2:50 CH
Thứ Bảy
25
Tháng Năm
2019

TÌM BẠN: NGUYỄN CÔNG NGÃI VÀ NGUYỄN THỊ HOÀNG THỦY

21 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 4443)

Tôi Mai Ngọc Trai muốn biết tin tức hai người bạn:

Anh Nguyễn Công Ngãi sau 1975 qua các trại Phú Lợi, Hốc Môn, Kà Tum. Nghe nói đang định cư tại San Jose California

Nguyễn Thị Hoàng Thủy cựu học sinh Trần Thượng Xuyên Biên Hòa, sau đó đi làm trong phi trường Biên Hòa, sang Mỹ năm 1975 có hai người chị bà con tên Phương và Cảnh.

Quý đồng hương Biên Hòa và thân hữu nếu có tin về hai bạn Nguyễn Công Ngãi và Nguyễn Thị Hoàng Thủy. Xin vui lòng liên lạc về email trai72a2003@yahoo.com hoặc phone 402 202- 0264.

Thành Thật Cám ơn

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn