCPV lại hủy bỏ bản án của Tòa Phúc Thẩm và phục hồi bản án của Tòa Superior Court? Đây là vấn đề “đạo quân nón cối” ở hải ngoại cần lưu ý, nếu không sẽ còn bị phạt dài dài.
THUA LÀ CÁI CHẮC!
Sau khi có phán quyết của TCPV, luật sư Nigel Malden của bị đơn tuyên bố với báo Olympia:
"Thật là một ngày đen tối cho những ai tin tưởng vào Tu Chính Án thứ Nhất và quyền hiến định về tự do ngôn luận.”
[It's a dark day for anyone who believes in the First Amendment and the constitutional right to free speech.]
Luật sư biện hộ cho thân chủ bao giờ cũng phải nói như thế. Nhưng vấn đề không giản dị như vậy.
Khi nghe ông Tân Thục Đức thượng tố phán quyết của tòa phúc thẩm lên TCPV, những người biết luật đều nghĩ rằng phe bị đơn sẽ thua. Tại sao thua? Đây là vấn đề khá phức tạp, nhưng chúng tôi cố gắng trình bày vắn gọn để “các xạ thủ nón cối” hiểu rằng thời kỳ tạm dung cho “nón cối” để làm công cụ đã qua rồi và nay “nón cối” không còn chỗ đứng trên đất Mỹ nữa.
Tu chính án thứ nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ nói cái gì mà lúc nào các luật sư biện hộ cho các “xạ thủ nón cối” cũng đưa nó ra hù?
Tu chính án thứ nhất được Quốc Hội Hoa Kỳ phê chuẩn ngày 15.12.1791 quy định như sau:
“Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí và quyền của dân chúng được hội họp và kiến nghị Chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình.”
Thì ra tu chính án này cấm ban hành luật ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí! Nhưng quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí không bao giờ có nghĩa là muốn đội nón cối cho ai là cứ đội. Quyền tự do ngôn luận không được xâm phạm các thứ quyền khác cũng quan trọng có khi còn hơn cả quyền này, chẳng hạn như an ninh quốc gia (national security), công lý (justice), sự an toàn cá nhân (personal safety)…Luật pháp của nước nào cũng cấm không được lạm dụng quyền tự do ngôn luận để mạ lỵ phỉ báng (defamation) hay xâm phạm quyền riêng tư (privacy) của kẻ khác.
Luật pháp của mỗi nước và mỗi tiểu bang tại Hoa Kỳ đã định nghĩa mạ lỵ phỉ báng (defamation) không hoàn toàn gióng nhau, nhưng nói một cách tổng quát, mạ lỵ phỉ báng là đưa ra một lời phát biểu sai lạc về sự kiện (a false statement of fact) phương hại đến danh tiếng của một người khác và được phổ biến cho một người thứ ba, tức không phải là người bị mạ lỵ phỉ báng.
Trong các vụ kiện về nón cối, luật sư của các bị đơn thường đưa ra hai phương chước sau đây để biện hộ:
(1) Nguyên đơn là người nổi tiếng (public figure). Theo án lệ của Hoa Kỳ, những người nổi tiếng phải chịu sự phê phán của công luận, nên một người nổi tiếng khi muốn kiện người khác về mạ lỵ phỉ báng, phải chứng minh bị đơn có ác ý thật sự (actual malice).
Án lệ định nghĩa ác ý thật sự là hoặc biết rõ lời phát biểu của mình là sai (knowing that it is false) hoặc cứ nói càn không cần biết lời phát biểu là đúng hay sai (acting with reckless disregard for the statement's truth or falsity). Đối với các vụ án nón cối, chứng minh điều này quá dễ, vì các “xạ thủ nón cối” thường biết rõ đối thủ không phải là cộng sản hay tay sai cộng sản, nhưng cứ mượn cái nón cối để hạ đối thủ. Ác ý nằm ở chỗ đó.
(2) Lời phát biểu chỉ là ý kiến (opinion)
Về tiêu chuẩn thứ hai này, án lệ phân biệt giữa ý kiền (opinion)sự kiện (fact). Một thí dụ cụ thể: Bảo rằng bài viết của ông B có lợi cho Cộng sản, đó là ý kiến. Còn nói rằng ông B là đặc công cộng sản nằm vùng, đó là sự kiện. Khi đưa ra sự kiện thì phải chịu trách nhiệm.
Trong vụ kiện nón cối ở bang Washington, TCPV nhận thấy mặc dù ông Tân Thục Đức và Hội Cộng Đồng Người Việt Thurston County là những chủ thể nổi tiếng, nhưng Bản Công Bố ngày 7.8.2003 của Ủy Ban Chống Cờ Việt Cộng và những lời tuyên bố khác của các bị đơn cho thấy các bị đơn có ác ý thật sự (actual malice) và những lời phát biểu của các bị đơn là phát biểu về sự kiện (fact) sai lệch chứ không phải là những ý kiến (opinions), nên trong phán quyết ngày 9.5.2013 TCPV đã đi đến kết luận như sau:
Chúng tôi cho rằng những lời phát biểu sai lệch viết trong Bản Công Bố và các bài viết của ông Le là có thể kiện được. Chúng tôi kết luận rằng bằng chứng rõ ràng và thuyết phục trong trường hợp này hỗ trợ cho bồi thẩm đoàn tìm thấy rằng các bị đơn đã hành động với ác ý thực sự (acted with actual malice). Chúng tôi đảo ngược lại phán quyết của Tòa Phúc Thẩm và phục hồi lại bản án của bồi thẩm đoàn chống lại các bị đơn.”
NÓN CỐI ĐÃ HẾT THỜI
Từ năm 2003 đến nay, tòa án Mỹ đã giáng nhiều đòn nặng xuống trên “đoàn quân nón cối” vốn đã lộng hành trên đất nước này từ lâu.
1.- Nón cối từ cửa Phật
Chúng ta nhớ lại hai tờ báo ở Denver, Colorado, là tờ Rocky Mountain News ngày 6.9.2003 và tờ The Denver Post ngày 7.9.2003 đã đề cập đến một bán án mà những kẻ chuyên bán nói cối trong cộng đồng người Việt không thể không biết đến. Dưới đầu đề “Chị em thắng một vụ kiện chống lại nhà chùa” (Sisters win suit against temple) tờ Rocky Mountain News đã viết như sau:
Một gia đình Việt Nam bị chụp mũ cộng sản sau khi họ tố cáo một nhà sư ở Denver đã có hành vi tình dục bất chánh, đã thắng gần 5 triệu đô la hôm thứ sáu qua một vụ kiện về mạ lỵ phỉ báng.
“Bản án đã kết thúc một vụ tai tiếng làm chia rẽ cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Denver trong 5 năm qua…”
 “Sau bốn tuần xét xử, một bồi thẩm đoàn thuộc Tòa Quận Hạt Denver đã bắt Ban Quản Trị chùa Như Lai và nhà sư Lê Kim Cương (tức Hòa Thượng Thích Chánh Lạc) phải bồi thường thiệt hại cho họ $4.800.000 về sự mạ lỵ phỉ báng, có hành động xâm phạm thô bạo và tác trách. Bồi thẩm đoàn cũng xác nhận nhà sư Lê Kim Cương có phạm tội bạo hành tình dục (sexual battery)”
Nhờ chùa có mua bảo hiểm nên việc thanh toán số tiền phạt này đã được giải quyết thỏa đáng.
2.- Nón cối về Minnesota
Tờ Minneapolis Business News và hầu hết các báo ở Minnesota ngày thứ ba 23.3.2006, đều đăng một bản tin dưới đầu đề như sau: “Một người 70 tuổi đã được tòa quyết định ban cho 659.000 đô (thật sự là 693.000 đô) trong một vụ kiện về mạ lỵ phỉ báng ở St. Paul”.
Bài báo cho biết:
Một cựu quân nhân Miền Nam Việt Nam, một người đã bị tù hơn hai năm sau chiến tranh Việt Nam và sau đó được Tổng Thống George W. Bush chỉ định vào Hội Giáo Dục Việt Nam tại St, Paul đã thắng 659.000 đô (thật sự là 693.000 đô) trong một vụ kiện về mạ lỵ phỉ báng chống lại 7 bị đơn đã bị bồi thẩm đoàn đồng thanh xác nhận đã gây thiệt hại cho cơ sở thương mại và danh tiếng của ông ta."
Vụ này do Tòa Liên Bang ở Ramsey County (Khu vực II) ở Minnesota thụ lý và xét xử. Các bị đơn đã tố cáo ông Phạm Ngọc Tuận là tay sai Cộng Sản và vi phạm 18 tội đã được họ liệt kê, nhưng lại không chứng minh được gì hết.
3.- Nói cối lên Maryland
Đây là vụ kiện được mô tả là “nhà giàu dùng luật chơi nhà nghèo”. Nhà giàu là bà Ngô Thị Hiền và ông Ngô Ngọc Hùng, còn nhà nghèo là ký giả Hoài Thanh. Trong phiên tòa ngày 19.9.2011, Tòa Circuit Court for Mountgomery County, Maryland, đã truyền bị đơn Ngô Ngọc Hùng và đài phát thanh Vietnamese Public Radio phải liên đới bồi thường cho ông Hoài Thanh một triệu USD ($1.000.000).
Sau khi thắng cuộc, ngày 22.9.2011, ký giả Hoài Thanh đã phổ biến một email “Cám ơn Công Lý Hoa Kỳ sau nhiều năm đau khổ vì bị chụp mũ là Việt Cộng.” Ông nói rằng “Tòa Hoa Kỳ phạt tiền nhóm Ngô Thị Hiền rất đích đáng.” Ông nhắc lại lời của Tổng Thống Reagan: “Mầy có thể chạy nhưng không trốn được.” (You can run but you cannot hide).
4.- Nón cối qua Texas
Lúc 3 giờ 45 phút chiều 27.10.2011, nữ Chánh án Gisela D. Triana thuộc Tòa Quận hạt Travis, Texas, đã đọc bản án của bồi thẩm đoàn tuyên phạt bị đơn Michael Do, còn được gọi là Đỗ văn Phúc, phải bồi thường cho bà Nancy Bùi, tức ký giả Triều Giang, một số tiền là 1 triệu 9 trăm ngàn USD ($1.900.000) vì đã vu khống, mạ lị, và phỉ báng nguyên đơn với trường hợp gia trọng.
Trong số tiền bồi thường 1.900.000 USD này có 900.000 USD là tiền bồi thường thiệt hại và 1 triệu USD là tiền phạt để làm gương (examplary damages).
Nhiều người coi ông Đỗ Văn Phúc là một “xạ thủ nón cối cừ khôi nhất” của cộng đồng ngườ Việt hải ngoại, “tác chiến” rất kiên trì cho đến khi ngả gục.
Ông và nhà văn Phạm Ngũ Yên cùng hợp đồng tác chiến chống lại nhà văn Nancy Bùi Triều Giang. Nhưng khi thấy cuộc chiến đang đi từ bại đến thua, ông Yên đã rút lui và xin lỗi bà Nancy Bùi, còn ông Đỗ Văn Phúc vẫn tiếp tục đánh tới.
Trong một bài rất dài dưới đầu đề “Ký giả Triều Giang kiện Đỗ Văn Phúc: Chống Cộng hay Chụp Mũ?, ông Hải Trần đã viết những đoạn như sau:
Trên website của ông, www.michaelpdo.com, trong mục “Nhận Diện Kẻ Thù”, ông (Đỗ Văn Phúc) đã “trân trọng” đăng trong 11 mục với hằng chục bài viết của ông cũng như những kẻ theo ông để tiếp tục vu cáo ký gỉa Triều Giang là làm ăn với Việt Cộng trong khi đã làm hội trưởng VAHF, là Việt gian và Cộng sản nằm vùng. Có những bài chửi cả bà Khúc Minh Thơ là “con đ. già”…”
Và trên hàng chục website, tiếp tục gọi bà là “Súc Vật Triều Giang, nâng bi Hồ Chí Minh…” Ông Phúc cũng đã in thành sách bài đánh phá ký giả Triều Giang dưới tựa đề “Trọng Thuỷ Ngày Nay”. Sách này đã và đang được rao bán trên mạng và quảng cáo trên một số báo, trong đó có báo KBC Hải Ngoại…”
“Đánh một người đàn bà chưa đủ, ông còn lôi kéo hàng trăm người đàn ông khác cùng đánh với ông và miệng họ còn la bải hải “đánh kẻ côn đồ”, đánh con Cộng Sản, nó đang bắn tỉa các “chiến sĩ” chống Cộng!”
Những người tham dự phiên tòa hôm 27.10.2011 đã kể lại như sau:
Sau khi đọc bản án, bà Chánh án Triana đã gọi bị đơn Đỗ Văn Phúc lên, cho biết bà đã theo cha mẹ di dân từ Cuba đến Hoa kỳ năm 3 tuổi nên bà hiểu rất rõ những gì đang xảy ra trong cộng đồng người Mỹ gốc Cuba cũng như người Mỹ gốc Việt. Sau đó bà nói:
“Quý vị đã mất quê hương, quý vị đến đây để xây dựng lại cuộc đời của quý vị tốt hơn trong hòa bình. Tại sao quý vị đối xử với nhau như thế này? Tôi hy vọng sau ngày hôm nay quý vị sẽ suy nghĩ lại và sống tốt hơn.”
(You have lost your country, you come here with opportunity to rebuild your life better in peace. Why do you treat each other like this? I hope after today, you will rethinking and live better.)
Chúng tôi cũng xin mượn câu nói trên của bà Chánh Án Gisela D.Triana để kết thúc chuyện nón cối hôm nay.
Ngày 16.5.2023
Lữ Giang

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Hai 2024(Xem: 243)
Đúng là một thảm kịch của lịch sử hỏa xa Đông Dương! Nếu đường xe lửa này không bị tháo gỡ
01 Tháng Hai 2024(Xem: 259)
văn kiện... để thoả hiệp với giặc, chấp nhận đất, biển, đảo của mình thuộc về giặc là đắc tội với dân tộc
18 Tháng Giêng 2024(Xem: 255)
Hoàng Sa, xa vời ơi Hoàng Sa! Tên người ngân buồn như bản thánh ca…
18 Tháng Giêng 2024(Xem: 253)
Anh chiến sĩ, là anh lính chiến VNCH, là nhơn vật quan trọng trong toàn bài hát. Vì anh lính mới có "chúc anh vui bước đường công danh"
02 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 399)
Sống tủi làm chi đứng chật trời! Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
27 Tháng Mười 2023(Xem: 742)
Đừng bắt những đứa trẻ yêu nước khi chúng chưa biết yêu bản thân mình. Đừng bắt những đứa trẻ yêu nước khi người lớn không yêu nước
27 Tháng Mười 2023(Xem: 654)
"khu rừng bê tông", sẽ không ai có thể nói rằng dưới mặt nước là một thành phố xinh đẹp đã tìm ra cách để sống với thiên nhiên.
22 Tháng Tám 2023(Xem: 1165)
Hào quang lịch sử, vinh quang quá khứ, dân tộc anh hùng, bốn nghìn năm văn hóa...... sẽ chỉ là một thứ huy chương cũ kỹ treo trên tường một căn nhà đã dột nát
18 Tháng Tám 2023(Xem: 992)
tôi không thể nhận ơn huệ từ kẻ khác, nhưng tôi đã trên con đường trở về nơi chốn của mình: tôi là người Việt.
09 Tháng Tám 2023(Xem: 873)
Ngoài phố, gió bắt đầu lạnh, từng tốp học sinh chạy tập thể dục rầm rập trên vỉa hè, những chiếc áo khoác thêu cờ quốc gia ở sau lưng. Và Tony biết, sau lưng của mỗi công dân luôn là một Tổ quốc.
01 Tháng Sáu 2023(Xem: 1553)
Các anh hãy làm nhạc hay hơn nó, có tài năng hơn nó để vĩnh cửu như nó … Dèm pha, mai mỉa, xúc phạm nó vô nghĩa! Nó càng bất tử
27 Tháng Tư 2023(Xem: 1385)
đoàn kết với nhau vì những mục tiêu lớn, mà trước mắt của chúng ta là những vấn đề phải đối phó như chủ quyền của đất nước
08 Tháng Ba 2023(Xem: 1646)
trực tiếp góp ý nhẹ nhàng trong tinh thần xây dựng để hội đoàn càng ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, thay vì mình đứng bên ngoài cứ chê trách.
13 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2103)
Và chúng ta thương được nhau, nhìn nhau mà cảm thông ... cũng là một cuộc tu hành vĩ đại.
31 Tháng Mười 2022(Xem: 2295)
Sống sót sau chiến tranh là một điều may mắn, nhưng nhiều khi tôi nghĩ, sống sót để làm gì mới là điều đáng nói, phải không anh?
26 Tháng Bảy 2022(Xem: 2261)
Và nguyên nhân chính của mọi thảm trạng trên đất nước ngày nay là cơ chế độc tài CS. Do đó, thay đổi mà Việt Nam cần là thay đổi cơ chế CS đang thống trị
22 Tháng Bảy 2022(Xem: 2368)
Một động tác nhỏ nhưng rất văn hoá và nhân văn, một hình ảnh cao đẹp hết sức, phải đáng trân trọng và phổ biến trong xã hội ngày nay
27 Tháng Năm 2022(Xem: 2903)
những kẻ có những cái đầu to quá khổ nhưng bộ óc không chỉ teo bé mà còn chứa đầy những thứ giống hệt thứ cám mà người Thái sản xuất ở Việt Nam.
24 Tháng Năm 2022(Xem: 2726)
Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ mười phần trăm, còn chín mươi phần trăm là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó!
06 Tháng Năm 2022(Xem: 3115)
hình ảnh qua sự sụp đổ đầy oan khiên , vô lý của 1 chế độ hoàn toàn chính đại, hoàn toàn oai hùng...
29 Tháng Tư 2022(Xem: 2420)
Buổi lễ chấm dứt vào hồi 17 giờ 50 phút và mọi người đã rời khỏi dinh Độc Lập dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt và mây đen giăng phủ cả bầu trời…
22 Tháng Tư 2022(Xem: 2801)
Ps: Bài học này thật sự quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn không phải ai
19 Tháng Tư 2022(Xem: 2857)
chỉ biết thật đau trong lòng. Cây viết dường như đã hết mực Những ngón tay bấm máy run run.
21 Tháng Ba 2022(Xem: 2758)
Người hạnh phúc nhất không phải là người có tất cả những thứ tốt nhất. Họ chỉ trân trọng mọi thứ mà họ có.
01 Tháng Hai 2022(Xem: 2917)
Trước giờ vẫn nghe câu “Thắng làm vua, thua làm giặc” và “Kẻ thắng viết nên lịch sử”, nhưng chưa từng thấm thía nó như lúc này!
25 Tháng Giêng 2022(Xem: 3227)
Chúc mọi người ai là chủ nợ thì đòi được đầy đủ. Ai là con nợ thì trả trong hoan hỉ. Cả nhà cùng vui nhân dịp xuân về.
18 Tháng Giêng 2022(Xem: 3081)
Vậy là Trung Quốc đã cướp Hoàng Sa của chúng ta gần nửa thế kỷ. Xem lại ảnh này lần nào cũng rưng rưng
16 Tháng Giêng 2022(Xem: 3346)
Mấy chục năm nay, ở Việt Nam người ta bỏ tiếng Nga để quay sang học tiếng Anh nhưng càng học tiếng Anh thì lại càng ra tiếng... U
21 Tháng Mười Một 2021(Xem: 4109)
Đã đến lúc phải tôn vinh đúng mức các thầy cô giáo, đặc biệt là ở bậc tiểu học, trả lương xứng đáng, và dĩ nhiên phải sàng lọc để chọn đúng những người
15 Tháng Chín 2021(Xem: 4032)
Hãy biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tràn ngập niềm vui; hãy lưu lại cho thế hệ sau những điều tốt đẹp.
29 Tháng Tám 2021(Xem: 4221)
cụ Biden dĩ nhiên sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Nhưng tất cả những người đã bỏ phiếu cho cụ sẽ liên đới chịu trách nhiệm trước lịch sử
29 Tháng Tám 2021(Xem: 4348)
Đủ rồi các bạn hỉ? ! Xin tạm biệt. Xin lắng chúc lòng thương nhớ quê hương đã mầt và thương xót cho đất nước và người dân A Phú Hản xa xôi kia.
27 Tháng Bảy 2021(Xem: 5062)
Chúng ta thật sự chỉ còn có thể trông cậy vào nhau để sống còn trong trận cuồng phong Covid này. KHÔNG CÒN AI KHÁC!
26 Tháng Bảy 2021(Xem: 4604)
từng dòng người tháo chạy khỏi Sài Gòn. Bởi Sài gòn không còn đủ sức cưu mang họ.... Sài gòn bệnh nặng rồi.
21 Tháng Bảy 2021(Xem: 4030)
Xin đừng vì cảm xúc nhất thời hay vì lấy thành tích cho phong trào của hội nọ hội kia mà tổ chức ra những việc không có giá trị và lãng phí tình cảm thực sự của người dân như vậy nữa.
18 Tháng Bảy 2021(Xem: 3665)
phần ăn giấm giúi cho nhau dưới gầm bàn quyền lực. Tuổi trẻ đó, thời đại đó, sẽ không khác gì dành cho loài dã thú.
08 Tháng Sáu 2021(Xem: 4434)
Nếu bạn muốn mối quan hệ của mình thành công, hãy luôn nhớ mang theo sự tử tế và vị tha. Chắc chắn, sẽ có rất nhiều thách thức phải đối mặt và vượt qua
18 Tháng Tư 2021(Xem: 5598)
Toàn thế giới không có một chính quyển dân chủ tiên tiến nào mà phải quản tri đất nước sau hàng rào sắt thép hay đít của những người lính chiến
10 Tháng Ba 2021(Xem: 5693)
Một đứa trẻ sinh trưởng và lớn lên trong gia đình khoan hậu, thiện lương cũng sẽ mang trái tim hiền lành, nhân duyên tốt,
26 Tháng Hai 2021(Xem: 5834)
Nên, đĩa CD với bài hát “Huế Tình Yêu Của Tôi” mà bạn gửi, tôi xin cất lại. Bởi vì như tôi đã nói “Huế Tình Yêu Của Tôi.” Chỉ còn là một nỗi đau.
28 Tháng Giêng 2021(Xem: 4770)
mà lại đi bỏ một người có tâm, có tài thực sự để lựa một cụ già vừa lẫn vừa ễnh bụng với cả trăm triệu Nhân Dân Tệ
25 Tháng Giêng 2021(Xem: 4738)
cũng như chính họ sẽ là nhân tố chính để từng bước biến thế giới này nằm dưới tay kiểm soát của các chính quyền độc tài toàn trị.
21 Tháng Giêng 2021(Xem: 5010)
Giờ này deep state chỉ còn biết vò đầu bứt tóc than trời : Không có cái dại nào giống dại nào, sao lại để con chốt qua sông !!
09 Tháng Giêng 2021(Xem: 5300)
Tôi muốn nói, đã phạm một tội tày trời: đó là sự phản bội. Một cựu T.T Trump nay mai sẽ chết đi, còn lưu danh thiên cổ.
29 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5143)
Trump đã quá dũng cảm khi đối đầu với họ cùng con bạch tuộc khổng lồ TQ chỉ với vũ khí hiến pháp và luật pháp Mỹ. Liệu nhân cách Mỹ có chiến thắng được lực lượng quái thú kia không...?
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5314)
Tóm lại các nhà đầu tư trên thế giới đã nhận ra điều này ngay sau ngày bầu cử. Sẽ không có gì thay đổi mấy
15 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4924)
đất nước hùng mạnh là lòng dân. Ý dân là ý trời. Hôm qua tui đã thấy ý dân muốn gì.
12 Tháng Mười 2020(Xem: 5114)
Người thắng cử sẽ được người thua cuộc bắt tay nói lời chúc mừng và lui về vui với đời thường theo đúng tinh thần dân chủ và theo hiến pháp.
25 Tháng Chín 2020(Xem: 5788)
Và còn biết bao nhiêu điều tai hại nghiêm trọng khác vi dân chúng thiếu hiểu biết và vì lãnh tụ thiếu đạo đức kể sao cho hết!
24 Tháng Chín 2020(Xem: 5340)
Vậy nên tôi lên tiếng, dù nhiều người nói lên tiếng cũng chẳng đi đến đâu, chừng nào tôi còn thở, khi chết thì thôi, chứ không như con hến chỉ chịu mở miệng khi đã bị luộc chín