2:01 CH
Thứ Tư
24
Tháng Tư
2019

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH , CHÚNG LÀ AI ?

26 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 9443)

CÁC TH
 LC THÙ ĐCH , CHÚNG LÀ AI ?blank
  Bà con "Yêu Việt Nam" bị thế lực thù địch kích động từ Thái Lan ?

Lâu nay trên h thng truyn thông nhà nưc: tivi , đài , báo... luôn tuyên truyn chuyn các thế lc thù đch len li trong đi sng xã hi, kích động mọi người làm loạn, từ chuyện khiếu kin đt đai đến biu tình chng Trung quc... Thc ra cũng chưa ai biết được cái thế lc thù đch đó nó tròn méo ra sao. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết sau đây trên mạng Facebook để bà con nhìn rõ và chỉ mt đim tên cái thằng thế lc thù đch đó nhé. 

CÁC TH LC THÙ ĐCH , CHÚNG LÀ AI ?

1. Đó là đám quan li cu kết vi nhau, t “cp cao” đến cp xã đ cưp đt ngưi ngưi dân. Loi thế lc thù đch này thi gian gn đây ni lên như ong, t thành th ti nông thôn, t min xuôi ti min ngưc, t đng bng, min bin ti min núi, t Nam ra Bc, t đa đu Móng Cái ti Mũi Cà Mau. Bn này làm mt hết nim tin ca ngưi dân vào đng, vào chính quyn nhanh nht, gây bc xúc và bn xã hi kéo dài nht, gây cho ngưi dân ni ut hn căm phn nht bi chúng không t mt th đon nào đ cưp bng đưc nhng tc đt chúng mun và chúng vô cm trưc nhng phng, khiếu ni chính đáng ca ngưi dân.
2. Đó là đám công chc làm  các cơ quan công quyn, quen thói “hành dân” hơn là phc v dân. Nhóm thế lc thù đch này ly tiêu chí “hành dân” là nim hnh phúc. Chúng nhan nh các cơquan công quyn: cp phưng, xã, qun huyn, s, b ngành, v.v… Chúng gây cho ngưi dân bc xúc, kh s, mun đưc vic phi mt tin (mà đáng ra không phi mt) nên làm suy gim nim tin ca ngưi dân vào đng, vào chính quyn…!!

3. Đó là “mt b phn không nh” đám quan li “chui” sâu vào h thng đng, chính quyn, các cơ quan đoàn th các cp. Nhóm này đa phn xut thân t “bn c nông”, nhưng sau khi lên làm quan, chúng giàu lên mt cách nhanh chóng và khng khiếp. Tài sn ít thì hàng vài chc t đng, nhiu thì trăm triu thm chí ti t đô la. Làm “quan ph mu” là phi chăm lo cuc sng cho dân, giúp ngưi dân có cuc sng n đnh, sung túc, nhưng chúng không bao gi dám chia skinh nghim hay dy dân làm giàu theo cái cách mà chúng giàu lên nhưthế!!! Nhóm này cũng thuc loi có hc, nhưng đa phn là hc rm, có bng tht, mt s có bng “đu”! Chúng dùng nhng đng tin kiếm đưc mt cách bt chính đ làm băng hoi các giá tr và đo đc xã hi. Phá hoi mt cách nhanh nht, làm xói mòn nim tin ca ngưi dân vi đng và chính quyn “sâu” và “bn vng nht”!!.

4. Đó là nhóm nhng k cm đu các tp đoàn kinh tế. Bn này ch chú trng vào vic làm suy yếu kinh tế đt nưc. Chúng làm cho đt nưc nhanh chóng đi vào suy kit, cuc sng ca ngưi dân ngày càng b bn cùng hóa. Lý thuyết ca bn này là không quan tâm nhiu ti chính tr, nhưng khi chúng làm cho kinh tế suy kit thì l thuc chính tr là ltt yếu!!. Lúc đó còn đâu là th din và sc mnh ca đng và chính quyn na!!

5. Đó là nhóm nhng k biên son ra các b Lut ca đt nưc. Bn này hc hành cao, thông hiu lut pháp quc tế và trong nưc. Chúng làm hi đng, chính ph bng cách son ra các b lut, các thông tư, ngh đnh, quyết đnh có nhng điu khon rt mơ h, có hi cho dân. Nhng b lut, thông tư, ngh đnh, quyết đnh này là nguyên nhân sâu xa gây ra nhng đau kh cho nhiu gia đình, nhiu ngưi dân lương thin, và gây ra nhng bn trong xã hi mà khó có th khc phc đưc trong mt thi gian ngn.

6. Đó là “mt b phn không nh đám quan li trong hthng t cp tnh đến cp phưng, bao gm c chính quyn, quân đi, b đi biên phòng, hi quân, công an phưng/xã, an ninh - không biết vô tình hay c ý - đã gây ra nhng nguy cơ tin v an ninh cho đt nưc. Nhóm“thế lc thù đch này” đã đ cho k thù tin len li, sng hàng chc năm vô tư không cn phép t nhng nơi him yếu như Cam Ranh, Vũng Rô, Tây Nguyên, v.v… coi bin ca ta như ao nhà, coi đt ca ta như rung vưn ca chúng. Chúng (vô tình hay c ý?) to điu kin thun li cho k thù truyn kiếp có cơ hi thun li tìm hiu, nghiên cu tâm tư, suy nghĩ, văn hóa, thói quen, đa hình đa lý ca ngưi Vit Nam ta, đến mc ti nhng nơi him yếu đó k thù thông tho như làng, như thôn, như t dân ph nhà nó. Đó là chưa k thế h F1 ra đi ngày càng nhi nhiu tnh/thành ph trong c nưc. Th hi khi có chiến tranh như năm 1979, quân đi ca k thù truyn kiếp tràn sang, nhng “chuyên gia” nông nghip, ngư nghip, khai khoáng này có thành ngưi ch đim, dn đưng cho quân đi ca chúng đ đi giết dân ta không???.

7. Đó là nhng k bi bút nhan nhn khp nơi. Nhng thế lc thù đch này tuy có hc cao, hiu rng, có k là TS, GS, PGS, đi khp mi nơi, s kin nào cũng có mt nhưng lương tâm ca chúng thì vng mt đnh kỳ. Chúng chuyên đưa tin ba đt hoc sai s tht, không phn ánh đúng thc trng cuc sng ca mi tng lp nhân dân. Chúng ru ng, làm cho đng, chính ph, nhà nưc luôn nghĩ rng cuc sng ca ngưi dân dưi s lãnh đo sáng sut ca đng, s “tn tâm vì dân” ca nhà nưc mà cuc sng ca ngưi dân đưc sung sưng, thuc nhóm ngưi “hnh phúc” cao trên thế gii. H qu là cuc sng ca ngưi dân kh cc, lam lũ nhưng nào ai biết đến!!

8. Đó là nhóm nhng k đi din cho nhà nưc, cho chính ph nưc ngoài. Đáng lý chúng phi tn tâm lo vic nưc vic dân nhưng thay vào đó chúng đi buôn lu sng tê giác, kim cương, vàng, đô la, v.v… Nhóm thế lc thù đch này có thành tích bôi tro trát tru vào mt đng, nhà nưc, chính ph nhanh nht và rng rãi nht, khp năm châu bn bin.

9. Đó là “mt b phn không nh” các “CAC” (công an chìm) và ni, nhng k sn sàng vùi dp lòng yêu nưc chính đáng ca ngưi dân. Chúng thn nhiên đp vào mt ngưi dân gia ban ngày, gia hàng chc, hàng trăm ng kính camera ca các phóng viên trong và ngoài nưc khi h biu t lòng yêu nưc. Chúng không cn biết đến Hiến pháp là gì. Mt công dân nào đó ch cn “ho he” đòi quyn Hiến đnh là chúng xut hin, không t mt th đon b i, bn thu nào (k c ném phân vào nhà h) đ đe da buc mi ngưi phi t b quyn chính đáng mình. Bng vic đưa ra lý thuyết: “mi vic ln bé đã có đng và Nhà nưc lo, không vic gì đến chúng bây”, nhóm thế lc thù đch này trc tiếp trit tiêu ý chí ca ngưi dân, làm gia tăng ni s hãi thưng trc trong mi con ngưi (b tù đày hoc b đánh đp, hoc mt hết phương kế kiếm ăn nuôi v/chng con…), t đó chúng làm cho ngưi ngưi, nhà nhà tr nên “vô cm”. Bi vy, khi ra đưng, nhìn thy đánh nhau thì “đã có đng, nhà nưc lo không phi vic ca mình”; nhìn thy tai nn giao thông cũng đã “có đng, nhà nưc lo”… Ri mai kia khi bn bành trưng TQ sang như năm 1979, lúc đó ai cũng “đã có đng và nhà nưc lo” thì còn gì là rung vưn, xã tc na!

10. Đó là đám quan li ngi trên các pháp đình x án. Bn thếlc thù đch này có “chiêu” đi trng thay đen, ăn tin hi l trng trn ca nn nhân hoc nhng ngưi thưa kin. Chúng hi đng và chính quyn bng cách làm suy gim nim tin ca ngưi dân vào công lý, vào pháp lut. Tng ngày, tng gi chúng to cho ngưi dân thy rng đt nưc “Chính quyn ca dân, do dân, vì dân” dưi s lãnh đo sáng sut ca đng không có s hin din ca pháp lut, ca công lý, mi ngưi dân không đưc bình đng như nhau trưc pháp lut. Bn này cũng gián tiếp làm gia tăng nhiu lon và bo lc xã hi, gây ra tình trng ngày càng nhiu k giết ngưi, côn đ đánh ngưi vô c, trm cưp, hãm hiếp… bi tng ngày tng gi chúng to cho mt b phn ngưi dân, đc bit là thanh niên, thiếu niên có suy nghĩ đơn gin rng: c đánh ngưi, c giết ngưi, c trm cưp, nếu b bt thì chy tin là án pht s đưc gim nh, s đưc “ân xá” ra tù sm.

11. Đó là nhng “chú công an nhân dân” x lý công vic bng cơ bp nhiu hơn là bng trí tu! Nhóm thế lc thù đch này có nhng “tuyt chiêu” mà ngưi dân ai cũng s, đến ni khi làm vic vi chúng bây gi ai cũng phi cnh giác, không đi mt mình!. Bn này có th “biến mt ngưi sng thành mt xác chết” ch sau vài phút “lp biên bn”, hoc t va đu vào gy, t đp đu vào tưng chn thương s não mà chết!!” hoc nh hơn thì đi bnh vin cp cu. Chúng là nhng k côn đ núp dưi bóng “công an nhân dân”, “dân phòng”. Đám này hc hành thp kém, nhưng đưc cái vai u, cơ bp n nang! Chúng h uy tín ca đng bng cách núp dưi bóng đng (đ làm nhiu vic ác vi nhân dân) bi khi nhìn k trên trán chúng thì hu hết (khong 90-95%???) đu thy hin lên hai ch “đng viên”! Chúng coi dân như k thù không đi tri chung. Chúng đánh ngưi dân (k c nhân viên/nhà báo ca chính phđi thi hành công v) gia thanh thiên bch nht, không s các ng kính ghi hình. Chúng làm nhng vic mà ngay c đến my con chó nghip vdo chúng hun luyn cn thn còn không dám làm, quay lưng b đi. Chúng th hin mt th văn hóa ca “by sói”. Khi thy ngưi dân chúng nhy vào xâu xé th hin cơn cung khát máu, cơn thèm khát đưc đánh ngưi như nhng chiếc lò xo b nén, nay gp dân nó bt lên. Chúng đánh c ph n, đá thng vào bng ngưi ph n ngay c khi chđã b đng bn ca chúng khóa tay. Loi thế lc thù đch này gây căm phn cao đ trong dư lun qun chúng nhân dân. Chúng hi đng, hi chính quyn bng cách chng minh cho nhân dân, cho thế gii thy rõ bn cht ca chế đ do đng lãnh đo đã thay đi hoàn toàn, nhà nưc không còn là ca dân, do dân, vì dân na!!.

12. Đó là bn “mãi l” trên khp các no đưng ca T Quc. Chúng ngang nhiên chn xe ô tô đang lưu thông trên đưng đ vòi tin mãi l, đến mc mà báo chí ca chính ph phi gi chúng là bn “cưp cn”. Loi thế lc thù đch cũng thuc nhóm ít hc. Bn này ngoài vic gây bc xúc cho xã hi, góp phn làm suy gim nim tin  ngưi dân nhanh nht thì chúng còn góp phn làm gia tăng nghèo đói cho ngưi dân do chúng gián tiếp gây tăng giá vn chuyn hàng hóa, giá cưc vn chuyn hành khách…. Bên cnh đó, Chúng cũng “đánh” vào “hu bao” ca Nhà nưc thông qua vic gián tiếp làm cho HTCS giao thông nhanh b xung cp bi tình trng xe ô tô quá ti lưu thông dày đc trên đưng hàng ngày mà chúng b qua do đã ăn mãi l. Đôi khi chúng cũng là nhân t gây bc xúc cho ngưi dân, là ngòi n cho nhng cuc “t tp đông ngưi!” đ phn đi v th văn hóa cư x ca chúng dành cho ngưi dân.

13. Đó là nhng k lưu manh, côn đ. Nhóm này có mt b phn là nn nhân ca nhiu nhóm thế lc thù đch khác. Chúng hc vn thp, không công ăn vic làm, sng chuyên ngh trm, cưp, đòi n thuê. Đc đim d nhn biết nht là chúng thưng ct trc đu, xăm tr đy tay, đy mình nhìn rt gm ghiếc. Chúng ly vic đánh ngưi làm thích thú, giết ngưi không ghê tay. Nhóm thế lc thù đch này gây nhiu lon xã hi, gây hoang mang cho ngưi dân, đem li cho mi ngưi dân đang sng trong “Thiên đưng xã hi ch nghĩa” mà c nơm np lo s, không biết hôm nay ra đưng có b chúng đánh không nếu nh có b va qut xe??? ….

14. Đó là mt b phn nh  “thưng tng kiến trúc” vn kiên đnh theo mt th ch nghĩa đã chết và “thi ra” hơn 20 năm nay ngay ti nơi nó đưc sinh ra làm nn tng phát trin đt nưc, đt sphát trin ca đt nưc như xây mt căn nhà cao tng trên mt đm ly. Đt nưc càng ngày càng lún sâu vào các loi nhiu lon xã hi và các loi khng hong: khng hong v đưng li phát trin đt nưc, khng hong lãnh đo, lãnh t, khng hong nim tin, khng hong vic làm, khng hong kinh tế, khng hong tha các loi phí, thuế đánh vào túi tin ca ngưi dân đa s là nghèo.... H qu là sc mnh tng hp ca cmt dân tc b suy gim nghiêm trng, đến mc mà có th dn đến (hoc đã hin hu) nguy cơ mt đt nưc có gn 90 triu dân nhưng không th“hiên ngang” trưc k thù truyn kiếp (Trung Quc) như mt đo quc hơn 3 triu dân sng sát cnh nó, vn dĩ đưc coi là đt ca nó (Đài Loan).

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Tư 2019(Xem: 38)
Mà con đường lợi hại nhứt là giúp cho người nhiều tham vọng, tham danh, tham tiền bất chánh
14 Tháng Ba 2019(Xem: 176)
Nó là Trung quốc à? Nay mai Đoàn kết toàn dân để chiến thắng bệnh trĩ, bệnh sa tử cung ... thì bỏ mẹ.
12 Tháng Ba 2019(Xem: 176)
Đó là vì cha ông của họ sống có nhân, có nghĩa và chính lớp người đi trước đã dạy con cháu họ như vậy, chứ không phải cái thứ lưu manh, lừa đảo.
05 Tháng Ba 2019(Xem: 204)
Một đất nước người ta cho kẻ nghèo một xu thì tiếc nhưng cho phật thánh 10 xu thì mừng, bởi cho phật thánh mới có lộc cho kẻ nghèo sợ bị lừa.
22 Tháng Hai 2019(Xem: 207)
ý thức và tư tưởng rất quan trọng cho sự phát triển và phát huy tiềm năng của con người, thế nhưng dưới chế độ cộng sản
06 Tháng Hai 2019(Xem: 331)
Những chiến thắng lớn nhất của chúng ta vẫn đang trên đường tới. Chúng ta vẫn chưa bắt đầu ước mơ.
22 Tháng Giêng 2019(Xem: 296)
Phần tâm thức cũng không bình yên. Những lo lắng về bệnh tật, muộn phiền, tiếc nuối… Tất cả như một cơn lũ tràn về.
06 Tháng Giêng 2019(Xem: 378)
Bộ quy tắc đó đã giúp cho bộ máy nhà nước Mỹ vận hành suôn sẻ gần 300 năm qua, đẩy xã hội Mỹ phát triển nhanh hơn
14 Tháng Mười 2018(Xem: 718)
Câu chuyện có thể rất đơn giản nhưng đó là bài học cho chúng ta trong cuộc sống. Thắng, thua, thành, bại là những chuyện thường
14 Tháng Mười 2018(Xem: 596)
Nhưng chiến tranh cũng có thể không xảy ra nếu Tập Cận Bình đầu hàng trước khi Trump dốc toàn bộ binh lực để kết liễu
14 Tháng Mười 2018(Xem: 595)
Cuộc phỏng vấn trên truyền hình của đài ABC News hôm thứ sáu (12/10) vừa qua với Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump đã gây sôi nổi rất nhiều trong dư luận truyền thông báo chí
12 Tháng Mười 2018(Xem: 21223)
Đọc xong câu nói ô nhục của thằng khốn nạn thì chỉ muốn chửi cha tiên nhân bố cả cái bọn chuyên cầm cặc cho chó đái.
30 Tháng Chín 2018(Xem: 21277)
Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại cuộc phỏng vấn của cô Roxanne Chow với 2 vị ra ứng cử chức nghị viên thành phố Westminster vào ngày 6 tháng 11 tới là Cảnh sát Tài Đỗ và Luật sư Jamison Power
28 Tháng Chín 2018(Xem: 358)
Tổng Thống Trump là một nhà kinh tế, là một tỷ phú đã từng điều hành hàng ngàn công nhân nên ông hiểu được chính sách kinh tế của Trung Quốc
25 Tháng Chín 2018(Xem: 860)
Hôm nay, Thống Đốc Brown đã ký ban hành Đạo Luật SB 895, Uỷ Ban Soạn Thảo Giảng Dạy -IQC sẽ có đến ngày 31, Tháng Mười Hai, 2022
09 Tháng Chín 2018(Xem: 601)
Đúng 20 năm sau, năm 1988, Hàn Quốc đăng cai Olympic Seoul, cả thế giới không ai tin vào mắt mình khi thấy kỳ tích bên bờ sông Hàn
07 Tháng Chín 2018(Xem: 1203)
nhất là cư dân Westminster xin hãy dồn phiếu cho anh trong kỳ bầu cử sắp tơi, để anh có cơ hội phục vụ mọi người
07 Tháng Tám 2018(Xem: 721)
“Tôi là người Việt Nam!” và cảm thấy thương cho tôi và thù ghét những con người đã làm cho hình ảnh Việt Nam xấu xa đi như hôm nay.
06 Tháng Tám 2018(Xem: 696)
Nghệ sĩ John McNaughton nói thêm rằng ông hy vọng mọi người sẽ “nghiên cứu bức tranh và cố gắng hiểu được ý nghĩa sâu sắc hơn“.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 860)
Đó là điều mà Henry Kissinger mới nói ngày 26/07 vừa rồi, rằng: "Donald Trump là nhân vật lịch sử, xuất hiện để kết thúc những điều cũ kỹ và giả dối"
29 Tháng Bảy 2018(Xem: 675)
bằng mọi giá vì đã lỡ ghét rồi? Chuyện VN là chuyện của VC và TC, kệ tụi nó đấm đá nhau, mắc gì mình phải lo?
19 Tháng Bảy 2018(Xem: 664)
trong thế tam quốc Mỹ-Nga-Tàu, không có cái ngu nào bằng cái ngu đánh cả hai đối thủ một lúc.
10 Tháng Sáu 2018(Xem: 1311)
Họ đã khiến chúng ta, những người cho rằng mình học cao hiểu rộng, hiểu biết chính trị xã hội, tiền bạc dư thừa phải cúi đầu hổ thẹn!
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1344)
Cộng sản Trung Quốc tiêu tùng dưới tay Mỹ, gấu Nga bị NATO ép vô chuồng thì con chồn hôi cộng sản Việt Nam cũng không còn chốn dung thân
22 Tháng Tư 2018(Xem: 20755)
Không được thỏa mãn, chúng ta phá nhau hơn phá kẻ thù.. Cái TÔI nó lớn quá. Lớn hơn cả vận mệnh dân tộc
09 Tháng Tư 2018(Xem: 20605)
2nd Fundraiser & 51 Birthday Celebration " TÀI ĐỖ"
06 Tháng Tư 2018(Xem: 955)
dù là chế độ Cộng sản hay Cộng hoà, nhưng phải thấy rõ là bây giờ “Bọn ác” ngày càng ác hơn, ngày càng đông hơn
06 Tháng Tư 2018(Xem: 1300)
giúp ông ngày càng nổi tiếng là người làm việc có kế hoạch, bất chấp khó khăn và nhất là nổi rõ chính nghĩa vì dân, vì nước.
06 Tháng Ba 2018(Xem: 597)
tháo gỡ bộ máy cai trị của đảng CS trở thành nhu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Và mãi cho tới khi lực lượng dân chủ đó ra đời, Việt Nam vẫn còn là một con thuyền không bến.
25 Tháng Hai 2018(Xem: 1187)
Cánh cửa bỗng chốc khép lại dần khi hằng loạt đạn bắn vào người em - lúc em gục xuống, em vẫn cố níu cánh cửa lại để giúp các học sinh chậm chân vượt thoát
29 Tháng Giêng 2018(Xem: 1308)
Đây là cơ sở thương mại tiêu biểu của người Việt tỵ nạn, chúng ta không thể nào không ủng hộ, từ ngày mai…hoặc trong thời gian tới...
20 Tháng Giêng 2018(Xem: 1145)
Thành phố Westminster có thể sử dụng một người như tôi, có một hồ sơ hoàn hảo, làm việc phục vụ công chúng lâu năm, với lòng tự trọng, nguyên tắc
16 Tháng Giêng 2018(Xem: 1113)
Nhưng sức người có hạn, em nói rồi - tầm hiểu biết của em hạn hẹp bao nhiêu đấy thôi.
10 Tháng Giêng 2018(Xem: 979)
Đời sống của một dân tộc không chỉ gồm những thời đẹp đẽ, vinh quang mà còn cả những giai đoạn đau buồn, tủi nhục. Tại sao ông không viết?
26 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1056)
Súng là giải pháp bảo vệ an toàn cho mình và gia đình. Dù mình không mong có dịp xài tới nó, nhưng không có thì không được
14 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 972)
Để đạt được mục tiêu đó, những người dấn thân hoạt động cần phải thay đổi chính mình, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách hành động, dẹp bỏ tị hiềm, tự ái cá nhân
11 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1242)
Họ gặp nhau mà nước mắt lưng tròng. Nhưng những lần tập họp thưa thớt dần, xa dần, mệt mỏi dần trong ngày tháng phai tàn.
04 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1111)
Người Việt đang trở thành những “Đông Á Bệnh Phu” mới về đủ mọi mặt cả về sức khỏe cũng như đời sống kinh tế.
01 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1279)
Cái bằng Tiến Sĩ của chế độ mà chính báo chí của đảng cũng thấy mắc cở
22 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1790)
xã hội Hoa Kỳ vốn luôn có sự công băng tương đối, nếu bạn nhận của ai một điều gì, thì cũng nên cho ra một điều khác
19 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1489)
Ban chấp hành hội ái hữu Biên Hòa California trân trọng giới thiệu chương trình “Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử”
19 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1773)
Hiện giờ anh đang trên đường vận động tranh cử vào chức vụ nghị viên hội đồng thành phố Westminster, Westminster City Council 2018.
10 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1592)
"Chúng ta hãy chọn sự giàu có, tự do, chối bỏ phận nghèo nàn, tôi tớ", ông Trump nói.
08 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1555)
Dường như tất cả đều Who Cares, vậy tại sao người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại lại Care? Bạn nghĩ sao?
08 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1011)
Thôi chắc phải lo học tiếng Tàu để có gì kiếm cái chân làm ... "thông dịch ... vật" cho đám Thái Thú đời nay quá.
17 Tháng Chín 2017(Xem: 1726)
Hơn 1 tỷ người Tàu sẽ bị bao vây bằng một vòng tròn phóng xạ bom nguyên tử từ Nam đến Bắc từ Đông sang Tây
04 Tháng Chín 2017(Xem: 1714)
Nhạc Bolero ngày càng xoáy sâu vào trí não và tâm hồn họ, cộng với một thực trạng xã hội rệu rã, xuống cấp ở tất cả mọi lãnh vực, tất yếu sẽ tạo thành một hệ quả khôn lường.
24 Tháng Tám 2017(Xem: 2970)
Hoa Kỳ là một quốc gia hào hiệp. Nhờ đó nhiều người tị nạn đã biến đổi chế độ an sinh xã hội thành… ăn xin xã hội. Rồi hãnh diện khoe khoang…